Premijer

Premijer Federacije BiH: Fadil Novalić 

Biografija

Rođen 25.9.1959. godine u Gradačcu.

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Gradačcu, a na Mašinskom fakultetu - Odsjek motori i motorna vozila - Univerziteta u Sarajevu diplomirao 1983. godine.

U Famosu/Daimler-Benzu 1990. godine stekao stručno obrazovanje iz oblasti tržišne ekonomije po McKinseyju iz oblasti mehanizama restrukturiranja fabrika.

U TMD Gradačac Famos od 1983. - 1990. bio rukovodilac za razvoj, od 1990. do 1996. bio predsjednik Upravnog odbora, zatim direktor, a od 2001. do 2013. glavni menadžer u TMD-Automobilska Industrija (CIMOS TMD).

Bavio se privatnim biznisom (metaloprerađivačka - automobilska industrija), te bio član nadzornih odbora ”WAGNER – AUTOMOTIVE” i ”NAMJEŠTAJ” d.d. Gradačac, do 2015. godine.

Bio uključen u nekoliko projekata: TMD - Automobilska industrija (većinsko vlasništvo Cimos Slovenija), koja je postala peti izvoznik u BiH i jedna od najboljih fabrika u organizacijsko-tehnološkom smislu, u restrukturiranje TMD-a Gradačac po McKinseyju i po Kotleru, u implementiranje Zakona o privatizaciji u FAMOS-u u Sarajevo radio na temi “Napajanje tenkovskog motora T84 pumpom niskog pritiska”. Učestvovao u izgradnji mreže kompanija koje sarađuju sa automobilskom industrijom Evrope.

Bio je aktivni član Savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, u sklopu čega je povremeno držao predavanja postdipomskim grupama u oblasti “Marketing menadžment u praksi”. Predsjednik NK Zvijezda - Gradačac, predsjednik Društva privrednika Gradačac.

U ratu je od 1992. do 1995. godine bio dobrovoljac/vojnik, pripadnik 107. Gradačačke brigade ARBiH, i vođa projekta proizvodnje NVO u TMD Gradačac.

Po nacionalnosti Bošnjak.

Oženjen, otac tri kćerke.


Ovlasti Premijera

  • Provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući i osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije;
  • Predlaganje smjenjivanja predsjednika Federacije, u skladu sa članom IV B.3. (2) Ustava Federacije BiH;
  • Predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva;
  • Priprema prijedlog budžeta Parlamentu Federacije BiH

Kabinet Premijera:

Adresa: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Telefon: +387 33 650 457

Fax: +387 33 664 816


Zamjenici premijera FBiH

JELKA MILIĆEVIĆ

Zamjenica premijera Federacije BiH i ministrica finansija

Kabinet zamjenika Premijera:

Adresa: :Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Telefon: +387 33 216 602

Fax: +387 33 216 603


VESKO DRLJAČA

Zamjenik premijera Federacije BiH i ministar rada i socijalne politike

Kabinet zamjenika Premijera:

Adresa: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Telefon: +387 33 556 725, 556 726

Fax: +387 33 556 727

Zamjenici premijera nadležni su za:

  • vršenje dužnosti ministra
  • pomaganje Premijeru u provođenju politike i izvršavanju zakona Federacije BiH
  • odlučivanje da li će se tražiti mišljenje Ustavnog suda
  • obavljanje dužnosti Premijera kada Premijer nije u mogućnosti obavljati tu dužnost ili kada je mjesto Premijera upražnjeno dok novi Premijer ne preuzme dužnost.