Federalna ministarstva

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova

Ministar: Ramo Isak

 • Mehmeda Spahe 7, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 280-020
 • Fax: +387 33 590-218
Federalno ministarstvo unutarnjih poslova

Federalno ministarstvo pravde

Ministar: Vedran Škobić

 • Valtera Perića 15, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 213-151
 • Fax: +387 33 213-155
Federalno ministarstvo pravde

Federalno ministarstvo finansija

Ministar: Toni Kraljević

 • Mehmeda Spahe 5, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 253 400
 • Fax: +387 33 203 152
Federalno ministarstvo finansija

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Ministar: Vedran Lakić

 • Alekse Šantića bb, Mostar
 • Telefon: +387 36 513-800
 • Fax: +387 36 580-015
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Ministrica: Andrijana Katić

 • Braće Fejića bb, Mostar
 • Telefon: +387 36 550-025
 • Fax: +387 36 550-024
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Ministar: Adnan Delić

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 661-772
 • Fax: +387 33 255-462
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Ministar: Nedžad Lokmić

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 212-932, 212-933
 • Fax: +387 33 222-679
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Ministar: Nerin Dizdar

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: + 387 33 204-552
 • Fax: + 387 33 226-553
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo zdravstva

Ministar: Nediljko Rimac

 • Titova 9, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 226-635; 226-637
 • Fax: +387 33 226-635; 226-637
Federalno ministarstvo zdravstva

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti

Ministrica: Jasna Duraković

 • dr.Ante Starčevića bb, Mostar
 • Telefon: +387 36 355-700
 • Fax: +387 36 355-742
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti

Federalno ministarstvo kulture i športa

Ministrica: Sanja Vlaisavljević

 • Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 254-100; 254-103
 • Fax: +387 33 226-675
Federalno ministarstvo kulture i športa

Federalno ministarstvo trgovine

Ministar: Amir Hasičević

 • Ante Starčevića bb, Mostar
 • Telefon: +387 36 310-148
 • Fax: +387 36 318-684
Federalno ministarstvo trgovine

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ministar: Željko Nedić

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 726-500
 • Fax: +387 33 652-743
Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar: Kemal Hrnjić

 • Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
 • Telefon: +387 33 726-550
 • Fax: +387 33 726-669
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Ministar: Vojin Mijatović

 • dr.Ante Starševića bb, Mostar
 • Telefon: +387 (0)36 449-120
 • Fax: +387 (0)36 449-122
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Ministrica: Nasiha Pozder

 • Hamdije Čemerlića 2
 • Telefon: +387 33 726 700
 • Fax: +387 33 726 747
Federalno ministarstvo okoliša i turizma