Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2015. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2015. GODINI

 

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/15 /9.1.2015./

  1. ODLUKA o usvajanju Strategije povećanja konkurentnosti i privlačenja ulaganja u vrijednosne lance mlijeka i mliječnih proizvoda i voća i povrća u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014.-2020.) (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Strategije povećanja konkurentnosti i privlačenja ulaganja u vrijednosne lance mlijeka i mliječnih proizvoda i voća i povrća u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014.-2020.) (hrvatski jezik) 
  2. ODLUKA o davanju saglasnosti na dopunu Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  3. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 2/15 /14.1.2015./
  4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika uprave - direktora u HT d.d. Mostar (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika uprave - direktora u HT d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu u HT d.d. Mostar (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu u HT d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i člana uprave u HT d.d. Mostar (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i člana uprave u HT d.d. Mostar
   (hrvatski jezik)

   «Službene novine Federacije BiH», broj 3/15 /16.1.2015./
  8. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita – trajni revolving fond (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita – trajni revolving fond (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "MAPEX" d.d. Maglaj (bosanski jezik)
   ODLUKA o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva "MAPEX" d.d. Maglaj (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, ureda dva Dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobraniteljstva – Federalnog pravobranilaštva (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
   ODLUKA o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  16. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta/Federalnog ministarstva kulture i športa
   «Službene novine Federacije BiH», broj 4/15 /21.1.2015./
  18. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/15 /30.1.2015./
  20. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za sufinansiranje zajedničkog Projekta prevencije "Izrada katastra podzemnih voda (voda namijenjenih za piće)" (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju utroška sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za sufinanciranje zajedničkog Projekta prevencije "Izrada katastra podzemnih voda (voda namijenjenih za piće)" (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/15 /6.2.2015./
  21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku  imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnijim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu ŠKREBO d.o.o. Doboj-Istok u iznosu od 200.000,00 KM (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za financijsku  imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnijim uvjetima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu ŠKREBO d.o.o. Doboj-Istok u iznosu od 200.000,00 KM (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju saglasnosti Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za prenos elektroenergetskih objekata na zemljištu označenom kao k. č. br. 3671/1 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, Općina Bihać bez naknade u stalna sredstva Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“, Bihać (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti Upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine za prenos elektroenergetskih objekata na zemljištu označenom kao k. č. br. 3671/1 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, Općina Bihać bez naknade u stalna sredstva Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“, Bihać (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama- Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 992.217,02 KM (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama- Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 992.217,02 KM (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog ravnatelja za proizvodnju (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittala Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittala Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittala Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittala Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne „Safet Zajko“ Općini Novi Grad Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju na korištenje vojarne „Safet Zajko“ Općini Novi Grad Sarajevo (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o usvajanju Finansijskog plana Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar- mart 2015. godine (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period siječanj- ožujak 2015. godine (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju na korištenje objekta „Dom pilota“ u Bihaću, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju na korištenje objekta „Dom pilota“ u Bihaću, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o prenosu prava na izgrađenom Međunarodnom graničnom prelazu Bijača, dionice Počitelj-Bijača poddionica Bijača-Kravice sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o prenosu prava na izgrađenom Međunarodnom graničnom prelazu Bijača, dionice Počitelj-Bijača poddionica Bijača-Kravice sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o prenosu prava na izgrađenoj dionici Regionalne ceste R423 i R424, dionica Počitelj-Bijača poddionica Bijača-Kravice sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Javnu ustanovu Ceste Zapadnohercegovačkog kantona (bosanski jezik)
   ODLUKA o prenosu prava na izgrađenoj dionici Regionalne ceste R423 i R424, dionica Počitelj-Bijača poddionica Bijača-Kravice sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Javnu ustanovu Ceste Zapadnohercegovačkog kantona (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o prenosu prava na izgrađenoj dionici Regionalne ceste R445, dionica Bilješevo (Donji Lučani)-Kakanj (Karaulsko polje) sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Ministarstvo prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)
   ODLUKA o prenosu prava na izgrađenoj dionici Regionalne ceste R445, dionica Bilješevo (Donji Lučani)-Kakanj (Karaulsko polje) sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Ministarstvo prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i Finansijski plan „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za period 2015.-2017. godina (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i Financijski plan „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za razdoblje 2015.-2017. godina (hrvatski jezik)
  36. ODLUKA o davanju na korištenje opreme Agenciji za lijekove i medicinska sredstava Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju na korištenje opreme Agenciji za lijekove i medicinska sredstava Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste gospodarskih društava u kojim ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 11/15 /11.2.2015./
  38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj – ožujak 2015. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o dodjeli sredstava, opreme i prehrambenih namirnica kao humanitarna pomoć Republici Albaniji (bosanski jezik)
   ODLUKA o dodjeli sredstava, opreme i prehrambenih namirnica kao humanitarna potpora Republici Albaniji (hrvatski jezik)
  40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izmirenja finansijskih potraživanja Bajrić Ermina kao sudskog policajca zaposlenog u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine, a po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Općinskog suda Bihać poslovni br. 170Rs03144511 Rs (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izmirenja financijskih potraživanja Bajrić Ermina kao sudskog policajca uposlenog u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine, a po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Općinskog suda Bihać poslovni br. 170Rs03144511 Rs (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS-Group" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS-Group" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS-Group" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS-Group" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu ALMY d.o.o. Zenica u iznosu od 80.000,00 KM (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu ALMY d.o.o. Zenica u iznosu od 80.000,00 KM (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu PLASTEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
   ODLUKA o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu PLASTEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Švedskog Trust Fonda-SIDA BiH Munic Watsan Invest Grant namijenjenog za finansiranje Projekta Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Švedskog Trust Fonda-SIDA BiH Munic Watsan Invest Grant namijenjenog za financiranje Projekta Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i  industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RM - LH d.o.o. Zenica u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu RM - LH d.o.o. Zenica u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije Gorica, Gnojnice u Mostaru Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok i Mostarskoj asocijaciji sporta (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije Gorica, Gnojnice u Mostaru Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok i Mostarskoj asocijaciji športa (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o promjeni sjedišta (adrese) Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o promjeni sjedišta (adrese) Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Konjuh" d.d. Živinice (bosanski jezik)
   ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "Konjuh" d.d. "Živinice (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 12/15 /13.2.2015./
  51. ODLUKA o neprihvatanju konačnog prijedloga Nezavisnog odbora za imenovanje direktora Federalne uprave policije (bosanski jezik)
   ODLUKA o neprihvatanju konačnog prijedloga Neovisnog odbora za imenovanje direktora Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
  52. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "KLAS" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva "KLAS" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  53. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  54. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2015. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2015. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 13/15 /18.2.2015./
  55. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti direkt?ra društva (hrvatski jezik)
  56. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
  57. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  58. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  59. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu "Ce Clean Energy BH" d.o.o. Sarajevo za izdavanje energetske dozvole (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti gospodarskom društvu "Ce Clean Energy BH" d.o.o. Sarajevo za izdavanje energetske dozvole (hrvatski jezik)
  60. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu "AMITEA II" d.o.o. Mostar za izdavanje energetske dozvole (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti gospodarskom društvu "AMITEA II" d.o.o. Mostar za izdavanje energetske dozvole (hrvatski jezik)
  61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu "AMITEA II" d.o.o. Mostar za izdavanje energetske dozvole (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti gospodarskom društvu "AMITEA II" d.o.o. Mostar za izdavanje energetske dozvole (hrvatski jezik)
  62. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
