24. ЗАКОН о контроли и ограниченој употреби духана, духанских и осталих производа за пушење

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О КОНТРОЛИ И ОГРАНИЧЕНОЈ УПОТРЕБИ ДУВАНА, ДУВАНСКИХ И ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПУШЕЊЕ

Проглашава се Закон о контроли и ограниченој употреби дувана, дуванских и осталих производа за пушење, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 27.04.2022. године и на сједници Дома народа од 24.03.2022. године.

Број 01-02-1-246-01/22
18. маја 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.
ЗАКОН
О КОНТРОЛИ И ОГРАНИЧЕНОЈ УПОТРЕБИ ДУВАНА, ДУВАНСКИХ И ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПУШЕЊЕ


ПОГЛАВЉЕ I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.
(Предмет)


Овим законом, у циљу заштите и унапређења здравља становништва, уређују се мјере за забрану и ограничење употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење, забрану њиховог рекламирања, промоције и спонзорисања, спречавање приступа малољетних лица тим производима, састав дуванских и осталих производа за пушење, обавезне ознаке на паковањима, сузбијање штетних посљедица, превентивне мјере, оснивање Федералне комисије за контролу употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење и надзор над провођењем закона.


Члан 2.
(Дефиниције)


У смислу овог закона:
1) Дуван је култивисана биљка врсте Nicotiana tabacum L у свим облицима и степенима узгоја и у свим фазама обраде и паковања који не служи крајњој потрошњи (необрађени дуван);
2) Дуван за самостално мотање је дуван који се може употребљавати за израду цигарета коју обављају сами потрошачи или малопродајна мјеста;
3) Дуван за оралну употребу је сваки дувански производ за оралну употребу, осим оног намијењеног за шмркање (употребу путем носа) или жвакање, израђен у потпуности или дијелом од дувана, у облику праха или честица или у било каквој комбинацији тих облика, посебно оне у врећицама или у порозним врећицама;
4) Дуван за лулу је дуван који се може употребљавати путем поступка изгарања и који је намијењен искључиво за кориштење у лули;
5) Водена лула је направа за пушење код које дим пролази кроз посуду са водом и хлади се прије удисања кроз савитљиво цријево. Водена лула подразумијева наргилу, hookah, шишу;
6) Дуван за водену лулу је дувански производ који се може употребљавати путем водене луле и сматра се дуванским производом за пушење;
7) Дуван за жвакање је бездимни дувански производ посебно намијењен за жвакање;
8) Дуван за шмркање је бездимни дувански производ који се може употребљавати путем носа;
9) Нови дувански производ је дувански производ који не припада ниједној од сљедећих категорија:
цигарете,
дуван за самостално мотање,
дуван за луле,
дуван за водене луле,
цигаре,
цигарилоси,
дуван за жвакање,
дуван за шмркање или дуван за оралну потрошњу, и стављен је на тржиште након ступања на снагу овог закона.
10) Цигарета је смотуљак дувана са вањским омотом од папира који се може употребљавати поступком његовог изгарања;
11) Цигара је смотуљак дувана са вањским омотом од природног дувана, тежи од три грама, и који се може употребљавати поступком његовог изгарања;
12) Цигарилос је цигара највеће тежине до три грама по комаду;
13) Адитив је твар, осим дувана, која је додана дуванском производу, појединачном паковању или било каквом вањском паковању;
14) Биљни производ за пушење је производ на бази биљака, трава или воћа који не садржи дуван, а може се употребљавати путем поступка изгарања;
15) Електронска цигарета, у смислу овог закона, је производ који се може користити за пушење употребом паре паре која садржи никотин путем усника или било који саставни дио тог производа, укључујући уложак, посуду за поновно пуњење и уређај без улошка или посуде. Електронске цигарете могу бити потрошне или поновно пуњиве путем посуде за поновно пуњење или поновно пуњиве помоћу уложака за једнократну употребу;
16) Посуда за поновно пуњење је посуда која садржи текућину с никотином, а која се може користити за поновно пуњење електронске цигарете;
17) Дувански производ је производ који је у цијелости или дјелимично направљен од дувана, који јест или није генетички модификован, и произведен је за његову употребу путем пушења, ушмркавања, усисавања, жвакања, или било које друге врсте употребе;
18) Дувански дим је дим који се ослобађа из запаљеног дуванског производа намијењеног пушењу и дим који се ослобађа из плућа приликом пушења;
19) Бездимни дувански производ је дувански производ чија употреба не укључује поступак изгарања, укључујући дуван за жвакање, дуван за шмркање и дуван за оралну употребу;
20Остали дувански производ је сваки производ направљен у цијелости или дјеломично од дувана, а није обухваћен дефиницијом дуванског производа;
21) Емисије су твари које се отпуштају приликом намјенске употребе дуванског или сродног производа, као што су твари из дима или твари које се отпуштају у процесу употребе бездимних дуванских производа;
22) Јавни затворени простор је сваки простор, који има кров или таваницу (покретну или непокретну) и потпуно затворено више од половине површине припадајућих стијена, јавно доступан и намијењен индивидуалном или заједничком кориштењу, без обзира на право власништва или право приступа, а између осталих, обухваћа заједничке просторе у стамбеним зградама, све просторе у грађевинама у којима су смјештене јавне институције, установе и предузећа те све просторе у грађевинама у којима се обављају дјелатности из области јавног превоза, здравства, социјалне заштите, васпитања и образовања, трговине, трговачки центри, простори намијењени обављајњу услужних дјелатности, спорта и рекреације, угоститељства, смјештаја и туризма, културе, умјетности и науке, сајмова и изложби, те просторе из дјелатности медија, игара на срећу, вјерског, политичког и грађанског окупљања, као и сваки повезани и други припадајући затворени простор, као што су ходници, лифтови, степеништа, предворја, заједничке просторије, тоалети, чекаонице, кантине, помоћни објекти, магацини, подруми, гараже;
23) Мјесто рада је сваки простор који служи за обављање послова и може бити наткривен, полунаткривен, у потпуности или дјеломично ограђен, без обзира на врсту материјала од којег је саграђен као и сваки повезани и други припадајући јавни затворени простор (ходници, лифтови, степенице, заједнички простори, кафетерије, кантине, тоалети и сл.). Мјесто рада укључује и пословна возила под контролом послодавца, а која служе за обављање послова и услуга;
24) Средство јавног превоза је свако превозно средство без обзира на облик власништва којим се уз наплату или другу врсту накнаде обавља цестовни, жељезнички, зрачни и водени превоз путника, укључујући жичаре;
25) Средство приватног превоза је свако превозно средство у приватном власништву којим се обавља цестовни и водени превоз;
26) Катран је сухи, безводни, безникотински кондензат дима;
27) Никотин је никотински алкалоид који се налази у дувану;
28) Угљични моноксид је продукт који настаје сагоријевањем дувана;
29) Састојак је дуван, адитив, као и свака твар или елемент присутан у финализираном дуванском или осталом производу, укључујући папир, филтер, тинту, капсуле и љепила;
30) Својствена арома је јасно замјетљив мирис или окус, осим дуванског, који је резултат адитива или комбинације адитива, укључујући, али не ограничавајући се на арому воћа, зачина, биља, алкохола, слаткиша, ментола или ванилије, која је замјетљива прије или током конзумације дуванског производа;
31) Пушење је радња која доводи до сагоријевања дуванских производа и осталих производа за пушење, којом се ствара дим који се ослобађа директно у ваздух и удише га лице које извршава ове радње;
32) Посредно или пасивно пушење је изложеност диму који долази из горућег краја цигарете или неког другог производа за пушење, најчешће у комбинацији са димом који издахне пушач;
33) Штетна посљедица пушења је научно доказана појава оштећења здравља и болести које скраћују живот пушача и непушача;
34) Употреба је пушење и сви остали начини и врсте кориштења дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење;
35) Сукоб интереса је сукоб између службених дужности и приватних интереса лица које носи јавни положај, или кандидата за јавни положај, који има одговорност за контролу дувана и који се може повезати са његовим интересима или интересима његових сродника;
36) Здравствено упозорење је упозорење које указује на штетне ефекте дуванских производа по здравље људи или на друге непожељне посљедице њихове употребе, укључујући текстуална упозорења, комбинована здравствена упозорења, општа упозорења и информативне поруке;
37) Комбиновано здравствено упозорење је здравствено упозорење које се састоји од комбинације текста упозорења и припадајуће фотографије или илустрације;
38) Вањско паковање је било које паковање у којем су дувански или сродни производи за пушење стављени у промет и које обухвата једну или више запакованих јединица с тим да се прозирни омоти не сматрају вањским паковањем;
39) Појединачно паковање је најмање самостално паковање дуванског или сродног производа за пушење које се ставља на тржиште;
40) Лице је свако физичко, правно лице, као и сви пословни субјекти;
41) Носилац јавног положаја је службено лице, службени представник, савјетник, инспектор, полицијски званичник, царински званичник или владин службеник изабран на централном или локалном нивоу управљања;
42) Продавац је свако лице које продаје на мало, велико, извози и увози дуванске и остале производе за пушење;
43) Рекламирање и промоција дувана, дуванских и осталих производа за пушење је свака активност с циљем, ефектом или вјероватним ефектом промоције дуванских и осталих производа за пушење или употребе тих производа на директан или индиректан начин;
44) Директна промоција дувана, дуванских и осталих производа за пушење је промоција појединачних паковања цигарета и осталих производа за пушење на продајним мјестима на начин да су исти истакнути на посебним свијетлећим подлогама и у свјетлећим оквирима са назнаком логотипа произвођача дувана, дуванских и осталих производа за пушење;
45) Индиректна промоција дувана, дуванских и осталих производа за пушење је:
- организација догађаја на којима се истичу назив, логотип или друге визуелне карактеристике које подсјећају на поједине дуванске и остале производе за пушење;
- приказивање логотипа и других знакова за означавање тих производа на предметима који у смислу овога закона нису дувански производи;
- бесплатна понуда дуванских и осталих производа за пушење у јавним просторима;
46) Спонзорство је сваки облик доприноса правног или физичког лица догађају, активности или појединцу чији је циљ или директни или индиректни учинак промоције дувана, дуванских и осталих производа за пушење;
47) Донације од стране дуванске индустрије – сваки облик финансијске или материјалне подршке јавним установама, организацијама, средствима медија или појединцима чији је циљ или директни или индиректни учинак промоције дувана, дуванских и осталих производа за пушење;
48) Индустрија дувана су произвођач, продавци на велико и увозници дуванских производа.
49) Духански производи за пушење су сви духански производи, осим бездимних духанских производа.
50) Несагоријевајући духан је бездимни духански производ који се употребљава путем удисања аеросола од загријаног духана, без сагоријевања.


