Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2006. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2006. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH» , broj 1/06 /11.01.2006./

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na predloženu raspodjelu dodatnih zaduženja OPEC Kredita
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 3/06 /25.01.2006./
 2. ODLUKA o uvjetima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
  Službene novine Federacije BiH» , broj 29/06 /14.06.2006./
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjene Statuta Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala JP «Air Bosna» Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala JP «Air Bosna» Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2006. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za «Dječiju nedjelju»
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «OST-WEST GmbH», 56068 Koblenz, Friedrich - Ebert - Ring  33., Njemačka, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «OST-WEST GmbH», 56068 Koblenz, Friedrich - Ebert - Ring  33., Njemačka, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Biser International Sektion Deutschland» Internationale Intiative fur Frauen Aus Bosnien-Herzegowina e.v. Adelheidstr 12 Wiesbaden, Njemačka za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Biser International Sektion Deutschland» Internationale Intiative fur Frauen Aus Bosnien-Herzegowina e.v. Adelheidstr 12 Wiesbaden, Njemačka za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH» , broj 31/06 /21.06.2006./
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na povećanje kreditnog zaduženja JP «Air Bosna» (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na povećanje kreditnog zaduženja JP «Air Bosna» (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec maj 2006. godine
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta-Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za sufinansiranje izgradnje škole u Pakistanu
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu finansiranja poslova koje će Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge dd Sarajevo i Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga dd Mostar obavljati za potrebe korisnika (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu financiranja poslova koje će Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluge dd Sarajevo i Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge dd Sarajevo obavljati za potrebe korisnika (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja za izgradnju autoputa Sarajevo-Zenica utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. d.o.o. Sarajevo o imenovanju predsjednika Uprave
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 6. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja
 7. ODLUKA o odobravanju Izvještaja o poslovanju Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Razvojne banke Vijeća Evrope za Projekt obnove Gimnazije Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Razvojne banke Vijeća Evrope za Projekt obnove Gimnazije Mostar (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Razvojne banke Vijeća Evrope po Okvirnom kreditnom sporazumu F/P 1523 (2005) za finansiranje obnove Gimnazije Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Razvojne banke Vijeća Europe po Okvirnom kreditnom sporazumu F/P 1523 (2005) za financiranje obnove Gimnazije Mostar (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH» , broj 33/06 /28.06.2006./
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta unapređivanja ruralnog poduzetništva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta unapređivanja ruralnog poduzetništva (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekt unapređivanja ruralnog poduzetništva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekt unaprjeđivanja ruralnog poduzetništva (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa/sporta
 16. ODLUKA o davanju suglasnosti za utrošak kreditnih sredstava 3531 BOS –PTAC za potrebe privatizacijskih aktivnosti u Agenciji za privatizaciju USK
 17. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje obezbjeđuju usluge zdravstvene zaštite, a finansiraju se iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje obezbjeđuju usluge zdravstvene zaštite, a finansiraju se iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za potrebe plaćanja PDV na kupljene automobile za RVI 100% - I grupa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za potrebe plaćanja PDV na kupljene automobile za RVI 100% - I grupa (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 22. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata ispred Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju
 23. ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povijesne baštine, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama za period 4.7.-31.12.2004. godine
 24. ODLUKA o odobravanju Izvještaja o poslovanju JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i hercegovine za 2006. godinu ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine - Direkciji za implementaciju projekata, na ime obaveze plaćanja zateznih kamata prema izvođačima radova na izgradnji graničnih prelaza Izačić - Orašje, nastalih tokom realizacije Projekta TTFSE (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i hercegovine za 2006. godinu ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine - Direkciji za implementaciju projekata, na ime obveze plaćanja zateznih kamata prema izvođačima radova na izgradnji graničnih prijelaza Izačić - Orašje, nastalih tokom realizacije Projekta TTFSE (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, za sufinansiranje Projekta oporavka obrazovanja 757P koji se finansira kreditom OPEC Fonda, za I i II kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, za sufinanciranje Projekta oporavka obrazovanja 757P koji se financira kreditom OPEC Fonda, za I i II kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, za sufinansiranje IFAD 562 BA, za II kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, za sufinanciranje IFAD 562 BA, za II kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH» , broj 35/06 /05.07.2006./