  63. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija u 2015. godini (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Razvoj kapaciteta u ministarstvima financija" otvorenog kao podračun u okviru
   Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija u 2015. godini (hrvatski jezik)
  64. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju dijela objekta u Sarajevu, u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju dijela objekta u Sarajevu, u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
  65. ODLUKA o isplati takse za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist "Operatora- Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo u periodu januar - mart 2015. godine (bosanski jezik)
   ODLUKA o isplati pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist "Operatora - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo u razdoblju siječanj - ožujak 2015. godine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 14/15 /20.2.2015./
  66. ODLUKA o davanju saglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  67. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na poziciji "Transfer za političke stranke i koalicije" (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Odlukom o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj - ožujak 2015. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na poziciji "Transfer za političke stranke i koalicije" (hrvatski jezik)
  68. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica "Transfer za raseljena lica i povratnike" (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica "Transfer za raseljena lica i povratnike" (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 15/15 /25.2.2015./
  69. ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobraniteljstva-Federalnog pravobranilaštva (hrvatski jezik)
  70. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje garancije Federacije Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
   ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje jamstva Federacije Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  71. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i Sparkasse bank d.d. Sarajevo i Sberbank BH d.d. Sarajevo i Union
   banka d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)

   ODLUKA o prestanku važenja Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i Sparkasse bank d.d. Sarajevo i Sberbank BH d.d. Sarajevo i Union banka d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  72. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (hrvatski jezik)
  73. ODLUKA o subvencioniranju troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima-domovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima-domovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 16/15 /27.2.2015./
  74. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne
   energije (bosanski jezik)

   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije (hrvatski jezik)
  75. ODLUKA o davanju saglasnosti za upis stvari u Centralni registar pasivnog podobilansa (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za upis stvari u Centralni registar pasivne podbilance (hrvatski jezik)
  76. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2015. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  77. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  78. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje člana Uprave - direktora JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za imenovanje člana Uprave - direktora JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
  79. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  80. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo na Odluku o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo na Odluku o izmjeni Statuta Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
  81. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju usluga za investicijsko i tekuće održavanje poslovnih prostorija izdatih Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u Istočnom krilu zgrade Hotel "Ero" u Mostaru čiji je vlasnik Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o pružanju usluga za investicijsko i tekuće održavanje poslovnih prostorija izdatih Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u Istočnom krilu zgrade Hotel "Ero" u Mostaru čiji je vlasnik Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  82. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak općina Tešanj (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak općina Tešanj (hrvatski jezik)
  83. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
   ODLUKA o finansijskom konsolidiranju gospodarskog društva "BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 17/15 /4.3.2015./
  84. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu BNT TMiH d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu BNT TMiH d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
  85. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o visini troškova temeljne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  86. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
  87. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa utroška Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
  88. ODLUKA o proglašenju 2. marta 2015. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o proglašenju 2. ožujka 2015. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  89. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  90. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 18/15 /6.3.2015./
  91. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
  92. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
  93. ODLUKAo davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNISGROUP d.o.o. Ilidža za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKAo davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva UNISGROUP d.o.o. Ilidža za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
  94. ODLUKAo davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNISGROUP d.o.o. Ilidža za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKAo davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva UNISGROUP d.o.o. Ilidža za imenovanje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 19/15 /11.3.2015./
  95. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
  96. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  97. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  98. ODLUKAo davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKAo davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
  99. ODLUKAo davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKAo davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
  100. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu PRETIS d.d. Vogošća (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu PRETIS d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
  101. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "BNT TMiH" d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
   ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "BNT TMiH" d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/15 /13.3.2015./
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje direktora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje direktora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izdvajanju sredstava tekućeg transfera "Subvencija javnim preduzećima – Transfer Željeznicama FBiH" u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava tekućeg transfera "Subvencija javnim poduzećima – Transfer Željeznicama FBiH" sukladno sa Odlukom o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj - ožujak 2015. godine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o preuzimanju arhive Hrvatskih oružanih snaga BiH (HOS-a) (bosanski jezik)
  ODLUKA o preuzimanju arhive Hrvatskih oružanih snaga BiH (HOS-a) (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu INGRAM d.d. Srebrenik u iznosu od 65.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu INGRAM d.d. Srebrenik u iznosu od 65.000,00 KM (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu INDEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu INDEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu METAL - AS d.o.o. Visoko u iznosu od 60.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu METAL - AS d.o.o. Visoko u iznosu od 60.000,00 KM (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom finansiranju FederacijeBosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava s pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" iz odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sustavu automata za igre na sreću (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjeni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi izgradnje i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi izgradnje i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići blok 1-300 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići blok 1-300 MW (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva "KONJUH" d.d. Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva "KONJUH" d.d. Živinice (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva "HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija gospodarskog društva "HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija gospodarskog društva "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju na korištenje zemljišta u kasarni "Stanislav Baja Kraljević" Gradu Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje zemljišta u vojarni "Stanislav Baja Kraljević" Gradu Mostaru (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prijenosu okončanih projekata na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/15 /18.3.2015./
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju na korištenje službenog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o ustupanju na korištenje službenog vozila (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinanciranje putem banke" (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinanciranje putem banke" (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke" (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke" (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinanciranje putem Banke" (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje dijela zemljišne čestice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje dijela zemljišne čestice (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/15 /20.3.2015./
 27. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "ZRAK" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "ZRAK" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "SOKO-TVORNICA TRANSMISIJA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "SOKO-TVORNICA TRANSMISIJA" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 29. ODLUKAo izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "OLIMP" d.d. Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKAo izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "OLIMP" d.d. Gračanica (hrvatski jezik)
 30. ODLUKAo izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "HELIOS" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKAo izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "HELIOS" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 31. ODLUKAo izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "KONJUH" d.d. Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKAo izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "KONJUH" d.d. Živinice (hrvatski jezik)
