Јавне набавке

2023. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
20.Sep.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка серверске опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
19.Sep.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ
14.Aug.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка мрежне опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
13.Jul.2023.
Одлука о отказивању/поништењу поступка јавне набавке роба – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
23.Jun.2023.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка тонера за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
09.Jun.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка течних горива за службена моторна возила за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
08.Jun.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
25.May.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба - набавка канцеларијског материјала за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
19.May.2023.
Обавијест у складу са чланом 52. став (7) тачка а) Закона о јавним набавкама
30.Mar.2023.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2022. годину
06.Feb.2023.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2021. годину
06.Feb.2023.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2019. годину
06.Feb.2023.
Одлука о отказивању/поништењу поступка јавне набавке роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата ВФБиХ
09.Jan.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка лиценци за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
19.Dec.2022.
Одлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата ВФБиХ
08.Dec.2022.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга – услуге одржавања апликативног софтвера за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ од 30.11.2022. године
30.Nov.2022.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ - ЛОТ 2
02.Nov.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
01.Nov.2022.
Одлука о поништењу поступка Јавне набавке роба – набавка лиценци за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
27.Oct.2022.