Ministarstvo prometa i komunikacija

Ministar: Denis Lasić

Ministarstvo prometa i komunikacija

Braće Fejića bb, Mostar
Tel: +387 36 550-025
Fax: +387 36 550-024
web site: www.fmpik.gov.ba

Ured u Sarajevu:
Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Telefon: +387 33 668 907
Fax: +387 33 667 866

Pošalji mail na info@fmpik.gov.ba

Pošalji mail na kabinet@fmpik.gov.ba

Ministar: Denis Lasić

Biografija

Rođen 2.2.1974. godine u Mostaru.

Srednju elektrotehničku školu u Mostaru završio 1992. godine, a diplomu profesora matematike stekao 1999. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 2012. godine završio postiplomske studije.

Izmeďż˝u 1999. i 2011. godine bio ravnatelj Srednje ekonomske škole “Jozo Martinović” u Mostaru, a od 9.11.2011. do 19.3.2015. godine obnašao dužnost predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Govori engleski jezik. Oženjen, otac troje djece.


Organizacijska struktura

Ministar:
Denis Lasić

Sekretar
Esad Osmanbegović
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024 

Šef kabineta ministra:
Sanela Jakubović
Telefon: +387 33 273 500; 273 600
Fax: + 387 33 667 866 
sanelajakubovic@fmpik.gov.ba

Sektor pravnih općih poslova
Pomoćnik ministra za pravne i opće poslove
Irma Memić
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra ekonomsko finansijskih poslova
Adnan Aganagić
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra željezničkog, vodnog kombinovanog prometa
Ismet Demirović
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra cestovnog prometa, stanica tehničkog pregleda cjevovoda
Željko Matoc
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra za telekomunikacije, pošte, informacione komunikacione tehnologije
Ernest Đonko
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra za transportne infrastrukture prometnog sistema
Pavo Boban
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra za upravljanje koordinaciju sredstava za razvoj

Telefon: +387 36 550-025
Fax: +387 36 550-024

Pomoćnik ministra za izgradnju, upravljanje i razvoj aerodroma, zrakoplovne infrastrukture i avioprijevoznike 
Amadeo Mandić 
Telefon: +387 36 449-230 
Fax: +387 36 550 024


Djelokrug

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija, i to: cestovni promet i javne ceste, željeznički, vazdušni, pomorski, riječni i jezerski promet; cjevovodni promet; sigurnost cestovnog, željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa; kontrolu letenja; telekomunikacije i poštu osim uspostavljanja i funkcionisanja zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih uređaja; inspektorski nadzor u oblasti javnih cesta cestovnog, željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječog i jezerskog prometa i vrši druge poslove utvrđene zakonom.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnom ministarstvu i drugim tijelima federalne uprave (“Služene novine Federacije BiH” broj 58/02, 38/05, 2/06 i 8/06)
  • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 35/05)