 32. ODLUKAo izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "AGROKOMERC" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "AGROKOMERC" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 33. ODLUKAo izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKAo izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKAo izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "BORAC" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKAo izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "BORAC" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta žurnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2015. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj -
  ožujak 2015. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/15 /25.3.2015./
 38. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, SABNOR-a u BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, SABNOR-a u BiH (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu ŽGP GP d.d. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu ŽGP GP d.d. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu Civić d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu Civić d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI" d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI" d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Napredak" d.d. Tešanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "Napredak" d.d. Tešanj (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva ŽELJEZARA "ILIJAŠ" d.d. Ilijaš (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva ŽELJEZARA "ILIJAŠ" d.d. Ilijaš (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/15 /27.3.2015./
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje Energetske dozvole gospodarskom društvu F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti generalnog direktora (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti generalnog direktora (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o sedmoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o sedmoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „HEPOK“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva „HEPOK“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „KLAS“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji gospodarskoj društva „KLAS“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „MAPEX“ d.d. Maglaj (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva „MAPEX“ d.d. Maglaj (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije broj 12), Sportskim savezima (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije broj 12), Sportskim savezima (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja priješnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane  i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nositelj prava upravljanja i korištenja priješnje Federalno ministarstvo obrane/odbrane  i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Aneksa Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integriranog lokalnog razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Aneksa Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integriranog lokalnog razvoja (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o otpisu potraživanja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalnog ministarstva unutarnjih poslova prema dobavljaču „NALDON“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu potraživanja Federalnog ministarstva unutarnjih poslova- Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova prema dobavljaču „NALDON“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu IMK KULA d.o.o. Grdačac u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu IMK KULA d.o.o. Grdačac u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje Energetske dozvole gospodarskom društvu KONCIG d.o.o. Posušje (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje Energetske dozvole gospodarskom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog pravobranilaštva- Federalnog pravobraniteljstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog pravobraniteljstva -Federalnog pravobranilaštva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/15 /31.3.2015./
 16. ODLUKA o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani), Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II) (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidirani), Financijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Financijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/15 /1.4.2015./
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o regulisanju naknade i drugim materijalnim pravima za rad u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovore o reguliranju naknade i drugim materijalnim pravima za rad u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/15 /15.4.2015./
 18. ODLUKA o odobravanju nabavke terenskog vozila za potrebe Jedinice za implementaciju ICIS projekta koja je u sastavu Federalne uprave za inspekcijske
  poslove (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju nabavke terenskog vozila za potrebe Jedinice za implementaciju ICIS projekta koja je u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
 20. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/15 /17.4.2015./
 21. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o privremenoj obustavi ličnih invalidnina za korisnike prava iz općina Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o privremenoj obustavi osobnih invalidnina za korisnike prava iz općina Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/15 /22.4.2015./
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog
  rata (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca – branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu
  za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata i Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja – boraca, " utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja – Udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog - domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja – Udruge proistekle iz posljednjeg domovinskog/odbrambeno-oslobodilačkog rata" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI ibraniteljsku populaciju", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2015. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji u 2015. godini (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2015. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračuni isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji u 2015. godini (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Kabinetu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/15 /24.4.2015./
 34. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/15 /6.5.2015./
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu GRUPEX d.d. Velika Kladuša, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu GRUPEX d.d. Velika Kladuša, u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf u iznosu od 290.908,48 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf u iznosu od 290.908,48 KM (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o proglašenju 29. aprila 2015. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 29. travnja 2015. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/15 /13.5.2015./
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva "Energopetrol" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Energopetrol" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNISTools" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNISTools" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, zaključen dana 05.05.2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima sindikata službenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, zaključen dana 05.05.2015. godine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu LIGAMONT d.o.o. Lukavac u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu LIGAMONT d.o.o. Lukavac u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu BAUPARTNER d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu BAUPARTNER d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "IPA 2012/2013" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "IPA 2012/2013" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski
  jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski
  jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski
  jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski
  jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javnozdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za zamjenu pšenice za brašno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za zamjenu pšenice za brašno (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu "Igman" d.d. Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK), Uruženju građana "Bijenale savremene umjetnosti" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Privrednom društvu "Igman" d.d. Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK), Udruženju građana "Bijenale savremene umjetnosti" (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o prodaji dionica preduzeća "Petrolinvest" dd Sarajevo u vlasništvu "Energoinvest" dd Sarajevo, kroz postupak male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o prodaji dionica poduzeća "Petrolinvest" dd Sarajevo u vlasništvu "Energoinvest" dd Sarajevo, kroz postupak male privatizacije (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalne urpave za geodetske i imovinskopravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine iz RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba s područja Posavine iz RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba s područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za programe razvoja održivosti povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za programe razvoja održivosti povratka u RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/15 /22.5.2015./
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sustav obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao Podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o implementaciji Acionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2014. godini i Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013- 2017) u 2015. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o implementaciji Akcijskoga plana i progresa u povlačenju financijskih sredstava za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) u 2014. godini i Akcijskoga plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) u 2015. godini (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Plana provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko- podrinjskog kantona Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Ministarstvu unutarnjih poslova Bosansko- podrinjskog kantona Goražde (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/15 /27.5.2015./
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju v.d. predsjednika Uprave - direktora u HT d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju v.d. predsjednika Uprave - direktora u HT d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave - direktora u HT d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave - direktora u HT d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde na poziciji "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde na poziciji "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije" (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/15 /29.5.2015./
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2015. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca listopada 2015. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiji tjedan" (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije javnim preduzećima – konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije javnim preduzećima – konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o odoboravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odoboravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija u 2015. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Razvoj kapaciteta u ministarstvima financija" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija u 2015. godini (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta Zaštita kvaliteta voda za I kvartal 2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinanciranje Projekta Zaštita kvaliteta voda za I kvartal 2015. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima i postupku financiranja i sufinanciranja neprofitnih organizacija – udruga potrošača (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora privednog društva "Aluminij" d.d. Mostar ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/15 /3.6.2015./
