Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2020. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2020. GODINI

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/20 /8.1.2020./
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 2/20 /10.1.2020./
 5. ODLUKA o donošenju Programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o donošenju Programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/20 /15.1.2020./
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju raspređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija  JU Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija  JU Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju raspređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija  JU Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Riznice Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija  JU Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju privremenog članu Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju privremenog članu Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Gospodarskom društvu Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Općini Centar Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Općini Centar Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o vraćanje u posjed zemljišta u kasarni “Šemso Baručija” i dodjeli objekata na korištenje Općini Novo Sarajevo (bosanski jezik)  
  ODLUKA o vraćanje u posjed zemljišta u vojarni “Šemso Baručija” i dodjeli objekata na korištenje Općini Novo Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/20 /17.1.2020./
 16. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak Implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak Implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini“ (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o sazivanju Šezdeset i prve (vanredne) Skupštine dioničara privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju Šezdeset i prve (izvanredne) Skupštine dioničara gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/20 /22.1.2020./
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine, sa mogućnošću produženja ugovora o zakupu do okončanja izgradnje zgrade pod nazivom "Staklena banka" u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb, koja je kupljena za trajni smještaj federalnih institucija u Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine, s mogućnošću produženja ugovora o zakupu do okončanja izgradnje zgrade pod nazivom "Staklena banka" u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb, koja je kupljena za trajni smještaj federalnih institucija u Mostaru (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju na korištenje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti Gradu Živinice za ustupanje dijelova zemljišnih parcela u kasarni Ciljuge u svrhu pristupa parceli označenoj kao k.č. 624, upisana u PL 114, k.o. Kovači (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gradu Živinice za ustupanje dijelova zemljišnih parcela u vojarni Ciljuge u svrhu pristupa parceli označenoj kao k.č. 624, upisana u PL 114, k.o. Kovači (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 23/pr., Savezu osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 23/pr., Savezu osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Gospodarskom društvu Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/20 /24.1.2020./
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za imenovanje vršitelja dužnosti generalnog direktora preduzeća (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za razrješenje vršitelja dužnosti generalnog direktora preduzeća (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/20 /29.1.2020./
 30. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora - člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora - člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju na korištenje 5 (pet) službenih putničkih automobila organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 5 (pet) službenih putničkih automobila organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje šest članova Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje šest članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Sporazuma o zakupu poslovnog prostora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Sporazuma o zakupu poslovnog prostora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/20 /5.2.2020./
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u odobrenim objektima za unutrašnji promet u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u odobrenim objektima za unutarnji promet u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor inominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Odbora za javni nadzor (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Odbora za javni nadzor (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju balance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Javne ustanove Federalna novinska agencija FENA (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Javne ustanove Federalna novinska agencija FENA (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Arhiva Federacije (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 10/20 /7.2.2020./
 61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnog
  ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih temeljem pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 34, Uniji Saveza - Udruženja policije MUP-a 1991-1995 Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 34, Uniji Saveza - Udruženja policije MUP-a 1991-1995 Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta radio relejnog čvorišta "Vrščić" Općini Bosanski Petrovac (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta radio relejnog čvorišta "Vrščić" Općini Bosanski Petrovac (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/20 /12.2.2020./
 68. ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takes Gasprom export-u Moskva" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava prikupljenih temeljem pristojbe za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992.-1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje pristojbe Gasprom export-u Moskva" (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 11. (jedanaestoj) vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 11. (jedanaestoj) izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Žunovnica" Općini Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje vojarne "Žunovnica" Općini Hadžići (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2020. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Naputak za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2020. godini (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/20 /14.2.2020./
 77. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Transfer za izmirenje obveza po Zakonu o financijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/20 /19.2.2020./
 79. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju v.d. predsjednika i članova Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju v.d. predsjednika i članova Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
 81. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/20 /21.2.2020./
 82. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/20 /26.2.2020./
 84. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 85. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "IGMAN" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "IGMAN" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 86. ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini dioničara Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na izvanrednoj Skupštini dioničara Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 87. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 90. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje direktora (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 92. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 94. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 95. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije za privredna društva namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije za gospodarska društva namjenske industrije (hrvatski jezik)
 96. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o naknadama za usluge Finansijskoinformatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o naknadama za usluge Financijskoinformatičke agencije (hrvatski jezik)
