Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2007. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2007. GODINI

“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/07 /10.01.2007./

 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu “Pobjeda - Sport” d.d. Goražde za bavljenje proizvodnjom sportskog oružja, sportske i privredne municije
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu “Vitezit- Cromen” d.o.o.Vitez za bavljenje proizvodnjom privrednih eksploziva i detonirajućih štapina
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu “Pobjeda - Rudet” d.d.Goražde za bavljenje proizvodnjom inicijalnih sredstava za miniranje
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za emitovanje promotivnih spotova o BiH “ENJOY LIFE” na CNN-u (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za emitiranje promotivnih spotova o BiH “ENJOY LIFE” na CNN-u (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik )
 6. ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju – zrakoplovstvo za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - avijaciju za 2007. godinu (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 02/07 /15.01.2007./
 7. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicione banke za finansiranje Projekta “Obnova električne energije II” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Europske investicijske banke za financiranje Projekta “Obnova električne energije II” (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske investicione banke (EIB) za Projekt “Obnova električne energije II” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske investicijske banke (EIB) za Projekt “Obnova električne energije II” (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 3/07 /17.01.2007./
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama iz osnova obavljanja prenesenih poslova koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obvezama iz osnova obavljanja prenesenih poslova koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda vozila (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta razvitka zajednica (CDP) (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta razvitka zajednica (CDP) (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 5/07 /24.01.2007./
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
 16. ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija u “Tekuću rezervu Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu budžetskim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu proračunskim korisnicima (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija u “Tekuću rezervu Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu
 19. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju prioriteta izmirenja obaveza na osnovu neisplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge u 2006. godini
 20. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, u likvidaciji, koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 21. ODLUKA o usvajanju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje uposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostali ili ostaju bez posla (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/07 /07.02.2007./
 22. ODLUKA o kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka
 23. ODLUKA o kriterijima za izbor direktora Direkcije za upravljane pasivnom podbilancom poduzeća i banaka
 24. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje kandidata za člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 25. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje kandidata za člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 26. ODLUKA o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezane za javni upis dionica (bosanski jezik)
  ODLUKA o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezane za javni upis dionica (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/ obrane
 28. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/ obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine
 29. ODLUKA o razrješenju koordinatora aktivnosti za izradu prijedloga sporazuma i dokumenata za prodaju 88% kapitala «Aluminija» d.d. Mostar strateškom partneru ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 30. ODLUKA o imenovanju koordinatora aktivnosti za izradu prijedloga sporazuma i dokumenata za prodaju 88% kapitala «Aluminija» d.d. Mostar strateškom partneru ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
 32. ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu u «Tekuću pričuvu Vlade Federacije» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
 33. ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija u «Tekuću rezervu Vlade Federacije» Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija u «Tekuću pričuvu Vlade Federacije» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 10/07 /14.02.2007./
 34. ODLUKA V broj 847/06
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2007. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za potrebe finansiranja Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2007. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za potrebe financiranja Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zenica – Sarajevo dionica Kakanj – Visoko – poddionica I Kakanj – Dobrinje (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zenica – Sarajevo dionica Kakanj – Visoko – poddionica I Kakanj – Dobrinje (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o formiranju šumskogospodarskog područja “Bosansko – podrinjsko” (bosanski jezik)
  ODLUKA o formiranju šumskogospodarskog područja “Bosansko – podrinjsko” (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju prijenosa vlasništva na vozilu marke Škoda Fabia Classic 1.2
 39. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog prometa (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2007. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj – ožujak 2007. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2007. godine Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenog - oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj – ožujak 2007. godine Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko – invalidske zaštite za mjesec januar i februar 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko – invalidske zaštite za mjesec siječanj i veljače 2007. godine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko – invalidske zaštite za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika branilačko – invalidske zaštite za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o prihvatanju protokola o ispunjenju / odricanju od ispunjenja uvjeta koji prethode zaključenju transakcije iz člana V. Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2007. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica “Transfer za raseljene i izbjegle osobe”
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/07 /21.02.2007./
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan i program Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2007.godinu (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan i program Javnog poduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2007.godinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o financiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske zajednice za finansiranje Projekta «Ubrzavanje restrukturiranja preduzeća u Bosni i Hercegovini preko aktivnog upravljanja poslovima privatnih investicionih fondova» (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Europske zajednice za financiranje Projekta «Ubrzavanje restrukturiranja poduzeća u Bosni i Hercegovini preko aktivnog upravljanja poslovima privatnih investicijskih fondova» (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o grantu između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za grant Evropske zajednice po Sporazumu o grantu broj TF 056484 za finansiranje Projekta «Ubrzavanje restrukturiranja preduzeća u Bosni i Hercegovini preko aktivnog upravljanja poslovima privatnih investicionih fondova» (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o grantu između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za grant Europske zajednice po Sporazumu o grantu broj TF 056484 za financiranje Projekta «Ubrzavanje restrukturiranja poduzeća u Bosni i Hercegovini preko aktivnog upravljanja poslovima privatnih investicijskih fondova» (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2007. godine Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj – ožujak 2007. godine Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
 52. ODLUKA o dopuni Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a finansiraju se iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti
 53. ODLUKA o finansiranju Programa obezbjeđenja sirovine (oblovine) radi organizovanja proizvodnje u «Krivaja» d.o.o. Zavidovići
 54. ODLUKA o dopuni Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 55. ODLUKA o dopuni Odluke V broj 822/06 od 28.12.2006. godine o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/07 /22.02.2007./
 56. ODLUKA o preraspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na radu u inostranstvu zaključno sa 31.12.2005. godine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/07 
  /28.02.2007./
 57. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom za februar i mart 2007.godine
 58. ODLUKA o izmjenama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 59. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremanom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2007. godine Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremanom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj – ožujak 2007. godine Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o imenovanju Komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/07 /07.03.2007./
