Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr.Ante Starčevića bb, Mostar 
Telefon: +387 (0)36 449-120 
Faks: +387 (0)36 449-122
Web adresa: www.fmrpo.gov.ba

Ministar: Vojin Mijatović

Biografija

Rođen 11. augusta 1979. godine u Banja Luci gdje i danas živi. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu, te diplomirao na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Karijeru počeo u Ministarstvu trgovine i turizma, kao portparol Turističke organizacije, nakon čega preuzima funkciju portparola Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske.

Radio je kao načelnik odjeljenja za evropske integracije u Ministarstvu finansija Republike Srpske, a zatim dvije godine obavlja poziciju savjetnika za evropske integracije,  predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Nakon toga preuzima funkciju pomoćnika ministra za predpristupnu pomoć EU u Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Sljedeću poziciju preuzima kao savjetnik za međunarodne odnose i saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama predsjednika Vlade Republike Srpske.

Nakon karijere u javnom sektoru, bio je i direktor Ekonomskog instituta u Banja Luci.

2016. godine je imenovan za zamjenika ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, gdje nakon dvije godine podnosi ostavku na isto mjesto, zbog lošeg stanja u zemlji i napušta Vijeće ministara BiH.

Učesnik je velikog broj konferencija i projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava i manjina u organizaciji UNHCR-a, UNDP-a, Evropske komisije, OSCE-a, kao i mnogih projekata iz oblasti ekonomije u saradnji sa predstavnicima Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske komisije.

Aktivno govori engleski jezik, oženjen je i otac jednog djeteta.


Organizacijska struktura

Ministar: 
Vojin Mijatović
Telefon: +387 (0)36 449-120 
Faks: +387 (0)36 449-122 
E-mail: 

Sekretar:
Jozo Bejić 
Telefon: +387 (0)36 449-123 
Faks: +387 (0)36 449-122 
E-mail: tajnik@fmrpo.gov.ba

Šefica Kabineta:
Renata Glavinić
Telefon: +387 (0)36 449-610
Faks: +387 (0)36 449-122 
E-mail: renata.glavinic@fmrpo.gov.ba

Odnosi s javnošću:
Josip Tomičić 
Telefon: +387 (0)36 449-142 
Faks: +387 (0)36 449-122 
E-mail: javnost@fmrpo.gov.ba

Sektor za razvoj:
Pomoćnik ministra-Zdravko Čerović
Telefon: +387 (0)36 449-128
Faks: +387 (0)36 449-146 
E-mail: sektorrazvoja@fmrpo.gov.ba

Sektor za poduzetništvo:
Sead Džiho
Telefon: +387 (0)36 449-141
Faks: +387 (0)36 449-146 
E-mail: sead.dziho@fmrpo.gov.ba

Sektor za obrt:
Pomoćnik ministra - Izedin Kurtović
Telefon: +387 (0)36 449-135 
Faks: +387 (0)36 449-146 
E-mail: izedin.kurtovic@fmrpo.gov.ba

Sektor finansijskih, pravnih i općih poslova:
Pomoćnik ministra– Izudina Smajkić
Telefon: +387 (0)36 449-147
Faks: +387 (0)36 449-146 
E-mail: izudina.smajkic@fmrpo.gov.ba


Djelokrug

Upravni, stručni i drugi poslovi su utvrđeni zakonima koji se odnose na nadležnosti Federacije BiH u oblastima:

  • poticaj razvoja, poduzetništva i obrta;
  • davanja potpore za primjenu inovacija i uvođenja savremenih tehnologija u oblasti  poduzetništva i obrta;
  • povećanja udjela poduzetništva i obrta u ukupnoj privredi;
  • organizovanje institucija za poduzetništvo i stvaranja poduzetničke infrastrukture,
  • osposobljavanja poduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje i drugih poslova utvrđenih zakonom.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

Osnovni dokumenti koji regulišu rad Ministarstva možete vidjeti na našoj Internet stranici: www.fmrpo.gov.ba