Члан 3.
(Принципи закона)


(1) За остварење циља из члана 1. овог закона органи и институције државне управе у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) руководе се међународним прописима о контроли дувана, дуванским производима и осталим производима за пушење, и то сљедећим принципима:
a) право сваког грађанина на здравље;
b) природно право сваког грађанина у Федерацији на чист ваздух јер сви, а посебно дјеца и млади, имају право да се заштите од утицаја посредног удисања дуванског дима;
c) заштита животне средине и права грађана на здраву животну средину;
d) опредјељења надлежних органа и институција у Федерацији да се кроз мултисекторску сарадњу утврди стратегија и мјере ради промовирања и подршке престанку и смањењу потрошње дуванских и осталих производа за пушење;
e) синхронизована имплементација мјера усмјерених на смањење потражње за дуваном и понуде дувана путем информисања, едукације и јачања јавне свијести о штетности дуванских и осталих производа за пушење;
f) одговорност надлежних органа и институција у Федерацији да се обезбједи довољно финансијских средстава за активности контроле дувана у циљу континуираног смањења броја пушача и изложености дуванском диму и
g) опредјељења надлежних органа и институција у Федерацији да се односи са дуванском индустријом регулишу на потпуно транспарентан начин у циљу заштите политика јавног здравља и спречавања привилегованог третмана дуванске индустрије.
(2) Овај закон се примјењује на дуван, дуванске и остале производе за пушење, укључујући електронске цигарате, бездимне духанске производе и биљне производе за пушење.


Члан 4.
(Забрана дискриминације)


(1) Забрањује се сваки вид дискриминације на основу расе, боје коже, пола, језика, религије или вјеровања, политичких и других увјерења, националног и социјалног поријекла, приликом обављања радњи на основу овог закона и прописа донесених на основу овог закона.
(2) Изрази који имају родно значење, а који се користе у овом закону и прописима који се доносе на основу овог закона, обухватају на једнак начин мушки и женски род, без обзира јесу ли кориштени у мушком или женском роду.


ПОГЛАВЉЕ II - ЗАБРАНА ПУШЕЊА У ЈАВНИМ ПРОСТОРИМА


Члан 5.
(Забрана пушења)


(1) Пушење се забрањује у свим затвореним јавним просторима, мјесту рада и у јавном превозу.
(2) Забрањује се употреба дуванских производа за пушење у приватним средствима превоза у којим се налазе малољетно лице.


Члан 6.
(Обезбјеђење провођења забране пушења)


(1) Провођење забране пушења обавезни су обезбједити власник и корисник простора, односно мјеста из члана 5. овог закона у којем је пушење забрањено (у даљем тексту закона: власник и корисник простора, односно мјеста).
(2) У просторима и мјестима из члана 5. овог закона гдје је пушење забрањено (у даљем тексту: простори и мјеста гдје је пушење забрањено) мора бити постављен графички знак забране пушења и текст који гласи: "Забрањено пушење".
(3) У просторима и мјестима гдје је пушење забрањено, не смију бити постављене пепељаре или друге посуде које могу служити за одлагање пепела.
(4) У случају да лице не поштује забрану пушења, власник, односно корисник простора или мјеста у којем је пушење забрањено дужан је лице:
a) опоменути;
b) ускратити услугу;
c) затражити од лица да напусти простор.
(5) У случају да лице из става (4) овог члана не испоштује забрану пушења и након што власник, односно корисник простора или мјеста у којем је пушење забрањено поступи по овлаштењу из става (4) тач. од а) до ц) овог члана, власник односно корисник простора или мјеста у којем је пушење забрањено дужан је контактирати надлежни орган.
(6) У угоститељским објектима, осим власника и корисника простора, провођење забране пушења обавезно је обезбједити и лице задужено за пословање објекта, а по одредбама ст. (1) до (5) овог члана. У случају из става (5) овог члана, власник, односно лице задужено за пословање објекта дужни су контактирати надлежни орган – санитарну инспекцију. Сваки угоститељски објекат доноси одлуку о забрани пушења, у којој се наводи име и презиме власника, односно лица задуженог за пословање објекта, као одговорно лице за провођење наведене одлуке.


