Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Ministar: Nermin Džindić

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića bb, Mostar
Tel: +387 36 513-800
Fax: +387 36 580-015
web site: www.fmeri.gov.ba

Ured u Sarajevu:
Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 226 493

Fax: +387 33 220 619

Pošalji mail na kabinet@fmeri.gov.ba

Ministar: Nermin Džindić

Biografija

Rođen 11.3.1977. godine. Mašinsku tehničku školu završio u Živinicama 1996. godine, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli 2003. godine. Stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva - proizvodni smjer. 

Magistrant Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. 

Ima bogato radno iskustvo, kao i veoma uspješne obuke i treninge iz oblasti upravljanja kompanijama: CIMOS - Kopar, Honeywall - Les Vosges, BWTS Kircheimbolanden, MBA Sarajevo, Lean Production, Projektno vođenje, PDS – Mašinski fakultet u Tuzli, Krizni menadžment itd. 

Bio je na rukovodećim pozicijama u namjenskoj industriji FBiH. 

Govori engleski jezik. 

Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar 
Nermin Džindić
Telefon: +387 36 513 800
Fax:       +387 36 580015
E-mail:  kabinet@fmeri.gov.ba 

Sekretar:

Dr. Stipo Buljan
Telefon: +387 36 513 804
Fax:       +387 36 580 015
E-mail:  stipo.buljan@fmeri.gov.ba

Kabinet ministra
Šef kabineta 
Samra Kadribegović
Telefon: +387 36 513 801
Fax:       +387 36 580 015
E-mail: samra.kadribegovic@fmeri.gov.ba

Sektor energije
 
Pomoćnik ministra - Halko Balavac
Telefon: +387 36 513 838
Fax:       +387 36 580 015
E-mail:  sektor.energije@fmeri.gov.ba

Sektor rudarstva
Pomoćnik ministra - Amir Halilčević
Telefon: +387 36 513820
Fax:     +387 36 580015
E-mail: amir.halilcevic@fmeri.gov.ba

Sektor industrije
Pomoćnik ministra - Marinko Bošnjak
Telefon:+387 36 513 830
Fax:     +387 36 580 015
E-mail:  marinko.bosnjak@fmeri.gov.ba

Sektor za normativno-pravne poslove i radne odnose

Pomoćnik ministra - Jasmina Pašić
Telefon: + 387 36 513 841
Fax:     + 387 36 580 015
E-mail:  jasmina.pasic@fmeri.gov.ba

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
Načelnica službe - Marina Čuljak
Telefon: + 387 36 513 848
Fax:     + 387 36 580 015
E-mail:  marina.culjak@fmeri.gov.ba

Federalna direkcija za namjensku industriju
Alipašina br. 14
Sarajevo
Direktor - Zlatan Bilanović
Telefon: +387 33 557 815
Fax: +387 33 557 825
E-mail: fdni@fmeri.gov.ba

Federalni zavod za mjeriteljstvo
Azize Šaćirbegović do br. 20
Sarajevo
Direktor  Zavoda - Željko Zovko
Telefon: +387 33 761 095
+387 36 513 817
+387 35 286 663
Fax: +387 33 761 096
E-mail: zeljko.zovko@fmeri.gov.ba


Djelokrug

  • provodi utvrđenu politiku i izvršava zakone koje utvrđuje organ zakonodavne vlasti
  • obavlja upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa
  • donosi propise za provedbu zakona i drugih propisa
  • predlaže i daje preporuke iz oblasti zakonodavstva
  • odgovara na pitanja zakonodavne vlasti
  • obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 58/02)