Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2010. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2010. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 1/10 /13.1.2010./

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JP ŽFBiH doo Sarajevo o kreditnom zaduženju JP ŽFBiH doo Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JP ŽFBiH doo Sarajevo o kreditnom zaduženju JP ŽFBiH doo Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 2/10 /18.1.2010./
 2. ODLUKA o davanju na korištenje zemljišta udruženju građana Klub za praktično streljaštvo i taktički trening Point Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje zemljišta udruženju građana Klub za praktično streljaštvo i taktički trening Point Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju isplata iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, za neisplaćene mjesečne novčane naknade korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
  "Službene novine Federacije BiH", broj 3/10 /20.1.2010./
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poboljšanja dostupnosti financija malih i srednjih poduzeća (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poboljšanja dostupnosti financija malih i srednjih poduzeća (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 4/10 /27.1.2010./
 7. ODLUKA o prodaji vina iz federalnih robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o prodaji vina iz federalnih robnih rezervi (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 9. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 10. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o usvajanju rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2010. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2010. godini (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
 14. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera Fondaciji za kinematografiju" " utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
 18. ODLUKA o rasporedu sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za I. kvartal 2010. godine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 5/10 /3.2.2010./
 19. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Akcioni plan realizacije mjera za poboljšanje stanja u oblasti tradicionalnih i starih zanata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Akcijski plan realizacije mjera za poboljšanje stanja u oblasti tradicionalnih i starih zanata (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava ostvarenih prihoda od putarine za autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava ostvarenih prihoda od putarine za autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o pristupanju dodjeli koncesije za brzu cestu Lašva - Donji Vakuf (B1) (bosanski jezik)
  ODLUKA o pristupanju dodjeli koncesije za brzu cestu Lašva - Donji Vakuf (B1) (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o sazivanju Skupštine Privrednog društva Fabrika duhana Mostar dd Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju Skupštine Gospodarskog društva Fabrika duhana Mostar DD Mostar (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produljenje misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o privremenom ovlaštenju za vršenje poslova direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" doo Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju
  "Službene novine Federacije BiH", broj 6/10 /10.2.2010./
 29. ODLUKA o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke za izbor međunarodne revizorske kuće, radi utvrđivanja ispunjenja obaveza iz Ugovora o dokapitalizaciji "Energopertol" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju otvorenog postupka javne nabave za izbor međunarodne revizorske kuće, radi utvrđivanja ispunjenja obveza iz Ugovora o dokapitalizaciji "Energopertol" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o imenovanju Stručnog tima ovlaštenih sudskih vještaka radi izvršenja Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 7/10 /17.2.2010./
 32. ODLUKA o izmjenama Odluke o raspodjeli i načinu trošenja novčanih sredstava koja se izdvajaju za stručnu instituciju "Institut za privredni inženjering" d.o.o. Zenica
 33. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o provedbi Prve faze regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10 /24.2.2010./
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Akcioni plan realizacije Projekta "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Akcioni plan realizacije Projekta "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH" (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH i Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekući grantovi - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH i Konsolidacija "Krivaja" Zavidovići utvrđenim u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje prvog programskog kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje prvog programskog kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za prvi programski kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za prvi programski kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje prvog programskog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje prvog programskog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za prvi programski kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za prvi programski kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju djelatnosti od javnog interesa Federacije Bosne i Hercegovine koju obavljaju javna preduzeća u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši ovlašćenja po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju djelatnosti od javnog interesa Federacije Bosne i Hercegovine koju obavljaju javna poduzeća u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši ovlasti po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje protokola za implementaciju zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 76/10 tačke 7
 47. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 /26.2.2010./
 48. ODLUKA o osnivanju Fondacije za pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju Fondacije za pomoć u zapošljavanju pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/10 /3.3.2010./
 49. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i penzijskog osiguranja, d.o.o. Sarajevo -ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i mirovinskog osiguranja, d.o.o. Sarajevo -ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 11/10 /10.3.2010./
 51. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog transakcijskog računa
  "Službene novine Federacije BiH", broj 12/10 /15.3.2010./
 53. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno - oslobodilačkog - domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg domovinskog rata/ odbrambeno-oslobodilačkog" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o odobrenju utroška sredstava tekućeg granta "Transfer za osnovno osiguranje i pomoć u slučaju smrti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobrenju utroška sredstava tekućeg granta "Transfer za osnovno osiguranje i pomoć u slučaju smrti" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta "Transfer za podršku fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta "Transfer za podršku fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog ratam / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za pomoć u liječenju branitelja - boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekt podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekt potpore mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekt podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekt potpore mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg granta "Transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  "Službene novine Federacije BiH", broj 13/10 /17.3.2010./
 61. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o pripremi i izgradnji HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I. kvartal 2010. godine
 65. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt otpadnih voda u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt otpadnih voda u Sarajevu (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt otpadnih voda u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt otpadnih voda u Sarajevu (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za proračunske korisnike u Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o pripremi i izgradnji TE Tuzla, blok 7 - 450 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji TE Tuzla, blok 7 - 450 MW (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 73. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 74. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Sarajevo-osiguranja" d.d. Sarajevo
 75. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Sarajevo-osiguranja" d.d. Sarajevo
 76. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/10 /22.3.2010./
 78. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva  i obrta“ utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva  i obrta“ utvrđenog Proračunom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o davanju ovlaštenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/10 /24.3.2010./
 80. ODLUKA o pripremi i izgradnji RiTE Kongora, 2x275 MW
 81. ODLUKA o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2010. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o namjeni i dinamici prebacivanja financijskih sredstava prikupljenih po temelju putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2010. godini (hrvatski jezik)