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu društva sa ograničenom odgovornošću «Mittal Steel Zenica»
 29. ODLUKA o davanju podrške osnivanju Jadranske euroregije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju potpore osnivanju Jadranske euroregije (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine
 31. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju na korišćenje dijela prostora u objektu «Suhodol» Ministarstvu sigurnosti - Državnoj graničnoj službi
 34. ODLUKA o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
  Službene novine Federacije BiH» , broj 37/06 /12.07.2006./
 35. ODLUKA o prebacivanju i namjeni sredstava J.P. «Air Bosna» prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o prebacivanju i namjeni sredstava J.P. «Air Bosna» prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o privremenom utvrđivanju doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inostranstvu
 37. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «staro za novo» putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti za formiranje Skupštine dioničara/akcionara kompanije «Elektroprijenos Bosne i Hercegovine» A.D. Banja Luka i ovlašćenja punomoćniku Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj Skupštini
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica Javnog vodnog dobra k.č. broj: 2119, 2124, 2131/1 i 2131/2, k.o. Čule, Mostar za potrebe izgradnje prve faze objekata sistema «HE Mostarsko Blato»
  Službene novine Federacije BiH» , broj 38/06 /19.07.2006./
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni Finansijskog ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za «Projekt za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska zaobilaznica)» (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni Financijskog ugovora između Bosne i Hercegovine i Europske investicione banke za «Projekt za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska zaobilaznica)» (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju na korištenje putničkih vozila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje putničkih vozila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, za uplatu inicijalnog depozita za Projekat jačanja zdravstvenog sektora HSEP (kredit WB br. 4047) (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, za uplatu inicijalnog depozita za Projekt jačanja zdravstvenog sektora HSEP (kredit WB br. 4047) (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Bank Austria Creditanstalt AG Beč za finansiranje Projekta vodosnabdijevanja općine Grude (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Bank Austria Creditanstalt AG Beč za financiranje Projekta vodosnabdijevanja općine Grude (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Bank Austria Creditanstalt AG Beč za Projekt vodosnabdjevanja općine Grude (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Bank Austria Creditanstalt AG Beč za Projekt vodosnabdjevanja općine Grude (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za prvi kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za prvi kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o finansiranju programa pokretanja proizvodnje u Privrednom društvu Vitezit - Cromen d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o financiranju programa pokretanja proizvodnje u Gospodarskom društvu Vitezit - Cromen d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «La Primogenita International Adoption» Piacenze, Via Fiorini N.G.A. CAP – 291000Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «La Primogenita International Adoption» Piacenze, Via Fiorini N.G.A. CAP – 291000Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o utrošku sredstava transfera «Ekonomsko – socijalno vijeće» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku «Šipad» Export-Import d.d. Sarajevo o prodaji nekretnina-predmeta u maloj privatizaciji
  Službene novine Federacije BiH» , broj 39/06 /26.07.2006./
 2. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historisjek baštine, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01.-31.12.2005. godine
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu u svrhu izgradnje Sarajevske obilaznice, za prvi i drugi kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu u svrhu izgradnje Sarajevske obilaznice, za prvi i drugi kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta «Regionalno integralno upravljanje ekosistemima sliva rijeke Neretve i Trebišnjice» - GEF TF 052845, za prvi kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta «Regionalno integralno upravljanje ekosistemima sliva rijeke Neretve i Trebišnjice» - GEF TF 052845, za prvi kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Scottish International Relief» međunarodna pomoć Škotske Trinity Park House South Trinity Road, Edinburgh E45 3sd. Škotka za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Scottish International Relief» međunarodna pomoć Škotske Trinity Park House South Trinity Road, Edinburgh E45 3sd. Škotka za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o prihvatanju programa mjera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za ublažavanje posljedica uvođenja poreza na dodatnu vrijednost (PDV) za najsiromašnije kategorije stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovinem u 2006. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju programa mjera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za ublažavanje posljedica uvođenja poreza na dodatnu vrijednost (PDV) za najsiromašnije kategorije stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovinem u 2006. godini (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o donošenju progrma mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestrukturiranja preduzeća ostati bez posla (bosanski jezik)
