БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

Јавне набавке

2024. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга – набавка услуга систематског прегледа запосленика Генералног секретаријата Владе ФБиХ
12.Jun.2024.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка лиценци за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
10.Jun.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка канцеларијског материјала за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
13.May.2024.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка тонера за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ
19.Mar.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга – пружање услуга одржавања и сервисирања службених возила за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
13.Mar.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка течних горива за службена моторна возила за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
12.Mar.2024.
Обавијест број: 04-11-42-2/24 од 22.02.2024. године
22.Feb.2024.
Обавијест број: 01-04-47/24 од 15.02.2024. године
15.Feb.2024.
Обавијест број: 05-30-204-1/2024 од 01.02.2024. године
01.Feb.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
11.Dec.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
06.Dec.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка серверске опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
05.Dec.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга – набавка услуга подршке у одржавању информационог система Генералног секретаријата Владе ФБиХ
30.Nov.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка канцеларијског материјала за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
31.Oct.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка мрежне опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
17.Oct.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка лиценци за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине
13.Oct.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
20.Sep.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка серверске опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
19.Sep.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ
14.Aug.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка мрежне опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
13.Jul.2023.