Izvještaji

2023. godina

Arhiva izvještaja

Извјештај о раду Владе Федерације БиХ за 2022. годину
10.Apr.2023.
Коначни извјештај о извршеном наџору над намјенским утрошком средстава из тачке ИИ. Одлуке о дођели дијела средстава утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2021. годину Влади Федерације БиХ
21.Mar.2023.
Извјештај о раду Антикорупционог тима Владе Федерације БиХ за 2022. годину
21.Mar.2023.
Извјештај о раду Интерресорне радне групе Владе ФБиХ за израду и провођење Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у Федерацији Босне и Херцеговине за 2022. годину
20.Mar.2023.
Извјештај о додијељеним средствима са листом корисника текућег трансфера за 2022. годину
23.Jan.2023.
Извјештај о раду Интерресорне радне групе Владе ФБиХ за израду и провођење Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у ФБиХ за 2021. годину.
13.Apr.2022.
Извјештај о раду Антикорупционог тима Владе Федерације БиХ за 2021. годину
28.Feb.2022.
Izvještaj o dodjeljenim sredstvima sa listom korisnika sredstava tekućeg transfera za 2021. godinu
04.Feb.2022.
Izvještaj o radu Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH za 2020. godinu.
04.Feb.2022.
Izvještaj o dodjeljenim sredstvima sa listom korisnika sredstava tekućeg transfera za 2020. godinu
04.Feb.2022.
Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2019. godinu
04.Feb.2022.
Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2018. godinu
04.Feb.2022.
Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2018. godinu
04.Feb.2022.
Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2017. godinu
04.Feb.2022.
Izvještaj o provođenju Akcionog plana za realizaciju projekta ”Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.2019. – 31.12.2019.godine.
01.Jan.2020.