  ODLUKA o donošenju progrma mjera za socijalno zbrinjavanje uposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestrukturiranja poduzeća ostati bez posla (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH» , broj 40/06 /27.07.2006./
 8. ODLUKA o isplati sredstava za regres za godišnji odmor iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu
  «Službene novine Federacije BiH, broj 42/06 (02.08.2006.)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za financiranje spomen-obilježja poginulim
  borcima Armije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za finansiranje spomen-obilježja poginulim
  borcima Armije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za financiranje spomen-obilježja poginulim
  braniteljima HVO-a (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za finansiranje spomen-obilježja poginulim
  braniteljima HVO-a (bosanski jezik)
 11. ODLUKA o nabavci računarske opreme za potrebe Agencije za privatizacije u
  Federaciji BiH i agencijama za privatizaciju kantonima
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije
  Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije
  Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava
  naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava
  naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom
  Ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom
  Ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu, za sufinanciranje Projekta IFAD 562 BA, za III kvartal
  2006. godine (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu, za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za III kvartal
  2006. godine (bosanski jezik)
 16. ODLUKA o financiranju Programa podizanja proizvodnje u rudniku mangana Bužim
  d.d. Bužim (hrvatski jezik)

  ODLUKA o finansiranju Programa podizanja proizvodnje u rudniku mangana Bužim
  d.d. Bužim (bosanski jezik)
 17. ODLUKA o financiranju Programa obezbjeđenja zaštitne opreme u Rudniku mrkog
  ugljena «Abid Lolić» d.o.o. Travnik – Bila (hrvatski jezik)

  ODLUKA o finansiranju Programa obezbjeđenja zaštitne opreme u Rudniku mrkog ugljena «Abid Lolić» d.o.o. Travnik – Bila (bosanski jezik)
 18. ODLUKA o financiranju Programa održavanja i podizanja proizvodnje u Rudniku
  mrkog ugljena «Zenica» d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)

  ODLUKA o finansiranju Programa održavanja i podizanja proizvodnje u Rudniku
  mrkog ugljena «Zenica» d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
 19. ODLUKA o raspodjeli sredstava «Podrška zapošljavanju invalidnih lica» utvrđenih
  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu
  rada i socijalne politike
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju Misije pripadnika bosanskoherce-
  govačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u
  Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji
 21. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela prostora Doma armije u
  Sarajevu Sarajevo film festivalu
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
  tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu
  Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 23. ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju Bilance energetskih potreba Federacije
  Bosne i Hercegovine u 2005. godini (hrvatski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Bilanse energetskih potreba Federacije
  Bosne i Hercegovine u 2005. godini (bosanski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/06 (09.08.2006.)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks br. 2 Dopunjenog i izmijenjenog ugovora
  o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću «Mittal Steel Zenica» d.o.o. Zenica
  i Izmjene i dopune Statuta društva sa ograničenom odgovornošću «Mittal Steel Zenica»
  d.o.o. Zenica (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Aneks br. 2 Dopunjenog i izmijenjenog ugovora
  o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću «Mittal Steel Zenica» d.o.o. Zenica
  i Izmjene i dopune Statuta društva sa ograničenom odgovornošću «Mittal Steel Zenica»
  d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o dopuni Odluke o općim uvjetima pod kojima se domaćoj osobi odobrava
  držanje deviza na računima kod banaka u inozemstvu
 26. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «Staro za novo» putničkog
  i teretnog vozila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «Staro za novo» putničkog
  i teretnog vozila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
  (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom
  Ministarstvu financija, za Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine na ime učešća
  Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u finansiranju Projekta Torino 2006. godine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom
  Ministarstvu finansija, za Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine na ime učešća
  Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u financiranju Projekta Torino 2006. godine
  (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o minimalno-otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u
  2006. godini
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma
  između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Razvojne banke