 82. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan i program JP Direkcija cesta Federacije BiH doo Sarajevo za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan i program JP Direkcija cesta Federacije BiH doo Sarajevo za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/10 /29.3.2010./
 85. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/10 /31.3.2010./
 86. ODLUKA o pripremi i izgradnji HE Kruševo 9,75 MW sa HE Zeleni vir 2,13 MW, na rijeci Bioštici (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji HE Kruševo 9,75 MW sa HE Zeleni vir 2,13 MW, na rijeci Bioštici (bosanski jezik)
 87. ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Mesihovina 44 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Mesihovina 44 MW (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o pripremi i izgradnji RiTE Banovići, blok 1-300 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji RiTE Banovići, blok 1-300 MW (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o pripremi i izgradnji TE Kakanj, blok 8-300 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji TE Kakanj, blok 8-300 MW (hrvatski jezik)
 90. ODLUKA o pripremi i izgradnji CHE Vrilo 52 MW, na rijeci Šuici (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji CHE Vrilo 52 MW, na rijeci Šuici (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o drugoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o drugoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 92. ODLUKA o isplati kamata dospjelih 27.03.2009. godine i 27.09.2009. godine po osnovu planirane emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati kamata dospjelih 27.03.2009. godine i 27.09.2009. godine po osnovi planirane emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 94. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 95. ODLUKA o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „BEAT BH“ d.o.o., Živinice, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutarnjih poslova  - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se gospodarskom društvu „BEAT BH“ d.o.o., Živinice, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih tvari (hrvatski jezik)
 96. ODLUKA o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „Minersko“ d.o.o., Sarajevo, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutarnjih poslova  - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se gospodarskom društvu „Minersko“ d.o.o., Sarajevo, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih tvari (hrvatski jezik)
 97. ODLUKA o isplati dijela općih obaveza unutrašnjeg duga iz osnova neisplaćenih neto plaća za februar i mart 2001. godine i regresa za 2002. godinu prema uposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane- Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati dijela općih obveza unutarnjeg duga iz osnove neisplaćenih neto plaća za veljaču i ožujak 2001. godine i regresa za 2002. godinu prema uposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane - Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 98. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o.Sarajevo za imenovanje generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Terminali Federacije“ d.o.o.Sarajevo za imenovanje generalnog ravnatelja (hrvatski jezik)
 99. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/10 /5.4.2010./
 100. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 101. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 102. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 103. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 104. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 105. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 106. ODLUKA o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoputa Koridor Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoputa Koridor Vc (hrvatski jezik)
 107. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putnog prometa (hrvatski jezik)
 108. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i finansiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i financiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik) 
 109. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 110. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine na zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine na zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utrošku sredstava tekućeg granta „Ekonomsko-socijalno vijeće“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku sredstava tekućeg granta „Ekonomsko-socijalno vijeće“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranih na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih budžetom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)   
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih proračunom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)   
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javnog oglasa – tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rušenju-uklanjanju devastiranih objekata i ograđivanju lokacije za izgradnju zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/10 /7.4.2010./
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo sa Planom nabavke i Planom investicija za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo sa Planom nabavke i Planom investicija za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridora 5c za dionice Vlakovo-Tarčin, Svilaj-Odžak i Počitelj-Bijača (bosanski jezik)  
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridora 5c za dionice Vlakovo-Tarčin, Svilaj-Odžak i Počitelj-Bijača (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/10 /14.4.2010./
 21. ODLUKA o odobravanju prijenosa vlasništva na četiri putnička motorna vozila i prodaji dva putnička motorna vozila
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška investicionih sredstava razvoja za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utroška investicijskih sredstava razvoja za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta za 2010. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/10 /28.4.2010./
 23. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora –Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 24. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
 25. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava “Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava “Učešće Vlade Federacije BiH u sufinanciranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o određivanju pravnih lica u čijoj strukturi kapitala Federacija Bosne i Hercegovine ima vlasnički udio, koja su obavezna uspostaviti unutrašnju službu zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju pravnih osoba u čijoj strukturi kapitala Federacija Bosne i Hercegovine ima vlasnički udjel, koja su obvezna uspostaviti unutarnju službu zaštite (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – “Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – “Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o pripremi i izgradnji CHE Kablić 52 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji CHE Kablić 52 MW (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o pripremi i izgradnji HE Vrhpolje 80 MW i HE Čaplje 12 MW, na rijeci Sani (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji HE Vrhpolje 80 MW i HE Čaplje 12 MW, na rijeci Sani (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Borova glava 52 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Borova glava 52 MW (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Velika Vlajna 32 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Velika Vlajna 32 MW (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Poklečani 72 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Poklečani 72 MW (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o rasporedu sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, za II kvartal 2010. godine
 34. ODLUKA o izmirenju zaostalih obaveza po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje  za uposlenike prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane  i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
  u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmirenju zaostalih obveza po osnovi neuplaćenih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje  za uposlenike prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane - Federalnog ministarstva odbrane  i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
  u razdoblju od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji RiTE Kongora , 2x 275 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji RiTE Kongora , 2x 275 MW (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji TE Tuzla, blok 7-450 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji TE Tuzla, blok 7-450 MW (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići, blok 1-300 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići, blok 1-300 MW (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji TE Kakanj, blok 8-300 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji TE Kakanj, blok 8-300 MW (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje Udruženja “Centar evropskog puta u BiH” (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za financiranje Udruge “Centar europskog puta u BiH” (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o provođenju revizije sa pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta privrednog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o provedbi revizije sa pravnog, financijskog i računovodstvenog aspekta gospodarskog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produljenje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o imenovanju članice Nadzornog odbora FIGAP-a
 43. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I kvartal 2010. godine
