3. ОДЛУКА о привременом финанцирању Федерације Босне и Херцеговине за раздобље сијечањ – ожујак 2022. године

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2022. ГОДИНЕ


Проглашава се Одлука о привременом финансирању Федерације Босне и Херцеговине за период јануар - март 2022. године, коју је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 24. 01. 2022. године и на сједници Дома народа од 27. 01. 2022. године.

Број 01-02-1-59-01/22
28. јануара 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.