Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Ministar: Edin Ramić

Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: + 387 33 204-552
Fax: + 387 33 226-553
web site: www.fmroi.gov.ba

Pošalji mail na kabinet@fmroi.gov.ba

Ministar: Edin Ramić

Biografija

Rođen 07.05.1975. godine u Šeheru, općina Osmaci.

Osnovnu školu završio u Osmacima. Od 1989. do 1993. godine pohađao srednju školu u Kalesiji i stekao zvanje mašinskog tehničara. Diplomirao 2002. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, smjer hemijsko inženjerstvo - upravljanje i simulacija procesa i stekao diplomu inžinjera tehnologije. Od 2004. do 2007. godine pohađao  postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u I. Sarajevu, smjer - upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Na Ekonomskom fakultetu u Zenici 2011. godine stekao titulu doktora ekonomskih nauka, nakon čega je na istom fakultetu izabran u zvanje docenta na predmetu Agrarna ekonomija i ruralni razvoj.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova. Posjeduje certifikat Svjetske banke za izradu općinskih budžeta, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave. Učestvovao na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama.

Od 2000. do 2003. godine radio kao načelnik za opću upravu Općine Osmaci, od 2003. do 2004. bio naďż˝elnik za privredu i finansije, a od 2004. do 2006. načelnik Općine Osmaci. Od 2006. do 2010. godine bio je delegat i šef Kluba u Vijeću naroda Republike Srpske, a od 2010. do 2014. radio kao savjetnik bošnjačkog Člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Od 2014. godine do preuzimanja dužnosti ministra u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica obavljao je funkciju poslanika u NS RS.

Tokom agresije na RBiH, kao pripadnik Armije RBiH teže je ranjavan.

Član Predsjedništva SDA.

Po nacionalnosti Bošnjak.

Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar: 
dr. Edin Ramić

Kabinet ministra: 
Šef Kabineta 
dr.sci. Samira Demirović
Telefon: +387 33 265 321 
Fax: +387 33 226 553 
E-mail: kabinet@fmroi.gov.ba

Sekretar ministarstva 
Esed Ivojević, dipl. iur
Telefon: +387 33 667 298;
Fax: +387-33 226 553
E-mail: kabinet@fmroi.gov.ba

Sektor za pravne, finansijske i opće poslove
Pomoćnik ministra, Suvad Hadžialić 
Telefon: +387 33 214 865;
Fax: +387 33 265 811 
E-mail: statistika@fmroi.gov.ba

Sektor za razvojne projekte održivosti povratka
Pomoćnik ministra, Sead Kopić
Telefon: + 387 33 201 756 
Fax: +387 33 201 756 
E-mail: odrzivi@fmroi.gov.ba

Sektor za izgradnju i obnovu stambenih objekata raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
Pomoćnik ministra, Nisvet Mujanović 
Telefon: + 387 33 648 880;648 881 
Fax: + 387 33 524 124 
E-mail: izbjeglice@fmroi.gov.ba 

Sektor za humanitarnu djelatnost, razvojnu pomoć EU fondova i dijasporu
Pomoćnik ministra, Zdravko Beljo 
Telefon: + 387 33 444 563 
Fax: + 387 33 444 563 
E-mail: hum_djelatnost@fmroi.gov.ba

Jedinica za internu reviziju
Pomoćnik ministra, Helena Jurković
Telefon: +387 33 265 320 


Djelokrug

Upravni, stručni i drugi poslovi utvrđeni zakonima iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na raseljene osobe, izbjeglice i povratnike, a posebno: prikupljanje i obrada podataka o izbjeglicama i raseljenim osobama, koordiniranje aktivnosti rekonstrukcije zajedno sa registriranjem i nadzorom nevladinih organizacija, stvaranje uslova za povratak raseljenih osoba u njihova mjesta stanovanja, uključujući izgradnju, rekonstrukciju sanaciju i popravku kuća i drugih stambenih objekata za potrebe smještaja izbjeglica i raseljenih osoba, održavanje regionalnih centara za pomoć u obavljanju ovih aktivnosti i druge poslove utvrđene zakonom.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 93/05, 2/06, 8/06 i 61/06), Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 15/05).