Javne nabavke

2023. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
20.Sep.2023.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka serverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
19.Sep.2023.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH
14.Aug.2023.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
13.Jul.2023.
Odluka o otkazivanju/poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
23.Jun.2023.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka tonera za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
09.Jun.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
08.Jun.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
25.May.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
19.May.2023.
Obavijest u skladu sa članom 52. stav (7) tačka a) Zakona o javnim nabavkama
30.Mar.2023.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade Federacije BiH Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2022. godinu
06.Feb.2023.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade Federacije BiH Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2021. godinu
06.Feb.2023.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade Federacije BiH Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu
06.Feb.2023.
Odluka o otkazivanju/poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata VFBiH
09.Jan.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka licenci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
19.Dec.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata VFBiH
08.Dec.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – usluge održavanja aplikativnog softvera za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH od 30.11.2022. godine
30.Nov.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH - LOT 2
02.Nov.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
01.Nov.2022.
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke roba – nabavka licenci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
27.Oct.2022.