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove - člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjenama Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992. - 1995. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o posebnoj pristojbi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992. - 1995. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/15 /5.6.2015./
 48. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za poništavanje Javnog natječaja za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Pomoć područjima pogođenim poplavama i klizištima putem Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Potpora područjima pogođenim poplavama i klizištima putem Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije BiH" (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom
  poslovanju Bosansko - hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2014. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje izvješća o radu i izvješća o financijskom poslovanju Bosansko - hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2014. godine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa pod nazivom "Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa pod nazivom "Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Kredistanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) za Projekt "Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Kredistanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) za Projekt "Tretman prikupljanja otpadnih voda, Bihać" (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/15 /10.6.2015./
 13. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - Vamos, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - Vamos, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjenama Odluke o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u Projektu poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u Projektu poboljšanje pristupa malih i srednjih poduzeća financijskim sredstvima (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću za I i II kvartal 2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinanciranje Projekta odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću za I i II kvartal 2015. godine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o dopuni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne "Slimena" Općini Travnik (bosanski jezik)
  Odluka o davanju na korištenje vojarne "Slimena" Općini Travnik (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovne prostorije u poslovnom prostoru u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L Karate savezu KF Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovne prostorije u poslovnom prostoru u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L Karate savezu KF Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije broj 12), Sportskim savezima (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije broj 12), Sportskim savezima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/15 /12.6.2015./
 22. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih tražbina Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva financija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti za upis stvari u Centralni registar pasivnog podbilansa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za upis stvari u Centralni registar pasivne podbilance (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/15 /19.6.2015./
 27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije članova Nadzornom odboru privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar ispred državnog kapitala
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Rudnik mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/15 /24.6.2015./
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničkog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
 34. ODLUKA o određivanju federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji su dužni organizovati zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju federalnih tijela uprave i federalnih upravnih organizacija koje su dužne organizirati zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/15 /26.6.2015./
 36. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji plana poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o naknadama za vršenje usluga iz oblasti     premjera i katastra (bosanski jezik)
  ODLUKA o naknadama za vršenje usluga iz oblasti izmjera i katastra (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra (bosanski jezik)
  ODLUKA o naknadama za korištenje podataka izmjere i katastra (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o prenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu javnih ovlasti iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne "Enver Šehović" Općini Vogošća (bosanski jezik)
 42. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 7, udruženju "1. slavna - 111. Viteška brigada" - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 7, Udruženju "1. slavna - 111. viteška brigada" - Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za Forum parlamentaraca" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za Forum parlamentaraca" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/15 /1.7.2015./
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o prebacivanju sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima –poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o prebacivanju sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim poduzećima –poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“ (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o.  Mostar
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Sarajevo
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva  Energopetrol d.d. Sarajevo
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Pretis“ d.o.o. Vogošća
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva  Željezara „Zenica“d.o.o Zenica
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Privrednog društva „UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Privrednog društva „UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal d.o.o.Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ArcelorMittal d.o.o.Zenica (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca  dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja  dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca  dužnosti direktora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja  dužnosti direktora Gospodarskog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/15 /3.7.2015./
 12. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Europske investicijske banke po Projektu "Vodosnabdijevanje i sanitacija u FBiH" u skladu sa programom podrške infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility-IPFMW) u okviru višekorisničkog programa IPA 2008 (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Europske investicijske banke po Projektu "Vodoopskrbe i sanitacija u FBiH" u skladu sa programom podrške infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility-IPF-MW) u okviru višekorisničkog programa IPA 2008 (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Evropske investicijske banke po Projektu "Vodosnabdijevanja i sanitacija u FBiH" u skladu sa nacionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu - Vodoopskrbna i odvodna infrastruktura u okviru programa IPA 2009 (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Europske investicijske banke po Projektu "Vodoopskrba i sanitacija u FBiH" u skladu sa nacionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu - Vodoopskrbna i odvodna infrastruktura u okviru programa IPA 2009 (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prihvatanju usaglašene Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju usaglašene Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu POBJEDA TECHNOLOGY d.d. Goražde, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu POBJEDA TECHNOLOGY d.d. Goražde, u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu Kuvvet d.o.o. Kalesija u iznosu od 250.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu Kuvvet d.o.o. Kalesija u iznosu od 250.000,00 KM (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu Rama glas d.o.o. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu PRAKTIK d.o.o. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu PRAKTIK d.o.o. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa, u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu MILIČEVIĆ d.o.o. KREŠEVO u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu MILIČEVIĆ d.o.o. KREŠEVO u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006-2016. za period 2013-2014. godina (bosanski
  jezik)

  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti na Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljske skrbi i obitelji pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006-2016. za razdoblje 2013-2014. godina (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog
  ministarstva odbrane, Župnom uredu sv. Petra i Pavla Mostar (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Župnom uredu sv. Petra i Pavla Mostar (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Jedinici za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Jedinici za podršku Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Kliničkoj bolnici Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Kliničkoj bolnici Mostar (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Udruzi poginulih i nestalih branitelja HVO Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Udruzi poginulih i nestalih branitelja HVO Mostar (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora – člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti generalnog ravnatelja – člana Uprave društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/15 /8.7.2015./
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na
  Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2015. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2015. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/15 /10.7.2015./
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Privrednog društva Unis "GINEX" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Gospodarskog društva Unis "GINEX" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju prodaje 5 (pet) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 5 (pet) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova/Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo o imenovanju izvršnog direktora za prodaju u Union banci d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo o imenovanju izvršnog direktora za prodaju u Union banci d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za pravne poslove (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja za razvoj (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja za distribuciju električne energije (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja za proizvodnju električne energije (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja za opskrbu električnom energijom (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja za ekonomske poslove (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa sredstava s posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Šipad Export-Import d.d. Sarajevo
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Fabrike duhana Sarajevo d.d.
