Federalni agromediteranski zavod

Direktor: Marko Ivanković

Organizacijska struktura

Osnovne organizacione jedinice:

 • Odjeljenje za animalnu proizvodnju i tehnologije i uzgojno – selekcijski rad u stočarstvu
 • Odsjek za animalnu proizvodnju i tehnologiju
 • Odsjek za uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu
 • Odjeljenje biljne proizvodnje i tehnologije
 • Odsjek za vinogradarstvo i voćarstvo
 • Odsjek za enologiju
 • Odsjek za povrtlarstvo, ratarstvo i zaštitu bilja
 • Odjeljenje za agrokemijska ispitivanja, kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda
 • Odsjek za agrokemijska ispitivanja
 • Odsjek za kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda
 • Odjeljenje za pravne, računovodstvene i opće poslove

Djelokrug

Federalni agromediteranski zavod obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na: organiziranje izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje živežnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvalitete poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, duhanske proizvodnje, mediteranskog voćarstva, educiranje farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području mediteranske klimatske regije, te poslove vezane za druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.