Јавне набавке

2023. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2022. годину
06.Feb.2023.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2021. годину
06.Feb.2023.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе Федерације БиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2019. годину
06.Feb.2023.
Одлука о отказивању/поништењу поступка јавне набавке роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата ВФБиХ
09.Jan.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка лиценци за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
19.Dec.2022.
Одлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата ВФБиХ
08.Dec.2022.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга – услуге одржавања апликативног софтвера за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ од 30.11.2022. године
30.Nov.2022.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ - ЛОТ 2
02.Nov.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
01.Nov.2022.
Одлука о поништењу поступка Јавне набавке роба – набавка лиценци за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
27.Oct.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка серверске опреме за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ
24.Oct.2022.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе ФБиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2022. годину
18.Oct.2022.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе ФБиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2021. годину
18.Oct.2022.
Образац праћења проведбе уговора/оквирног споразума Владе ФБиХ Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2019. годину
18.Oct.2022.
Одлукa о поништењу поступка јавне набавке услуга – услуга евалуације учинка мјера Владе ФБиХ на ублажавању посљедица COVID-19 пандемије, број: 05-02-80-44/2022-7 од 07.10.2022. године
07.Oct.2022.
План јавних набавки Владе ФБиХ - Генералног секретаријата Владе ФБиХ за 2022. годину са измјенама и допунама број 06-11-78/2022-1-3 од 28.9.2022.године.
29.Sep.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка канцеларијског и компјутерског материјала и осталог административног материјала и ситног инвентара - набавка канцеларијс
08.Sep.2022.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба - набавка канцеларијског и компјутерског материјала и осталог административног материјала и ситног инвентара – набавка тонера за п
29.Aug.2022.
План јавних набавки Владе ФБиХ - Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ за 2022. годину
01.Aug.2022.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга – услуга евалуације учинка мјера Владе ФБиХ на ублажавању посљедица ЦОВИД-19 пандемије oд 27.7.2022. године
27.Jul.2022.