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo
 7. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
 8. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/15 /15.7.2015./
 9. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove
 12. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje izjave za učešće u projektu Evropske komisije pod nazivom ERANET (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti za potpisivanje izjave za učešće u projektu Evropske komisije pod nazivom ERANET (hrvatski jezik) 
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Arhiva Federacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/15 /17.7.2015./
 14. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) priključnog vozila DB-SG specijalno za prijevoz čamaca "Torbarina" i 1 (jednog) službenog motornog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) priključnog vozila DB-SG specijalno za prijevoz čamaca "Torbarina" i 1 (jednog) službenog motornog vozila (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova -Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova -Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Udruženju veterana Odreda policije za specijalne namjene "Lasta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Udruženju veterana Odreda
  policije za specijalne namjene "Lasta" (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije R BiH broj 25, Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije R BiH broj 25, Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o produženju roka važnosti sveobuhvatne carinske garancije i odobravanju reprograma kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/15 /22.7.2015./
 21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara/akcionara Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara/akcionara Kompanije Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave – izvršnog direktora za ekonomske poslove Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave - izvršnog direktora za ekonomske poslove Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, za donošenje Odluke o razrješenju generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, za donošenje Odluke o razrješenju generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
 26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Konfekcije "Borac" d.d. Travnik
 27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Bosnalijek d.d.
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između SSRRFBIH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivrednih kompanija u Federaciji BiH
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje prijedloga za dopunu dnevnog reda XIV. Skupštine privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/15 /24.7.2015./
 31. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11 Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11 Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima
  nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/15 /29.7.2015./
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na vansudsku nagodbu za izvršenje finansijskog potraživanja koje je dosuđeno pravosnažnom sudskom odlukom Mandić Zlatku
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o sedmim izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o sedmim izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 40. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje projekta "Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine" za I. i II. kvartal 2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinanciranje projekta "Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine" za I. i II. kvartal 2015. godine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
 44. ODLUKA o odobravanju sticanja dionica privrednog društva "Pobjeda Rudet" d.d. Goražde inozemnoj firmi "KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARETI A.S" u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sticanja dionica gospodarskog društva "Pobjeda Rudet" d.d. Goražde inozemnoj firmi "KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARETI A.S" u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save"Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje na pozicije u Nadzornom odboru "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo - 3 člana (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Javnog natječaja za izbor i imenovanje na pozicije u Nadzornom odboru "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo - 3 člana (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o pokretanju preocedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje na pozicije u Upravnom odboru "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar - 5 članova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Javnog natječaja za izbor i imenovanje na pozicije u Upravnom odboru "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar - 5 članova (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za period 2015 - 2018. godina
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Stečajni plan za JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko (u stečaju) od 15.11.2014. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Stečajni plan za JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko (u stečaju) od 15.11.2014. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2015. godinu
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta Poboljšanje životnih uslova na selu za II. i III. kvartal 2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinanciranje Projekta Poboljšanje životnih uvjeta na selu za II. i III. kvartal 2015. godine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama-za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama –za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju", utvrđenog proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "AGROKOMERC" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "AGROKOMERC" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/15 /31.7.2015./
 8. ODLUKA o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o prihvatanju Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidovani), Rebalansa
  Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I) i Rebalansa Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II) (bosanski jezik)

  ODLUKA o prihvatanju Rebalansa Financijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidirani), Rebalansa Financijskoga plana federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I) i Rebalansa
  Financijskoga plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II) (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidovani),
  Izvršenja Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I) i Izvršenja Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II) (bosanski jezik)

  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o izvršenju Financijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidirani), Izvršenja Financijskoga plana federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I) i Izvršenja Financijskoga plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II) (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvaćanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/15 /12.8.2015./
 15. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa utroška preostalih neinvestiranih sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju izmjene Programa utroška preostalih neinvestiranih sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju novih projekata finansiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju novih projekata financiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem
  GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa utroška Kapitalnog transfera JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence) utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju izmjene Programa utroška Kapitalnog transfera JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence) utvrđenog proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o sazivanju XXV. Skupštine dioničara privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/15 /21.8.2015./
 21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Unis Tools“ d.o.o. Sarajevo
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva J.P. Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
 26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP “Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/15 /28.8.2015./
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o emisiji četvrte tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih tražbina fizičkih i pravnih lica (bosanski jezik)
  ODLUKA o emisiji četvrte tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi ratnih tražbina fizičkih i pravnih osoba (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja operatora za OIEiEK u 2015. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja operatora za OIEiUK u 2015. godini (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa pod nazivom "Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa pod nazivom "Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) putnička motorna vozila Federalnog ministarstva finansija -Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) putnička motorna vozila Federalnog ministarstva financija -Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/15 /2.9.2015./
 35. ODLUKA o vrsti i perfomansama automata na sistemu automata za igre na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o vrsti i perfomansama automata na sustavu automata za igre na sreću (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Zapadno-hercegovačkog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Zapadno-hercegovačkog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o prenosu izvršenih ulaganja na rehabilitaciji dionica regionalnih cesta R-423 i R424, u okviru izgradnje autoceste dionica Počitelj-Bijača, poddionica Bijača-Krvavice sa Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Javnu ustanovu Ceste Zapadno-hercegovačkog kantona  (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja na rehabilitaciji dionica regionalnih cesta R-423 i R424, u okviru izgradnje autoceste dionica Počitelj-Bijača, poddionica Bijača-Krvavice sa Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Javnu ustanovu Ceste Zapadno-hercegovačkog kantona  (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –Transfer za fond za izdavaštvo” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima –Transfer za fond za izdavaštvo” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima –Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Politiku istraživanja, eksploatacije i upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Politiku istraživanja, eksploatacije i upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju na korištenje objekta sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje objekta sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjeni odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i hercegovine na Skupštini privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i hercegovine na Skupštini privrednog društva JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo
 45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrome “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja” za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja” za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja” za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja” za imenovanje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP “Hrvatske pošte” d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP “Hrvatske pošte” d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imanovanje članova Nadzornog odbora JP “Hrvatske pošte” d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne sUglasnosti za privremeno imanovanje članova Nadzornog odbora JP “Hrvatske pošte” d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji su iznos u isplati u 2015. godini manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji su iznos u isplati u 2015. godini manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razješenje dužnosti članova Nadzornog odbora “Ceste” d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razješenje dužnosti članova Nadzornog odbora “Ceste” d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora “Ceste” d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora “Ceste” d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja na izgradnjidionice regionalne ceste R445, u okviru izgradnje autoceste dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Bilješevo-Kakanj sa javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Kantonalnu direkciju za ceste u sastavu Ministarsva prostornog uređenja, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja na izgradnjidionice regionalne ceste R445, u okviru izgradnje autoceste dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Bilješevo-Kakanj sa javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Kantonalnu direkciju za ceste u sustavu Ministarsva prostornog uređenja, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevi za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevi za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevi za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevi za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 68/15 /4.9.2015./