 97. ODLUKA o dopuni Odluke o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o postupanju s nakitom od plemenitih kovina oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 98. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada s Financijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 99. ODLUKA o proglašenju 2. marta 2020. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 2. ožujka 2020. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 100. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 101. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o prijenosu okončanih projekata iz 2019. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanih projekata iz 2019. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o uzajamnom prihvatanju uvjerenja o položenim stručnim ispitima u oblasti rudarstva i geologije između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o uzajamnom prihvaćanju uvjerenja o položenim stručnim ispitima u oblasti rudarstva i geologije između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor inominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, " utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, " utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca – branitelja utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo
 15. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRR Vladi Federacije Bosne i Hercegovine -Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/20 /28.2.2020./
 18. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju prodaje 5 (pet) motornih vozila Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 5 (pet) motornih vozila Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/20 /4.3.2020./
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave –izvršnih direktora “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave –izvršnih ravnatelja “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave –izvršnih direktora “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave –izvršnih ravnatelja “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave – izvršnih direktora Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave – izvršnih ravnatelja “Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera – Kapitalni transferi javnim preduzećima-za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera – Kapitalni transferi javnim poduzećima-za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera –“Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera –“Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/20 /6.3.2020./
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Općini Zavidovići za pomoć bivšim radnicima Privrednog društva "Krivaja Mobel" d.o.o. Zavidovići - u stečaju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Općini Zavidovići za pomoć bivšim radnicima Gospodarskog društva "Krivaja Mobel" d.o.o. Zavidovići - u stečaju (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti predsjednika i vršioca dužnosti člana Uprave privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti člana Uprave gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje predsjednika i člana uprave privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje predsjednika i člana uprave gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rasejenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine -Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine -Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o korištenju zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta oko zgrade u Sarajevu, ulica Hamdije Ćemerlića 2 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o korištenju zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta oko zgrade u Sarajevu, ulica Hamdije Ćemerlića 2 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/20 /11.3.2020./
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave društva (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Pretis d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BNTTMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BNTTMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave društva-direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave društva-direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o.- Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. - Sarajevo, izvršnog direktora za ekonomskofinansijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP BH Pošta d.o.o. - Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave Gospodarskog društva JP BH Pošta d.o.o. - Sarajevo, izvršnog direktora za ekonomsko-financijske poslove (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne I Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti za sponzorisanje NK Široki Brijeg (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju suglasnosti za sponzoriranje NK Široki Brijeg (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti za sponzorisanje HŠK "Zrinjski" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju suglasnosti za sponzorisanje HŠK "Zrinjski" (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/20 /13.3.2020./
 31. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju rasporeda i korištenja Federalnoj upravi civilne zaštite namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa posebnog transakcijskog računa za sredstva za "Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća" otvorenog kao podračun u okviru JRT koja su kumulirana iz prethodnih godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda i korištenja Federalnoj upravi civilne zaštite namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa posebnog transakcijskog računa za sredstva za "Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća" otvorenog kao podračun u okviru JRT koja su kumulirana iz prethodnih godina (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/20 /20.3.2020./
 36. ODLUKA o prihvatanju Završnog izvještaja o završetku Projekta "Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH" (RHRF) (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Završnog izvješća o završetku Projekta "Smanjenje faktora rizika za zdravlje pučanstva u BiH" (RHRF) (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o pripremi i izgradnji HE Kruševo 9,75 MW sa HE Zeleni vir 2,13 MW, na rijeci Bioštici (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o pripremi i izgradnji HE Kruševo 9,75 MW sa HE Zeleni vir 2,13 MW, na rijeci Bioštici (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za potporu Gospodarskoj/Privrednoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela bivše vojne lokacije Gorica, Gnojnice u Mostaru Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela bivše vojne lokacije Gorica, Gnojnice u Mostaru Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Bakarevića broj 2, UB "Bosnae - Zelene beretke" Općine Stari Grad (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Bakarevića broj 2, UB "Bosnae - Zelene beretke" Općine Stari Grad (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustupanje na korištenje nekretnina u kasarni "Žunovnicа" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Hadžići za ustupanje na korištenje nekretnina u vojarni "Žunovnica" (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju stanja nepogode uzročenog pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 2. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje objekata u krugu bolnice "Abdulah Nakaš" u Sarajevu Centru za edukaciju sudija i tužilaca i Univerzitetu Sarajevo - Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje objekata u krugu bolnice "Abdulah Nakaš" u Sarajevu Centru za edukaciju sudaca i tužitelja i Univerzitetu Sarajevo - Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju na korištenje objekta u krugu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu, JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje objekta u krugu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu, JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju na korištenje objekta bivšeg Armijsko medicinskog centra u Sarajevu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje objekta bivšeg Armijsko medicinskog centra u Sarajevu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekt agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat - unapređenje ankete o radnoj snazi u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekt - unapređenje ankete o radnoj snazi u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku. (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat - Razvoj finansijske statistike obrazovanja u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat - Razvoj financijske statistike obrazovanja u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika ičlanova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine-Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine-Pazarić (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o sazivanju izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU
  Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/20 /27.3.2020./
 19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz Programa SIDA-EBRD II Program za komunalni okoliš i klimu) za Projekat “Regionalni vodovod Plava voda” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz Programa SIDA-EBRD II Program za komunalni okoliš i klimu) za Projekat “Regionalni vodovod Plava voda” (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “BH Telecom” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva “BH Telecom” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin-Ivan, poddionica Tunel Ivan (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin-Ivan, poddionica Tunel Ivan (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju rasporeda i korištenja sredstava namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa posebnog transakcijskog računa za “Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda i korištenja sredstava namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa posebnog transakcijskog računa za “Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije
 26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH  d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH  d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “PRETIS” d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva “PRETIS” d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i industrije (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inostranstvu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inozemstvu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/20 /3.4.2020./
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o dvanaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o dvanaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i poticaj preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim poduzećima  i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Centra za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
 38. ODLUKA o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za drugi i treći kvartal 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za drugi i treći kvartal 2020. godine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju rasporeda i korištenja Federalnoj upravi civilne zaštite namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa posebnog transakcijskog računa za sredstva za „Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća“ otvorenog kao podračun u okviru JRT koja su kumulirana iz prethodnih godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju rasporeda i korištenja Federalnoj upravi civilne zaštite namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa posebnog transakcijskog računa za sredstva za „Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća“ otvorenog kao podračun u okviru JRT koja su kumulirana iz prethodnih godina (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzinstencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar-mart 2020. godine (I kvartal 2020. godine) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzinstencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za razdoblje januar-ožujak 2020. godine (I kvartal 2020. godine) (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavu materijala i opreme u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/20 /10.4.2020./
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijakim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada sa Financijakim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na zaključak Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na zaključak Federalnog štaba civilne zaštite (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima razinama i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ kantoni (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima razinama i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ kantoni (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ gradovima i kantonima (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima razinama i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ gradovima i kantonima (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju na korištenje objekta bivšeg Armijskog medicinskog centra u Sarajevu Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje objekta bivšeg Armijskog medicinskog centra u Sarajevu Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Operator –Terminali Federacije„ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva „Operator –Terminali Federacije„ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razješenju vršitelja dužnosti člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva – izvršnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva – izvršnog direktora (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca  dužnosti članova Uprave privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja  dužnosti članova Uprave gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatskog jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca  dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja  dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/20 /17.4.2020./
 8. ODLUKA o sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju izvanredne Skupštine dioničara gospodarskog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Trećoj (vanrednoj) Skupštini privrednog društva „Operator –Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Trećoj (izvanrednoj) Skupštini gospodarskog društva „Operator –Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2020. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 /24.4.2020./
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za razrješenje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno za razrješenje direktora društva (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno za razrješenje vršitelja dužnosti izvršnog direktora zs ekonomiku, marketing i komercijalne poslove društva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora zs ekonomiku, marketing i komercijalne poslove društva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrešenju i privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne skrbi-Ljubuški (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju  raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju  raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za sufinansiranje troškova raseljenih lica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za sufinanciranje troškova raseljenih lica” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za Zavod za tranfuzijsku medicinu Federacije BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za Zavod za tranfuzijsku medicinu Federacije BiH” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – AKAZ” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – AKAZ” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode sa bunara Š-1Šumatac Donji Purići –Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode sa bunara Š-1Šumatac Donji Purići –Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3 M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3 M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6 M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6 M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu KISMET d.o.o. Doboj Istok u iznosu od 450.273,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu gospodarskom društvu KISMET d.o.o. Doboj Istok u iznosu od 450.273,00 KM (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju prodaje motornog vozila Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje  motornog vozila Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/20 /30.4.2020./
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I. i II. kvartal 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I. i II. kvartal 2020. godine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za I. i II. kvartal 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za I. i II. kvartal 2020. godine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima – OTF d.o.o. Sarajevo – za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim poduzećima – OTF d.o.o. Sarajevo – za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče“ (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/20 /8.5.2020./
