Ministarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministar: Ramo Isak

 • Mehmeda Spahe 7, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 280-020
 • Fax: +387 33 590-218
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo pravde

Ministar: Vedran Škobić

 • Valtera Perića 15, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 213-151
 • Fax: +387 33 213-155
Ministarstvo pravde

Ministarstvo finansija

Ministar: Toni Kraljević

 • Mehmeda Spahe 5, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 253 400
 • Fax: +387 33 203 152
Ministarstvo finansija

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Ministar: Vedran Lakić

 • Alekse Šantića bb, Mostar
 • Telefon: +387 36 513-800
 • Fax: +387 36 580-015
Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Ministarstvo prometa i komunikacija

Ministrica: Andrijana Katić

 • Braće Fejića bb, Mostar
 • Telefon: +387 36 550-025
 • Fax: +387 36 550-024
Ministarstvo prometa i komunikacija

Ministarstvo rada i socijalne politike

Ministar: Adnan Delić

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 661-772
 • Fax: +387 33 255-462
Ministarstvo rada i socijalne politike

Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Ministar: Nedžad Lokmić

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 212-932, 212-933
 • Fax: +387 33 222-679
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Ministar: Nerin Dizdar

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: + 387 33 204-552
 • Fax: + 387 33 226-553
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Ministarstvo zdravstva

Ministar: Nediljko Rimac

 • Titova 9, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 226-635; 226-637
 • Fax: +387 33 226-635; 226-637
Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo obrazovanja i nauke

Ministrica: Jasna Duraković

 • dr.Ante Starčevića bb, Mostar
 • Telefon: +387 36 355-700
 • Fax: +387 36 355-742
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Ministarstvo kulture i sporta

Ministrica: Sanja Vlaisavljević

 • Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 254-100; 254-103
 • Fax: +387 33 226-675
Ministarstvo kulture i sporta

Ministarstvo trgovine

Ministar: Amir Hasičević

 • Ante Starčevića bb, Mostar
 • Telefon: +387 36 310-148
 • Fax: +387 36 318-684
Ministarstvo trgovine

Ministarstvo prostornog uređenja

Ministar: Željko Nedić

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 726-500
 • Fax: +387 33 652-743
Ministarstvo prostornog uređenja

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar: Kemal Hrnjić

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 726-550
 • Fax: +387 33 726-669
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Ministar: Vojin Mijatović

 • dr.Ante Starševića bb, Mostar
 • Telefon: +387 (0)36 449-120
 • Fax: +387 (0)36 449-122
Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Ministarstvo okoliša i turizma

Ministrica: Nasiha Pozder

 • Hamdije Čemerlića 2
 • Telefon: +387 33 726 700
 • Fax: +387 33 726 747
Ministarstvo okoliša i turizma