 62. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/07 
  /14.03.2007./
 63. ODLUKA o Glavnom planu operativnih mjera odbrane od poplava za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o Glavnom planu operativnih mjera obrane od poplava za 2007. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 24/07 /04.04.2007./
 64. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje Misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji UN - a u Liberiji
 65. ODLUKA V broj 96/07
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/07 /18.04.2007./
 66. ODLUKA o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskih računa (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o odobravanju Izvještaja o poslovanju JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Izvještaja o poslovanju JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o povećanju udjela Vlade Federacije BiH u osnovnom kapitalu JP «B&H airlines» d.o.o. Sarajevo unošenjem novog uloga (bosanski jezik)
  ODLUKA o povećanju udjela Vlade Federacije BiH u temeljnom kapitalu JP «B&H airlines» d.o.o. Sarajevo unošenjem novog uloga (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za finansiranje Projekta unapređenja ruralnog poduzetništva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za financiranje Projekta unapređenja ruralnog poduzetništva (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za Projekt unapređenje ruralnog poduzetništva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za Projekt unapređenje ruralnog poduzetništva (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Općinskom sudu Sarajevo
 72. ODLUKA o stavljanje van snage Rješenja o davanju ovlaštenja za vršenje proizvodnje, remonta i prometa sredstava naoružanja i vojne opreme Privrednom društvu Remontni zavod d.d. Travnik
 73. ODLUKA o odobravanju nabavke opreme i tekućeg održavanja za objekat «Dom odmora» u Trpnju, Republika Hrvatska
 74. ODLUKA o poništenju Javnog konkursa za utvrđivanje kandidata za člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/07 /25.4.2007./
 75. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicione banke za finansiranje Projekta «Rehabilitacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine» (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Europske investicijske banke za financiranje Projekta «Rehabilitacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine» (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Podugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske investicione banke (EIB) za Projekt «Rehabilitacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine» (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Podugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske investicijske banke (EIB) za Projekt «Rehabilitacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine» (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
 78. ODLUKA V broj 121/07
 79. ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 80. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja
 81. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju na korišćenje pokretnih stvari Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 82. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Muslim Aid» London, Velika Britanija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Muslim Aid» London, Velika Britanija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  "Službene novine Federacije BiH", broj 29/07 /27.04.2007./
 83. ODLUKA o poništenju Javnog konkursa za utvrđivanje kandidata za člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 84. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora i zamjenika direktora JU Federalne novinske agencije
 85. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove V. broj 665/06 od 6.11.2006. godine
 86. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići (hrvatski jezik)
 87. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine
 88. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkog vozila za potrebe dva zamjenika premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 89. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 90. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za I. kvartal 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za I. kvartal 2007. godine (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o utrošku sredstava "Transfer za PIO/MIO refundacija isplaćenih sredstava za penzije vojnika penzionisanih po povoljnim uvjetima" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
  "Službene novine Federacije BiH", broj 31/07 / 09.05.2007./
 92. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava za finansijsku pomoć u saniranju posljedica požara u Javnoj ustanovi "Dječiji dom Bjelave" Sarajevo
 93. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u mirovnu misiju UN-a u Liberiji
 94. ODLUKA o davanju na korištenje službenih zgrada, prostorija i drugih nepokretnosti Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenih zgrada, prostorija i drugih nepokretnosti Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 95. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec mart 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec ožujak 2007. godine (hrvatski jezik)
 96. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec april 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec travanj 2007. godine (hrvatski jezik)
 97. ODLUKA o poništavanju javnog konkursa za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske
 98. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom za period april-juni 2007. godine
 99. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 32/07 /16.05.2007./
 100. ODLUKA o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika u općine Srebrenica, Bratunac, Milići, Žepa i Vlasenica u Republici Srpskoj u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 101. ODLUKA o prihvatanju Informacije o realizaciji sanacionog plana i davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju, finansijski izvještaj i plan poslovanja JP "B&H Airlines" d.o.o.Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Informacije o realiziranju sanacionog plana i davanju suglasnosti na Izvješće o poslovanju, financijsko izvješće i plan poslovanja JP "B&H Airlines" d.o.o.Sarajevo (hrvatski jezik)
 102. ODLUKA o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o broju članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 103. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena i izbjegla lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena i izbjegla lica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 34/07 /23.05.2007./
 104. ODLUKA o osnivanju privrednog društva JP Geodetski zavod Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju gospodarskog društva JP Geodetski zavod Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 105. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
 106. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 107. ODLUKA o povećanju osnovnog kapitala J.P. Direkcije cesta Federacije BiH
 108. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera
 109. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 110. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovineza 2007. godinu
 111. ODLUKA o proglašenju neposredne pogodbe za prodaju državnog kapitala preduzeća "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo neuspješnom
 112. ODLUKA o obustavljanju postupka privatizacije preduzeća "Energoinvest" d.d. Sarajevo
 113. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu "staro za novo" putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 114. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji "Transfer za bolnicu Dr Safet Mujić Mostar" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji "Transfer za bolnicu Dr Safet Mujić Mostar" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 115. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji "Transfer za KBC Mostar" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji "Transfer za KBC Mostar" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 116. ODLUKA o davanju na korištenje računarske opreme Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje računarske opreme Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 117. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta oporavka obrazovanja 757 P koji se finansira kreditom OPEC fonda, za I. kvartal 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinanciranje Projekta oporavka obrazovanja 757 P koji se financira kreditom OPEC fonda, za I. kvartal 2007. godine (hrvatski jezik)
 118. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (ŠITAP), za I. kvartal 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (ŠITAP), za I. kvartal 2007. godine (hrvatski jezik)
 119. ODLUKA o odobravanju pozajmice Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 120. ODLUKA o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja za izgradnju autoputa Sarajevo - Zenica, utvrđenih u razdjelu 18. glava 1804, na poziciji 821000 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta
 121. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt razvoja i zaštite šuma (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt razvoja i zaštite šuma (hrvatski jezik)
 122. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt razvoja i zaštite šuma (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt razvoja i zaštite šuma (hrvatski jezik)
 123. ODLUKA o dopunama Odluke o upravljanju revolving fondovima po projektima "Lokalne inicijative" i "Lokalni razvoj" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o upravljanju revolving fondovima po projektima Lokalne inicijative" i "Lokalni razvoj" (hrvatski jezik)
 124. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d.