  Vijeća Evrope po okvirnom kreditnom sporazumu F/P 1520(2005) za Projekat obnove
  sistema primarne zdravstvene zaštite (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma
  između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Razvojne banke
  Vijeća Europe po okvirnom kreditnom sporazumu F/P 1520(2005) za Projekt obnove
  sistema primarne zdravstvene zaštite (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2007. godine
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu za otplatu kredita po osnovu Ugovora o zaduživanju
  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu za otplatu kredita po osnovi Ugovora o zaduživanju
  Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog
  zavoda za poljoprivredu – Sarajevo
 34. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog
  agromediteranskog zavoda – Mostar
 35. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima
  raspodjele sredstava «Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta» utvrđenog
  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu
  razvoja, poduzetništva i obrta
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta SESP – Drugi projekt
  podrške zapošljavanju - IDA kredit 3927 BOS, za II kvartal 2006. godine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta SESP – Drugi projekt
  podrške zapošljavanju - IDA kredit 3927 BOS, za II kvartal 2006. godine
  (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za privremeno
  finansiranje Federalne uprave za inspekciju (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za privremeno
  financiranje Federalne uprave za inspekciju (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlašćenja Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
  industrije za izradu prijedloga prethodne saglasnosti za privredna društva u Federaciji
  Bosne i Hercegovine koja se žele registrovati za proizvodnju i promet naoružanja i
  vojne opreme (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju ovlasti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
  industrije za izradu prijedloga prethodne suglasnosti za gospodarska društva u Federaciji
  Bosne i Hercegovine koja se žele registrirati za proizvodnju i promet naoružanja i
  vojne opreme (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije
  Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije
  Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova «Podsticaj industrijskoj
  proizvodnji i rudnicima» i «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva»
  Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 42. ODLUKA o prihvatanju Strategije za reformu javne uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatu Strategije za reformu javne uprave (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog gasa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/06 (16.8.2006.)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Razvojne banke Vijeća Evrope
  za Projekt obnove sistema primarne zdravstvene zaštite (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Razvojne banke Vijeća Europe
  za Projekt obnove sustava primarne zdravstvene zaštite (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 47/06 /23.8.2006./
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne
  politike za izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
  osiguranje zaposlenika bivše Obavještavno.sigurnosne službe Federacije Bosne
  i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne
  politike za izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za mirovinsko i invalidsko
  osiguranje zaposlenika bivše Obavještavno.sigurnosne službe Federacije Bosne
  i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima
  raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 48. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz
  reda srpskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju
  u Federaciji Bosne i Hercegovine
 49. ODLUKA o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj
  akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva
  unutarnjih poslova

  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 /30.8.2006./
 50. ODLUKA o izmjeni Odluke o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
 1. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne
  i Hercegovine za 2006. godinu na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja
  boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za finansiranje započetih a
  neizgrađenih stambenih objekata branilaca i članova njihovih porodica
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne
  i Hercegovine za 2006. godinu na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja
  branitelja i invalida domovinskog rata za finansiranje započetih a neizgrađenih stambenih objekata branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
  2006. godinu za udruženja građana i druge organizacije sa pozicije «Transferi
  udruženjima građana i drugim organizacijama» sa kriterijima raspodjele sredstava
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
  Za nabavku novog putnickog vozila po principu «Staro za novo» (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz ProračunaFederacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
  Za nabavku novog putnickog vozila po principu «Staro za novo» (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta –
  Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredtava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa –
  Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Investicijske
  banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (bosanski jezik)

  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Investicijske
  banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju Izvještaja Komisije za usaglašavanje visine naknada
