ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР ЗАКОНА ОБЈАВЉЕНИХ У "СЛУЖБЕНИМ НОВИНАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ" У 2022. ГОДИНИ

«Службене новине Федерације БиХ», број 1/22 /5.1.2022./

1. ЗАКОН о допуни Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине

2. БУЏЕТ ФЕРК-а за 2022. годину

«Службене новине Федерације БиХ», број 6/22 28.1.2022.

3. ОДЛУКА о привременом финанцирању Федерације Босне и Херцеговине за раздобље сијечањ – ожујак 2022. године 

«Службене новине Федерације БиХ», број 17/22 /4.3.2022./

4. ЗАКОН о измјени Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине

5. ЗАКОН о Граду Орашје

6. ЗАКОН о Граду Лукавац

7. ЗАКОН о Граду Коњиц

8. ЗАКОН о Граду Босанска Крупа

9. ЗАКОН о Граду Завидовићи

10. ЗАКОН о Граду Столац

«Службене новине Федерације БиХ», број 19/22 /11.3.2022./

11. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

«Службене новине Федерације БиХ», број 25/22 /31.3.2022./

12. БУЏЕТ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ за 2022. годину

13. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о пољопривредним савјетодавним службама

14. ЗАКОН о слободним зонама у Федерацији Босне и Херцеговине

15. ЗАКОН о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину

16. ЗАКОН о измјенама Закона о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања

17. ЗАКОН о ванредном усклађивању пензија остварених по Закону о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 25 а/22 /31.3.2022./

18. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 29/22 /14.4.2022./

19. ЗАКОН о измјенама и допуни Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено - ослободилачког рата

20. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица

21. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица

22. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица

23. ЗАКОН о измјени Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица

«Службене новине Федерације БиХ», број 34/22 /6.5.2022./

24. ЗАКОН о финансијској консолидацији и реструктурирању јавних здравствених установа у Федерацији Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 38/22 /20.5.2022./

25. ЗАКОН о контроли и ограниченој употреби духана, духанских и осталих производа за пушење

«Службене новине Федерације БиХ», број 44/22 /8.6.2022./

26. ЗАКОН о измјенама Закона о раду

27. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о Порезној управи Федерације Босне и Херцеговине

28. ЗАКОН о измјенама и допуни Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом

29. ЗАКОН о измјени Закона о цестовном пријевозу Федерације Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 52/22 /1.7.2022./

30. ЗАКОН о материјалној подршци породицама с дјецом у Федерацији Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 61/22 /3.8.2022./

31. ЗАКОН о измјенама и допунама Закона о управном поступку

32. ЗАКОН о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним опћинама

33. ЗАКОН о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине

34. ЗАКОН о допуни Закона о земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине

35. ЗАКОН о измјени и допунама Закона о здравственом осигурању

36. ЗАКОН о организацијама и репрезентативним организацијама особа са инвалидитетом и цивилних жртава рата

37. ЗАКОН о допунама Закона о премјеру и катастру земљишта

38. ЗАКОН о допунама Закона о премјеру и катастру некретнина

39. ЗАКОН о измјенама и допуни Закона о плаћама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине

 «Службене новине Федерације БиХ», број 64/22 /12.8.2022./

40. ЗАКОН о установама социјалне заштите Федерације Босне и Херцеговине