Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Ministar: Amir Zukić

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr.Ante Starčevića bb, Mostar 
Telefon: +387 (0)36 449-120 
Faks: +387 (0)36 449-122
Web adresa: www.fmrpo.gov.ba

Ministar: Amir Zukić 

Biografija

Rođen 18. januara 1959. godine u Visokom.
Osnovnu i srednju školu završio u Visokom. Diplomirao je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisao na istom fakultetu (smjer marketing), gdje je završio edukacioni ciklus.

Najvažnije funkcije koje je obavljao su predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Visoko, generalni direktor Velepromet DC d.d., zamjenik ministra trgovine FBiH, savjetnik premijera FBiH za ekonomska pitanja, generalni direktor Duhanpromet d.d. Sarajevo, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH. Više od deset godina direktor je Dioničkog društva za osiguranje “VGT” Visoko. 

Koordinator je za FBiH u CFT EU/BiH (konsultativno radno tijelo za usaglašavanje regulative BiH u standardima EU) i član ekspertnog tima za izradu Zakona o stranim ulaganjima i Strategije razvoja BiH.   

Pasivno se služi engleskim i francuskim jezikom. 
Otac je jednog djeteta. 


Organizacijska struktura

Ministar: 
Amir Zukić 
Telefon: +387 (0)36 449-120 
Faks: +387 (0)36 449-122 
E-mail: amir.zukic@fmrpo.gov.ba

Sekretar:
Jozo Bejić 
Telefon: +387 (0)36 449-123 
Faks: +387 (0)36 449-122 
E-mail: tajnik@fmrpo.gov.ba

Šefica Kabineta:
Renata Glavinić
Telefon: +387 (0)36 449-610
Faks: +387 (0)36 449-122 
E-mail: renata.glavinic@fmrpo.gov.ba

Odnosi s javnošću:
Josip Tomičić 
Telefon: +387 (0)36 449-142 
Faks: +387 (0)36 449-122 
E-mail: javnost@fmrpo.gov.ba

Sektor za razvoj:
Pomoćnik ministra-Zdravko Čerović
Telefon: +387 (0)36 449-128
Faks: +387 (0)36 449-146 
E-mail: sektorrazvoja@fmrpo.gov.ba

Sektor za poduzetništvo:
Sead Džiho
Telefon: +387 (0)36 449-141
Faks: +387 (0)36 449-146 
E-mail: sead.dziho@fmrpo.gov.ba

Sektor za obrt:
Pomoćnik ministra - Izedin Kurtović
Telefon: +387 (0)36 449-135 
Faks: +387 (0)36 449-146 
E-mail: izedin.kurtovic@fmrpo.gov.ba

Sektor finansijskih, pravnih i općih poslova:
Pomoćnik ministra– Izudina Smajkić
Telefon: +387 (0)36 449-147
Faks: +387 (0)36 449-146 
E-mail: izudina.smajkic@fmrpo.gov.ba


Djelokrug

Upravni, stručni i drugi poslovi su utvrđeni zakonima koji se odnose na nadležnosti Federacije BiH u oblastima:

  • poticaj razvoja, poduzetništva i obrta;
  • davanja potpore za primjenu inovacija i uvođenja savremenih tehnologija u oblasti  poduzetništva i obrta;
  • povećanja udjela poduzetništva i obrta u ukupnoj privredi;
  • organizovanje institucija za poduzetništvo i stvaranja poduzetničke infrastrukture,
  • osposobljavanja poduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje i drugih poslova utvrđenih zakonom.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

Osnovni dokumenti koji regulišu rad Ministarstva možete vidjeti na našoj Internet stranici: www.fmrpo.gov.ba