NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 • 21.01.2022.
 • Vlada Federacije BiH je izmijenila Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH.

  Izmjenom je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području FBiH i, na osnovu toga, Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje dostavlja prijedloge mjera i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.

  Na ovaj način je ispoštovana Odluka Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu od 20.12.2020. godine.

  Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je na prošloj 250. sjednici zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da joj u roku od sedam dana dostavi prijedlog izmjene Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID- 19) na području FBiH.

  - Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH

  1. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 14.01.2021. godine
  2. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 28.01.2021. godine
  3. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 11.02.2021. godine
  4. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 25.02.2021. godine
  5. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 11.03.2021. godine
  6. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.03.2021. godine
  7. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 08.04.2021. godine
  8. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 15.04.2021. godine
  9. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 22.04.2021. godine
  10. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 29.04.2021. godine
  11. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 06.05.2021. godine
  12. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 20.05.2021. godine
  13. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 03.06.2021. godine
  14. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.06.2021. godine
  15. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 01.07.2021. godine
  16. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 15.07.2021. godine
  17. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 27.07.2021. godine
  18. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 11.08.2021. godine
  19. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 26.8.2021. godine
  20. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 09.09.2021. godine
  21. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.09.2021. godine
  22. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 07.10.2021. godine
  23. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 21.10.2021. godine
  24. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 4.11.2021. godine
  25. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 18.11.2021. godine
  26. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 02.12.2021. godine
  27. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.12.2021. godine
  28. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 30.12.2021. godine
  29. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.01.2022. godine
  30. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 27.01.2022. godine
  31. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 10.02.2022. godine
  32. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 24.02.2022. godine
  33. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 10.03.2022. godine
  34. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 07.04.2022. godine
  35. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.05.2022. godine
  36. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 14.07.2022. godine
  37. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 04.08.2022. godine
  38. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 08.09.2022. godine 
  39. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 10.11.2022. godine 
  40. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.1.2023. godine
  41. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 9.2.2023. godine