ПОГЛАВЉЕ III - ИЗУЗЕЦИ ОД ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА У ЈАВНИМ ПРОСТОРИМА


Члан 7.
(Изузеци од забране пушења)


(1) Пушење је дозвољено за кориснике услуга у службама и одјелима за заштиту менталног здравља у здравственим установама, у другим установама које пружају психосоцијалну рехабилитацију лицима са душевним сметњама, у установама за палијативну његу, установама за његу старих лица, као и у установама намијењеним за издржавање казне, ако и када могу бити успостављене посебне просторије за пушење одвојене од непушачке зоне.<br style="color: #000000; font-family: 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif; font-s

Члан 9.
(Лабораторијско испитивање цигарета)


(1) Цигарете које се стављају у промет на територији Федерације подлијежу обавезном лабораторијском испитивању емисије катрана, никотина и угљен-моноксида.
(2) Лабораторијско испитивање из става (1) овог члана врши се у акредитованим лабораторијама у Босни и Херцеговини или иностранству.
(3) Лабораторијско испитивање из става (2) овог члана врши се приликом сваког првог стављања у промет цигарета и најмање једном годишње у свакој врсти цигарета.
(4) Акредитовани лабораторији из става (2) овог члана не смију бити у власништву дуванске индустрије или под директним или индиректним управљањем дуванске индустрије.
(5) Лабораторијско испитивање катрана, никотина и угљен-моноксида обавља се на основу ISO стандарда:
a) за катран ISO 4387,
b) за никотин ISO 10315,
c) за угљен моноксид ISO 8454.
(6) Тачност мјерења на сваком појединачном паковању цигарета одређује се за катран и никотин у складу са ISO стандардом 8243.
(7) Произвођач или увозник цигарета сноси трошкове лабораторијског испитивања цигарета при стављању у промет тих производа на територији Федерације, као и трошкове обавезног годишњег лабораторијског испитивања у циљу провјере емисије катрана, никотина и угљен-моноксида у цигаретама.
(8) Произвођач или увозник цигарета дужан је подносити Федералном министарству здравства (у даљем тексту: Министарство) обавјештење о промјени састава цигарета које намјерава ставити у промет на територији Федерације.
(9) Министарство и надлежни инспектор овлаштени су да од произвођача или увозника цигарета, о њиховом трошку, траже и додатна лабораторијска испитивања ради утврђивања и оцјене присуства или емисије других састојака који нису обухваћени ставом (1) овог члана, а чије се кориштење забрањује овим законом.


Члан 10.
(Достављање података о дуванским производима)


(1) Произвођачи и увозници дуванских и осталих производа за пушење обавезни су најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину Министарству доставити списак свих састојака и њихових количина по врсти и типу који се користе у производњи дуванских и осталих производа за пушење.
(2) Списак из става (1) овог члана обавезно садржи образложење о укључивању састојака у дуванским производима и категорију састојака.
(3) Уз списак из става (1) овог члана обавезно се прилажу токсиколошки подаци од произвођача или увозника за састојке дуванских производа у запаљеном и незапаљеном стању, позивајући се на њихове ефекте по здравље и особине које проузрокују зависност.
(4) Списак свих састојака по количини, врсти и типу доставља се за сваки дувански производ који из производње излази као самостални дувански производ намијењен тржишту као и за сваки дувански производ који се увезе на тржиште Федерације, укључујући електронске цигарете, бездимни дувански производ и биљни производ за пушење.
(5) Министарство, у сарадњи са Заводом за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерални завод за јавно здравство), једном годишње, путем интернет странице, информише јавност о подацима из ст. (1) до (3) овог члана уз обавезу заштите података који представљају пословну тајну.
(6) Министар, на приједлог Федералне комисије за контролу употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење, доноси подзаконски акт којим се прописује садржај података и начин извјештавања о дуванским, новим и осталим производима за пушење.


Члан 11.
(Обавјештење о новим дуванским производима)


(1) Произвођачи и увозници нових дуванских и осталих производа обавезни су поднијети Министарству обавјештење о новим производима које намјеравају ставити на тржиште.
(2) Обавјештење из става (1) овог члана подноси се у електронском и писаном облику, најмање шест мјесеци прије намјераваног стављања на тржиште.


Члан 12.
(Садржај обавјештења)


(1) Обавјештење из члана 11. овог закона обавезно садржи:
a) детаљан опис новог производа;
b) упутство за његову употребу;
c) податке о састојцима и емисијама.
(2) Уз обавјештење из члана 11. овог закона, произвођачи и увозници обавезно достављају:
a) доступне научне студије о токсичности, стварању овисности и привлачности новог дуванског производа, посебно с обзиром на његове састојке и емисије;
b) доступне студије, њихове сажетке и истраживање тржишта о преференцијама различитих потрошачких група, укључујући и младе особе и тренутне пушаче;
c) друге доступне и релевантне податке, укључујући анализу ризика/користи од производа, његове очекиване ефекте на престанак употребе дувана, те очекиване ефекте на започињање употребе дувана и предвиђена схваћања потрошача.
(3) Произвођачи и увозници нових дуванских и осталих производа обавезни су о свим новим или ажурираним информацијама о студијама, истраживању и другим информацијама из става (2) овог члана обавијестити Министарство.
(4) Нови дувански производи и остали производи за пушење стављени на тржите морају у потпуности испуњавати увјете из овога закона.


ПОГЛАВЉЕ V - ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА


Члан 13.
(Подаци на појединачним паковањима)


(1) Свако појединачно паковање дуванског производа које се налази у промету и продаје на тржишту Федерације мора садржавати сљедеће податке:
a) назив и адресу произвођача и увозника;
b) број јединица у појединачним паковањима дуванских производа, те
c) назив и адресу онога ко врши паковање, у случајевима када произвођачи нису извршили сами паковање.
(2) Означавање дувана и дуванских производа врше произвођачи, односно увозници дуванских производа.


Члан 14.
(Здравствена упозорења на паковањима дуванских производа)


(1) Сва паковања дуванских производа, појединачно и вањско, морају садржавати здравствена упозорења на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини.
(2) Здравствена упозорења којим се указује на штетност употребе дуванских производа из става (1) овог члана укључују:
a) општа упозорења;
b) комбинована упозорења; и
c) информативне поруке.
(3) Министар доноси подзаконски акт о означавању паковања дуванских и осталих производа за пушење, а што подразумијева садржај и изглед здравствених упозорења, текст и димензије здравствених упозорења, употребу фотографија или одговарајућих илустрација и начин њиховог штампања, термине за ротацију наведених ознака на свим врстама дуванских и осталих производа за пушење, бездимних дуванских производа и електронских цигарета, те друге податке неопходне за сигурно означавање.