 125. . ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d.
 126. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podsticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podsticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 35/07 /24.05.2007./
 127. . ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 128. ODLUKA o odobravanju izrade Industrijske politike i strategije razvoja industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izrade Industrijske politike i strategije razvoja industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 129. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 130. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za razvoj turizma i okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 131. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 132. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 133. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 134. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 135. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 136. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 137. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 138. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 139. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 140. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 37/07 /30.05.2007./
 141. ODLUKA o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 142. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o.Sarajevo, za 2007. godinu
 143. ODLUKA o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH za 2007. godinu
 1. ODLUKA o utvrđivanju prioriteta izmirenja općih obveza unutarnjeg duga iz temelja neisplaćenih obveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge u 2007. godini
 2. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 3. ODLUKA o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2007. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2007. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiji tjedan" (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za I. i II. kvartal 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinanciranje Projekta IFAD 562 BA, za I. i II. kvartal 2007. godine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela prostora Doma armije u Sarajevu Sarajevo Film Festivalu
 6. ODLUKA o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju za Projekt promoviranja pokretljivosti tržišta rada (ELMO) (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju za Projekt promoviranja pokretljivosti tržišta rada (ELMO) (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o dijelu državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo, koji se izuzima od privatizacije
  "Službene novine Federacije BiH", broj 38/07 /31.05.2007./
 8. ODLUKA o davanju na korišćenje objekta "Kamena zgrada" u okviru kompleksa objekata "Suhodol" Ministarstvu sigurnosti - Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju ovlasti za zastupanje Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o strateškom partnerstvu i zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o strateškom partnerstvu i zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zavodu za javno zdravstvo Unsko - sanskog kantona i Kantonalnoj bolnici Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zavodu za javno zdravstvo Unsko - sanskog kantona i Kantonalnoj bolnici Bihać (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 39/07 /06.06.2007./
 13. ODLUKA o imenovanju Štaba za provođenje plana akcije kontrole rada na crno
 14. ODLUKA o pokretanju procedure za prodaju državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo putem berze (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure za prodaju državnog kapitala u gospodarskom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo putem burze (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o minimalno - otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2007. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o minimalno - otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2007. godini (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o utrošku sredstava "Transfer za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike bivše FOSS-a FBiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 18. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Transfer za demobilisane borce i članove njihovih porodica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti JP Direkciji cesta Federacije BiH za etapnu realizaciju Lot -a 2: Butila - Briješće - Safeta Zajke
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine - 1101(bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine - 1101 (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Transfer za organizacije civilnih invalida" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 23. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 24. ODLUKA o utrošku sredstava transfera "Transfer za PIO/MIO ERC ZIPO" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 25. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Tranfer za odvikavanje od ovisnosti" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 26. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Podrška zapošljavanju invalidnih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
  "Službene novine Federacije BiH", broj 40/07 /11.06.2007./
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za dodatni kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanje usluga (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za dodatni kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanje usluga (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt pripremljenosti za avijarnu influencu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt pripremljenosti za avijarnu influencu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt pripremljenosti za avijarnu influencu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt pripremljenosti za avijarnu influencu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt poljoprivrede i ruralnog razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt poljoprivrede i ruralnog razvoja (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt poljoprivrede i ruralnog razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt poljoprivrede i ruralnog razvoja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 41/07 /13.06.2007./
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava za finansijsku pomoć Udruženju Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa"
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
 34. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2007. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji u 2007. godini (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke automobila za potrebe Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa
 36. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini
 37. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini
 38. ODLUKA o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o razvrstavanju javne ceste M5 na dionici Sarajevo (Jošanica) - Podlugovi - Visoko
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Konačne situacije izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture za 2006. godinu
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Konačnog obračuna usluga u putničkom saobraćaju za 2006. godinu
 42. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih vozila Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih vozila Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Alijansi za sigurnost Bosne i Hercegovine
 44. ODLUKA o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje Odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 45. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o ponovnom konkursu za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 43/07 /20.06.2007./
