Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar: Kemal Hrnjić

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-550
Fax: +387 33 726-669
web site: www.fmpvs.gov.ba

Pošalji mail na info@fmpvs.gov.ba

Pošalji mail na kabinet@fmpvs.gov.ba

Ministar: Kemal Hrnjić

Biografija

Rođen je 1973. godine u Bihaću. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Osnovnu i srednju školu završio je u Bihaću. Studirao je menadžment i marketing za mala i srednja poduzeća na Fakultetu poslovnih studija.  

Od 1996. do 2000. obavljao je dužnost oficira za personal u Vojsci Federacije BiH. Od 2000. do 2002. radio je u poduzeću UNA-KOMM d.o.o. Bihać na poslovima računovodstva i finansijskog konsaltinga. U kompaniji Meggle Mljekara d.o.o. Bihać počeo je raditi 2002. godine, obavljajući razne funkcije: finansije i računovodstvo, menadžer ljudskih resursa, koordinator uprave te zamjenik direktora. U periodu od 2012. do 2020. godine obavljao je funkciju direktora Meggle Mljekare. Dužnost savjetnika gradonačelnika Bihaća za privredne djelatnosti obnašao je od 2021. do 2022. godine.    

Od ostalih funkcija od općeg društvenog značaja, izdvajaju se: predsjedanje Asocijacijom mljekarske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, učešće u radu Skupštine Privredne komore Federacije BiH i Upravnom odboru Udruženja poslodavaca Federacije BiH, predsjedanje Skupštinom Privredne komore Unsko-sanskog kantona, članstvo u Upravnom odboru Evropskog pokreta u BiH i predsjedanje Upravnim odborom sportskog udruženja OFK BIHAĆ, Bihać. 

Aktivno je učestvovao u radu koordinacije FVO-a (Food and Veterinary Office, European Commission), Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Asocijacije mljekarske industrije, entitetskih ministarstava poljoprivrede i laboratorija u BiH na implementaciji sistema sigurnosti hrane na području BiH u cilju obezbjeđenja uvjeta za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u EU.

Vodio je projekat izgradnje i instalacije tvornice za preradu mlijeka i proizvodnju UHT mliječnih proizvoda.

Pohađao je brojne programe usavršavanja i osposobljavanja, između ostalog i interni audit sistema upravljanja kvalitetom ISO 19011, interni trening Meggle Group - Krizni menadžment, program upravljanja i razvoja sistema sigurnosti hrane (HACCP/ISO22000), upravljanje sistemom IFS (International Food Standard), te upravljanje ljudskim resursima. 

Nositelj je brojnih nagrada i priznanja za doprinos razvoju društvene zajednice, kao što su: Dan Evrope u BiH – Plaketa Evropski privredni menadžer (2014.), PPDIVUT – Zahvalnica za doprinos u kreiranju i jačanju socijalnog dijaloga sa Sindikatom (2019.), Povelja Grada Bihaća – "Povelja 26. februar" (2020.), te Orden Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini (2020.).

Oženjen, otac troje djece.

Po nacionalnosti je Bošnjak. 


Organizaciona struktura

Ministar 
Kemal Hrnjić 

Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo 
Telefon:+387 33 726-550  
Fax: +387 33 726-669  
E-mail: 
kabinet@fmpvs.gov.ba

Sekretar Ministarstva 
Faketa Begović  
Telefon: +387 33 726-552 
E-mail: 
faketa.begovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju
Bešćo Alibegović, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726-584 
E-mail: 
besco.alibegovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe  
Nijaz Brković, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726-591 
E-mail: 
nijaz.brkovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za poljoprivredna plaćanja 
Josip Jukić, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726 593 
E-mail
josip.jukic@fmpvs.gov.ba

Sektor za vode 
Telefon: +387 33 726-623 
sektorvoda@fmpvs.gov.ba

Sektor za šumarstvo i lovstvo 
Danica Cigelj, pomoćnica ministra 
Telefon: +387 33 726-638 
E.mail: 
danica.cigelj@fmpvs.gov.ba 

Sektor za veterinarstvo
Kenan Muratović, pomoćnik ministra  

Telefon: +387 33 726-654 
E-mail:  
veterinarstvo@fmpvs.gov.ba

Sektor za finansije i računovodstvo
Izudin Botić, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726-566 
E-mail:  
izudin.botic@fmpvs.gov.ba 

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove 
Edin Perenda, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726 589 
E-mail: 
edin.perenda@fmpvs.gov.ba

Federalna uprava za šumarstvo

Zihnet Muhić, direktor 
Telefon: +387 33 72 66 30 

E-mail: zihnet.muhic@fmpvs.gov.ba  

Djelokrug

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Federacije BiH iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva.

 

Organizacione jedinice u sastavu Ministarstva

1.   Kabinet ministra 
2.   Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju 
3.   Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe 
4.   Sektor za poljoprivredna plaćanja 
5.   Sektor za veterinarstvo 
6.   Sektor za vode 
7.   Sektor za šumarstvo i lovstvo  
8.   Služba za upravljanje projektima 
9.   Sektor za finansije i računovodstvo 
10. Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove 
11. Služba za informaciono-komunikacione tehnologije  
12. Jedinica za internu reviziju

U sastavu Ministarstva nalazi se Federalna uprava za šumarstvo sa sjedištem u Sarajevu.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o poljoprivredi (Službene novine FBiH, broj 88/07, 4/10, 7/13 i 82/21)
 • Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (Službene novine FBiH, broj 42/10 i 99/19)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (Službene novine FBiH, broj 55/01, 31/14)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine FBiH, broj 52/09)
 • Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama (Službene novine FBiH, broj 66/13 i 25/22)
 • Zakon o stočarstvu (Službene novine FBiH, broj 66/13)
 • Zakon o vinu (Službene novine FBiH, broj 55/12) 
 • Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji (Službene novine Federacije BiH, br. 72/16)
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu (Službene novine Federacije BiH, br. 64/04)
 • Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednoga i šumskog bilja (Službene novine Federacije BiH, br. 31/00)
 • Zakon o veterinarstvu Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 46/00) 
 • Zakon o veterinarstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 34/02)
 • Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (Službene novine FBiH broj 15/98, 70/08)  
 • Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Službeni glasnik BiH br. 25/09)
 • Zakon o hrani (Službeni glasnik BiH br. 50/04)
 • Zakon o vodama (Službene novine Federacije BiH br. 70/06)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (Službene novine Federacije BiH br. 71/05, 8/10)
 • Zakon o lovstvu (Službene novine Federacije BiH br. 4/06, 8/10, 81/14).