Члан 15.
(Представљање производа)


(1) Означавање појединачних паковања, вањских паковања, као ни сам дувански производ не смију садржавати никакав елемент ни обиљежја која:
a) промовишу дувански производ или потичу на његову употребу стварањем погрешног дојма о његовим својствима, учинцима на здравље, опасностима или емисијама; ознаке не смију садржати никакве податке о садржају никотина, катрана ни угљичног моноксида у дуванском производу;
b) сугеришу да је одређени дувански производ мање штетан од других или да настоји смањити учинак неких штетних састојака дима или да дјелује витализирајуће, енергетски, оздрављујуће, помлађујуће или има природна или органска својства или да има друге здравствене или животне користи;
c) упућују на окус, мирис, било какве ароме или друге адитиве или њихову одсутност;
d) наликује на храну или козметички производ;
e) сугеришу да одређени дувански производ има побољшану биоразградивост или друге предности за околиш.
(2) На вањским и појединачним паковањима дуванских и осталих производа за пушење забрањено је кориштење термина:
a) "light";
b) "super light";
c) "ultra light";
d) "slim";
e) "full flavour";
f) "extra";
g) "ultra"
и сличних термина.
(3) Појединачна паковања као ни вањска паковања не смију сугерисати економске предности укључивањем штампаних купона, понуда за попусте, упућивања на бесплатну дистрибуцију, понуда "два за један" или других сличних понуда.
(4) Забрањени елементи и обиљежја из ст. (1) и (2) овог члана подразумијевају текстове, симболе, имена, заштитне знакове, фигуративне и друге ознаке, али нису ограничени на њих.


Члан 16.
(Изглед и садржај појединачних паковања)


(1) Појединачна паковања цигарета морају бити у облику квадра и садржавати најмање 20 цигарета. Облик квадра подразумијева оштре рубове. Заобљени и укошени рубови квадра прихватљиви су под условом да здравствено упозорење обухвата површину истовјетну оној на појединачном паковању без таквих рубова.
(2) Појединачна паковања дувана за самостално мотање морају бити у облику квадра или у цилиндричном облику или у облику врећице и садржавати најмање 30 грама дувана.
(3) Појединачно паковање цигарета може бити од картона или меког материјала и не смије имати отвор који се може поновно затворити или запечатити након што је једном отворен, осим преклопног поклопца и кутије са зглобним поклопцем. Код паковања с преклопним поклопцем или зглобним поклопцем, поклопац може бити причвршћен само за задњу страну појединачног паковања.


ПОГЛАВЉЕ VI - ЕЛЕКТРОНСКЕ ЦИГАРЕТЕ, БЕЗДИМНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПУШЕЊЕ И БИЉНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПУШЕЊЕ


Члан 17.
(Стављање у промет електронских цигарета)


(1) Произвођачи и увозници електронских цигарета и посуда за поновно пуњење, обавезни су, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, Министарству доставити извјештај о свим електронским цигаретама и посудама за поновно пуњење на тржишту Федерације.
(2) Произвођачи и увозници електронских цигарета и посуда за поновно пуњење подносе обавјештење Министарству о свим таквим производима, као и о свим значајнијим измјенама таквих производа, које намјеравају ставити на тржиште.
(3) Обавјештење из става (2) овог члана се подноси у електронском и писаном облику шест мјесеци прије намјераваног стављања на тржиште и садржи:
a) име и податке за контакт произвођача, одговорног лица, односно увозника;
b) попис свих састојака садржаних у производу и емисија које настају кориштењем производа, по робној марки и типу, укључујући и њихове количине;
c) токсиколошке податке о састојцима и емисијама тог производа, укључујући загријани производ, а који се посебно односе на њихове ефекте на здравље потрошача кад се удишу и на све ефекте стварања зависности;
d) опис саставних дијелова производа укључујући, гдје је то примјењиво, механизме за отварање и пуњење електронске цигарете или посуду за пуњење;
e) информације о дози и уносу никотина приликом употребе у уобичајеним или разумно предвидивим условима;
f) изјаву да произвођач, односно увозник сносе пуну одговорност за количину и сигурност производа код стављања на тржиште и кориштења у уобичајеним околностима или релативно предвидивим условима.
(4) Услови за стављање електронских цигарета и посуда за поновно пуњење на тржиште су:
a) текућина која садржи никотин ставља се на тржиште искључиво у за то намијењеним посудама за поновно пуњење који немају запремину већу од 10 ml, у потрошним електронским цигаретама или у улошцима за једнократну употребу, и да улошци или танкови не премашују запремину од 2 ml;
b) текућина која садржи никотин не смије садржавати више од 20 mg/ml никотина;
c) текућина која садржи никотин не смије садржавати адитиве наведене у члану 8. став (1) овог закона;
d) за производњу текућине која садржи никотин смију се користити само састојци високе чистоће. Твари које нису наведене међу састојцима из става (3) тачка б) овог члана присутне су у текућини која садржи никотин само у траговима ако те трагове приликом производње технички није могуће избјећи;
e) осим никотина, једини састојци који се користе у текућини која садржи никотин не представљају опасност за људско здравље у загријаном или незагријаном облику;
f) електронске цигарете морају ослобађати дозе никотина у уједначеним нивоима;
g) електронске цигарете и посуде за поновно пуњење такви су да дјеца њима не могу руковати и да на њима нису могуће неовлашћене измјене, заштићени су од ломљења и цурења те имају механизам који обезбјеђује поновно пуњење без цурења.
(5) Испуњење услова из става (4) овог члана контролише акредитована лабораторија у Босни и Херцеговини или иностранству.
(6) Трошкове обавезне лабораторијске контроле за електронске цигарете које се стављају на тржиште сноси произвођач, односно увозник производа.


Члан 18.
(Означавање паковања електронских цигарета и посуда за поновно пуњење)


(1) Свако појединачно паковање електронских цигарета и посуда за поновно пуњење мора садржавати летак са сљедећим подацима:
a) упутство за кориштење и похрањивање производа, укључујући и обавијест да се употреба производа не препоручује младим особама и непушачима;
b) контраиндикације;
c) упозорење за посебне ризичне групе;
d) могуће штетне ефекте;
e) податке о стварању зависности и токсичности, као и
f) податке за контакт произвођача или увозника и правног или физичког лица за контакт.
(2) Појединачно паковање и вањско паковање електронских цигарета и посуда за поновно пуњење:
a) укључује списак свих састојака садржаних у производу у падајућем редослиједу по маси, те податак о садржају никотина у производу и ослобађање по дози, серијски број и препоруку да се производ држи изван дохвата дјеце;
b) не доводећи у питање тачку а) овог става, не укључује елементе нити обиљежја из члана 15. овог закона, уз изузетак тач. а) и ц) члана 15. овог закона у вези са податком о садржају никотина и о аромама и
c) носе једно од сљедећих здравствених упозорења: "Овај производ садржи никотин који изазива снажну зависност. Не препоручује се за употребу непушачима." или "Овај производ садржи никотин који изазива снажну зависност."
(3) Здравствена упозорења из тачке ц) става (2) овог члана требају се налазити на двјема највећим површинама појединачног паковања и свих вањских паковања и покривати 35% површине појединачног паковања и свих вањских паковања.
(4) Министарство може од произвођача, односно увозника, затражити и додатне информације о безбједности и аспектима квалитете или о било каквим штетним ефектима електронских цигарета и посуда за пуњење тих производа.