 44. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite u  Federaciji Bosne i Hercegovine i članovi njihovih porodica u  2010. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u  Federaciji Bosne i Hercegovine i članovi njihovih obitelji u  2010. godini (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invaliske zaštite u  Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, za period I-VI 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invaliske zaštite u  Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih obitelji, za period I-VI 2010. godine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo o otpisu potraživanja prema JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo o otpisu potraživanja prema JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/10 /5.5.2010./
 2. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću “Bosnalijek” d.d. Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću “Bosnalijek” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. DLUKA o pripremi i izgradnji TE Kakanj, CCGT 100 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji TE Kakanj, CCGT 100 MW (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o pripremi i izgradnji RiTE Bugojno, blok 1-300 (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji RiTE Bugojno, blok 1-300 (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “World Vision Irska” The Mews Garland House Rathmines Park Dublin 6, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “World Vision Irska” The Mews Garland House Rathmines Park Dublin 6, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlašćenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupšini privrednog društva Arcelormittal Zenica, d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupšini gospodarskog društva Arcelormittal Zenica, d.o.o. (hrvatski  jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/10 /12.5.2010./
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP HP d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju direktora – predsjednika Uprave JP HP d.o.o. Mostar
 8. ODLUKA o poništenju Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i penzijskog osiguranja, d.o.o. Sarajevo – ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo i imenovanju privremenog Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i penzijskog osiguranja, d.o.o. Sarajevo – ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo i imenovanju privremenog Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine – Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine – Pazarić (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine – Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine – Pazarić (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „UNIS Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru „UNIS Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva „UNIS GROUP“ d.o.o. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora o imenovanju vršioca dužnosti ravnatelja gospodarskog društva „UNIS GROUP“ d.o.o. Vogošća (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava  iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za otkup licenci
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o dopuni Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava  iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava  iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o garantiranoj cijeni pšenice roda 2009. godine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o otpisu dijela potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu dijela potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecom d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o privremenom imenovanju izvršnog direktora Izvršne direkcije za ekonomsko-finansijske poslove
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/10 /26.5.2010./
 24. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva “Fabrika duhana Mostar” d.d. Mostar
 25. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora –Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 26. ODLUKA o odobravanju godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj fondaciji The Chamber of Commerce of Sweden & Norway BH za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj fondaciji The Chamber of Commerce of Sweden & Norway BH za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za II kvartal 2010. godine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta registracije zemljišta, za II kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine” utvrđenog  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)     
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine” utvrđenog  Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2010. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječju nedelju” (bosanski jezik)          
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u tijekom mjeseca listopada 2010. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiji tjedan” (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za odobravanje komisionog kredita društvu “Pretis” d.d. Vogošća – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za odobravanje komisionog kredita društvu “Pretis” d.d. Vogošća – Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)               
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta HSEP – Jačanje zdravstvenog sektora, za I. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta HSEP – Jačanje zdravstvenog sektora, za I. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “LEGIONARI DELL*IMMACOLATA APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA,” Saltari, Via Fillipo Corridoni 18 Italija, za osnivanje prestavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “LEGIONARI DELL*IMMACOLATA APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA,” Saltari, Via Fillipo Corridoni 18 Italija, za osnivanje prestavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-juni budžetske 2010. godine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/10 /31.5.2010./
 37. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu za RU „Tušnica“ d.o.o. Livno (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu za RU „Tušnica“ d.o.o. Livno (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog Rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ za 2010. godinu za privredna društva u iznosu od 6.050.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ za 2010. godinu za gospodarska društva u iznosu od 6.050.000,00 KM (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju „Unis – Group“ društvo za promet i usluge d.o.o. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju „Unis – Group“ društvo za promet i usluge d.o.o. Vogošća (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjeni Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju izvještaja o radu BHŽJK za period 01.01.-31.12.2009. godine
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita UniCredit bank Austrija AG za finansiranje projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita UniCredit bank Austrija AG za financiranje projekta nabave, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit UniCredit bank Austrija AG za finansiranje projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit UniCredit bank Austrija AG za financiranje projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „Pretis“ d.d. Vogošća za razrješenje privremeno imenovanog vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru „Pretis“ d.d. Vogošća za razrješenje privremeno imenovanog vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske i pravne poslove (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Plana rada provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava korištenja
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/10 /1.6.2010./
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica za prodaju mašina i opreme neupotrebljive u procesu proizvodnje Privredne jedinice “Novi život” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica za prodaju mašina i opreme neuporabljive u procesu proizvodnje Gospodarske jedinice “Novi život” (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 50. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na Kriterijume kreditiranja iz sredstva japanskih grantova i malezijske donacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti na Kriterije kreditiranja iz sredstva japanskih grantova i malezijske donacije (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o isplati troškova sudskog postupka po izvršnim sudskim odlukama iz osnova ratnih potraživanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati troškova sudskog postupka po izvršnim sudskim odlukama iz osnova ratnih potraživanja (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru “Pretis” d.d. Vogošća za razrješenje privremeno imenovanog vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i davanje saglasnosti za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru “Pretis” d.d. Vogošća za razrješenje privremeno imenovanog vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju i davanje suglasnosti za privremeno imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju uvjeta za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/10 /7.6.2010./
