Премијер

Премијер

Премијер Федерације БиХ: Нермин Никшић

 


 

Овласти Премијера

  • Провођење политике и извршавање закона федералне власти, укључујући и осигурање извршавања одлука судова Федерације;
  • Предлагање смјењивања предсједника Федерације, у складу са чланом ИВ Б.3. (2) Устава Федерације БиХ;
  • Предлагање и давање препорука из области законодавства;
  • Припрема приједлог буџета Парламенту Федерације БиХ

Кабинет Премијера:

Адреса: Хамдије Чемерлића 2, Сарајево

Телефон: +387 33 650 457

Фаx: +387 33 664 816

 


Замјеници премијера ФБиХ

ТОНИ КРАЉЕВИЋ

Замјеник премијера Федерације БиХ и министар финансија

Кабинет замјеника Премијера:

Адреса: Хамдије Чемерлића 2, Сарајево

Телефон: +387 33 216 602

Фаx: +387 33 216 603

 


ВОЈИН МИЈАТОВИЋ

Замјеник премијера Федерације БиХ и министар развоја, подузетништва и обрта

Кабинет замјеника Премијера:

Адреса: Хамдије Чемерлића 2, Сарајево

Телефон: +387 33 556 725, 556 726

Фаx: +387 33 556 727

Замјеници премијера надлежни су за:

  • вршење дужности министра
  • помагање Премијеру у провођењу политике и извршавању закона Федерације БиХ
  • одлучивање да ли ће се тражити мишљење Уставног суда
  • обављање дужности Премијера када Премијер није у могућности обављати ту дужност или када је мјесто Премијера упражњено док нови Премијер не преузме дужност.