  za putove u Bosni i Hercegovini

  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/06 /06.09.2006./
 7. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na ugovor o osnivanju društva za realizaciju Projekta informaciono-telekomunikacione mreže na postojećoj željezničkoj infrastrukturi u Bosni i Hercegovini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/06 /13.09.2006./
 8. ODLUKA o izdvajanju pojedinih dijelova šuma i šumskog zemljišta na području Zapadnohercegovačkog kantona, općina Ljubuški, radi njihovog korištenja u poljoprivredne svrhe, zbog postojanja općeg interesa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju pojedinih dijelova šuma i šumskog zemljišta na području Zapadnohercegovačkog kantona, općina Ljubuški, radi njihovog korištenja u poljoprivredne svrhe, zbog postojanja općeg interesa (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija za postupak verifikacije stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija za postupak verifikacije stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o raspodjeli sredstava «Grantovi pojedincima-potpora udruženjima potrošača» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
 11. ODLUKA o odobravanju i prihvatanju Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol D.D. Sarajevo
 12. ODLUKA o ovlašćenju premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da zaključi Ugovor o dokapitalizaciji Energopetrol D.D. Sarajevo
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za drugi kvartal 2006. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/06 /20.09.2006./
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  OLDUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i poslovanju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i poslovanju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik
 16. ODLUKA o prijenosu prava upravljanja na zemljištu
 17. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju ugovora o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju ugovora o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «Staro za novo» putničkog i teretnog vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 19. ODLUKA o prebacivanju i namjeni sredstava J.P. «Air Bosna» prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma za prvi kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta razvoja i očuvanja šuma za prvi kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane
 22. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 23. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne «Gubavica» sa pripadajućim zemljištem Regulatornoj agenciji za komunikacije za potrebe izgradnje monitoring stanica u Bosni i Hercegovini
 24. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora Kantonu Sarajevo za smještaj «Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine»
 25. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora Gradu Sarajevo za smještaj «Saveza demobilisanih boraca Federacije Bosne i Hercegovine»
 26. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora Gradu Mostaru za smještaj «Zajednice županijskih udruga HVIDRA H-B»
 27. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora Gradu Mostaru za smještaj «Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu HNŽ i H-B»
 28. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora Gradu Mostaru za smještaj «Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO»
 29. ODLUKA o davanju na korištenje objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96 Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federalcije Bosne i Hercegovine
 30. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
 31. ODLUKA o utvrđivanju prava na poseban dodatak zaposlenim u Federalnoj komisiji za nestale osobe
 32. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o realizaciji rekonstrukcije puta Han Pijesak-Žepa, dionice Žepa-Slap i sufinansiranju izgradnje puta
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/06 /21.09.2006./
 33. ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija u «Tekuću rezervu Vlade Federacije» Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija u «Tekuću pričuvu Vlade Federacije» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu budžetskim korisnicima, za nedostajuća sredstva za isplatu bruto plaća i doprinosa na teret poslodavca (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu proračunskim korisnicima, za nedostajuća sredstva za isplatu bruto plaća i doprinosa na teret poslodavca (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/06 /27.09.2006./
 35. ODLUKA o osnivanju međuentiteskog tijela za okolinu
 36. ODLUKA o izmjenama Odluke o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje osobne i kolektivne zaštite građana i uposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova «Podsticaj industrijskoj proizvodnji i rudnicima» i «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva» Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 38. ODLUKA o utrošku sredstava transfera «Ekonomsko socijalno vijeće» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, za II polugodište 2006. godine
 39. ODLUKA o odobravanju prodaje rashodovanih motornih vozila Federalne komisije za nestale osobe
 40. ODLUKA o sufinansiranju troškova rada ekspertnog tima i konsultanta za prodaju 88% kapitala «Aluminij» d.d. Mostar strateškom partneru, izradu dokumenata koji su u funkciji izbora strateškog partnera i pripremu prijedloga sporazuma za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
 41. ODLUKA o imenovanju ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koordinatora aktivnosti za izradu prijedloga sporazuma i dokumenata za prodaju 88% kapitala «Aluminij» d.d. Mostar strateškom partneru
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/06 /04.10.2006./
