Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Ministar: Nerin Dizdar

Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: + 387 33 204-552
Fax: + 387 33 226-553
web site: www.fmroi.gov.ba

Pošalji mail na kabinet@fmroi.gov.ba

Ministar: Nerin Dizdar

Biografija

Rođen 03. maja 1981. godine u Stocu.

2007. godine je diplomirao engleski jezik i književnost na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru te je na istom fakultetu magistrirao juna 2011. godine.

Trenutno je apsolvent na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Radio je kao asistent i viši asistent na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, u periodu 2008–2010 i 2014 – 2015. Bio je zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona u mandatu 2010-2014, gdje je obavljao i funkciju predsjednika Komisije za obrazovanje, kulturu i sport.

Kao savjetnik direktora je radio u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom od 2015. godine do kraja aprila 2023. godine.

Imenovan je za federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica 28.04.2023. godine.

Govori engleski, francuski i talijanski jezik.

Oženjen je i otac troje djece.


Organizacijska struktura

Ministar: 
Nerin Dizdar

Kabinet ministra: 
Telefon: +387 33 294 101
Fax: +387 33 226 553 
E-mail: kabinet@fmroi.gov.ba

Sekretar Ministarstva 
Esed Ivojević, dipl. iur
Telefon: +387 33 294 104;
Fax: +387-33 226 553
E-mail: esed.ivojevic@fmroi.gov.ba

Sektor za ekonomsko-finansijske, kancelarijske i opće poslove
Pomoćnik ministra Helena Jurković
Telefon: +387 33 294 176;
Fax: +387 33 265 811 
E-mail: statistika@fmroi.gov.ba

Sektor za razvojne projekte održivosti povratka
Pomoćnik ministra Nisvet Mujanović
Telefon: + 387 33 294 163 
Fax: +387 33 201 756 
E-mail: odrzivi@fmroi.gov.ba

Sektor za izgradnju i obnovu stambenih objekata raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
Pomoćnik ministra Sead Kopić
Telefon: + 387 33 294 124
Fax: + 387 33 524 124 
E-mail: izbjeglice@fmroi.gov.ba 

Sektor za humanitarnu djelatnost
Pomoćnik ministra Zdravko Beljo 
Telefon: + 387 33 294 172
Fax: + 387 33 444 563 
E-mail: hum_djelatnost@fmroi.gov.ba

Jedinica za internu reviziju
Telefon: +387 33 294 177 

Služba za pravne, personalne i poslove javnih nabavki
Načelnica Službe Meira Hot-Biloš
Telefon: +387 33 294 147 

Služba za saradnju sa iseljeništvom
Telefon: +387 33 294 101

Služba za implementaciju zajedničkih projekata i razvojne projekte EU fondova
Načelnica Službe Azra Smječanin
Telefon: +387 33 294 167 

Pisarnica
Telefon: +387 33 294 149


Djelokrug

Upravni, stručni i drugi poslovi utvrđeni zakonima iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na raseljene osobe, izbjeglice i povratnike, a posebno: prikupljanje i obrada podataka o izbjeglicama i raseljenim osobama, koordiniranje aktivnosti rekonstrukcije zajedno sa registriranjem i nadzorom nevladinih organizacija, stvaranje uslova za povratak raseljenih osoba u njihova mjesta stanovanja, uključujući izgradnju, rekonstrukciju sanaciju i popravku kuća i drugih stambenih objekata za potrebe smještaja izbjeglica i raseljenih osoba, održavanje regionalnih centara za pomoć u obavljanju ovih aktivnosti i druge poslove utvrđene zakonom.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 93/05, 2/06, 8/06 i 61/06), Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 15/05).