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na uporabu putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu – ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu ALMY d.o.o. Zenica u iznosu od 80.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu ALMY d.o.o. Zenica u iznosu od 80.000,00 KM (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Lafat Komerc d.o.o. Kalesija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama -Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Lafat Komerc d.o.o. Kalesija (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom Zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija/financija Federalnom Zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju na korištenje objekta u Sarajevu, ulica Dola 15, Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje objekta u Sarajevu, ulica Dola 15, Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/15 /9.9.2015./
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o zajedničkoj saradnji na provođenju aktivnosti reforme i finansijske konsolidacije sistema penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o zajedničkoj suradnji na provedbi aktivnosti reforme i financijske konsolidacije sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o osnivanju Privrednog društva "Intera" industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju Gospodarskog društva "Intera" industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o djelimičnom razrješenju sudskog spora putem medijacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o djelimičnom razrješenju sudskog spora putem medijacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/15 /11.9.2015./
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
 18. ODLUKA o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova Nadzornih odbora privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja članova Nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "MARY TV", Sjedinjene Američke Države, 701 St. Vincent, South Bend, IN 46617 za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "MARY TV", Sjedinjene Američke Države, 701 St. Vincent, South Bend, IN 46617 za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za alokaciju budžetskih sredstava na račun Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata – Trajni revolving fond (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za alokaciju proračunskih sredstava na račun Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno financiranje projekata – Trajni revolving fond (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Commonwealth-a Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Commonwealth-a Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period siječanj - lipanj 2015. godine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - F?deralnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/15 /16.9.2015./
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora "Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora "Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora "Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora "Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti predsjednika uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti predsjednika uprave društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti generalnog direktora Društva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP "Hrvatske pošte" d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP "Hrvatske pošte" d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP "Hrvatske pošte" d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave Društva direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP "Hrvatske pošte" d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave Društva direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave Društva direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave Društva direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/15 /18.9.2015./
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave društva
  direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave
  društva direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti za korištenje zemljišne čestice (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinanciranje troškova raseljenih lica", utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)            
 49. ODLUKA o usvajanju Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za
  2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje proizvodnje lijekova i prometa lijekova na veliko pred Federalnim ministarstvom zdravstva (bosanski jezik)
   ODLUKA o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje proizvodnje lijekova i prometa lijekova na veliko pred Federalnim ministarstvom zdravstva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -implementacija Akcionog plana za provedbu dokumenta politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja za period 2013.-2016. godina" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Implementacija Akcionog plana za provedbu dokumenta Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i obitelji pod rizikom od razdvajanja za period 2013.-2016. godina" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Provedba zakona o zaštiti od nasilja u porodici" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Provedba zakona o zaštiti od nasilja u obitelji" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta -Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i športa - Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sustav obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao Podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Amandmana broj 2 na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integrisanog lokalnog razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Amandmana broj 2 na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integriranog lokalnog razvoja (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti za prijenos nadležnosti Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja HNK za okončanje postupka donošenja odobrenja o građenju regionalne deponije krutog otpada u Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prijenos nadležnosti Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja HNK za okončanje postupka donošenja odobrenja o građenju regionalne deponije krutog otpada u Mostaru (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/15 /23.9.2015./
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo
 15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015 - 2018 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine za realiziranje Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015 - 2018 (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za imenovanje v.d. direktora drštva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za imenovanje v.d. direktora društva (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Udruženju građana "Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Udruženju građana "Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o saradnji između resornih ministarstava zemalja Jugoistočne Europe na području šumarstva i drvne industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma o suradnji između resornih ministarstava zemalja Jugoistočne Europe na području šumarstva i drvne industrije (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "ASOCIACION DE COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA" Barcelona, San Antonio Maria Claret 225, 50 3a, Španija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "ASOCIACION DE COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA" Barcelona, San Antonio Maria Claret 225, 50 3a, Španjolska, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/15 /25.9.2015./
 29. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini RMU Banovići d.d. Banovići
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP "HRVATSKE POŠTE" d.o.o. Mostar
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar
 39. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/15 /30.9.2015./
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za tehničke poslove i proizvodnju društva (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-pravne i finansijske poslove društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomsko-pravne i financijske poslove društva (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za tehničke poslove i proizvodnju društva (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-pravne i finansijske poslove društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomsko-pravne i financijske poslove društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/15 /2.10.2015./
 50. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje uredskog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj:1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Olakšanje provedbe Strategije Evropske unije za Dunavski region - EUSDR", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Olakšanje provedbe Strategije Evropske unije za Dunavski region - EUSDR", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica -zaštita nacionalnih spomenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika" (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2016. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2016. godini (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izuzimanju zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar jug - Južna granica, poddionica Počitelj -Zvirovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju zemljišta za potrebe građenja Autoceste na koridoru Vc, dionica Mostar Jug - Južna granica, poddionica Počitelj -Zvirovići (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću za III. i IV. kvartal 2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinanciranje Projekta odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću za III. I IV. kvartal 2015. godine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za upošljavanje stručnog kadra u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za upošljavanje stručnog kadra u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Privrednog društva Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti članova Uprave gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Eelektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti članova Uprave gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora "Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora "Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora "Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora "Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva izvršnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave društva izvršnog direktora (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS Ginex d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
 19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex'' d.d. Goražde
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/15 /7.10.2015./
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za prestrukturiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za prestrukturiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu MIO/PIO Mostar (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/15 /9.10.2015./
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o osnivanju privrednog društva "INTERAS" industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju gospodarskog društva "INTERAS" industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za financiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Preporod" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za financiranje Kulturnog društva "Preporod" (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Napredak" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za financiranje Kulturnog društva "Napredak" (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za finansiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za financiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa utroška Kapitalnog transfera JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju izmjene Programa utroška Kapitalnog transfera JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Privrednog društva "IGMAN" d.d. Konjic
