Уреди и службе Владе Федерације Босне и Херцеговине

Служба за заједничке послове органа и тијела ФБиХ

Директор: Даворин Кораћ

 • Hamdije Čemerlića, Sarajevo
 • Telefon + 387 33 66 34 24
 • Fax: + 387 33 22 30 14

Гендер Центар Федерације Босне и Херцеговине

Директорица: Ана Вуковић

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: ++ 387 33 66 58 83
 • Fax: ++ 387 33 26 52 00

Уред Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу

Директорица: др.сци. Самира Демировић

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Tel: +387 33 212-986
 • Fax: +387 33 220-437

Уред Владе Федерације БиХ за европске интеграције

Директор: мр. Вјекослав Чамбер

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Tel: +387 33 618-147
 • Fax: +387 33 618-146

Уред Владе ФБиХ за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније

Директор: Жељко Силађи

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Tel: +387 33 666-568, 666-587, 445-261
 • Fax: +387 33 666-568, 666-587

Уред за сарадњу и заступање пред Уставним судом Босне и Херцеговине

Директорица: мр. Мелиха Мујезиновић Катана

 • Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo
 • Tel: +387 33 650 143
 • Fax: +387 33 650 094