Uprave

Federalni agromediteranski zavod

Direktor: Marko Ivanković

 • Biskupa Čule br. 10, 88000 Mostar
 • Tel: +387 36 335-050
 • Fax: +387 36 335-051

Federalni zavod za geologiju

Direktor: Vedad Demir

 • Ustanička 11, Ilidža
 • Tel: +387 33 483-360 / +387 33 483-367
 • Fax: +387 33 483-361

Federalni zavod za poljoprivredu

Direktor: Omer Kurtović

 • Butmirska cesta 40, Ilidža
 • Tel: +387 33 774-230
 • Fax: +387 33 637-601

Federalni zavod za agropedologiju

Direktor: Dženan Vukotić

 • Dolina broj 6, Sarajevo
 • Tel: +387 33 268-262
 • Fax: +387 33 268-261

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Direktor: Anis Ajdinović

 • Fehima ef. Čurčića 6, Sarajevo
 • Tel: +387 33 563-350
 • Fax: +387 33 563-351

Federalna uprava civilne zaštite

Direktor: Fahrudin Solak

 • Vitomira Lukića 10, Sarajevo
 • Tel: +387 33 779-450
 • Fax: +387 33 779-499

Federalna direkcija robnih rezervi

Direktor: Tončo Bavrka

 • Antuna Branka Šimića br.4, Sarajevo
 • Tel: +387 33 207-911
 • Fax: +387 33 210-138

Federalni zavod za programiranje razvoja

v.d. direktora: Nijaz Avdukić

 • Dola 15, Sarajevo
 • Tel: +387 33 667-272
 • Fax: +387 33 212-625