Usklađenost zakonodavstva FBiH sa tečevinom EU i procjena utjecaja propisa

 • 04.03.2022.
 • Procjena utjecaja propisa (Regulatory Impact Assessment - RIA) je sistematski proces identifikacije i testiranja očekivanih učinaka predloženih propisa.

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 236. sjednici, održanoj 17.09.2020.godine, donijela je Uredbu o procjeni utjecaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/20), navedenom uredbom uređuje se način i postupak provedbe procjene utjecaja propisa (isključivo prednacrta i nacrta zakona), po kojim postupaju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije, u postupku izrade prednacrta, odnosno nacrta zakona koje predlaže Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kao i mjerodavnost Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije i nadzor nad provedbom iste.

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 81. sjednici, održanoj 08.12.2016. godine donijela Uredbu o postupku  usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom Europske unije ("Službene novine Federacije BiH, broj 98/16), navedenom uredbom u skladu sa Odlukom o postupku usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije (“Službeni glasnik BiH”, broj 75/16), utvrđuju se instrumenti za usklađivanje zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom Europske unije, obaveze federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija i Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije, u postupku usklađivanje zakonodavstvo Federaciuje s pravnom tečevinom EU.

  -          Izjava o usklađenosti

  -          Tablica usklađenosti za jedan propis

  -          Tablica usklađenosti za više propisa