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po pricipu "Staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 49. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizička lica koja su registrirana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizička lica koja su registrirana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizička lica koja su registrirana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec maj 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec svibanj 2007. godine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
 54. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Uredu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine
 55. ODLUKA o izmjenama Odluke o procedurama i postupku izračunavanja kamata za dio općih obveza
 56. ODLUKA o davanju privremene saglasnosti Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju - Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo na daljnje korištenje posebnog računa za navigacijske usluge
 57. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po pricipu "Staro za novo" putničkog vozila za potrebe Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
 1. ODLUKA o finansiranju Programa pokretanja proizvodnje eksploziva u PS "Vitezit" d.o.o.Vitez - Prva faza
  "Službene novine Federacije BiH", broj 44/07 /27.06.2007./
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni Finansijskog ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za "Projekt za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska zaobilaznica )" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni Financijskog ugovora između Bosne i Hercegovine i Europske investicione banke za "Projekt za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska zaobilaznica )" (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava sa ESCROW računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava sa ESCROW računa (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za pokriće troškova ukopa identifikovanih civilnih žrtava rata ubijenih 1992. godine u Bratuncu
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o cijeni obrasca i odobrenja za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o cijeni obrasca i odobrenja za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za finansijsku pomoć za podršku obilježavanja 12. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone" UN-a Srebrenice i ukopa identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 45/07 /02.07.2007./
 10. ODLUKA o preraspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu zaključno sa 31.12.2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inozemstvu zaključno sa 31.12.2005. godine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju kriterija raspodjele sredstava sa pozicije "Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
  "Službene novine Federacije BiH", broj 46/07 /04.07.2007./
 12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer za veterinarstvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer za veterinarstvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer novoj instituciji za upravljanje šumarstvom" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer novoj instituciji za upravljanje šumarstvom" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji "Kapitalni grant za vodoprivredu" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji "Kapitalni grant za vodoprivredu" (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
 16. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 17. ODLUKA o davanju na korištenje motornih vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona
 18. ODLUKA o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja
 19. ODLUKA o broju članova nadzornog odbora u privrednom društvu u kojem ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o broju članova nadzornog odbora u gospodarskom društvu u kojem ovlaštenja na temelju državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo trgovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa prihoda i rashoda za 2006. godinu Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo
 21. ODLUKA o utrošku sredstava transfera "Ekonomsko-socijalno vijeće" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 22. ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na sekciji: Zenica (Drivuša) - Kakanj i sekciji: Sarajevo (Vlakovo) - Mostar Jug (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na sekciji: Zenica (Drivuša) - Kakanj i sekciji: Sarajevo (Vlakovo) - Mostar Jug (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Predstavničkom-Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zastupničkom-Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o visini posebnih vodnih naknada
  "Službene novine Federacije BiH", broj 47/07 /09.07.2007./
 25. ODLUKA o raspisivanju Poziva za izražavanje interesa za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi koridora 5c
 26. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH ZA 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za potrebe sufinansiranja manifestacije "Lipanjske zore 1992-2007."(Udruga dragovoljaca Mostar) (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH ZA 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata /Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za potrebe sufinanciranja manifestacije "Lipanjske zore 1992-2007."(Udruga dragovoljaca Mostar) (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  "Službene novine Federacije BiH", broj 48/07 /11.07.2007./
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za zdravstvene ustanove" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za zdravstvene ustanove" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za potrebe sufinansiranja tradicionalne manifestacije "Igman - 2007." (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za potrebe sufinanciranja tradicionalne manifestacije "Igman - 2007." (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za potrebe sufinansiranja odlaska "Asocijacije košarke u kolicima BiH" na 18. Evropsko prvenstvo u Njemačkoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za potrebe sufinanciranja odlaska "Asocijacije košarke u kolicima BiH" na 18. Europsko prvenstvo u Njemačkoj (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za potrebe sufinansiranja tradicionalne manifestacije "Putevima pobjede - 2007. godine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za potrebe sufinanciranja tradicionalne manifestacije "Putevima pobjede - 2007. godine" (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za potrebe podmirenja troškova rada Tijela za vezu za 2007. godinu, u cilju provedbe Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, na planu stradalnika rata u domovinskom ratu, koji su bili pripadnici HVO (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za potrebe podmirenja troškova rada Tijela za vezu za 2007. godinu, u cilju provedbe Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, na planu stradalnika rata u domovinskom ratu, koji su bili pripadnici HVO (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o finansiranju rekonsrukcije mosta Vojno- Potoci u Mostaru i obezbjeđenju nedostajućih sredstava iz kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj
 35. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/07 /18.07.2007./
 37. ODLUKA o odobravanju prodaje rashodovanog motornog vozila Federalnog zavoda za statistiku
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju - Federalnoj direkciji za civilno vazduhoplovstvo za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika
 39. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje člana Odbora državne službe za žalbe
 40. ODLUKA o odobravanju godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2006. godinu
 41. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesece juni, juli i avgust 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2007. godine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «staro za novo» putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 44. ODLUKA o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja sa izvještajem vanjskog revizora na dan 31.12.2006.