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjenama Odluke o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o najvišem iznosu troškova „N“ za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o najvišem iznosu troškova „N“ za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 44. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta za 2020. godinu Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Godišnji program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta za 2020. godinu Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog kandidata za imenovanje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „FEROELEKTRO“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog kandidata za imenovanje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva „FEROELEKTRO“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/20 /15.5.2020./
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Binas“ d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o sazivanju 33. vanredne skupštine dioničara Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju 33. izvanredne skupštine dioničara Gospodarskog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d.- Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d.- Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o usvajanju izvještaja o radu Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije bosne i Hercegovine s Finansijskim izvještajem za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju izvješća o radu Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije bosne i Hercegovine s Financijskim izvješćem za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Odluku o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Odluku o izmjeni Statuta Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prekategorizaciji lokalnih cesta na regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o prekategorizaciji lokalnih cesta na regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima- za pomoć u liječenju boraca“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima- za pomoć u liječenju branitelja“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za izvođenje radova na lokalitetu kasarne Ušivak (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za izvođenje radova na lokalitetu kasarne Ušivak (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije podzemnih voda i mineralnih sirovina“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije podzemnih voda i mineralnih sirovina“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (EIT/RAW MATERIALS)“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (EIT/RAW MATERIALS)“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija –Finansijske policije-Financijske policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija –Financijske policije-Finansijske policije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o kategorizaciji regionalne ceste R-417, Karlov Han – Kazaginac u magistralnu cestu sa oznakom M-16,5 (bosanski jezik)
  ODLUKA o kategorizaciji regionalne ceste R-417, Karlov Han – Kazaginac u magistralnu cestu sa oznakom M-16,5 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/20 /22.5.2020./
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave-direktora i izvršnih direktora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave-direktora i izvršnih direktora Gospodarskog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave-direktora i izvršnih direktora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o  imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave-direktora i izvršnih direktora Gospodarskog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/20 /27.5.2020./
 23. ODLUKA o odobravanju sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva finanacija JU Centar za edukaciju sudija i tužioca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice –Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finanasija JU Centar za edukaciju sudija i tužioca u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti Gradu Živinice za ustupanje na korištenje skladišta pogonskog goriva trećim licima (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gradu Živinice za ustupanje na korištenje skladišta pogonskog goriva trećim licima (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva finanacija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finanasija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o zaduženju Federaciji Bosne i Hercegovine putem emisija obveznica (15 Y) Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federaciji Bosne i Hercegovine putem emisija obveznica (15 Y) Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona za davanje u zakup dijela zemljišta u kasarni Šišeta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona za davanje u zakup dijela zemljišta u vojarni Šišeta (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava  iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava  iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju branitelja-boraca“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/20 /29.5.2020./
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/20 /3.6.2020./
 33. ODLUKA o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (bosanski jezik)    
  ODLUKA o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/20 /10.6.2020./
 34. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za obilježavanje značajnih datuma” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za obilježavanje značajnih datuma” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama- Transfer Savezu logoraša BiH”, “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša domovinskog rata u BiH” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA- istraživačko dokumetacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama- Transfer Savezu logoraša BiH”, “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša domovinskog rata u BiH” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA- istraživačko dokumetacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u privrednom društvu “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u gospodarskom  društvu “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u privrednom društvu “SARAJEVOPUTEVI”d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u privrednom društvu “SARAJEVOPUTEVI”d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12 M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12 M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o podnošenju Zahtjeva za sazivanje Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o podnošenju Zahtjeva za sazivanje Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020.-2022. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020.-2022. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan-WBIF) za Projekat vodosnabdijevanja Grdačac (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan-WBIF) za Projekat vodoopskrbe Grdačac (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću  (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima –Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2020. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji u 2020. godini (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine  (invalidnina) za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine  (invalidnina) za 2020. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/20 /17.6.2020./
 1. ODLUKA o dopuni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH D.O.O. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje Projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu GRAĐEVINAR d.o.o. Mostar u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu gospodarskom društvu GRAĐEVINAR d.o.o. Mostar u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o usvajanju Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Financijskog izvješća i financijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne I Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznika (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznika (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Privrednog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar pred sudom u Splitu, stalna služba u Makarskoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Gospodarskog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar pred sudom u Splitu, stalna služba u Makarskoj (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu NEVISTIĆ-COMMERCE d.o.o. Export- Import Tomislavgrad u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Gospodarskom društvu NEVISTIĆ-COMMERCE d.o.o. Export-Import Tomislavgrad u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/20 /24.6.2020./