 6. ODLUKA o pripremi i izgradnji VE 1 Podveležje 46 MW i VE 2 Podveležje 24 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji VE 1 Podveležje 46 MW i VE 2 Podveležje 24 MW (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava  iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava  iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o utvrđivanju finansijskih sredstava za dokapitalizaciju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju financijskih sredstava za dokapitalizaciju gospodarskih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćen državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa učešćen državnog kapitala (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenljivim članovima Komisije za koncesije (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenljivim članovima Komisije za koncesije (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja  IP ”Krivaja” d.o.o. Zavidovići
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta regulatorne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine (Giljotina propisa), za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta regulatorne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine (Giljotina propisa), za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2009. godine  (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2009. godine  (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju prodaje dva putnička vozila Federalne uprave  za geodetske i imovinsko pravne poslove
 17. ODLUKA o davanju  prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje generalnog direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju  prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje generalnog ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjenama Odluke o kriterijima za imenovanje u upravne odbore u oblasti zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju  prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju  prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Zrak” d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja društva  (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o dodjeli prostorija na korištenje
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za preraspodjelu dijela sredstava od sredstava privrednog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za preraspodjelu dijela sredstava od sredstava gospodarskog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa realizovanja Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša u 2010. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa realiziranja Akcijskog plana Federalne strategije zaštite okoliša u 2010. godini (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti Vijeću ministara za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju autoceste na Jadransko-jonskom koridoru kroz Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Vijeću ministara za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju autoceste na Jadransko-jonskom koridoru kroz Bosnu i Hercegovinu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/10 /14.6.2010./
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa Trezora (bosanski jezik)
 27. ODLUKA o formiranju šumskoprivrednog područja “Posuško” (bosanski jezik)
  ODLUKA o formiranju šumskogospodarskog područja “Posuško” (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ D.D. Bugojno o privremenom imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno o privremenom imenovanju vršioca dužnosti ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 30. ODLUKA o izmjeni Odluke o putničkoj taksi-naknadi za razvoj i unapređenje avio-prometa u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o putničkoj taksi-naknadi za razvoj i unapređenje avio-prometa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog direktora za razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za razvoj (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
 33. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/10 /16.6.2010./
 34. ODLUKA o proglašenju tendera za prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar neuspješnim
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti za izuzimanje devastirane farme d.d. “Agrokomerc” Velika Kladuša u Varoškoj Rijeci, općina Bužim  za potrebe formiranja prve poslovne zone u lokalnoj zajednici općina Bužim (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za izuzimanje devastirane farme d.d. “Agrokomerc” Velika Kladuša u Varoškoj Rijeci, općina Bužim  za potrebe formiranja prve poslovne zone u lokalnoj zajednici općina Bužim (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za veterinarstvo” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno o privremenom imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora društva za proizvodnju i razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno o privremenom imenovanju vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja društva za proizvodnju i razvoj (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti i ovlasti za potpisivanje Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog nasljeđa, očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog nasljeđa i unapređenje i razvoj turizma, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01-31.12.2009. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povijesnog nasljeđa, očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog nasljeđa i unapređenje i razvoj turizma, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01-31.12.2009. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/10 /23.6.2010./
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a na Kipru (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a na Kipru (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekući grantovi „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH i konsolidacija „Krivaja“ Zavidovići utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju duga PZ „Dubrave“ Čapljina (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju duga PZ „Dubrave“ Čapljina (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju na korištenje telekomunikacijske opreme Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje telekomunikacijske opreme Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Direkcija cesta d.o.o. Sarajevo na Odluku o imenovanju izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove
 48. ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva finansija/financija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva financija/finansija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)

«Službene novine Federacije BiH», broj 38/10 /30.6.2010./

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa II Memoranduma o razumjevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Nacrt Aneksa II Memoranduma o razumjevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Općinskom sudu u Sarajevu poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju u ul. Ustanička bb (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Općinskom sudu u Sarajevu poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju u ul. Ustanička bb (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA V broj 532/10 (bosanski jezik)
  ODLUKA V broj 532/10 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/10 /7.7.2010./
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta HSEP-Jačanje zdravstvenog sektora, za II kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračunaa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta HSEP-Jačanje zdravstvenog sektora, za II kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bez naknade poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije RBiH broj 25, Savezu organizacija porodice šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona
 10. ODLUKA o otpisu duga Savezu organizacija porodice šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona
 11. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/10 /14.7.2010./
 13. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Grantovi pojedincima – potpora udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Grantovi pojedincima – potpora udruženjima potrošača” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o usklađivanju naziva firme, djelatnosti, načina upravljanja i poslovanja i kapitala JP Direkcija ceste Federacije BiH društva sa ograničenom odgovornosti Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o usklađivanju naziva firme, djelatnosti, načina upravljanja i poslovanja i kapitala JP Direkcija cesta Federacije BiH društva sa ograničenom odgovornosti Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o strateškom partnerstvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa kompanijom Microsoft BiH  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o strateškom partnerstvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa kompanijom Microsoft BiH  (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o količinskom licenciranju sa kompanijom Microsoft BiH  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o količinskom licenciranju sa kompanijom Microsoft BiH  (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o dodjeli ugovora za usluge Microsoftove glavne podrške (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli Ugovora za usluge Microsoftove glavne podrške (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o dodjeli Ugovora za nabavku Software Assurance putem Enterprise Agreementa (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli Ugovora za nabavu Software Assurance putem Enterprise Agreementa (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465695-85, pod nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija  Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova na Federalnu upravu policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva unutarnjih poslova /Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na Federalnu upravu policije (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornom odboru JP D.D. “Ceste” Mostar za privremeno imenovanje direktora JP D.D. “Ceste” Mostar