 42. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane - prijašnje Federalno ministarstvo obrane
 43. ODLUKA o davanju na korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine –
  Sarajevo Gradskoj upravi Grada Sarajeva
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju rebalansa Plana i programa JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju rebalansa Plana i programa JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za privremeno finansiranje Federalne uprave za inspekciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za privremeno financiranje Federalne uprave za inspekciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/06 /11.10.2006./
 47. ODLUKA o proglašenju javnog insteresa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristpanju dodjeli koncesija (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju javnog insteresa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristpanju dodjeli koncesija (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javnog preduzeća za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javnog poduzeća za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane - prijašnje Federalno ministarstvo obrane V. broj 513/06
 2. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/06 /18.10.2006./
 3. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o javnom preduzeću HT Mostar d.o.o. u skladu sa Programom pripajanja HT Mobilne d.o.o., HT-u d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o javnom poduzeću HT Mostar d.o.o. sukladno Programu pripajanja HT Mobilne d.o.o., HT-u d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu pravde
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Zavodu za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Zavodu za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, za finansijsku pomoć u rekonstrukciji puta u MZ Stjepan Polje, općina Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, za financijsku pomoć u rekonstrukciji puta u MZ Stjepan Polje, općina Gračanica (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja drugog dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za finansiranje četiri kulturna društva
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Zavodu za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Zavodu za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom meteorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom meteorološkom zavodu (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine - 1103 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine - 1103 (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjenama Odluke o prijenosu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija u «Tekuću rezervu Vlade Federacije» Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija u «Tekuću pričuvu Vlade Federacije» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane - prijašnje Federalno ministarstvo obrane
 28. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane - prijašnje Federalno ministarstvo obrane
 29. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane - prijašnje Federalno ministarstvo obrane
 30. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane - prijašnje Federalno ministarstvo obrane
 31. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu proračunskim korisnicima, za nedostatna sredstva za isplatu bruto plaća i doprinosa na teret poslodavca
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/06 /25.10.2006./
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti na kriterije kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije
 34. ODLUKA o uvjetima i kriterijima za imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje
 35. ODLUKA o uvjetima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Insituta za medicinsko vještačenje
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o., Sarajevo o usvajanju konačne situacije izvršenih radova po osnovu Ugovora o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o., Sarajevo o usvajanju konačne situacije izvršenih radova po osnovu Ugovora o financiranju održavanja željezničke infrastrukture (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o prihvatanju ponuđene opcije sadržanu u Javnom pozivu za prijenos i isplatu depozita deponentima i štedišama Hercegovačke banke d.d. Mostar u privremenoj upravi
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za III. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za III. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «staro za novo» putničkih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i hercegovine za 2006. godinu, za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za IV. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i hercegovine za 2006. godinu, za sufinanciranje Projekta IFAD 562 BA, za IV. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju sanitarne regionalne deponije u općini Lukavac (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju sanitarne regionalne deponije u općini Lukavac (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u organima državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u organima državne službe (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga medicinskog vještačenja
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/06 /01.11.2006./
