Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar: Šemsudin Dedić

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-550
Fax: +387 33 726-669
web site: www.fmpvs.gov.ba

Pošalji mail na info@fmpvs.gov.ba

Pošalji mail na kabinet@fmpvs.gov.ba

Ministar: Šemsudin Dedić

Biografija

Rođen 05.10.1973. godine u Bihaću.

Osnovnu i srednju školu završio u Bihaću. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao 2000. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Postdiplomski studij iz oblasti poslovne ekonomije, smjer finansijski menadžment, završio 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Trenutno radi na istraživanju i izradi doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću na temu „Utjecaj budžetske politike na makroekonomsku stabilnost zemalja u razvoju“.

Radnu karijeru započeo je nakon diplomiranja 2000. godine zaposlenjem u Carinarnici Bihać gdje je obavio pripravnički staž. Od 2001. do 2004. godine zaposlen je u Carinskoj upravi Federacije BiH na poslovima stručnog saradnika za istrage. Od 2004. do 2005. godine bio je stručni savjetnik Odjeljenja za internu reviziju Uprave za indirektno oporezivanje BiH – Središnji ured u Banjoj Luci. Od 2005. do 2007. godine obavljao dužnost ministra finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, a od 2007. do 2011. godine premijera Unsko-sanskog kantona. Od 2011. do 2014. godine bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Napredni je korisnik MS Office softverskog paketa za uredsko poslovanje kao i većeg broja kompjuterskih aplikacija. Pasivno se služi engleskim jezikom. Stručno se usavršavao na više međunarodnih i domaćih konferencija i seminara.

Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar: 
Šemsudin Dedić 
Hamdije Čemerlića br 2, Sarajevo 
Telefon:+387 33 726-550  
Fax: +387 33 726-669  
E-mail: kabinet@fmpvs.gov.ba

Sekretar Ministarstva: 
Faketa Begović  
Telefon: +387 33 726-552 
E-mail: faketa.begovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju:  
Bešćo Alibegović, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726-584 
E-mail: besco.alibegovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe:  
Nijaz Brković, pomoćnik ministra 
Telefon: +387 33 726-591 
E-mail: nijaz.brkovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za poljoprivredna plaćanja 
Josip Jukić, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726 593 
E-mail: josip.jukic@fmpvs.gov.ba

Sektor za vode 
Hazima Hadžović, pomoćnica ministra 
Telefon: +387 33 726-651 
E-mail: hazima.hadzovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za šumarstvo i lovstvo: 
Danica Cigelj, pomoćnica ministra 
Telefon: +387 33 726-638 
E.mail: danica.cigelj@fmpvs.gov.ba 

Sektor za veterinarstvo:  
Kenan Muratović, pomoćnik ministra 
Telefon: +387 33 726-654 
E-mail:  veterinarstvo@fmpvs.gov.ba

Sektor za finansije i računovodstvo:  
Izudin Botić, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726-566 
E-mail:  izudin.botic@fmpvs.gov.ba 

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove 
Edin Perenda, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726 589 
e-mail: edin.perenda@fmpvs.gov.ba

Federalna uprava za šumarstvo 
Zihnet Muhić, direktor
Telefon: +387 33 72 66 30 
e-mail: zihnet.muhic@fmpvs.gov.ba


Djelokrug

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Federacije BiH iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva.

Organizacione jedinice u sastavu Ministarstva

 • Kabinet ministra
 • Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju
 • Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe
 • Sektor za poljoprivredna plaćanja
 • Sektor za veterinarstvo
 • Sektor za vode
 • Sektor za šumarstvo i lovstvo
 • Sektor za upravljanje projektima
 • Sektor za finansije i računovodstvo
 • Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove
 • Služba za informaciono-komunikacione tehnologije
 • Jedinica za internu reviziju

U sastavu Ministarstva nalazi se Federalna uprava za šumarstvo sa sjedištem u Sarajevu.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o poljoprivredi (Službene novine FBiH, broj 88/07, 4/10, 7/13)
 • Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (Službene novine FBiH, broj 42/10)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (Službene novine FBiH, broj 55/01, 31/14)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine FBiH, broj 52/09)
 • Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama (Službene novine FBiH, broj 66/13)
 • Zakon o sto&ccarpm:arstvu (Službene novine FBiH, broj 66/13)
 • Zakon o vinu (Službene novine FBiH, broj 55/12) 
 • Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji (Službene novine Federacije BiH, br. 72/16)
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu (Službene novine Federacije BiH, br. 64/04)
 • Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednoga i šumskog bilja (Službene novine Federacije BiH, br. 31/00)
 • Zakon o veterinarstvu Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 46/00) 
 • Zakon o veterinarstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 34/02)
 • Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (Službene novine FBiH broj 15/98, 70/08)  
 • Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Službeni glasnik BiH br. 25/09)
 • Zakon o hrani (Službeni glasnik BiH br. 50/04)
 • Zakon o vodama (Službene novine Federacije BiH br. 70/06)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (Službene novine Federacije BiH br. 71/05, 8/10)
 • Zakon o lovstvu (Službene novine Federacije BiH br. 4/06, 8/10, 81/14)