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadniku bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produženje misije pripadniku bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/10 /19.7.2010./
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje certifikata o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti za potpisivanje certifikata o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Nacrta memoranduma o razgovorima delegacije Vlade Savezne Republike Njemačke sa delegacijom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Nacrta memoranduma o razgovorima delegacije Vlade Savezne Republike Njemačke sa delegacijom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o statusnim pitanjima Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja za makrofinansijsku pomoć Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja za makrofinancijsku pomoć Europske unije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o kreditnom zaduženju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za makrofinansijsku pomoć Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o kreditnom zaduženju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za makrofinancijsku pomoć Europske unije (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za III. kvartal 2010. godine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/10 /21.7.2010./
 30. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2010. godine Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 31. ODLUKA o izmjeni Odluke o naplati takse za korištenje autoceste A1
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/10 /26.7.2010./
 32. ODLUKA o uspostavljanju novih radnih mjesta u organima upravljanja i rukovođenja u Direkciji za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o uspostavi novih radnih mjesta u organima upravljanja i rukovođenja u Direkciji za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva “Zrak” d.d. Sarajevo o imenovanju ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”  d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”  d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”  d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”  d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti”, za I. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti”, za I. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za III. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta registracije zemljišta, za III. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o sticanju prava vlasništva na nekretninu označenu kao k.č. 1007, zk.ul. 233, ko Tulovići, Općina Banovići, radi izgradnje ambulante obiteljske medicine u MZ Tulovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o stjecanju prava vlasništva na nekretninu označenu kao k.č. 1007, zk.ul. 233, ko Tulovići, Općina Banovići, radi izgradnje ambulante obiteljske medicine u MZ Tulovići (hrvatskii jezik)
 44. ODLUKA o razrješenju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 45. ODLUKA o razrješenju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 47. ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 48. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i o imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 49. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i o imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/10 /28.7.2010./
 50. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova- Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama – Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama – Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za sufinasiranje nabavke digitalne opreme za potrebe prve faze digitalizacije procesa produkcije Studija D Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za sufinaciranje nabave digitalne opreme za potrebe prve faze digitalizacije procesa produkcije Studija D Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, za period VII, VIII i IX 2010. godine  (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih obitelji, za period VII, VIII i IX 2010. godine  (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadniku bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produljenje misije pripadniku bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti JP BH Telecom d.d. Sarajevo za sponzorstvo po zahtjevu Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/10 /9.8.2010./
 8. DLUKA o garantovanoj cijeni pšenice roda 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o garantiranoj cijeni pšenice roda 2010. godine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o preusmjeravanju dijela sredstava revolving fondova Lokalne inicijative na revolving fond Lokalni razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o preusmjeravanju dijela sredstava revolving fondova Lokalne inicijative na revolving fond Lokalni razvoj (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/10 /16.8.2010./
 10. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
 11. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
 12. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
 13. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
 14. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/10 /18.8.2010./
 15. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za Fondaciju Srebrenica – Potočari“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu  
 17. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu „staro za novo“ motornih vozila za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine – Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o odobrenju Programa za izradu i donošenje Tehničkih propisa kojim se uređuje oblast rudarstva i geoloških istraživanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog rješenja o odobrenju Programa za izradu i donošenje Tehničkih propisa kojim se uređuje oblast rudarstva i geoloških istraživanja (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru UNIS – Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo za imenovanje direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru UNIS – Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo za imenovanje ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o verifikaciji imenovanih članova Nadzornog odbora „Sarajevo-osiguranja“ d.d. Sarajevo
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o zakupu poslovnih prostorija za smještaj federalnih ministarstva  koja imaju sjedište u Mostaru
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za potpisivanje Aneksa na ugovore o prodaji starih viškova NVO (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine za potpisivanje Aneksa na ugovore o prodaji starih viškova NVO (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/10 /25.8.2010./
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu predsjednika Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu predsjednika Federacije BiH (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“, za II kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“, za II kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma – dodatno finansiranje, za II kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta razvoja i očuvanja šuma – dodatno financiranje, za II kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produženje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma – dodatno finansiranje, za III kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta razvoja i očuvanja šuma – dodatno financiranje, za III kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta „Rekonstrukcija Saborne crkve u Mostaru“ za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta „Rekonstrukcija Saborne crkve u Mostaru“ za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2010. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2010. godini (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i članova njihovih porodica u 2010. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/10 /30.8.2010./
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo o kreditnom zaduženju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo o kreditnom zaduženju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora J.P. „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo o razješenju sa funkcije generalnog direktora
 39. ODLUKA o prijenosu cjelokupnog udjela Federacije Bosne i  Hercegovine u privrednom društvu Elektronski računarski centar zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o. Sarajevo na Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu cjelokupnog udjela Federacije Bosne i  Hercegovine u privrednom društvu Elektronski računarski centar zdravstva i mirovinskog osiguranja d.o.o. Sarajevo na Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o prihvatanju uslova dugoročnog kredita Željezare Zenica kod BOR banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvaćanju uvjeta dugoročnog kredita Željezare Zenica kod BOR banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje sredstava Protuvrijednosnog fonda za izmirenje dospjelih kreditnih obaveza Željezare Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje sredstava Protuvrijednosnog fonda za izmirenje dospjelih kreditnih obveza Željezare Zenica (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o bližim kriterijima za imenovanja u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i  Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i  Hercegovine zajedno (bosanski jezik)
