Javni pozivi

2023. godina

ARHIVA JAVNIH POZIVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Obavijest po Javnom pozivu za podnošenje prijava za finansiranje / sufinansiranje projekata / zahtjeva /inicijativa / ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u FBiH
05.Jul.2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH
14.Jun.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge pretplate za stručnu literaturu za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-7/2022-1 od 02.03.2022. god.
02.Mar.2022.
Odluka o dodjeli dijela sredstava sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa
04.Nov.2021.
Odluka o poništavanju dijela Javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Ugovorene i druge posebne usluge
01.Nov.2021.
Obavještenje o poništavanju Javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Ugovorene i druge posebne usluge
13.Aug.2021.
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade"
29.Jul.2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
24.Jun.2021.