Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević preminuo je 29.7.2020. godine na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 212-932, 212-933
Fax: +387 33 222-679
web site: www.fmbi.gov.ba

Pošalji mail na kabinet@bih.net.ba


Organizaciona struktura

Ministar:
Hamdije Čemerlića 2 
Sarajevo 
Telefon: +387 33 212-932, 212-933 
Fax: +387 33 222 679
E-mail: kabinet@fmbi.gov.ba

Sekretar Ministarstva
Tatjana Pejaković
Telefon: +387 33 221 060
E-mail: tatjana.pejakovic@fmbi.gov.ba

Pomoćnik ministra za finansije i informacioni sistem:
Mirza Terzo
Telefon: +387 33 212-604
E-mail: mirza.terzo@fmbi.gov.ba

Pomoćnik ministra za pravne i opće poslove:
Ibrahim Ganibegović
Telefon: +387 33 221-060
Fax: +387 33 221-060
E-mail: ibrahim.ganibegovic@fmbi.gov.ba

Pomoćnik ministra Sektora za upravno rješavanje :
Aida Stambolić-Grošo
Telefon: +387 33 212-445
Fax: +387 33 212-445
E-mail: aida.sgroso@fmbi.gov.ba

Pomoćnik Sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze:
Martin Frančešvić
Telefon: +387 33 212-440
E-mail: martin.francesevic@fmbi.gov.ba

Šef kabineta :
Salko Beba
Telefon: +387 33 212-602
E-mail: salko.beba@fmbi.gov.ba

Inspektorat :
Glavni federalni inspektor
Elvir Međuseljac
Telefon: +387 33 214-273
Fax: +387 33 214-273
E-mail: elvir.meduseljac@fmbi.gov.ba


Djelokrug

Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnosi na: utvrđivanje jedinstvene politike i pripremanja sistematskih propisa kojim se regulišu osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca i nezaposlenih boraca i boraca drugih oslobodilačkih ratova i sudionika oslobodilačkih pokreta i zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida; zaštitu članova porodice poginulih, nestalih i umrlih, kao i umrlih ratnih i umrlih mirnodopskih vojnih invalida; upravni i financijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom; daje mišljenja na propise koji pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalna statusna prava ovih kategorija; osigurava sredstva za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima; utvrđuje načine isplate i usklađivanje mjesečnih novčanih primanja; izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava; kontrolu namjenskog trošenja sredstava, upravno financijski nadzor nad radom Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija, ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama, drugim organima uprave, savezima i udruženjima boračkih populacija i vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog Ministarstva. U saradnji sa drugim Ministarstvima Vlade FBiH radi na izradi i realizaciji projekata zapošljavanja demobilisanih boraca i vodi kampanje prezentacije tih projekata u zemlji i u drugim prijateljskim zemljama.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca – „Službeni list R BiH“ br.2/92 i 13/94,
  • Zakon o zaštiti pripadnika terirotijalne odbrane i drugih branilaca Bosne i Hercegovine – „Službeni list R BiH“ br. 4/92 i 13/94,
  • Zakon o izuzetnom materijalnom obezbjeđenju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca – „Službeni list R  BiH“ br. 33/95,37/95,
  • Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica – „Službene novine Federacije BiH“ br.33/04 i 56/05,
  • Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica – „Službene novine Federacije BiH“ br. 70/05 i 61/06,
  • Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – „Službene novine Federacije BiH“ br.61/06