 45. ODLUKA o utvrđivanju visine i rasporedu dobiti Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo ostvarene za 2006. godinu
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog plana raspodjele preduzeća IP «Krivaja» d.o.o. Zavidovići na tehno-ekonomske cjeline u svrhu privatizacije i utvrđivanju metoda privatizacije
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Opus Mariae», Italija, Torino, via Giachino br.62. za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Opus Mariae», Italija, Torino, via Giachino br.62. za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Maria Porta del Cielo», via Clivo Rutario br.47 T. 5896780 Rim, Italija za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Maria Porta del Cielo», via Clivo Rutario br.47 T. 5896780 Rim, Italija za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Comunidad Magnificat» Panama za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Comunidad Magnificat» Panama za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje zajma Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta «Rekonstrukcija puteva» (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje zajma Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje Projekta «Rekonstrukcija puteva» (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Federacije Bosne i Hercegovine za zajam Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt «Rekonstrukcije puteva» (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Federacije Bosne i Hercegovine za zajam Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt «Rekonstrukcije puteva» (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine  JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa srednjoročnog plana razvoja 2007-2009. sa dopunom za 2010 godinu
 6. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o utvrđivanju prava na poseban dodatak zaposlenim u Federalnoj komisiji za nestale osobe
 8. ODLUKA o rasporedu sredstava «Transfer za ekshumacije» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 9. ODLUKA o načinu izbora članova i sazivanju prve osnivačke Skupštine Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine, dioničara/akcionara kompanije «Elektroprijenos Bosne i Hercegovine» d.d. Banja Luka
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija
 12. ODLUKA o odobravanju nabavke novog putničkog automobila za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju nabave novog putničkog automobila za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o o imenovanju Komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi policije Federalnog ministarstva uutrašnjih poslova – Federalnog ministarstava unutarnjih poslova
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/07 /25.07.2007./
 16. ODLUKA o imenovanju Savjetodavnog tijela za socijalnu politiku – SPAG
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine za I i II kvartal
 18. ODLUKA o usvajanju plana utroška sredstava za prostorno planiranje za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje kulturnih društava za I i II kvartal
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju na korišćenje putničkog motornog vozila Savezu demobilisanih boraca odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992.-1995. Federacije Bosne i Hercegovine
 22. ODLUKA o davanju na korištenje dijela bivše kasarne «Nedžarići» Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine – Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine
 23. ODLUKA o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje
 24. ODLUKA o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za realiziranje Projekta «Sjednice bez papira»
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje Sporazuma o temeljnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe obrane
  "Službene novine Federacije BiH", broj 51/07 /01.08.2007./
 27. ODLUKA o usvajanju plana i programa poslovanja za 2007. godinu
 28. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 29. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranioca (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranitelja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 53/07 /08.08.2007./
 30. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom za juli 2007. godine
 31. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izrade strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine
 32. ODLUKA o prihvatanju Amandmana na Kreditni sporazum br. 535 Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj
 33. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2006. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2006. godini (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja Javnom preduzeću Direkcija cesta Federacije BiH za vršenje poslova eksproprijacije na zemljištu za koje je utvrđen opći interes za izgradnju autoceste Zenica - Sarajevo, poddionica I. Kakanj - Dobrinje
 35. ODLUKA o odobravanju sredstava Savezu logoraša BiH, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava Savezu logoraša BiH, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko - invalidske zaštite za mjesece juli i avgust 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko - invalidske zaštite za mjesece srpanj i kolovoz 2007. godine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 56/07 /22.08.2007./
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata, za održavanje sportskih igara Saveza RVI BiH
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata, za održavanje sportskih igara Saveza HVIDR-e
 39. ODLUKA o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH za 2007. godine
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika na upražnjena radna mjesta u Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita njemačke banke Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni, za Projekt "Obnova sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita njemačke banke Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni, za Projekt "Obnova sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit njemačke banke Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni, za Projekt "Obnova sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit njemačke banke Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni, za Projekt "Obnova sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih automobila za potrebe Arhiva Federacije BiH
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za prijem sudskih policajaca u Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 47. ODLUKA o dopuni Odluke o prebacivanju i Programu utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za 2006. godinu za rekonstrukciju Međunarodne zračne luke - Aerodroma Mostar d.o.o.
 48. ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Tuzla - Orašje (rijeka Sava)
 49. ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf
 50. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda bošnjačkog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 1. ODLUKA o razvrstavanju javne ceste Ustikolina - Trnovo (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju javne ceste Ustikolina - Trnovo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o razvrstavanju regionalne ceste R442 Kaonik- Busovača - Kiseljak - Blažuj u magistralnu cestu M-5 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju regionalne ceste R442 Kaonik- Busovača - Kiseljak - Blažuj u magistralnu cestu M-5 (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 57/07 /27.08.2007./
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom hidrometeorološkom zavodu za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
 4. ODLUKA o rasporedu sredstava sa pozicije "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za II. i III. kvartal 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava sa pozicije "Transfer za političke stranke i koalicije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za II. i III. kvartal 2007. godine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA V broj 546/07
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podsticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 58/07 /29.08.2007./
 7. ODLUKA o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine ispred Federacije Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povjesne baštine, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01.-31.12.2006. godine
 9. ODLUKA o prijenosu sredstava, utrošenih po osnovu Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2007. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe finansiranja Federalne uprave za inspekcijske poslove u "Tekuću rezervu Vlade Federacije" za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava, utrošenih po osnovi Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječan - ožujak 2007. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe financiranja Federalne uprave za inspekcijske poslove u "Tekuću pričuvu Vlade Federacije" za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prijenosu neutrošenih sredstava, a po osnovu Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2007. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe finansiranja Federalne uprave za inspekcijske poslove u "Tekuću rezervu Vlade Federacije" za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu neutrošenih sredstava, a po osnovi Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječan - ožujak 2007. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe financiranja Federalne uprave za inspekcijske poslove u "Tekuću pričuvu Vlade Federacije" za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju na korištenje sportske malokalibarske municije Streljačkom savezu Bosne i Hercegovine
