Управе и посебна тијела

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Direktor: Vinko Jakić

  • Put života br.2 Sarajevo

Агенција за приватизацију у ФБиХ

Рјешењем Владе ФБиХ о разрјешењу директора Агенција за приватизацију у ФБиХ В.број: 819/2020 од 18.6.2020.године, Послове директора обавља Драго Врбић замјеник директора.

  • Maršala Tita 7, Sarajevo

Агенција за државну службу ФБиХ

Директор: Refik Begić

  • Hamdije Čemerlića br. 2/XVI, Sarajevo