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za financiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Preporod" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za financiranje Kulturnog društva "Preporod" (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Napredak" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za financiranje Kulturnog društva "Napredak" (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za finansiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za financiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Granski Kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Granski Kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Granskog Kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko - invalidske zaštite (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja - boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Programa ekonomske stabilizacije i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine 2020-2021. godine (pretpostavke za održiv i ubrzan rast u 2022. godini) (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa ekonomske stabilizacije i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine 2020-2021. godine (pretpostavke za održiv i ubrzan rast u 2022. godini) (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim preduzećima – za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastructure utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim poduzećima – za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastructure utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja - boraca" utvrđenog Proračunom FederacijeBosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja-boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Organizacija programa obuke za zaposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Organizacija Programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/20 /26.6.2020./
 50. ODLUKA o odgodi plaćanja kreditnih obaveza za 90 dana korisnicima kredita po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije realizovanih putem Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odgodi plaćanja kreditnih obveza za 90 dana korisnicima kredita po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije realiziranih putem Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odgodi plaćanja kreditnih obaveza na period od 90 dana korisnicima kredita po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije realizovanih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odgodi plaćanja kreditnih obveza na razdoblje od 90 dana korisnicima kredita po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije realiziranih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/20 /1.7.2020./
 2. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne I Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik) 10
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne I Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne I Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA a o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izmjenama Odluke o najvišem iznosu troškova "N" za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o najvišem iznosu troškova "N" za izdavanje certifikata i neovisnu kontrolu za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoputa koridor Vc, autocesta koje se ne nalaze na trasi Koridora Vc i brzih cesta (bosanski jezik)
  ODLUKA o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoputa Koridor Vc, autocesta koje se ne nalaze na trasi Koridora Vc i brzih cesta (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 12 radnika JP Park Blidinje d.o.o. koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 12 radnika JP Park Blidinje d.o.o. koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/20 /3.7.2020./
 21. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na plan rada fondacije za izdavaštvo za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih budžetom Federacije bosne i hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi (bosanski jezik)
  ODLUKE o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana sa MMFom" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana sa MMFom" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/20 /8.7.2020./
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupstini dioničara privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2020. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2020. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH na razdjele: 1001 - Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, 1206 - Federalna komisija za koncesije, 1401 – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1403 – Federalna uprava policije, 1502 - Kazneno popravni zavodi, 2002 - Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, 2301 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2602 - Sudska policija Federacije BiH, 5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5801 - Federalni zavod za agropedologiju, 5901 – Federalni zavod za poljoprivredu i 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH na razdjele: 1001 - Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, 1206 - Federalna komisija za koncesije, 1401 – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1403 – Federalna uprava policije, 1502 - Kazneno popravni zavodi, 2002 - Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, 2301 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2602 - Sudska policija Federacije BiH, 5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5801 - Federalni zavod za agropedologiju, 5901 – Federalni zavod za poljoprivredu i 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i Finansijskog izvještaja Fonda za studentske zajmove za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i Financijskog izvješća Fonda za studentske zajmove za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kvaliteta pri uvozu i izvozu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kvaliteta pri uvozu i izvozu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta obavljaju preduzeća ovlaštena od strane Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta obavljaju poduzeća ovlaštena od strane Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava koje su osigurali donatori sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije javnim preduzećima - Unaprijeđenje avio saobraćaja Federacije BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije javnim poduzećima - Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije javnim preduzećima – Unaprijeđenje avio saobraćaja Federacije BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije javnim poduzećima – Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP "Međunarodni aerodrome Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za i menovanje vršitelja dužnosti članova Uprave JP "Međunarodni aerodrome Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za izvođenje radova na adaptaciji objekta bivšeg Armijskog medicinskog centra u Sarajevu i korištenje za potrebe izolatorija Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za izvođenje radova na adaptaciji objekta bivšeg Armijskog medicinskog centra u Sarajevu i korištenje za potrebe izolatorija Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Visokom Stranci demokratske akcije - Općinski odbor Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Visokom Stranci demokratske akcije - Općinski odbor Visoko (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/20 /10.7.2020./
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije bih d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/20 /15.7.2020./
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti Gradu Sarajevo za izvođenje radova na obnovi i rekonstrukciji dijela objekta u ul. Maršala Tita broj 62 u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gradu Sarajevo za izvođenje radova na obnovi i rekonstrukciji dijela objekta u ul. Maršala Tita broj 62 u Sarajevu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Simona", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Simona", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRR Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti Gradu Bihaću za ustupanje na korištenje dijela bivšeg vojnog aerodroma "Željava" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gradu Bihaću za ustupanje na korištenje dijela bivšeg vojnog aerodroma "Željava" (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za upostavu rezervi naftnih derivata za period 2019.- 2022. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na temelju pristojbe za upostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2019.-2022. godine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o prenamjeni i prijenosu sredstava s posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenamjeni i prijenosu sredstava s posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Javno poduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 7, Udruženju "1. Slavna -111. Viteška brigada" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 7, Udruženju "1. Slavna -111. Viteška brigada" Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2020. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca listopada 2020. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu (hrvatski jezik
