БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

Управе и посебна тијела

Федерална агенција за управљање одузетом имовином

Директор: в.д. Емир Башић

  • Put života br.2 Sarajevo

Агенција за приватизацију у ФБиХ

Рјешењем Владе ФБиХ о разрјешењу директора Агенција за приватизацију у ФБиХ В.број: 819/2020 од 18.6.2020. године, Послове директора обавља Драго Врбић замјеник директора.

  • Maršala Tita 7, Sarajevo

Агенција за државну службу ФБиХ

Директор: Refik Begić

  • Alipašina 6, Sarajevo