  ODLUKA o bližim kriterijima za imenovanja u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i  Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i  Hercegovine zajedno (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog aneksa sporazuma o preuzimanju duga PZ „Dubrave“ Čapljina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog aneksa sporazuma o preuzimanju duga PZ „Dubrave“ Čapljina (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o knjigovodstvenom vođenju opreme Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i  Hercegovine date na korištenje Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hecegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o knjigovodstvenom vođenju opreme Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i  Hercegovine date na korištenje Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hecegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o određivanju naknade za eksproprisano državno šumsko zemljište označeno kao k.č. 626/69 KO Donja Jasenica, starog premjera, kojoj po novom premjeru odgovara k.p. 1154/4 KO Straža, Općina Srebrenik (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o određivanju naknade za eksproprisano državno šumsko zemljište označeno kao k.č. 626/69 KO Donja Jasenica, starog premjera, kojoj po novom premjeru odgovara k.p. 1154/4 KO Straža, Općina Srebrenik (hrvatski jezik) 
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti o vršenju poslova izdavačke djelatnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti o vršenju poslova tiskovne djelatnosti Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i  Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Federacije Bosne i  Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/10 /1.9.2010./
 48. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog sporazuma o preuzimanju duga PZ „Dubrave“ Čapljina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog sporazuma o preuzimanju duga PZ „Dubrave“ Čapljina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/10 /6.9.2010./
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora J.P. „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo o imenovanju vršitelja dužnosti generalnog direktora J.P. „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo
 50. ODLUKA o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo po zajmu kod Evropske banke za obnovu i razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo po zajmu kod Europske banke za obnovu i razvoj (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Unicredit Bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina za kreditno zaduženje JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Unicredit Bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina za kreditno zaduženje JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/10 /15.9.2010./
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije BiH (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Ceste d.d. Mostar o imenovanju direktora JP Ceste d.d. Mostar
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo o imenovanju generalnog direktora BH Telecom d.d. Sarajevo
 5. ODLUKA o prihvatanju obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju medicinske opreme u vlasništvo Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
 7. ODLUKA o davanju medicinske opreme u vlasništvo Regionalnom medicinskom centru „Dr. Safet Mujić“ Mostar
 8. ODLUKA o davanju medicinske opreme u vlasništvo Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
 9. ODLUKA o davanju medicinske opreme u vlasništvo Kliničkoj bolnici Mostar
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo o prodaji dionica društva „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, koje su u vlasništvu odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo o prodaji dionica društva „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, koje su u vlasništvu odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o iznošenju strane gotovine i čekova (bosanski jezik)
  ODLUKA o iznošenju strane gotovine i čekova (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o uslovima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inostranstvu (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o plaćanju, naplati i prijenosu u devizama i stranoj gotovini (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o načinu i uslovima pod kojim rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konveribilnim markama (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu i uvjetima pod kojim rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konveribilnim markama (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o načinu i uslovima preuzimanja zaposlenika iz vanbudžetskih fondova u Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu i uvjetima preuzimanja zaposlenika iz izvanproračunskih fondova u Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o količinskom licenciranju (Enterprise Agreement) sa kompanijom „Microsoft BiH“ d.o.o. Sarajevo
 19. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 20. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/10 /20.9.2010./
 21. ODLUKA o usvajanju rebalansa Budžeta nižih nivoa vlasti kao uslov za dodjelu sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa pozicije 614100 – Grantovi drugim nivoima vlasti i 822100 – Pozajmljivanja drugim nivoima vlasti, za finansiranje deficita u 2010. godini (bosanski jezik)
 22. ODLUKA o izvršenju mjera osiguranja određenih u rješenjima Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 155263 10 Rs od 13.08.2010. godine i broj 65 0 Rs 155264 10 Rs od 13.08.2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izvršenju mjera osiguranja određenih u rješenjima Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 155263 10 Rs od 13.08.2010. godine i broj 65 0 Rs 155264 10 Rs od 13.08.2010. godine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o imenovanju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 24. ODLUKA o imenovanju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 25. ODLUKA o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 26. ODLUKA o dopuni Odluke o bližim kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o bližim kriterijima za imenovanje u upravna vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluka o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
 30. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
 33. ODLUKA o prestanku važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju na korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine – Sarajevo Gradskoj upravi Grada Sarajevo
 34. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta, garaža i pripadajućeg zemljišta bivšeg Štaba teritorijalne odbrane u ulici 307. MTBR bb, u Bugojnu, Općini Bugojno
 35. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i mirovinskog osiguranja, d.o.o. Sarajevo – ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
 36. ODLUKA o izmjenama odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo“utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo“utvrđenog Proračunom Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izgledu platne liste i načina prikaza obračuna plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija, savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti, državnih službenika i namještenika, zatvorskih policajaca – stražara, službenika sudske policije i policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/10 /22.9.2010./
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/10 /23.9.2010./
 39. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija-financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija-finansija (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija-financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija-finansija (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje projekta „Podrška razvoju lokalnih zajednica“ – Transfer za sufinasiranje Fondacije za održivi razvoj „OdRaz“ – e.k. 614100
 42. ODLUKA o usvajanju Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu «Službene novine Federacije BiH», broj 62/10 /27.9.2010./
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti  Nadzornom odboru Privrednog društva “Binas”d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti  Nadzornom odboru Gospodarskog društva “Binas”d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja premijeru Federacije BiH za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju između Internacionalnog Fonda povjerenja za deminiranje i pomoć žrtvama mina Republike Slovenije i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na dokument “Strategija unaprjeđenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na dokument “Strategija unaprjeđenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta broj 18, u kasarni “Stanislav Baja Kraljević” Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti  Nadzornom odboru Privrednog društva “Binas”d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti  Nadzornom odboru Gospodarskog društva “Binas”d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju na korištenje zemljišta u kasarni “Stanislav Baja Kraljević” u svrhu izgradnje objekta za trajni smještaj Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
 49. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 2. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 3. ODLUKA o izmjeni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/10 /29.9.2010./
 4. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti” utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti” utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti” utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti” utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o stavljanju van snage odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o rasporedu dijela sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti” utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