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/20 /22.7.2020./
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Pretis“ d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o pružanju finansijskih usluga u okviru Garancijskog fonda (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o pružanju financijskih usluga u okviru Garancijskog fonda (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog dugoročnog depozita - Garancijskog fonda (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog dugoročnog depozita - Garancijskog fonda (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za razrješenje članova Uprave privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za razrješenje članova Uprave gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje članova Uprave privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje članova Uprave gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju dalekovoda DV 110 kV na relaciji Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji Vakuf, na dijelu općina Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji Vakuf (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju dalekovoda DV 110 kV na relaciji Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji Vakuf, na dijelu općina Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji Vakuf (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti Gradu Živinice za ustupanje na privremeno korištenje piste u bivšoj kasarni "Ciljuge" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gradu Živinice za ustupanje na privremeno korištenje piste u bivšoj kasarni "Ciljuge" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/20 /24.7.2020./
 49. ODLUKA o odobravanju interventne novčane pozajmice iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju interventne novčane pozajmice iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za financiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/20 /29.7.2020./
 3. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izmjeni Statuta Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Statuta Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Nedima Filipovića broj 21 u Sarajevu Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ulici Nedima Filipovića broj 21 u Sarajevu Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP)) za "Projekat Energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP)) za "Projekat Energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo" (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Kantoni i Općine" gradovi i općine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Kantoni i Općine" gradovi i općine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om" (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/20 /31.7.2020./
 12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove - člana Uprave gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove - člana Uprave gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/20 /5.8.2020./
 17. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" D.D. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" D.D. Mostar (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o sazivanju 5. vanredne sjednice Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju 5. vanredne sjednice Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja - boraca", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata  (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/20 /7.8.2020./
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža  (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku izdavaštvo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/20 /26.8.2020./
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/20 /2.9.2020./
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje direktora Ustanove iz djelokruga socijalne skrbi - Ljubuški (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/20 /4.9.2020./
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi za period do 31.12.2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Naputak za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi za razdoblje do 31.12.2020. godine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke za projekat Koridor Vc "Izgradnja dionice autoceste Zenica SjeverŽepče Jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio I: Ponirak - Vraca (izlaz iz tunela Zenica) - Lot 1A" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Europske investicijske banke za projekat Koridor Vc "Izgradnja dionice autoceste Zenica Sjever - Žepče Jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio I: Ponirak - Vraca (izlaz iz tunela Zenica) - Lot 1A" (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu gospodarskom društvu TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad, u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima - poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim poduzećima - poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. godina (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realiziranju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/20 /9.9.2020./
 9. ODLUKA o odobravanju prijenosa i isknjižavanja dijela stalnih sredstava Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa i isknjižavanja dijela stalnih sredstava Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period septembar - decembar 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za period septembar - decembar 2020. godine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2020. godine (III kvartal 2020. godine) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade ravojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period srpanj - rujan 2020. godine (III kvartal 2020. godine) (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za period septembar - decembar 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun  isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za period septembar - decembar 2020. godine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 25, Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 25, Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Vogošća za ustupanje na privremeno korištenje dijela zemljišta u bivšoj kasarni "Enver Šehović" u Semizovcu za potrebe "Udruženja Klub malog nogometa Vogošća" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Vogošća za ustupanje na privremeno korištenje dijela zemljišta u bivšoj kasarni "Enver Šehović" u Semizovcu za potrebe "Udruženja Klub malog nogometa Vogošća" (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Centar Sarajevo za izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Centar Sarajevo za izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18 (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor članova Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno za imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno za imenovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 4. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Aneksa 4. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 35. vanrednoj Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 35. izvanrednoj Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju člana uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju člana uprave društva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRR Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno - promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno – promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat - Unapređenje Ankete o radnoj snazi u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekt - unapređenje Ankete o radnoj snazi u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat - Razvoj i unapređenje statističkog poslovnog registra" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekt - Razvoj i unapređenje statističkog poslovnog registra" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat – Razvoj finansijske statistike obrazovanja u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat - Razvoj financijske statistike obrazovanja u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot project agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/20 /11.9.2020./