 12. ODLUKA o davanju na korištenje policijskih uniformi - policijskih jakni Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko - podrinjskog kantona - Uprava policije Goražde
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede", za I. kvartal 2007. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 59/07 /03.09.2007./
 14. ODLUKA o davanju na zajam pšenice iz federalnih robnih rezervi određenim pravnim licima (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na zajam pšenice iz federalnih robnih rezervi određenim pravnim osobama (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prodaji pšenice iz federalnih robnih rezervi
 17. ODLUKA o intervenciji na tržištu kupovinom pšenice za ljudsku ishranu i kukuruza za stočnu hranu
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  "Službene novine Federacije BiH", broj 61/07 /10.09.2007./
 19. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih temeljem posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 62/07, /12.09.2007./
 20. ODLUKA o produženju roka zatvaranja Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP-a)
 21. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava, utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova
 22. ODLUKA o izradi "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja"
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za prijem rukovodećeg državnog službenika
 24. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom za mjesec avgust 2007. godine
 25. ODLUKA o vrsti i perfomansama automata na sistemu automata za igre na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o vrsti i perfomansama automata na sustavu automata za igre na sreću (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o namjeni korištenja objekta kojim upravlja Vlada Federacije BiH u Trpnju, Republika Hrvatska
  "Službene novine Federacije BiH", broj 64/07 /17.09.2007./
 27. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata za finansiranje započetih a neizgrađenih stambenih objekata branilaca i članova njihovih porodica
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžata Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinanciranje Projekta IFAD 562 BA, za III kvartal 2007. godine
 30. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog plana podjele preduzeća IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije i utvrđivanja metoda privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog plana podjele preduzeća IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije i utvrđivanja metoda privatizacije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 65/07 /19.09.2007./
 31. ODLUKA o dopunama Odluke o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje
 32. ODLUKA o prestanku rada Poljoprivrednog instituta d.o.o. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 66/07 /20.09.2007./
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za financiranje Fondacije Srebrenica - Potočari za I, II. i III. kvartal
 34. ODLUKA o prestanku rada Zavoda za agropedologiju d.o.o. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 67/07 /24.09.2007./
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za zamjenu federalnih obilježja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zamjenu federalnih obilježja (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi policije za zamjenu federalnih obilježja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi policije za zamjenu federalnih obilježja (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu pravde za zamjenu federalnih obilježja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu pravde za zamjenu federalnih obilježja (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću, za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću, za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Kazneno-popravnim zavodima za zamjenu federalnih obilježja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Kazneno-popravnim zavodima za zamjenu federalnih obilježja (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju - Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo - Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zavodu za kontrolu lijekova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zavodu za kontrolu lijekova (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom Zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom Zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Organa za prodaju stanova u ime Federacije Bosne i Hercegovine
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec juni 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec lipanj 2007. godine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 68/07 /26.09.2007./
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program upravljanja mineralnim sirovinama na području Federacije Bosne i Hercegovine Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program upravljanja mineralnim sirovinama na području Federacije Bosne i Hercegovine Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava Tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava Tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 /01.10.2007./
 7. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju plana utroška sredstava za prostorno planiranje za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 8. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog pravobranilaštva- Federalnog pravobraniteljstva
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji
 10. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Budžeta Vlade Federacije BiH za 2007. godinu za finansiranje spomen-obilježja poginulim borcima HVO (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Proračuna Vlade Federacije BiH za 2007. godinu za financiranje spomen-obilježja poginulim braniteljima HVO (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Budžeta Vlade Federacije BiH za 2007. godinu za finansiranje spomen-obilježja poginulim borcima Armije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Proračuna Vlade Federacije BiH za 2007. godinu za financiranje spomen-obilježja poginulim braniteljima Armije BiH (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Proračuna Vlade Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/07 /03.10.2007./
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranioca/pravobranitelja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranitelja/pravobranioca (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o imenovanju zamjenika federalnog pravobranioca/pravobranitelja (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju zamjenika federalnog pravobranitelja/pravobranioca (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o imenovanju zamjenika federalnog pravobranioca/pravobranitelja (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju zamjenika federalnog pravobranitelja/pravobranioca (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o imenovanju zamjenika federalnog pravobranioca/pravobranitelja (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju zamjenika federalnog pravobranitelja/pravobranioca (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o garantovanim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zajamčenim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana i programa JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 19. Ispravka Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračunaa Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta
  "Službene novine Federacije BiH", broj 72/07 /10.10.2007./
 20. ODLUKA o uvjetima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Cjenovnik ugostiteljskih usluga Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 22. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo"putničkih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu "staro za novo"putničkih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 73/07 /17.10.2007./
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o sufinansiranju obnove devastiranih stambenih zgrada na području Grada Mostara
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti za finansiranje i izgradnju regionalne ceste R - 445.1 na dionici Kakanj - Termoelektrana Ćatići
 25. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na zajam pšenice iz federalnih robnih rezervi određenim pravnim licima
 26. ODLUKA o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
 27. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec septembar 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec rujan 2007. godine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Projektna dokumentacija i pripremni radovi za izradu pristaništa i marine u Neumu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Projektna dokumentacija i pripremni radovi za izradu pristaništa i marine u Neumu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2007.-2010.godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2007.-2010.godine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju misije bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policiji s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji
  "Službene novine Federacije BiH", broj 74/07 /22.10.2007./
 31. ODLUKA o davanju na korištenje mrkog uglja Zavodu za zaštitu djece i omladine Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje mrkog uglja Zavodu za zaštitu djece i omladine Pazarić (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Porezne uprave Federacije BiH
 33. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine
