Јавни позиви

2023. godina

ARHIVA JAVNIH POZIVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Јавни позив – за дод‌јелу средстава из буџетске подршке ЕУ за провођење мјера енергијске ефикасности у стамбеним објектима за 2023. годину
03.Nov.2023.
Јавни позив-енергетска ефикасност МСП
03.Nov.2023.
Јавни позив за подношење пријава за финансирање/суфинансирање пројеката/захтјева/иницијатива/осталих активности од значаја за јединице локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине
25.May.2023.
Јавни позив за закључење вансудске нагодбе у 2023. години
28.Apr.2023.
Обавијест по Јавном позиву за подношење пријава за финансирање / суфинансирање пројеката / захтјева /иницијатива / осталих активности од значаја за јединице локалне самоуправе у ФБиХ
05.Jul.2022.
Јавни позив за подношење пријава за финансирање/суфинансирање пројеката/захтјева/иницијатива/осталих активности од значаја за јединице локалне самоуправе у Федерацији БиХ
14.Jun.2022.
Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга – услуге претплате за стручну литературу за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ, број: 05-02-80-7/2022-1 од 02.03.2022. год.
02.Mar.2022.
Odluka o dodjeli dijela sredstava sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa
04.Nov.2021.