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 65/20 /16.9.2020./
 50. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu (bosanski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRR Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-podrška udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-podrška udrugama potrošača" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKAo raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje Centra za obuku policijskih kadrova "Mahir Begić" Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje Centra za obuku policijskih kadrova "Mahir Begić" Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za III. kvartal 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za III. kvartal 2020. godine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke cjepiva putem mehanizma za globalni pristup cjepivu za sprečavanje COVID-19 (COVAX) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u svezi nabave cjepiva putem mehanizma za Globalni pristup cjepivu za sprečavanje COVID-19 (COVAX) (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za III. i IV. kvartal 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za III. i IV. kvartal 2020. godine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za usluge Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za mikro, mala i srednja preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno-garancijskog programa za mikro, mala i srednja poduzeća (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno-garancijskog programa za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za izvoznike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za izvoznike (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za velika preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za velika poduzeća (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "BH pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "BH pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/20 /23.9.2020./
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Arhiva Federacije (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu Fortitudo d.o.o. Travnik u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu gospodarskom društvu Fortitudo d.o.o. Travnik u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj  69/20 /30.9.2020./
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BNTTMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "BNTTMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za povećanje ukupnih sredstava Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za povećanje ukupnih sredstava Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za ustupanje na korištenje skladišnog prostora na lokaciji "Matrez" u Visokom za potrebe Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za ustupanje na korištenje skladišnog prostora na lokaciji "Matrez" u Visokom za potrebe Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjeni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o dopunama Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. (hrvatski jezik)  
 41. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Јavnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za četvrti kvartal 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za četvrti kvartal 2020. godine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o statusnim pitanjima i ustrojstvu operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila-Vlakovo-Mostarsko raskršće (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila-Vlakovo-Mostarsko raskršće (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/20 /7.10.2020./
 48. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o ustupanju roba iz Federalnih robnih rezervi Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o ustupanju roba iz Federalnih robnih rezervi Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 1601-Federalno ministarstvo finansija na razdjel 1201 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 1601-Federalno ministarstvo financija na razdjel 1201 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/20 /14.10.2020./
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu GRAĐEVINAR d.o.o. Mostar u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Gospodarskom društvu GRAĐEVINAR d.o.o. Mostar u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa radi izvođenja radova na izmještanju DV 110 kV TS Pazarić- EVP Konjic na koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa radi izvođenja radova na izmještanju DV 110 kV TS Pazarić- EVP Konjic na koridoru Vc (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa radi izvođenja radova na izmještanju srednjenaponskog dalekovoda DV 10(20) kV priključni za TS Bradina II i niskonaponske mreže 0,4 kV TS 10(20)/0,4 kV Bradina I, općina Konjic, k.o. Bradina na koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa radi izvođenja radova na izmještanju srednjenaponskog dalekovoda DV 10(20) kV priključni za TS Bradina II i niskonaponske mreže 0,4 kV TS 10(20)/0,4 kV Bradina I, općina Konjic, k.o. Bradina na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/20 /16.10.2020./
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća Pričuva Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća Pričuva Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća Pričuva Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća Pričuva Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/20 /21.10.2020./
 26. ODLUKA o odobravanju nabavke službenih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave službenih motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine na dizel-gorivo za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju plasmana sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i vode se na kontu "Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju plasmana sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i vode se na kontu "Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2021. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2021. godini (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/20 /23.10.2020./
 38. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/20 /28.10.2020./
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o sazivanju Skupštine dioničara privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju Skupštine dioničara gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za tehniku privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za tehniku gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje izvršnog direktora za tehniku privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje izvršnog ravnatelja za tehniku gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti direktora privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti ravnatelja gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje direktora privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje ravnatelja gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova uprave (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i  nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o poništavanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BosneiI Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kutlure i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i šport (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kutlure i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Travnik za ustupanje na korištenje objekta u kasarni "Slimena" za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Travnik za ustupanje na korištenje objekta u kasarni "Slimena" za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za zaključivanje Sporazuma o upravljanju izolatorijem za pacijente zaražene korona virusom u Kantonu Sarajevo u objektu bivšeg Armijskog medicinskog centra i saglasnosti za uklanjanje cisterne (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za zaključivanje Sporazuma o upravljanju izolatorijem za pacijente zaražene korona virusom u Kantonu Sarajevo u objektu bivšeg Armijskog medicinskog centra i saglasnosti za uklanjanje cisterne (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o zakupu zatvorenog skladišnog prostora u krugu Tehničko remontnog Zavoda Hadžići d.d. u Hadžićima za potrebe skladištenja pokretne imovine kojom upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu zatvorenog skladišnog prostora u krugu Tehničko remontnog zavoda Hadžići d.d. u Hadžićima za potrebe skladištenja pokretne imovine kojom upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarsva finansija (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o putničkoj pristojbi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/20 /30.10.2020./
