Uredi i službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Direktor: Davorin Korać

 • Hamdije Čemerlića, Sarajevo
 • Telefon + 387 33 66 34 24
 • Fax: + 387 33 22 30 14

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine

Direktorica: Ana Vuković

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: ++ 387 33 66 58 83
 • Fax: ++ 387 33 26 52 00

Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću

Direktorica: dr.sci. Samira Demirović

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Tel: +387 33 212-986
 • Fax: +387 33 220-437

Ured Vlade FBiH za evropske integracije

Direktor: mr. Vjekoslav Čamber

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Tel: +387 33 618-147
 • Fax: +387 33 618-146

Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU

Direktor: Željko Silađi

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Tel: +387 33 666-568, 666-587, 445-261
 • Fax: +387 33 666-568, 666-587

Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Direktorica: mr. Meliha Mujezinović Katana

 • Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo
 • Tel: +387 33 650 143
 • Fax: +387 33 650 094