 45. ODLUKA o izmjenama Odluke o rokovima obnavljanja federalnih robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o rokovima zanavljanja federalnih robnih rezervi (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni Odluka kojom se daje saglasnost na program utroška budžetskih sredstava za izgradnju autoputa Zenica-Sarajevo za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluka kojom se daje suglasnost na program utroška proračunskih sredstava za izgradnju autoputa Zenica-Sarajevo za 2004. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «staro za novo» putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 50. ODLUKA o prebacivanju i namjeni sredstava J.P. «Air Bosna» prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine - razdejlu 11 glava 1103, radi popravke putničkog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine - razdejlu 11 glava 1103, radi popravke putničkog vozila (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, za sufinansiranje Projekta SESP - Drugi projekt podrške zapošljavanju - IDA kredit 3927 BOS, za III. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, za sufinanciranje Projekta SESP - Drugi projekt podrške zapošljavanju - IDA kredit 3927 BOS, za III. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), za I. kvatal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), za I. kvatal 2006. godine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta razvitka zajednica (CDP), za II. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta razvitka zajednica (CDP), za II. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (ŠITAP), za I. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (ŠITAP), za I. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja predsjedniku Komisije za koordinaciju poslova vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz djelokruga prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za potpisivanje akata prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane koji tretiraju završetak procesa zaključenja fiskalne 2005. godine
  “Službene novine Federacije BiH” , broj 66/06 /06.11.2006./
 7. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom vozilu marke VW Golf CL 1,9 LD (bosanski jezik )
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom vozilu marke VW Golf CL 1,9 LD (hrvatski jezik )
 8. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2006.godinu
 9. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - “Podsticaj industrijskoj proizvodnji i rudnicima “ i “Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva “ Federalnog ministarstva energije ,rudarstva i industrije
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 67/06 /08.11.2006./
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na tekst Pravila o utvrđivanju naknada za koncesije
 12. ODLUKA o djelomičnoj sanaciji (konzervaciji ) radi sprečavanja daljnjeg propadanja objekta “Dom odmora “ u Trpnju , Republika Hrvatska
  “Službene novine Federacije BiH”,broj 68/06 /13.11.2006./
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na tekst Pravila o postupku dodjele koncesija
 14. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija u “Tekuću rezervu Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija u “Tekuću pričuvu Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 69/06 /15.11.2006./
 16. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 17. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 18. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine
 19. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine
 20. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
 21. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
 22. ODLUKA o davanju na korišćenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Udruženju veterana “Veterani odreda policije Bosna”
 23. ODLUKA o davanju na korišćenje prostora u paviljonu “N” Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova –Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu sigurnosti
 24. ODLUKA o davanju na privremeno korišćenje prostora u paviljonu “G” Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova –Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu sigurnosti
 25. ODLUKA o davanju na korišćenje prostora u paviljonu “N” Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova –Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu sigurnosti
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta –Federalnom ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa –Federalnom ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu budžetskim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu proračunskim korisnicima (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 71/06 /22.11.2006./
 30. ODLUKA o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje
 31. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljene i izbjegle osobe” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju izvršnog direktora za tehničke poslove JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora za tehničke poslove JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o odabiru i predlaganju kandidata Odbora za reviziju JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 73/06 /29.11.2006./
 35. ODLUKA o preuzimanju obaveza Rudnika mrkog uglja “Breza” d.o.o. Breza po osnovu neizmirenih poreza i doprinosa (bosanski jezik)
  ODLUKA o preuzimanju obveza Rudnika mrkog uglja “Breza” d.o.o. Breza na temelju neizmirenih poreza i doprinosa (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova –“Podsticaj industrijskoj proizvodnji i rudnicima” i “Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva” Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova –“Poticaj industrijskoj proizvodnji i rudnicima” i “Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva” Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o određivanju visine zajamčene, najniže i najviše penzije
 39. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu pravde
 40. ODLUKA o raspoređivanju računarske opreme ministarstvima zdravstva, zavodima zdravstvenog osiguranja i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine na trajno korištenje i upravljanje (bosanski jezik) .