 35. ODLUKA o odobravanju nabavke dva nova putnička vozila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja branilaca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata -Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da utvrdi postupak i način organizovanja i upravljanja zaštitnim pojasom uz autoceste i sistema naplate - cestarine na autocestama u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da utvrdi postupak i način organiziranja i upravljanja zaštitnim pojasom uz autoceste i sustava naplate - cestarine na autocestama u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse -naknade za razvoj i unapređenje avioprometa u Federaciji BiH za 2007. godinu
 38. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "Staro za novo" putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 39. ODLUKA o isplati sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu svim budžetskim korisnicima za sve vjerske i novogodišnje praznike (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu svim proračunskim korisnicima za sve vjerske i novogodišnje blagdane
  (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 75/07 /24.10.2007./
 40. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za mjesece rujan, listopad, studeni i prosinac 2007. godine
 41. ODLUKA o davanju na korištenje pokretnih stvari Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta jačanje zdravstvenog sektora HSEP (kredit WB BR. 4047), za I. kvartal 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinanciranje Projekta jačanje zdravstvenog sektora HSEP (kredit WB BR. 4047), za I. kvartal 2007. godine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede", za II. kvartal 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinanciranje Projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede", za II. kvartal 2007. godine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine - 1101
 45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podsticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Potpora za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva financija-finansija
 47. ODLUKA o odobravanju nabave putničkog automobile za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma
  "Službene novine Federacije BiH", broj 76/07 /29.10.2007./
 48. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 49. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 78/07 /05.11.2007./
 2. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno vazduhoplovstvo
 3. ODLUKA o raspodjeli sredstava "Grantovi pojedincima - potpora udruženjima potrošača" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom" za I. kvartal 2007. godine
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinanciranje Projekta registracije zemljišta, za I. kvartal 2007. godine
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks br. 3. Dopunjenog i izmijenjenog ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Mitttal Steel Zenica"
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku skupštine o promjeni firme društva sa ograničenom odgovornošću "Mitttal Steel Zenica"
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 9. ODLUKA o vanrednim mjerama zaštite državne imovine i državnog kapitala u JP "Elektroprivreda BiH " d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izvanrednim mjerama zaštite državne imovine i državnog kapitala u JP "Elektroprivreda BiH " d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 79/07 /07.11.2007./
 10. ODLUKA o odobravanju nabavke naprtnjača za gašenje požara (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabavke naprtnjača za gašenje požara (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 80/07 /12.11.2007./
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o preraspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu zaključno sa 31.12.2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inozemstvu zaključno sa 31.12.2005. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za udruženja građana i druge organizacije sa pozicije "Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama"
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo broj 29-01/07 od 24.01.2007. godine
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, za Projekt obnove gimnazije Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, za Projekt obnove gimnazije Mostar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o dopuni Odluke o proceduri korištenja sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o proceduri korištenja sredstava iz međunarodnih financijskih aranžmana (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju prioriteta izmirenja općih obaveza unutarnjeg duga iz temelja neisplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge za 2007. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju prioriteta izmirenja općih obveza unutarnjeg duga iz temelja neisplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge za 2007. godini (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o određivanju namjene sredstava Transfera za JP "Aerodrom Mostar", i transfera za JP "Aerodrom Tuzla"
 20. ODLUKA o odobravanju prenosa vlasništva na dva putnička vozila marke golf
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Projekt "Studija o mogućnosti korištenja i promocije razvoja solarne energije u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Projekt "Studija o mogućnosti korištenja i promocije razvoja solarne energije u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za IV kvartal 2007. godine
 23. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor kandidata za člana Odbora državne službe za žalbe
 24. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje člana Odbora državne službe za žalbe
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 26. ODLUKA o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu kazneno-popravnim zavodima
  Službene novine Federacije BiH", broj 81/07 /14.11.2007./
 28. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesece oktobar i novembar 2007. godine
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava za finansijsku pomoć J.U. Osnovna škola "Poljice"iz Poljica, Općina Lukavac
  Službene novine Federacije BiH", broj 82/07 /19.11.2007./
 30. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena i izbjegla lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
  Službene novine Federacije BiH", broj 83/07 /21.11.2007./
 31. ODLUKA o izuzimanju iz privatizacije i predaji na upravljanje JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo stalnog sredstva u vlasništvu IP "Krivaja" d.o.o.Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju iz privatizacije i predaji na upravljanje JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo stalnog sredstva u vlasništvu IP "Krivaja" d.o.o.Zavidovići (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt putne infrastrukture i bezbjednosti (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt putne infrastrukture i bezbjednosti (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 84/07 /22.11.2007./
 34. ISPRAVKA Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07)
  Službene novine Federacije BiH", broj 85/07 /28.11.2007./
 35. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
 36. ODLUKA o poništavanju dijela ponovnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na izbor zamjenika direktora
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Porezna uprava federacije BIH za prijem rukovodećeg državnog službenika
 40. ODLUKA o usvajanju izvještaja zatvaranja podračuna i raspodjeli preostalih sredstava, po "Programu podsticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi''
  "Službene novine Federacije BiH", broj 88/07 /10.12.2007./
 41. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava "Transfer za organizacije civilnih invalida" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 42. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Kamenica" Jajce Općini Jajce
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstva zdravstva
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje Sporazuma o uslovima i načinu održavanja magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu predsjednice Federacije BiH-1101
 46. ODLUKA o prodaji državnog kapitala u poduzeću "Šipad export-import" d.d. Sarajevo
 47. ODLUKA o odobravanju nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva pravde
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu z a sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za IV. kvartal 2007. godine
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu z a sufinanciranje Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (SITAP), za II. kvartal 2007. godine
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju misije pripadnicima bosansko hercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji
 2. ODLUKA o intervenciji na tržištu prodajom jestivog ulja (bosanski jezik)
  ODLUKA o intervenciji na tržištu prodajom jestivog ulja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 89/07 /12.12.2007./
 3. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu "Staro za novo"putničkog vozila za potrebe Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Arhivu Federacije
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom pravobraniteljstvu - pravobranilaštvu
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za statistiku
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje Memoranduma razumjevanja (MR) o međusobnoj saradnji u naukama o zemlji između Geološkog zavoda Austrije i Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje Memoranduma razumjevanja (MR) o međusobnoj suradnji u naukama o zemlji između Geološkog zavoda Austrije i Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskih vozila zdravstvenim ustanovama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskih vozila zdravstvenim ustanovama (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskog vozila Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova / Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskog vozila Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova / Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 92/07 /19.12.2007./
