Federalni zavod za programiranje razvoja

v.d. direktora: Nijaz Avdukić

Djelokrug rada

Federalni zavod za programiranje razvoja vrši istraživačke, stručno analitičke i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: programiranje razvoja, analizu faktora i mogućnosti privrednog razvoja i njihovu prezentaciju na domaćem i stranom tržištu; kreiranje strategije i programa razvoja i izradu mjera razvojne i ekonomske politike; analizu i programiranje unapređivanja strukturnih odnosa u privrednom i društvenom razvoju (sektorsko, vlasničko, organizaciono i drugi oblici strukturnih odnosa); programiranje korištenja, valorizacije i zaštite prirodnih resursa i mjera za njihovo ostvarivanje; izradu makro-ekonomskih bilansa, proporcija i globalnih agregata rasta; izradu materijalnih bilansa zemlje; analiziranje odnosa u oblasti raspodjele, koncipiranje programa naučno­­­- istraživačkog rada od značaja za privredni razvoj i ekonomsku politiku; programiranje razvoja društvenih djelatnosti u skladu sa strategijom privrednog razvoja; regionalni razvoj i sistem njegovog podsticanja i saradnju sa institucijama koje se bave pitanjima razvoja u zemlji i inozemstvu.