Члан 19.
(Означавање бездимних дуванских производа)


(1) Свако појединачно паковање и сва вањска паковања бездимних дуванских производа морају садржавати сљедеће здравствено упозорење: "Овај дувански производ штети Вашем здрављу и ствара зависност.".
(2) Здравствено упозорење из става (1) овог члана:
a) треба да се налази на двјема највећим површинама појединачног паковања и свих вањских паковања и
b) покрива 35% површине појединачног паковања и свих вањских паковања.


Члан 20.
(Означавање биљних производа за пушење)


(1) Свако појединачно паковање и сва вањска паковања биљних производа за пушење морају садржавати сљедеће здравствено упозорење: "Пушење овог производа шкоди Вашем здрављу.".
(2) Здравствено упозорење из става (1) овог члана:
a) треба да се налази на предњој и задњој површини појединачног паковања и свих вањских паковања и
b) покрива 35% припадајуће површине појединачног паковања и свих вањских паковања.


ПОГЛАВЉЕ VII - ЗАБРАНА РЕКЛАМИРАЊА, ПРОМОЦИЈЕ И СПОНЗОРИСАЊА ДУВАНСКИХ И ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПУШЕЊЕ


Члан 21.
(Забрана рекламирања)


Забрањено је:
a) директно или индиректно рекламирати, спонзорисати и на било који начин промовисати дуван, дуванске производе и остале производе за пушење, укључујући електронске цигарете;
b) спонзорисати догађаје и активности група или појединаца с циљем или могућим ефектом директне или индиректне промоције дуванског производа, употребе дувана и осталих производа за пушење;
c) пружање финансијске или друге помоћи од дуванске индустрије догађајима, активностима, појединцима или групама (као што су спортски или умјетнички догађаји, индивидуални спортисти или тимови, индивидуални умјетници или умјетничке групе, организације за социјалну заштиту, владине и невладине организације и институције, политичари, политичке странке);
d) истицати логотипе дуванских и осталих производа за пушење, било да се ради о аудио, визуелним или аудио-визуелним материјалима, што укључује, али се не ограничава на забрану рекламирања и промовисања:
1. у принтаним медијима (новине, каталози, часописи, летци, брошуре, писма, рекламни панои, свјетлеће рекламе, сталци за продају, плакати, знакови);
2. у земаљским и сателитским аудио-визуелним медијима/електронским медијима;
3. у представама, филмовима, DVD, CD, рачунарским играма, видео-играма, мобилним апликацијама, те на другим дигиталним комуникацијским платформама (укључујући интернет и мобител);
4. на робама и материјалима, укључујући чаше, пепељаре, сунцобране, столице, упаљаче, дијелове одјеће и слично;
5. на фасадама стамбених објеката;
6. на возилима, осим возила у власништву произвођача;
e) пружање финансијске или друге помоћи од дуванске индустрије угоститељским објектима у замјену за изградњу или адаптацију простора за промоцију дуванских и других производа за пушење, укључујући опремање угоститељских објеката тендама, сунцобранима и сличним промотивним материјалом;
f) продавати дуванске производе и остале производе за пушење у сету с другом робом и услугама;
g) бесплатно дистрибуирати дуван, дуванске производе и остале производе за пушење током истраживања тржишта и дегустације;
h) вршити размјену дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење за други дувански производ или другу робу, радове и услуге;
i) с циљем прибављања робе, радова и услуга употребљавати дуван, дуванске производе и остале производе за пушење;
j) нудити или давати бонус, премију, поклон, новац или нудити поврат новца за куповину или употребу дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење, те давати попуст на цијену дувана, дуванских производа и осталих производа на било који начин, укључујући издавање купона и бонова;
k) омогућавати учешће у наградној игри, лутрији, такмичењу или догађају, који су директно или индиректно везани за дуван, дуванске производе и остале производе за пушење, која се условљавају куповином или употребом дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење;
l) рекламирати производе који својим обликом, називом или намјеном непосредно подстичу потрошњу производа за пушење, а који се не сматрају дуванским и осталим производима за пушење;
m) дистрибуирати дуван, дуванске производе и остале производе за пушење без накнаде, укључујући поклоне од субјеката који их производе, увозе или њима тргују, као и од других субјеката дуванске индустрије;
n) употребљавати дуванске и остале производе за пушење приликом јавних наступа и приказивати лица која пуше на телевизији, с изузетком филмског програма и умјетничких дјела и
o) рекламирати дуван, дуванске производе и остале производе за пушење путем интернета.


Члан 22.
(Обавјештења која не представљају рекламирање)


Изузетно од одредби члана 21. овог закона рекламирање не обухвата:
a) обавјештења за добијене награде и друга јавна признања за квалитет производа, који су постигнути током производње дуванских и осталих производа за пушење, али без навођења назива производа од произвођача и увозника тих производа путем медија;
b) обавјештења &


ПОГЛАВЉЕ VIII - ЗАБРАНА ПРОДАЈЕ ДУВАНСКИХ И ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПУШЕЊЕ


Члан 23.
(Мјеста продаје дуванских производа и осталих производа за пушење)


(1) Дувански производи и остали производи за пушење могу бити постављени или бити видљиви у трговинским објектима, али не смију бити изложени у комерцијалну сврху нити на једном другом мјесту нити се смију продавати на начин да купци могу слободно узети робу.
(2) Дувански производи и остали производи за пушење могу се продавати само у затвореним паковањима.
(3) Забрањена је продаја дуванских производа и осталих производа за пушење који нису у оригиналном паковању произвођача или увозника.
(4) Забрањено је:
a) продавати дуванске производе и остале производе за пушење путем аутомата за продају цигарета, са полица супермаркета, самопослуга и сличних продавница у којим купци могу слободно узети робу;
b) продавати дуванске производе и остале производе за пушење путем интернета;
c) продавати дуванске производе и остале производе за пушење у објектима и двориштима здравствених објеката и дворишта за спортске и културне активности;
d) продавати дуванске производе и остале производе за пушење у објектима који су од улазних врата предшколских установа, основних и средњих школа, те високошколских установа удаљени у радијусу мањем од 100 m;
e) продавати дуванске производе и остале производе за пушење на пијацама и другим импровизованим нелегалним мјестима продаје.
(5) Забрањено је инсталирати, постављати или користити аутомате за продају дуванских производа и осталих производа за пушење на јавним мјестима.


Члан 24.
(Забрана продаје дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење)


(1) Забрањено је продавати или поклањати у комерцијалне сврхе цигарете појединачно или у паковањима са мање од 20 комада или у ринфузи.
(2) Забрањено је продавати дуван или дуванске производе у комбинацији/сету с другим производима.
(3) Дуван, дувански производи и остали производи за пушење се не смију размјењивати или поклањати у аранжману у којем су комбиновани или нису визуелно одвојени од осталих производа.
(4) Забрањена је продаја производа који нису дувански, али имају назив било које врсте дувана или знак распознавања, амблем, или сличан знак који асоцира на дувански производ.
(5) Забрањена је продаја дувана за оралну употребу и његово стављање на тржиште.
(6) На духанске производе са својственом аромом забране прописане чланом 6. овог закона примјењиваће се од рока који ће предложити Федерална комисија за контролу употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење, а према прописима Европске уније. Приједлог се доставља Влади Федерације ради прихватања, а Парламенту Федерације ради давања сагласности.