 13. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava kapitalnog granta "Rekonstrukcija zgrade Gradske vijećnice Mostar" Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
  "Službene novine Federacije BiH", broj 93/07 /24.12.2007./
 14. ODLUKA o prihvatanju Prijedloga Odluke o emisiji dionica Društva za osiguranje Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo putem javne ponude dionica
 15. ODLUKA o ponovnom konkursu za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 16. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 17. ODLUKA o transferiranju sredstava Fondaciji za održivi razvoj "OdRaz" za završetak započetih projekata razvoja zajednica (CDP)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za rekonstrukciju Gradskog groblja u Visokom
 20. ODLUKA o osnivanju Komisije za utvrđivanje prijedloga rješavanja sadašnjeg statusa Javnog preduzeća Vazduhoplovni zavod "Orao" Rajlovac-Sarajevo i radno-pravnog statusa njegovih radnika i njihovih potraživanja po osnovu radnog odnosa u ovom preduzeću
 21. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec decembar 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec prosinac 2007. godine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o nabavci devastirane zgrade hotel "Hercegovina" u Mostaru sa priključcima i pripadajućim zemljištem za izgradnju objekta federalnih ministarstava sa sjedištem u Mostaru
 24. ODLUKA o isplati verificiranih obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 1.4.1996. godine do 31.12.2002. godine
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu u svrhu izgradnje Sarajevske obilaznice (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu u svrhu izgradnje Sarajevske obilaznice (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za sufinansiranje Projekta SESP - Drugi Projekt podrške zapošljavanju - IDA kredit 3927 bos, za I., II.i III. Kvartal 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za sufinanciranje Projekta SESP - Drugi Projekt podrške zapošljavanju - IDA kredit 3927 bos, za I., II.i III. Kvartal 2007. godine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za III. Kvartal 2007. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 94/07 /26.12.2007./
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu pravde
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj novinskoj agenciji
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu kazneno - popravnim zavodima
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu za odnose s javnošću
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za agropedologiju
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje kulturnih društava za III.. i IV. kvartal
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Fondacije Srebrenica - Potočari za IV. kvartal
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Udruženja za brigu i prava djeteta "Naša djeca", Velika Kladuša
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za IV. kvartal 2007. godine
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansijsku pomoć Udruženju "Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH"
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 95/07 /28.12.2007./
 44. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Bank Austria CREDITANSTALT AG Beč za finansiranje projekta vodosnabdijevanja Općine Posušje
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Bank Austria CREDITANSTALT AG Beč za projekt vodosnabdijevanja Općine Posušje
 46. ODLUKA o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja utvrđivanjem marži
 47. ODLUKA o osnivanju Fondacije za kinematografiju
 48. ODLUKA o osnivanju Fondacije za izdavaštvo
 49. ODLUKA o osnivanju Fondacije za bibliotečku djelatnost
 50. ODLUKA o osnivanju Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjenosti
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
  (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa
  (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa
  (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa
  (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
  odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida
  domovinskog rata (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
  (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa
  (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu finansija/financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu financija/finansija (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine-1103 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Uredu potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine-1103 (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Agenciji za državnu službu
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zavodu za javno zdravstvo FBiH
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom hidrometeorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom hidrometeorološkom zavodu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o utrošku sredstava "Rekonstrukcija i kapitalna investicija izgradnje Fabrike urinara i mokraćnih kesa" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 30. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 31. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za veterinarstvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za veterinarstvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
  odbrambeno-oslobodilačkog rata
 34. ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o izmirenju duga između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije - IFC
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za financiranje manifestacije "Poduzetnik godine" u okviru Proljetnog foruma poduzetnika
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 96/07 /29.12.2007./
 39. ODLUKA o otpisu dugova JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu dugova JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji "Kapitalni grant za vodoprivredu" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji "Kapitalni grant za vodoprivredu" (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo- Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta bivše kasarne "Goražde I" i kasarne "Šišeta", Općina Goražde, Vladi Bosansko-podrinjkog kantona
 45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2007. godinu
 46. ODLUKA o davanju na korišćenje putničkog motornog vozila Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine - Ured muftije banjalučkog
 47. ODLUKA o davanju na korišćenje putničkog motornog vozila Zadružnom savezu Federacije Bosne i Hercegovine
 48. ODLUKA o odabiru uspješnog ponuđača
  "Službene novine Federacije BiH", broj 97/07 /31.12.2007./
 49. ODLUKA o izmirenju obveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine malim dioničarima za terminale u Federaciji Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 97a/07 /31.12.2007./
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
 51. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 52. ODLUKA o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava "Tranfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 53. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja poslova koje će Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Mostar obavljati za potrebe korisnika
 54. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcije Lučkog mosta na Grad Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcije Lučkog mosta na Grad Mostar (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji
 57. ODLUKA o davanju saglasnosti na izvještaj o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i v.d. direktora Fonda za 2006. godinu
 58. ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu
 59. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog vozila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 62. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utoška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za jednokratnu novčanu pomoć proizvođačima u animalnoj proizvodnji, radi ublažavanja posljedica poskupljenja stočne hrane, a prema evidencijama koje posjeduje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utoška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za jednokratnu novčanu pomoć proizvođačima u animalnoj proizvodnji, radi ublažavanja posljedica poskupljenja stočne hrane, a prema evidencijama koje posjeduje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utoška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za dijagnostičko ispitivanje životinja na brucelozu i nadoknadu štete za ubijene pozitivne životinje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utoška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za dijagnostičko ispitivanje životinja na brucelozu i nadoknadu štete za ubijene pozitivne životinje (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o visini naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine
 65. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 1.4.1996. godine do 31.12.2002. godine
 66. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godine Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godine Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
 69. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za zaključivanje (produženje) ugovora o zakupu prostorija
 70. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za zaključivanje ugovora o zakupu prostorija
 71. ODLUKA o izmjenama Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
 72. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)