Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2001. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOSKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 2001. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 2/01
1. ODLUKA broj 80/00 (hrvatski jezik)
    ODLUKA broj 80/00 (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 3/01
2. ODLUKA broj 81/01 (bosanski jezik)
    ODLUKA broj 81/01 (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 5/01
3. ODLUKA Visokog predstavnika broj 83/01 (bosanski jezik)
    ODLUKA Visokog predstavnika broj 83/01 (hrvatski jezik)
4. ODLUKA Visokog predstavnika broj 84/01 (bosanski jezik)
    ODLUKA Visokog predstavnika broj 84/01 (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 9/01
5. ODLUKA broj 86/01
6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj zaštiti svjedoka u
                      krivicnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

    ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj zaštiti svjedoka u
                      kaznenom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

7. ODLUKA o specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ODLUKA o specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 10/01
8. ODLUKA o Politici sektora telekomunikacija (hrvatski jezik)
    ODLUKA o Politici sektora telekomunikacija (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 11/01
9. ODLUKA o spajanju nadležnosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne
                     agencije za telekomunikacije (bosanski jezik)

    ODLUKA o spajanju nadležnosti Nezavisnog povjerenstva za medije i Regulatorne
                     agencije za telekomunikacije (hrvatski jezik)

10. ODLUKA Visokog predstavnika broj 90/01 (bosanski jezik)
      ODLUKA Visokog predstavnika broj 90/01 (hrvatski jezik)
11. ODLUKA Visokog predstavnika broj 91/01 (bosanski jezik)
      ODLUKA Visokog predstavnika broj 91/01 (hrvatski jezik)
12. ODLUKA Visokog predstavnika broj 92/01 (bosanski jezik)
      ODLUKA Visokog predstavnika broj 92/01 (hrvatski jezik)
13. ODLUKA Visokog predstavnika broj 93/01 (bosanski jezik)
    ODLUKA Visokog predstavnika broj 93/01 (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 12/01
14. ODLUKA da se imenuje privremeni administrator za Hercegovačku banku
"Službene novine Federacije BiH", broj 14/01
15. ODLUKA o uspostavljanju Neovisnog pravosudnog povjerenstva (hrvatski jezik)
      ODLUKA o uspostavljanju Nezavisne pravosudne komisije (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 15/01
16. ODLUKA broj 95/01 (bosanski jezik)
      ODLUKA broj 95/01 (hrvatski jezik)
17. Arbitražna odluka za Dobrinju I i IV (bosanski jezik)
      Arbitražna odluka za Dobrinju I i IV (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 20/01
18. ODLUKA broj 97/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 97/01 (bosanski jezik)
19. ODLUKA broj 98/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 98/01 (bosanski jezik)
20. ODLUKA broj 99/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 99/01 (bosanski jezik)
21. ODLUKA broj 100/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 100/01 (bosanski jezik)
22. ODLUKA broj 101/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 101/01 (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 23/01
23. ODLUKA o osnivanju Fondacije Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje
                      i registraciji fondacije prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima
                      Republike Srpske i Zakonu o fondacijama i zakladama Federacije BiH
                      
(bosanski jezik)
     ODLUKA o osnivanju Fondacije Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje i
                      registraciji fondacije prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima
                     Republike Srpske i Zakonu o fondacijama i zakladama Federacije Bi H
                        (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 31/01
24. ODLUKA o novim izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene
                         Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br.
                         11/98, 38/98, 12/99, 29/99, 43/99) (bosanski jezik)

      ODLUKA o novim izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene
                        Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br.
                        11/98, 38/98, 12/99, 29/99, 43/99) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH" , broj 32/01
25. ODLUKA broj 105/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 105/01 (bosanski jezik)
26. ODLUKA broj 106/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 106/01 (bosanski jezik)
27. ODLUKA broj 107/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 107/01 (bosanski jezik)
28. ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima
                        postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97,
                       11/98, 22/99, 27/99 i 7/00) (hrvatski jezik)

     ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima
                       postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97,
                       11/98, 22/99, 27/99 i 7/00) (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 37/01
29. ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u
                        Federaciji Bosne i Hercegovine , koji je priložen uz ovu odluku i čini njen
                        sastavni dio,
                        stupa na snagu kao Zakon Federacije Bosne i Hercegovine na dan
                         3. augusta 2001. Godine (bosanski jezik)
      ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudačkoj i tužilačkoj funkciji u
                        Federaciji Bosne i Hercegovine , koji je priložen uz ovu odluku i čini njezin
                        sastavni dio,
                        stupa na snagu kao Zakon Federacije Bosne i Hercegovine na dan
                        3. kolovoza 2001. Godine (hrvatski jezik)
''Službene novine Federacije BiH'', broj 38/01
30. ODLUKA broj 112/01 (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 112/01 (bosanski jezik)
''Službene novine Federacije BiH'', broj 45/01
31. ODLUKA o Općinini Gornji Vakuf - Uskoplje (bosanski jezik)
                           - Sporazum za Gornji Vakuf - Uskoplje
                            - Statut Općine Gornji Vakuf - Uskoplje (nacrt)
                           - Poslovnik o radu Općinskog vijeca (nacrt)
                           - Aneks 4. - Spisak imenovanih dodatnih vijećnika u Prijelazno
                              općinsko vijece sa rezervnim spiskom

31. ODLUKA o Općinini Gornji Vakuf - Uskoplje (hrvatski jezik)
                           - Sporazum za Gornji Vakuf - Uskoplje- Statut Općine Gornji
                            Vakuf - Uskoplje (nacrt)- Poslovnik o radu Općinskog vijeca
                            (nacrt)- Aneks 4. - Spisak imenovanih dodatnih vijećnika u Prijelazno
                           općinsko vijece sa rezervnim spiskom

''Službene novine Federacije BiH'', broj 47/01
32. ODLUKA Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj 115/01
                         (bosanski jezik)

      ODLUKA Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj 115/01
                         (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 48/01
33. ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i
                           Hercegovine (hrvatski jezik)

         ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i
                           Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 50/01
34. ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom
                           postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom
                           postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

''Službene novine Federacije BiH, broj 53/01.
35. ODLUKA Visokog predstavnika broj 119/01 (bosanski jezik)
      ODLUKA Visokog predstavnika broj 119/01 (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 56/01
36. ODLUKA broj 121/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 121/01 (bosanski jezik)
37. ODLUKA broj 122/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 122/01 (bosanski jezik)
38. ODLUKA broj 125/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 125/01 (bosanski jezik)
39. ODLUKA broj 126/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 126/01 (bosanski jezik)
40. ODLUKA broj 128/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 128/01 (bosanski jezik)
41. ODLUKA broj 129/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 129/01 (bosanski jezik)
42. ODLUKA broj 130/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 130/01 (bosanski jezik)
43. ODLUKA broj 132/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 132/01 (bosanski jezik)
44. ODLUKA broj 133/01 (hrvatski jezik)
       ODLUKA broj 133/01 (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 58/01
45. ODLUKA o postavljenju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (hrvatski
                         jezik)

       ODLUKA o postavljenju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (bosanski
                        jezik)