Javni poziv-energetska efikasnost MSP

 • 03.11.2023.
 • Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio je JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u mikro, malim i srednjim poduzećima za 2023. godinu. Fond će provoditi i sve procedure vezanu za izbor i dodjelu grant sredstva iz ovog poziva.

  Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici Fonda kao i u nastavku.

  Javni poziv

  Prilog 1 -Tehnički uvjeti

  Prilog 2-Izjava I

  Prilog 3-Izjava II de minimus

  Prilog 4-Izjava III energija za vlastite potrebe

  Prilog 5-Izjava IV stečaj i likvidacija

  Od danas će za prijavitelje biti pustena u upotrebu stranica
  www.e-prijava.fzofbih.org.ba na kojoj će takođe biti postavljeni svi materijali vezani za Javni poziv.