  ODLUKA o raspoređivanju računarske opreme ministarstvima zdravstva, zavodima zdravstvenog osiguranja i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine na trajno korištenje i upravljanje (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
 42. ODLUKA o utrošku neutrošenih sredstava za izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenika bivše Obavještajno - sigurnosne službe Federacije Bosne i Hercegovine
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski izvještaj za izgradnju autoputa Zenica – Sarajevo dionica Visoko – Podlugovi, dužine 8,5 km, na koridoru Vc, zaključno sa 30.06.2006. godine
 44. ODLUKA o dopuni Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću i industrije naoružanja, vojne opreme, veterinarske djelatnosti i komunalnih djelatnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju poduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informiranja, igara na sreću i industrije naoružanja, vojne opreme, veterinarske djelatnosti i komunalnih djelatnosti (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
 47. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu budžetskim korisnicima
 48. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu “novo za staro” putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma
  Službene novine Federacije BiH”, broj 75/06 /04.12.2006./
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Stručnim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za održavanje Državne izložbe ptica (bosanski jezik)  
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Stručnim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za održavanje Državne izložbe ptica (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za potrebe očuvanja starih zanata (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za potrebe očuvanja starih zanata (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za UHVIDR-u iz Livna (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, za UHVIDR- u iz Livna (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija u “Tekuću rezervu Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (bosanski jezik) 
  ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija u “Tekuću pričuvu Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 77/06 /11.12.2006./
 8. ODLUKA o vrsti i performansama automata na sistemu automata
 9. ODLUKA o procedurama i postupku izračunavanja kamate za dio općih obveza
 10. ODLUKA o utvrđivanju korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti za knjiženje opreme nabavljene za potrebe implementacije “Programa poticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi”
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovor o strateškom partnerstvu sa Microsoft-om
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o strateškom partnerstvu sa
  Microsoft-om
 15. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 78/06 /13.12.2006./
 16. ODLUKA o upravljanju revolving fondovima po projektima “Lokalne inicijative” i “Lokalni razvoj” (bosanski jezik)
  ODLUKA o upravljanju revolving fondovima po projektima “Lokalne inicijative” i “Lokalni razvoj” (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o raspodjeli sredstava “Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti za ustupanje stalnih sredstava Federalnog ministarstva trgovine stručnim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti za ustupanje stalnih sredstava Federalnog ministarstva trgovine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 20. ODLUKA o odobravanju nabavke novog putničkog motornog vozila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenog – oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave novog putničkog motornog vozila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenog – oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje projekta “Upravljanje čvrstim otpadom” za IV. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje projekta “Upravljanje čvrstim otpadom” za IV. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, za sufinansiranje projekta “Nacionalna strategija zaštite biološke i pejzažne raznolikosti sa akcionim planom”
 24. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 25. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 26. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 27. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 28. ODLUKA o dopuni Odluka V. broj 513/06 i 565/06 o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 29. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 80/06 /20.12.2006./
 30. ODLUKA o prijenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju
 31. ODLUKA o raspodjeli i načinu trošenja novčanih sredstava koja se izdvajaju za stručnu instituciju
 32. ODLUKA o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u odjeljenjima sudske policije
 33. ODLUKA o rasporedu državnih službenika i namještenika Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša u Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo okoliša i turizma
 34. ODLUKA o rasporedu stalnih sredstava
 35. ODLUKA o davanju na korištenje objekta u ulici Alekse Šantića broj 8, Sarajevo, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
 36. ODLUKA o prebacivanju i namjeni sredstava J.P. “Air Bosna” – “B&H Airlines” prikupljenih po osnovu putničke takse –naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH
 37. ODLUKA kojom se utvrđuju “Smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putovima Federacije Bosne i Hercegovine”
 38. ODLUKA o isknjiženju obaveza prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj o dodatnom finansiranju za Projekt razvoja zajednica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj o dodatnom financiranju za Projekt razvoja zajednica (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za dodatno finansiranje Projekta razvoja zajednica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za dodatno financiranje Projekta razvoja zajednica (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), za II. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), za II. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinansiranje Projekta razvitka zajednica (CDP), za III. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za sufinanciranje Projekta razvitka zajednica (CDP), za III. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik) .
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu u svrhu izgradnje Sarajevske obilaznice, za III. i IV. kvartal 2006. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu u svrhu izgradnje Sarajevske obilaznice, za III. i IV. kvartal 2006. godine (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 81/06 /27.12.2006./
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu Zajedničkim službama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija
 50. ODLUKA o otvaranju podračuna za podršku raseljenim osobama i povratnicima u Bosni i Hercegovini 
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 82/06 /29.12.2006./
 51. ODLUKA o utvrđivanju interesa i potrebe za uspostavljanjem Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa i potrebe za uspostavljanjem Zavoda za saobraćaj d.o.o.Sarajevo (hrvatski jezik)