Obrasci

2024. godina

ARHIVA OBRAZACA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2022. годину
06.Feb.2023.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2021. годину
06.Feb.2023.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2019. годину
06.Feb.2023.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе ФБиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2022. годину
18.Oct.2022.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе ФБиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2021. годину
18.Oct.2022.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе ФБиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2019. годину
18.Oct.2022.
Образац праћења проведбе уговора-оквирног споразума за 2022. годину закључно са 31.03.22. године.
13.Apr.2022.
Образац праћења проведбе уговора-оквирног споразума за 2021. годину закључно са 31.03.22. године.
13.Apr.2022.