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Igman d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Igman d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti zaM razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/15 /14.10.2015./
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prijem zaposlenika u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o uspostavi koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (bosanski jezik)
  ODLUKA o uspostavi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška potpora implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao Podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Udruženju "Mreža žena policajaca" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Udruženju "Mreža žena policajaca" (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje članova radnih grupa za evropske integracije koje će djelovati u sastavu Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i radu tijela za praćenje procesa reformi u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje članova radnih grupa za europske integracije koje će djelovati u sastavu Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i radu tijela za praćenje procesa reformi u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarina za dizel gorivo za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom
  ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju P rograma utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom
  ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar za period 2015-2017. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar za period 2015-2017. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/15 /16.10.2015./
 4. ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014 - 2018. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014 - 2018. godina (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o proglašenju 15. oktobra 2015. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 15. listopada 2015. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA  o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za operacije u Union banci d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za operacije u Union banci d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti generalnog direktora privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti generalnog ravnatelja gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo
 11. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo
 12. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BNT - TMiH" d.d. Novi Travnik
 13. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/15 /21.10.2015./
 14. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje upravnog odbora Finansijskoinformatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijskoinformatičke agencije (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijskoinformatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijskoinformatičke agencije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti i ovlasti za potpisivanje Sporazuma o realiziranju Programa sufinanciranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Potrošnja energije u domaćinstvima BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Potrošnja energije u kućanstvima BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta broj 18, u kasarni "Stanislav Baja Kraljević" Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta broj 18, u vojarni "Stanislav Baja Kraljević" Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti člana
  Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti direktora privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu neto plaću vršitelja dužnosti direktora gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i
  Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i
  Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/15 /23.10.2015./
 25. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prijem zaposlenika u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektroprivreda" Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Elektroprivreda" Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/15 /28.10.2015./
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje 100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo u postupku male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje 100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo u postupku male privatizacije (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013. - 2017.) za period od 01.01.2014. godine do 31.07.2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013. - 2017.) za period od 01.01.2014. godine do 31.07.2015. godine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korišćenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat IPA ADRIATIC CBC program 2007 - 2015", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat IPA ADRIATIC CBC program 2007 -2015", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/15 /4.11.2015./
 35. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/15 /6.11.2015./
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora – predsjednika uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog ravnatelja – predsjednika uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Dioničko društvo Ceste Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prijem zaposlenika u Dioničko društvo Ceste Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/15 /11.11.2015./
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu i postupku vršenja revizije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o načinu i postupku vršenja revizije (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka važnosti sveobuhvatne carinske garancije i odobravanju reprograma kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka važnosti sveobuhvatne carinske garancije i odobravanju reprograma kredita gospodarskom društvu "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/15 /13.11.2015./
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Šipad Export -Import d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Šipad Export - Import d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznika (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznika (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlastii fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlastii fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Privremenog pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji cesta za Kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji cesta za Kapitalne investicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/15 /18.11.2015./
 15. ODLUKA o proglašenju 16. novembra 2015. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 16. studenog 2015. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju na korištenje službenih putničkih automobila Finansijskoj policiji - Financijskoj policiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenih putničkih automobila Financijskoj policiji - Finansijskoj policiji (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o prenosu stalnih sredstava i izvršenih radova na Federalno ministarstvo okoliša i turizma i na krajnje korisnike, nabavljenih iz sredstava granta za Projekat "Zaštićena šumska i planinska područja" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova na Federalno ministarstvo okoliša i turizma i na krajnje korisnike, nabavljenih iz sredstava granta za Projekat "Zaštićena šumska i planinska područja" (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I - VI mjesec 2015. godine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje I - VI mjesec 2015. godine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/15 /20.11.2015./
 25. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/15 /27.11.2015./
 28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini Privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na izvanrednoj Skupštini Gospodarskog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o prebacivanju sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima – poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o prebacivanju sredstava prikupljenih na temelju takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -Subvencije javnim poduzećima - poseban
  namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o sazivanju 21. Skupštine dioničara "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju 21. Skupštine dioničara "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/15 /2.12.2015./
 37. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta "Dom pilota" i restorana "Crvena zvijezda", u Bihaću, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta "Dom pilota" i restorana "Crvena zvijezda", u Bihaću, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Memorijalni centar Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine kao pravnom sljedniku Fondacija Srebrenica - Potočari" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Memorijalni centar Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine kao pravnom sljedniku Fondacija Srebrenica - Potočari" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu SUMAN d.o.o. Gračanica u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu gospodarskom društvu SUMAN d.o.o. Gračanica u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu MIRAL PVC d.o.o. Velika Kladuša u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu MIRAL PVC d.o.o. Velika Kladuša u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva direktora i izvršnih direktora
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima - Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora u privrednom društvu JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora u gospodarskom društvu JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u privrednom društvu JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u gospodarskom društvu JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/15 /4.12.2015./
 50. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992. - 1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Mostar" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih temeljem pristojbe za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992. - 1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje pristojbe Gasprom export-u Mostar" (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Posavski kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Posavski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Srednjobosanski kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Srednjobosanski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Hercegovačko neretvanski kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Hercegovačko neretvanski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Zapadnohercegovački kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Zapadnohercegovački kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Kanton 10" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Kanton 10" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Bosansko-podrinjski kanton Goražde" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti - Bosansko-podrinjski kanton Goražde" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija
  (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o dopuni Odluke o radnom vremenu u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o radnom vremenu u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/15 /9.12.2015./
 12. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj  95/15 /11.12.2015./       
 16. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o rashodovanju službenog motornog vozila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o rashodovanju službenog motornog vozila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, u ulici Odobašina broj 45 i poslovog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića broj 32, Tehničkom remontnom Zavodu Hadžići d.d. (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, u ulici Odobašina broj 45 i poslovog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića broj 32, Tehničkom remontnom Zavodu Hadžići d.d. (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o smještaju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o smještaju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za potpisivanje Generalnog sporazuma o zaključenju ugovora o sudskoj nagodbi između "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo, sa jedne strane i "Hidrogradnje" a.d. Pale i Investiciono razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa druge (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za potpisivanje Generalnog sporazuma o zaključenju ugovora o
  sudskoj nagodbi između "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo, sa jedne strane i "Hidrogradnje" a.d.