ПОГЛАВЉЕ IX - СПРЕЧАВАЊЕ ПРИСТУПА МАЛОЉЕТНИМ ЛИЦИМА ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА И ОСТАЛИМ ПРОИЗВОДИМА ЗА ПУШЕЊЕ


Члан 25.
(Спречавање приступа малољетним лицима дуванским производима и осталим производима за пушење)


(1) Забрањено је продавати и поклањати дуванске производе и остале производе за пушење лицима млађим од 18 година.
(2) На свим мјестима на којима се продају дуван и дувански производи мора бити видно истакнута ознака о забрани продаје дуванских производа и осталих производа за пушење лицима млађим од 18 година, која се састоји од графичког знака забране продаје и текста: "Забрањена продаја дуванских и осталих производа за пушење лицима млађим од 18 година."
(3) Продавац може затражити да лице, за које сматра да је млађе од 18 година, одговарајућом исправом докаже пунољетност. Ако лице одбије доказати пунољетство одговарајућом исправом, продавац је обавезан ускратити продају траженог дуванског или другог производа за пушење.
(4) Лицима млађим од 18 година забрањено је да продају или поклањају дуван, дуванске производе, као и остале производе за пушење који их могу подстакнути на пушење.
(5) Забрањена је продаја слаткиша, играчaкa и других производа намијењених дјеци, а који имају облик било које врсте дуванских и осталих производа за пушење или сликовно (цртежом) упућују на пушење.
(6) У циљу спречавања приступа малољетних лица дуванским и осталим производима за пушење Министарство може подузимати и додатне регулаторне мјере.
(7) Министар доноси подзаконски акт о облику и садржају ознака о забрани продаје и забрани пушења.


ПОГЛАВЉЕ X - ЕДУКАЦИЈА, ИНФОРМИСАЊЕ И ЈАЧАЊЕ ЈАВНЕ СВИЈЕСТИ


Члан 26.
(Активности у васпитно-образовним установама)


(1) Надлежна кантонална министарства образовања, у сарадњи са кантоналним заводима за јавно здравство у Федерацији (у даљем тексту: кантонални заводи за јавно здравство), обавезна су у наставне програме за основну и средњу школу укључити тему о штетности пушења за здравље.
(2) Све васпитно-образовне установе обавезне су на видно мјесто истакнути постере и друге промотивне материјале и визуелне графиконе са текстом и сликом који указују на забрану употребе дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење лицима млађим од 18 година и упозорење о штетности тих производа за здравље.


Члан 27.
(Јачање јавне свијести и информисање)


(1) Федерални завод за јавно здравство и кантонални заводи за јавно здравство су обавезни предузети потребне активности с циљем креирања и провођења програма који на стручан начин едуцирају јавност о штетности пушења и истовремено охрабрују на прекид конзумирања дуванских и осталих производа за пушење.
(2) Јавне радио-телевизијске станице, у договору са надлежним тијелима из става (1) овог члана, емитирају утврђени садржај програма.


ПОГЛАВЉЕ XI - ПРОГРАМ ЗА КОНТРОЛУ УПОТРЕБЕ ДУВАНА, ДУВАНСКИХ И ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПУШЕЊЕ


Члан 28.
(Програм за контролу употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење)


(1) Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федерације) доноси одлуку којом се усваја мултисекторски Програм за контролу употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење (у даљем тексту: Програм), у циљу јачања друштвене бриге за здравље становништва у Федерацији, очувања и унапређења здравља, откривања и сузбијања фактора ризика за настанак обољења, те стицања знања и навика о здравом начину живота.
(2) Програм из става (1) овог члана предлаже Федерална комисија за контролу употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење, путем Министарства.
(3) Носиоци имплементације Програма су надлежна министарства Владе Федерације и друге институције, заводи, установе и организације.
(4) Средства за провођење Програма обезбјеђују се из буџета Владе Федерације, односно буџета надлежних министарства, као и других извора сходно носиоцима активности дефинисаним у Програму, а у складу са програмским потребама и зависно од финансијских могућности носиоца активности.


ПОГЛАВЉЕ XII - ФЕДЕРАЛНА КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ УПОТРЕБЕ ДУВАНА, ДУВАНСКИХ И ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПУШЕЊЕ


Члан 29.
(Федерална комисија за контролу употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење)


(1) Влада Федерације рјешењем именује Федералну комисију за контролу употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење (у даљњем тексту: Федерална комисија).
(2) Федерална комисија из става (1) овог члана има 11 чланова, и састоји се од представника:
a) Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта,
b) Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства,
c) Федералног министарства околиша и туризма,
d) Федералног министарства трговине,
e) Федералног министарства образовања и науке,
f) Федералног министарства унутрашњих послова,
g) Федералног министарства финансија,
h) Федералне управе за инспекцијске послове,
i) Федералног министарства здравства,
j) представника сектора цивилног друштва, и то из невладиних организација које се баве облашћу превенције заштите од пушења и употребе дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење и
k) федерални координатор за контролу дувана.
(3) Приликом именовања Федералне комисије води се рачуна о равноправној заступљености оба пола.
(4) Поступак избора и именовања нових чланова Федералне комисије, због замјене или оставке дотадашњих чланова, истовјетан је поступку и начину избора и именовања чланова који се замјењују.
(5) Стални члан Федералне комисије за контролу дувана је, по функцији коју обавља, федерални координатор за контролу дувана, који се бира на основу прописа о здравственој заштити, те не подлијеже процесу именовања прописаном за остале чланове Федералне комисије.
(6) Федерална комисија може у свој рад укључивати, по потреби, представнике институција, као и невладиних организација, те стручна лица из академске и истраживачке заједнице из области које су од значаја за контролу употребе дувана, дуванских производа и осталих производа за пушење.
(7) Мандат чланова Федералне комисије траје четири године.
(8) Федерална комисија доноси Пословник о раду и за свој рад одговара Влади Федерације.
(9) Федерална комисија подноси Влади Федерације свој извјештај о раду једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.


Члан 30.
(Надлежности Федералне комисије)


Федерална комисија надлежна је да:
a) прати појавност пушења, проучава и заједно са другим надлежним тијелима предлаже мјере и активности за смањење употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење, укључујући и програме одвикавања од пушења;
b) предлаже и организује издавање публикација ради промоције здравог начина живота;
c) предлаже програме одвикавања од пушења;
d) предлаже и прати проведбу Програма;
e) прати глобалне, регионалне и локалне трендове везано за смјернице и политике превенције и одвикавања од пушења;
f) сарађује с међународним тијелима која прате проблематику контроле дувана;
g) учествује у припреми извјештаја о учесталости навика пушења и резултатима трајних превентивних акција;
h) сарађује с владиним и невладиним организацијама и удружењима и
i) обавља и друге послове у складу са овим законом и другим повезаним прописима који се односе на основне задатке Федералне комисије.

