Усклађеност законодавства ФБиХ са течевином ЕУ и процјена утјецаја прописа

 • 04.03.2022.
 • Процјена утјецаја прописа (Regulatory Impact Assessment - RIA) је систематски процес идентификације и тестирања очекиваних учинака предложених прописа.

  Влада Федерације Босне и Херцеговине на својој 236. сједници, одржаној 17.09.2020.године, донијела је Уредбу о процјени утјецаја прописа ("Службене новине Федерације БиХ", број 67/20), наведеном уредбом уређује се начин и поступак проведбе процјене утјецаја прописа (искључиво преднацрта и нацрта закона), по којим поступају федерални органи управе и федералне управне организације, у поступку израде преднацрта, односно нацрта закона које предлаже Влада Федерације Босне и Херцеговине, као и мјеродавност Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Еуропске уније и надзор над проведбом исте.

  Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој 81. сједници, одржаној 08.12.2016. године донијела Уредбу о поступку  усклађивања законодавства Федерације Босне и Херцеговине с правном течевином Еуропске уније ("Службене новине Федерације БиХ, број 98/16), наведеном уредбом у складу са Одлуком о поступку усклађивање законодавства Босне и Херцеговине с правном стечевином Еуропске уније (“Службени гласник БиХ”, број 75/16), утврђују се инструменти за усклађивање законодавства Федерације Босне и Херцеговине са правном течевином Еуропске уније, обавезе федералних органа управе и федералних управних организација и Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Еуропске уније, у поступку усклађивање законодавство Федерациује с правном течевином ЕУ.

  -          Изјава о усклађености

  -          Таблица усклађености за један пропис

  -          Таблица усклађености за више прописа