Posebna tijela/agencije

Agencija za državnu službu FBiH

Direktor: Refik Begić

  • Alipašina 6, Sarajevo

Agencija za privatizaciju u FBiH

Rješenjem Vlade FBiH o razrješenju direktora Agencija za privatizaciju u FBiH V.broj: 819/2020 od 18.6.2020. godine, poslove direktora obavlja Drago Vrbić zamjenik direktora.

  • Maršala Tita 7, Sarajevo

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Direktor: v.d. Emir Bašić

  • Put života br.2 Sarajevo