ПОГЛАВЉЕ XIII - РЕГУЛИСАЊЕ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ, ОСТАЛИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ИНДУСТРИЈЕ ДУВАНА


Члан 31.
(Односи Владе Федерације, осталих органа и институција државне управе и индустрије дувана)


(1) Односи између Владе Федерације и осталих органа и институција државне управе и индустрије дувана ограничени су само на оне односе потребне за ефективно регулисање индустрије дувана и њених производа.
(2) Приликом успоставе односа са индустријом дувана Влада Федерације је дужна обезбједити потпуну транспарентност и информисати јавност о природи и разлозима тих односа.
(3) Фабрике за производњу дувана и дуванских производа, као и фирме за увоз које су у власништву Владе Федерације морају пословати под условима и ограничењима како је прописано овим законом.
(4) Влади Федерације, органима и институцијама државне управе, те јавним институцијама и политичким странкама није дозвољено:
a) да приме добровољни допринос било које врсте од представника дуванске индустрије, осим ако он не произилази из законске обавезе;
b) да учествују у подршци, прилагођавању или прихватању споразума, меморандума о разумијевању, ангажмана са представницима индустрије дувана који би били у супротности легално примјењујућим мјерама контроле дувана;
c) да путем директног или индиректног ангажмана укључе или буду укључени у иницијативе, кампање или програме које финансира дуванска индустрија, укључујући и програме у вези с контролом дувана или промоцијом јавног здравља;
d) да пруже подршку или привилегију лицу или компанији која се бави било којом фазом увоза или продаје дуванских производа и осталих производа за пушење.
(5) Носиоцу јавног положаја и кандидату за вршење јавне функције није дозвољено и сматра се да је у сукобу интереса ако:
a) прима доприносе, поклоне или привилегије од представника дуванске индустрије или је
b) на други начин укључен у рад таквих друштава.


ПОГЛАВЉЕ XIV - НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА


Члан 32.
(Органи надзора над провођењем Закона)


(1) Надзор над примјеном овог закона обављају Федерална управа за инспекцијске послове путем надлежних федералних инспектора и кантонални органи за инспекцијске послове, путем надлежних кантоналних инспектора и то:
a) кантонални санитарни инспектори над примјеном члана 5. став (1) овог закона и члана 6. ст. (4) до (6) овог закона;
b) федерални и кантонални инспектор рада над примјеном члана 5. став (1) овог закона код субјеката надзора, како је то разграничење надлежности утврђено прописима о раду, а којe се односи на мјеста рада;
c) федерални и кантонални здравствени инспектори над примјеном члана 7. ст. (4) и (5) овог закона;
d) федерални и кантонални тржишни инспектори над примјеном члана 8. овог закона, члана 9. ст. (1), (5) до (8) овог закона и над примјеном чл. 13. до 25. овог закона;
e) кантонални просвјетни инспектори над примјеном члана 26.овог закона.
(2) Надлежна министарства унутрашњих послова обављају надзор над примјеном члана 5. став (2) овог закона.
(3) Органи из ст. (1) и (2) овог члана међусобно сарађују, достављају обавјештења о подузетим мјерама, пружају непосредну помоћ једни другима и предузимају заједничке мјере и активности неопходне за провођење надзора над провeдбом закона.


Члан 33.
(Овлашћења инспектора)


(1) У вршењу инспекцијског надзора из члана 32. овог закона, у оквиру свог дјелокруга, сваки инспектор је овлашћен како слиједи:
a) кантонални санитарни инспектор:
- да забрани употребу дувана, дуванских и осталих производа за пушење у затвореним јавним просторима, у складу с одредбама овог закона;
- да забрани одређивање посебне просторије за пушење супротно овом закону и прописима донесеним на основу овог закона.
b) федерални и кантонални инспектор рада:
да наложи забрану пушења на мјестима рада, у складу са одредбама овог закона;
да наложи постављање ознака о забрани пушења у јавним затвореним просторима – мјестима рада.
c) федерални и кантонални здравствени инспектор:
- да забрани употребу дувана, дуванских и осталих производа за пушење у здравственим установама, у складу с одредбама овог закона;
- да забрани одређивање посебне просторије за пушење супротно овом закону и прописима донесеним на основу овог закона;
- да нареди одређивање посебне просторије за пушење у здравственим установама, у којима је то дозвољено сходно одредбама овог закона и подзаконским актима донесеним на основу овог закона.
d) федерални и кантонални тржишни инспектор:
- да забрани увоз дувана, дуванских и осталих производа за пушење, који не испуњавају услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу овог закона;
- да забрани промет и нареди уништавање дувана, дуванских и осталих производа за пушење, чији састав, паковање и ознаке не одговарају захтјевима прописаним овим законом и подзаконским актима донесеним на основу овог закона;
- да забрани рекламирање, промоцију, спонзорисање и поклањање у комерцијалне сврхе дувана, дуванских и осталих производа за пушење и приказивање на телевизији лица која употребљавају дуванске производе;
- да забрани продају дувана, дуванских и осталих производа за пушење путем интернета, у објектима и двориштима здравствених и васпитно-образовних установа, објектима и двориштима за спортске активности, рекреацију и културу, на уличним и пијачним тезгама;
- да забрани постављање аутомата за продају дувана, дуванских и осталих производа за пушење;
- да забрани продају дувана, дуванских и осталих производа за пушење који нису у оригиналном и затвореном паковању;
- да забрани продају и поклањање дувана, дуванских и осталих производа за пушење у сету с другим производима;
- да забрани производњу и промет дувана за оралну употребу, те наложи његово уништавање;
- да забрани ангажовање лица млађих од 18 година за продају дувана, дуванских и осталих производа за пушење;
- да забрани продају и поклањање дувана, дуванских и осталих производа за пушење лицима млађим од 18 година;
- да на продајним мјестима, наложи постављање упозорења о забрани продаје дуванских и осталих производа за пушење лицима млађим од 18 година;
- да забрани продају и нареди уништавање слаткиша, играчака и других производа намијењених дјеци, који својим обликом подсјећају на дуванске и остале производе за пушење;
- да забрани производњу и промет и наложи уништавање других производа који носе назив или лого произвођача, односно назив, лого или другу ознаку и облик који подсјећа на дуван, дуванске и остале производе за пушење;
- да наложи лабораторијско испитивање дувана, дуванских и осталих производа за пушење у акредитованој лабораторији у складу са ISO стандардима;
- да наложи произвођачу и увознику обавезно годишње лабораторијско испитивање у циљу провјере емисије катрана, никотина и угљен-моноксида у цигаретама;
- да наложи произвођачу и увознику цигарета достављање списка свих састојака и њихових количина по врсти и типу цигарета, са токсиколошким подацима о састојцима и обавјештења о свакој промјени састава;
- да наложи произвођачу и увознику дуванских производа достављање извјештаја Министарству о дуванским, новим и осталим производима за пушење у складу са чланом 18. овог закона и подзаконским актима донесеним на основу овог закона.
e) кантонални просвјетни инспектор:
- да нареди васпитно-образовним установама да се на видна мјеста поставе постери и други промотивни материјали и визуелни графикони с текстом и сликом који указују на забрану употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење лицима млађим од 18 година и упозорење о штетности тих производа за здравље.
(2) Инспектори из става (1) овог члана могу да забране или наложе подузимање и других мјера у складу са овим законом и подзаконским актима донесеним на основу овог закона, као и пропису о инспекцијама у Федерацији.
(3) Одузимање и уништавање дувана, дуванских и осталих производа за пушење, на основу овласти инспектора утврђених у овом члану, проводи се у складу са прописима о поступку располагања, чувања, продаје или уништења привремено одузете робе у инспекцијском надзору.


