Posebna tijela / agencije

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Direktor: Vinko Jakić

  • Put života br.2 Sarajevo
  • Tel: +387 33 407-350
  • Fax: +387 33 210-532

Agencija za privatizaciju u FBiH

Rješenjem Vlade FBiH o razrjeďženju direktora Agencija za privatizaciju u FBiH V.broj: 819/2020 od 18.6.2020.godine, Poslove direktora obavlja Drago Vrbić zamjenik direktora.

  • Maršala Tita 7, Sarajevo
  • Tel: +387 33 586-231
  • Fax: +387 33 586-234

Agencija za državnu službu FBiH

Direktor: Refik Begić

  • Hamdije Čemerlića br. 2/XVI, Sarajevo
  • Tel: +387 33 552-040
  • Fax: +387 33 552-051