Agencija za državnu službu FBiH

Direktor: Refik Begić

Alipašina 6, Sarajevo
Tel: +387 33 552-040
Fax: +387 33 552-051
Email: direktor@adsfbih.gov.ba


SEKRETAR: Zinka Salihagić

Alipašina 6, Sarajevo
Tel: +387 33 552-042
Fax: +387 33 552-051
Email: sekretar@adsfbih.gov.ba


Organizacijska struktura

 • Odjeljenje za zajedničke poslove  
  • Pisarnica
  • Odsjek za računovodstveno-finansijske poslove
  • Odsjek za informatičko-informacione poslove           
  • Odjeljenje za stručno usavršavanje i razvoj državne službe
   • Odsjek za obuku i stručno usavršavanje
   • Odsjek za razvoj državne slušbe   

  • Odjeljenje za pravna pitanja i planiranje zapošljavanja           
   • Odsjek za pravna pitanja i personalne poslove
   • Odsjek za javno oglašavanje i provedbu ispita općeg znanja   

  • Odjeljenje za provedbu praćenja primjene zakona o državnoj službi            
   • Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe
   • Odsjek za praćenje primjene zakona o državnoj službi i pružanje podrške radu disciplinske komisije

  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Kantonu Sarajevo
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Bosansko–podrinjskom kantonu Goražde
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Srednjobosanskom kantonu
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Posavskom kantonu
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko–neretvanskom kantonu
  • Služba za postavljenja u organima državne službe u Zapadnohercegovačkom kantonu    

  Djelokrug


  Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine osnovala je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Uredbom o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH (''Sl. novine FBiH'' br. 48/03, od 04.09.2003. godine). Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH (Član 64) i Uredbom o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH (Član 5), utvrđeno je da Agencija obavlja sljedeće poslove:

  • Utvrđuje jedinstvene kriterije, pravila i postupke selekcije, imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji,
  • planira i realizira proces zapošljavanja državnih službenika na zahtjev i u skladu sa potražnjom organa državne službe,
  • organizira i realizira stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika zaposlenih u organima državne službe, kao i razvoj državne službe,
  • organizira edukaciju kandidata za polaganje stručnog ispita za državnu slučbu koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe,
  • pruža stručnu pomoć organima državne službe u realiziranju njihove kadrovske politike, organizacijskih poboljšanja i razvoja, kao i uspostavljanje i vođenje registra državnih službenika,
  • podnosi godišnji izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji i podnosi svoj plan rada za narednu godinu Vladi Federacije na odobravanje,
  • obavlja ostale poslove i zadatake koji su joj Zakonom o državnoj službi u FBiH stavljeni u nadležnost.

  Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda FBiH broj: U-13/16);
  • Zakon o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/17 i 15/20);
  • Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 1/14, 5/16 i 1/22);
  • Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18,  8/21 i 10/22);
  • Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona  Sarajevo”, br. 31/16 i 45/19);
  • Zakon održavnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (“Službene novine BPK Goražde”, br. 3/18 i 6/20);
  • Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 49/05 i 103/21);
  • Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 48/03);
  • Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH („Službene novine FBiH“ br. 10/18 i 09/19);
  • Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH ( „Službene novine FBiH“ br. 72/04 i 75/09, 17/21 i 55/21);
  • Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj 51/20);
  • Uredba o stručnom usavršavanju u organima državne službe Federacije BiH ( „Službene novine FBiH“ broj 26/21);
  • Uredba o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika ( „Službene novine FBiH“ br. 40/14 i 12/19);
  • Uredba o sticanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja ( „Službene novine FBiH“ broj 97/21);
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu FBiH (broj: 04-02-5-148-5/20 od 06.01.2021);
  • Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika sa liste prekobrojnih („Službene novine FBiH“ broj 51/07);
  • Pravilnik o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije BiH ( „Službene novine FBiH“ broj 13/19);
  • Pravilnik o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 51/16 i 59/16);
  • Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj 30/20);
  • Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Federaciji BiH ( „Službene novine FBiH“ broj 4/13);
  • Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 63/20);