 7. ODLUKA o stavljanju van snage odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o rasporedu dijela sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti” utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/10 /6.10.2010./
 8. ODLUKA o usvajanju Liste projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansirana iz preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju mjera osiguranja određenih u rješenjima Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 155263 10 Rs od 13.08.2010. godine i broj 65 0 Rs 155264 10 Rs od 13.08.2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju mjera osiguranja određenih u  rješenjima Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 155263 10 Rs od 13.08.2010. godine i broj 65 0 Rs 155264 10 Rs od 13.08.2010. godine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o utvrđivanju izuzetka od primjene člana 60. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima u postupku osnivanja Privrednog društva osnivača IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko osiguranje za prihvatanje naknadne prijave i zaključivanje Sporazuma o izmirenju duga dužnika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/10 /13.10.2010./
 12. ODLUKA o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za IV. kvartal 2010. godine
 13. ODLUKA o rasporedu sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Posavski kanton“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Posavski kanton“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija  -Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o rasporedu sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Bosansko -podrinjski kanton“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Bosansko -podrinjski kanton“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija  -Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o rasporedu sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Kanton 10“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti - Kanton 10“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija  -Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/10 /25.10.2010./
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Anex Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići i “Ferimpex” d.o.o. Zavidovići dana 24.09.2008. godine u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Anex Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići i “Ferimpex” d.o.o. Zavidovići dana 24.09.2008. godine u Sarajevu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/10 /3.11.2010./
 17. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, za X mjesec 2010. godine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih obitelji, za X mjesec 2010. godine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljinijim uvjetima, čiji je iznos u isplati manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz isplate u oktobru, novembru i decembru 2010. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/10 /24.11.2010./
 21. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, za mjesec XI 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih obitelji, za mjesec XI 2010. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/10 /1.12.2010./
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na nacrt Anexa Ugovora sa Yugoimport SDPR Beograd
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/10 /13.12.2010./
 23. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/10 /15.12.2010./
 26. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks broj 8. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Aneks broj 8. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Vogošća za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva UNIS-GROUP d.o.o. Vogošća za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ino radove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za ino radove (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za pravne i kadrovske poslove (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ekonomska pitanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za ekonomska pitanja (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za inžinjering (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za inžinjering (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehnička pitanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za tehnička pitanja (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)  
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik) 
 37. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2011. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2011. godini (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel gorivo za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Statuta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
 42. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava za projekte čija je implementacija  počela ili radovi završeni prije usvajanja Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. i 2009. godinu i Liste projekata investirane iz sredstava GSM licence 2009. i 2010. godine
 43. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 44. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova na Federalnu upravu policije (bosanski jezik)   
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva unutarnjih poslova/Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  na Federalnu upravu policije (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 46. ODLUKA o izmjenama Odluke o rasporedu dijela sredstava “Transfer nižim nivoima vlasti” utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)      
  ODLUKA o izmjenama Odluke o rasporedu dijela sredstava “Transfer nižim nivoima vlasti” utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)    
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)    
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)    
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)    
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)    
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava “Grantovi drugim nivoima vlasti – grant općinama “ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “CHILDREN OF MEDJUGORJE INC” P.O. BOX 1843, DENVER CO 80218, SAD za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “CHILDREN OF MEDJUGORJE INC” P.O. BOX 1843, DENVER CO 80218, SAD za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “RICONCILIAZIONE E PACE”, neprofitna organizacija od javnog značaja – Onlus, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)          
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “RICONCILIAZIONE E PACE”, neprofitna organizacija od javnog značaja – Onlus, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti međunarodnoj neprofitnoj organizaciji “INSTITUT ZA MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU”, Republika Italija, Milano, ulica Cufra 29 za osnivanje predstavništva –ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u u Bihaću, ulica Mustafe Omerovića bb (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju suglasnosti međunarodnoj neprofitnoj organizaciji “INSTITUT ZA MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU”, Republika Italija, Milano, ulica Cufra 29 za osnivanje predstavništva –ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u u Bihaću, ulica Mustafe Omerovića bb (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava Rukomentom klubu “Bosna BH –Gas” Sarajevo  (bosanski jezik)      
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava Rukomentom klubu “Bosna BH –Gas” Sarajevo  (hrvatski jezik)  
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na sadržaj ugovora  i na potpisivanje ugovora o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoputa Koridora Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na sadržaj ugovora  i na potpisivanje ugovora o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoputa Koridora Vc (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2010. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o namjeni i dinamici prebacivanja financijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2010. godini (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 13. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović broj 8b Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za porebe Zavoda za mjeriteljstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović broj 8b Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za porebe Zavoda za mjeriteljstvo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine 
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine 
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine 
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu “Rudex” d.o.o. Sarajevo, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija
 20. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi “Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH i konsolidacija “Krivaja” Zavidovići utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi “Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva , konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH i konsolidacija “Krivaja” Zavidovići utvrđenim u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za tehniku (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske i pravne poslove (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti  Nadzornom odboru privrednog društva UNIS-PRETIS d.o.o. Sarajevo (Alatnica) za imenovanje direktora društva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti  Nadzornom odboru gospodarskog društva UNIS-PRETIS d.o.o. Sarajevo (Alatnica) za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik) 
 24. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010. godinu
