Посебна тијела / агенције

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Direktor: Vinko Jakić

  • Put života br.2 Sarajevo
  • Tel: +387 33 407-350
  • Fax: +387 33 210-532

Агенција за приватизацију у ФБиХ

Рјешењем Владе ФБиХ о разрјешењу директора Агенција за приватизацију у ФБиХ В.број: 819/2020 од 18.6.2020.године, Послове директора обавља Драго Врбић замјеник директора.

  • Maršala Tita 7, Sarajevo
  • Tel: +387 33 586-231
  • Fax: +387 33 586-234

Агенција за државну службу ФБиХ

Директор: Refik Begić

  • Hamdije Čemerlića br. 2/XVI, Sarajevo
  • Tel: +387 33 552-040
  • Fax: +387 33 552-051