  Pale i Investiciono razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa druge (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ažurirani akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ažurirani akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine za realiziranje Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015-2018. (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka razdoblja na koji su imenovani (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicama - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicama - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
  Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o usvajanju programa utroška preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Pograma utroška preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za MIO/PIO u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -
  Subvencije Javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja
  zaposlenika" (bosanski jezik)

  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -
  Subvencije Javnim poduzećima za uplatu doprinosa za MIO/PIO u svrhu umirovljenja
  uposlenika" (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o visini troškova temeljne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za za izbor i nominiranje članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP
  "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)

  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje članova Nadzornog odbora JP"Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/15 /18.12.2015./
 41. ODLUKA o prijenosu prava raspolaganja na zemljištu u kasarni "Stanislav Baja Kraljević" u Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu prava raspolaganja na zemljištu u vojarni "Stanislav Baja Kraljević" u Mostaru (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o saradnji između Akademije Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa Staszica (Univerzitet nauke i tehnologije) iz Krakova i Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o suradnji između Akademije Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa Staszica (Univerzitet znanosti i tehnologije) iz Krakova i Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promidžbenih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu CIVIĆ d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o
  dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog
  ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele
  kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu CIVIĆ d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju člana Izvršnog odbora DNA BiH, te uspostavi i funkcionisanju Sekretarijata DNA BiH sa Stručnim vijećem na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju člana Izvršnog odbora DNA BiH, te uspostavi i funkcionisanju Sekretarijata DNA BiH sa Stručnim vijećem na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Unis "GINEX" d.d. Goražde
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o produženju primjene kolektivnih ugovora (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju primjene kolektivnih ugovora (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko
  vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko
  vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o kriterijima za imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH
  Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave
  Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH
  Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave
  Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 16. ODLUKA o razvrstavanju regionalne ceste R-424 Mostar-Čitluk-Tromeđa-Ljubuški-Teskera-Crveni grm u magistralnu cestu sa oznakom M-17.4. (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju regionalne ceste R-424 Mostar-Čitluk-Tromeđa-Ljubuški-Teskera-Crveni grm u magistralnu cestu sa oznakom M-17.4. (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji cesta za Kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji cesta za Kapitalne investicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 1. sjednici Skupštine privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/15 /23.12.2015./
 19. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u ulici Nedima Filipovića do broja 21 u Sarajevu Savezu bošnjačkih udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini i ulici Kralja Tomislava broj 14 u Mostaru Udruzi specijalne policije iz domovinskog rata "Munje" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u ulici Nedima Filipovića do broja 21 u Sarajevu Savezu bošnjačkih uduženja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini i ulici Kralja Tomislava broj 14 u Mostaru Udruzi specijalne policije iz domovinskog rata "Munje" Mostar (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora -dodatno finansiranje " (HSEP AF), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora -dodatno financiranje " (HSEP AF), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Subvencija za RTV FBiH/podrška Vlade Federacije BiH za tehničko opremanje" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Subvencija za RTV FBiH/podrška Vlade Federacije BiH za tehničko opremanje" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/15 /25.12.2015./
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova uprave Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova uprave Javnog poduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo o odobrenju učešća Union banke d.d. Sarajevo u postupku prodaje putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo o odobrenju učešća Union banke d.d. Sarajevo u postupku prodaje putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za prestrukturiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH Pošte" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za prestrukturiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH Pošte" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu MIO/PIO Mostar (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine-Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine-Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija - financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu financija - finansija (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Uredu Vlade FBiH za odnose sa javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Uredu Vlade FBiH za odnose sa javnošću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/15 /29.12.2015./
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o produženju ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Strateška potpora implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao Podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o razvrstavanju javne ceste LOT 2 Butila -Briješće - spoj sa ulicom Safeta Zajke u javnu cestu kategorije brza cesta BC 1 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju javne ceste LOT 2 Butila -Briješće - spoj sa ulicom Safeta Zajke u javnu cestu kategorije brza cesta BC 1 (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva "ŠIPAD EXPORT IMPORT" d.d. Sarajevo o prodaji vlasničkog udjela firme kćerke "SIDEX EXPORT IMPORT" GmbH FRANKFURT u postupku male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva "ŠIPAD
  EXPORT IMPORT" d.d. Sarajevo o prodaji vlasničkog udjela firme kćerke "SIDEX EXPORT IMPORT" GmbH FRANKFURT u postupku male privatizacije (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o dodjeli nagrade Karate klubu "Nokachi" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Karate klubu "Nokachi" Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o dodjeli nagrade Ženskom nogometnom klubu "SFK 2000" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Ženskom nogometom klubu "SFK 2000" Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "Mostar" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "Mostar" (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o dodjeli nagrade Košarkaškom ženskom klubu "Čelik" Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Košarkaškom ženskom klubu "Čelik" Zenica (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o dodjeli nagrade Fudbalskom klubu "Sarajevo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Fudbalskom klubu "Sarajevo" (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo akademiji "Olovo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo akademiji "Olovo" (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom taekwondo klubu "Hvojnica" Fojnica (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom taekwondo klubu "Hvojnica" Fojnica (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o dodjeli nagrade Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o dodjeli nagrade Košarkaškom savezuBosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za izgradnju glavnog skladišnog objekta (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za izgradnju glavnog skladišnog objekta (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju povrata sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju povrata sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi- Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi- Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za MIO/PIO u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)