Члан 34.
(Примјена релевантних прописа)


На рад надлежних инспекција Федералне и кантоналне управе за инспекцијске послове у погледу вођења инспекцијског надзора, сходно се примјењују одредбе прописа о инспекцијама у Федерацији и прописа о управном поступку.


ПОГЛАВЉЕ XV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 35.
(Новчане казне за прекршај из чл. 5., 6. и 7. овог закона)


(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које не забрани употребу духанских производа у складу с чланом 5. став (1) овог закона.
(2) Новчаном казном у износу од 300 КМ до 1.000 КМ за прекршај из става (1) овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу.
(3) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.500 КМ казниће се власник и корисник простора, односно мјеста у којем је пушење забрањено, као и лице задужена за пословање угоститељског објекта, који пропусти извршити радње прописане чланом 6. ст. (4) и (5), као и ставом (6) истог члана овог закона.
(4) Новчаном казном у износу од 1.500 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које, супротно члану 7. ст. (3) и (4) овог закона, не одреди посебну просторију за пушење.
(5) Новчаном казном у износу од 300 КМ до 1.000 КМ за прекршај из става (4) овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу.

 

Члан 36.
(Новчане казне за прекршај из чл. 8. и 9., као и чл. од 13. до 21. овог закона)


(1) Новчаном казном у износу од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај привредно друштво и друго правно лице које се бави производњом, увозом и прометом дуванских производа ако не истакне податке, односно продаје дуванске производе супротно чл. 8. и 9. овог закона, као и чл. од 13. до 20. овог закона и крши одредбе члана 21. овог закона.
(2) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 3.000 КМ за прекршај из става (1) овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу.
(3) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ за прекршај из става (1) овог члана казниће се физичко лице регистровано код надлежног органа за обављање самосталне дјелатности.


Члан 37.
(Новчане казне за прекршај из члана 23. овог закона)


(1) Новчаном казном од 2.500 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које продаје дуванске производе супротно одредбама члана 23. овог закона.
(2) Новчаном казном у износу од 250 КМ до 1.000 КМ за прекршај из става (1) овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу.
(3) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ за прекршај из става (1) овог члана казниће се физичко лице регистровано код надлежног органа за обављање самосталне дјелатности.
(4) Новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ казниће се физичко лице за прекршај из става (1) овог члана.


Члан 38.
(Казне за прекршај из чл. 24., 25. и 26. овог закона)


(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које поступи супротно одредбама чл. 24. и 25., као и члана 26. став (2) овог закона.
(2) Новчаном казном у износу од 250 КМ до 1.000 КМ за прекршај из става (1) овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу.
(3) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.000 КМ за прекршај из става (1) овог члана казниће се физичко лице регистровано код надлежног органа за обављање самосталне дјелатности.


Члан 39.
(Остале казне)


(1) Новчаном казном од 100 КМ казниће се за прекршај физичко лице које:
a) употребљава дуван, дуванске производе и остале производе за пушење, осим дувана за жвакање и дувана за шмркање, у затвореним јавним просторима, мјестима рада и у јавном превозу, супротно члану 5. овог закона;
b) бесплатно нуди дуван, дуванске производе и остале производе за пушење на јавном затвореном мјесту у сврху рекламирања и промоције;
c) употребљава дуван, дуванске производе и остале производе за пушење, осим дувана за жвакање и дувана за шмркање, у приватним средствима превоза у којим се налази малољетно лице или више њих.
(2) Новчану казну из става (1) тач. а) и б) овог члана, у форми прекршајног налога, изриче надлежни инспектор, а новчану казну из става (1) тачка ц) овог члана изриче полицијски службеник који обавља надзор.


Члан 40.
(Прекршајни налог)


У случају да надлежни инспектор утврди да се дуван и остали производи за пушење продају и поклањају супротно одредбама чл. 23. до 25. овог закона, издаје прекршајни налог којим ће, осим новчане казне у складу са овим законом и Законом о прекршајима, изрећи и заштитну мјеру одузимања предмета и заштитну мјеру забране вршења позива, дјелатности или дужности.


ПОГЛАВЉЕ XVI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 41.
(Почетак примјене прописа)


(1) Обавезе за физичка лица наступају са даном почетка примјене овог закона.
(2) Установе, предузећа и друга правна лица дужни су своја акта ускладити с одредбама овог закона у року од шест мјесеци од почетка примјене овог закона.
(3) Индустрија дувана обавезна је свој рад и пословање ускладити с одредбама овога закона у року од 18 мјесеци од почетка примјене овог закона, односно од дана ступања на снагу подзаконских аката донесених на основу овог закона. Изузетно од рокова наведених у овој точки, Поглавље V – Пакovaње и означавање духанских производа, члан 18. (Означавање паковање електронских цигарета и посуда за поновно пуњење), члан 19. (Означавање бездимних духанских производа) те члана 20. (Означавање биљних производа за пушење) почеће се примјењивати на дан почетка примјене садржајно истоврсног прописа на територији ентитета Република Српска и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, уколико почетак примјене таквог прописа на територији ентитета Република Српска и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине буде каснији у односу на рокове прописане овим ставом.
(4) Правна лица, у чијим објектима постоје изузеци од забране пушења у складу са овим законом, било да су у њиховом власништву или су им дати на кориштење, дужни су ускладити свој рад с одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу подзаконског прописа који се доноси на основу члана 7. овог закона.
(5) Казне за лица из ст. (1) до (4) овог члана прописане овим законом почеће се наплаћивати након протека 12 мјесеци од почетка примјене овог закона, односно од дана ступања на снагу подзаконских аката донесених на основу овог закона.


Члан 42.
(Доношење подзаконских аката)


(1) У року од 12 мјесеци од почетка примјене овог закона министар ће донијети проведбене прописе на основу овог закона којима се регулише сљедеће:
a) услови за посебне просторије за пушење у смислу изузетака од забране пушења, из члана 7. овог закона,
b) означавање паковања дуванских и осталих производа за пушење, из члана 15. овог закона.
(2) До доношења подзаконског акта из тачке б) става (1) овог члана примјењиваће се Правилник о означавању паковања дуванских прерађевина ("Службене новине Федерације БиХ", број 57/11).


Члан 43.
(Именовање Федералне комисије)


Влада Федерације именује Федералну комисију у року од шест мјесеци од дана почетка примјене овог закона.


Члан 44.
(Престанак важења прописа)


Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о ограниченој употреби дуванских прерађевина ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 6/98, 35/98, 11/99 и 50/11).


Члан 45.
(Ступање на снагу)


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а почиње се примјењивати годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.