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/10 /20.12.2010./
 25. ODLUKA o usvajanju Plana inspekcijskih nadzora na suzbijanju „rada na crno“ na području Federacije BiH
 26. ODLUKA o izmjenama dijela godišnjeg programa Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama dijela godišnjeg programa Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Grantovi drugim nivoima vlasti –grant općinama“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Grantovi drugim razinama vlasti –grant općinama“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Grantovi drugim nivoima vlasti –grant općinama“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Grantovi drugim razinama vlasti –grant općinama“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Grantovi drugim nivoima vlasti –grant općinama“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Grantovi drugim razinama vlasti –grant općinama“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Bosansko-podrinjski kanton“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Bosansko-podrinjski kanton“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Posavski kanton“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Posavski kanton“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Kanton 10“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu dijela sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti – Kanton 10“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija  (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
 39. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na kazneno- popravne zavode (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na kazneno- popravne zavode (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju na raspolaganje kasarne „Husein Kapetan Gradaščević“ u Tuzli Univerzitetu u Tuzli (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na raspolaganje vojarne „Husein Kapetan Gradaščević“ u Tuzli Univerzitetu u Tuzli (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o izmjeni Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/10 /22.12.2010./
 43. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o isknjižavanju evidentiranog potraživanja po osnovu preuzetih više obračunatih kamata za 2006. godinu mikrokreditnim organizacijama po Projektu Lokalne inicijative (bosanski jezik)
  ODLUKA o isknjižavanju evidentiranog potraživanja po osnovu preuzetih više obračunatih kamata za 2006. godinu mikrokreditnim organizacijama po Projektu Lokalne inicijative (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom štabu civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/10 /27.12.2010./
 48. ODLUKA o zaštiti izvorišta vode za piće Mahmutovića rijeka i rijeka Misoča (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaštiti izvorišta vode za piće Mahmutovića rijeka i rijeka Misoča (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije J.P. “Šume Herceg Bosne” d.o.o. Mostar, usvojen Odlukom Nadzornog odbora J.P. “Šume Herceg Bosne” d.o.o. Mostar, Ur. broj 01-234-2/10 od 26.11.2010. godine sa VII. sjednice Nadzornog odbora J.P. “Šume Herceg Bosne” d.o.o. Mostar
 50. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o određivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova kod kojih postoje posebni uvjeti rada (bosanski jezik)  
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o određivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova kod kojih postoje posebni uvjeti rada (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje certifikata o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o davanju ovlasti za potpisivanje certifikata o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o učešću i finansiranju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske zaobilaznice
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti JP BH Telecom d.d. Sarajevo za nabavku usluga, putem sponzorskog aranžamana
 4. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu marke Mercedes-Benz C 180
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Apostoli Della Divina Misericordia Con Maria Regina Della Pace”, o.n.l.u.s. Via Pietro Tacchini 32, Roma, Italia za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Apostoli Della Divina Misericordia Con Maria Regina Della Pace”, o.n.l.u.s. Via Pietro Tacchini 32, Roma, Italia za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za izuzimanje devastirane farme d.d. “Agrokomerc” Velika Kladuša u Varoškoj rijeci, Općina Bužim za potrebe formiranja prve poslovne zone u lokalnoj zajednici Općina Bužim (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti za izuzimanje devastirane farme d.d. “Agrokomerc” Velika Kladuša u Varoškoj rijeci, Općina Bužim za potrebe formiranja prve poslovne zone u lokalnoj zajednici Općina Bužim (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o dodjeli stana 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/10 /29.12.2010./
 11. ODLUKA o visini naknade za rad članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (bosanski jezik)
  ODLUKA o visini naknade za rad članova Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma – dodatno finansiranje, za IV. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta razvoja i očuvanja šuma – dodatno financiranje, za IV. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o prenosu sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu budžetskim korisnicima za Bruto plaće i naknade i Doprinose poslodavca za mjesec decembar 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu proračunskim korisnicima za Bruto plaće i naknade i Doprinose poslodavca za mjesec prosinac 2010. godine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta poljoprivreda i ruralni razvoj, za III. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta poljoprivreda i ruralni razvoj, za III. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta HSEP-Jačanje zdravstvenog sektora, za IV. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta HSEP-Jačanje zdravstvenog sektora, za IV. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta pripremljenosti za ptičju gripu, za I, II. i III. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta pripremljenosti za ptičju gripu, za I, II. i III. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta pripremljenosti za ptičju gripu, za IV. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta pripremljenosti za ptičju gripu, za IV. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“, za III. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“, za III. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“, za IV. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“, za IV. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta poljoprivreda i ruralni razvoj, za IV. kvartal 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinanciranje Projekta poljoprivreda i ruralni razvoj, za IV. kvartal 2010. godine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o naknadnoj isplati neizmirenih obaveza iz osnova stare devizne štednje dospjelih do 30.09.2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o naknadnoj isplati neizmirenih obveza iz osnova stare devizne štednje dospjelih do 30.09.2010. godine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova – „Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju gasovoda na relaciji Zenica-Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju plinovoda na relaciji Zenica-Travnik (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcije cesta d.o.o. Sarajevo o imenovanju Odbora za reviziju
 30. ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za izradu Prometne studije izvodivosti autoceste Tuzla-Orašje na Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta Federacije BiH
 31. ODLUKA o izdavajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)  
  ODLUKA o izdavajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o visini naknade za rad članova Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)         
  ODLUKA o visini naknade za rad članova Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Metodologiju o načinu implementacije sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava naplaćenih za izdavanje GSM licence za 2010. godinu i uprihodovanih kamata za Federaciju Bosne i Hercegovine
 35. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „BINAS“ d.d. Bugojno (bosanski jezik)          
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu „BINAS“ d.d. Bugojno (hrvatski jezik)  
 36. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „BNT-Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)         
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu „BNT-Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Pretis“ d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilace gospodarskom društvu „Pretis“ d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Tehnički remontni zavod„ d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu „Tehnički remontni zavod„ d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Unis Pretis“ d.o.o. SarajevoVogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilace gospodarskom društvu „Unis Pretis“ d.o.o.Sarajevo Vogošća (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu „Igman“ d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Zrak“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu „Zrak“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Ginex“ d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu „Ginex“ d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Liste projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansirane iz preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu (hrvatski jezik)