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać za razrješenje direktora Javnog preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać za razrješenje direktora Javnog poduzeća (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać za imenovanje vršioca dužnosti direktora JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać za imenovanje vršitelja dužnosti direktora JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 16. glava 1603. - Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine na razdjel 11. glava 1102. - Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i razdjel 47. glava 4701. - Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 16. glava 1603. - Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine na razdjel 11. glava 1102. - Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i razdjel 47. glava 4701. - Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/20 /6.11.2020./
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju direktora Privrednog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport plina (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni Zavod Hadžići d.d. Hadžići na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/20 /11.11.2020./
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar -decembar 2020. godine (IV kvartal 2020. godine) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period listopad - prosinac 2020. godine (IV kvartal 2020. godine) (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dopunama rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dopunama rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu gospodarskom društvu Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Bosanski Petrovac za izdavanje u zakup dijela zemljšta na lokaciji "Vrščić" Privrednom društvu Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka i BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Bosanski Petrovac za izdavanje u zakup dijela zemljišta na lokaciji "Vrščić" Gospodarskom društvu Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka i BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Bihać (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti Gradu Zenica za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta "Doma Vojske Federacije BiH" u Zenici (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gradu Zenica za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta "Doma Vojske Federacije BiH" u Zenici (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Britanskog savjeta za realizaciju projekta "Program Evropske unije za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Britanskog savjeta za realiziranje projekta "Program Evropske unije za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/20 /13.11.2020./
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza glede uspostave i korištenja karantina na području kantona u uslovima važenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza glede uspostave i korištenja karantena na području kantona u uvjetima važenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke - zajednički Evropski fond za zapadni Balkan/ WB-IG04-BIH-ENV-04, "Bosna i Hercegovina, "WATSAN" Program (program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Federaciji Bosne i Hercegovine: ulaganje u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka u Općini Jajce" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske investicijske banke – zajednički Europski fond za zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, "Bosna i Hercegovina, "WATSAN" Program (program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Federaciji Bosne i Hercegovine: ulaganje u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka u Općini Jajce" (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o dopuni Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/20 /18.11.2020./
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata /Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u gospodarskom društvu "Ceste" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Ceste" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz 2020. godine na implementatora iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta iz 2020. godine na implementatora iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/20 /27.11.2020./
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju isknjižavanja poslovnog objekta u ulici Đoke Mazalića broj 5 u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju isknjižavanja poslovnog objekta u ulici Đoke Mazalića broj 5 u Sarajevu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju isknjižavanja ulaganja u zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju isknjižavanja ulaganja u zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2 (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub osoba sa invaliditetom "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub osoba sa invaliditetom "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o dodjeli nagrade UG Ženski košarkaški klub "RMU-Banovići" Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade UG Ženski košarkaški klub "RMU-Banovići" Banovići (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma "Puls" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma "Puls" (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma "PULS" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma "PULS" (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o dodjeli nagrade Futsal clubu "SALINES" Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Futsal clubu "SALINES" Tuzla (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub sjedeće odbojke "Spid" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub sjedeće odbojke "Spid" Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Fudbalski klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Fudbalski klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "Mostar" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "Mostar" Mostar (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o dodjeli nagrade UG Atletski klub "Sloboda - Tehnograd" Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade UG Atletski klub "Sloboda - Tehnograd" Tuzla (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o dodjeli sredstava JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.500.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.500.000,00 KM na ime financijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o dodjeli sredstava JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" u iznosu 1.000.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" u iznosu 1.000.000,00 KM na ime financijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o dodjeli sredstava JP Međunarodna Zračna luka - aerodrom Mostar u iznosu 1.000.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava JP Međunarodna Zračna luka - aerodrom Mostar u iznosu 1.000.000,00 KM na ime financijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o dodjeli sredstava JP "Aerodrom Bihać" u iznosu od 500.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava JP "Aerodrom Bihać" u iznosu od 500.000,00 KM na ime financijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o izradi Strategije upravljanja javnim finansijama Federacije Bosne i Hercegovine 2021- 2025. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi Strategije upravljanja javnim financijama Federacije Bosne i Hercegovine 2021- 2025. godina (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekat kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o ostvarivanju rezultata za Žurni COVID-19 Projekat kojeg financira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju reprograma kredita Privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju reprograma kredita Gospodarskom društvu "Pretis" d.d. Vogošća odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju izvanredne Skupštine dioničara privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju reprograma kredita Privrednom društvu "Binas" d.d. Bugojno odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju reprograma kredita gospodarskom društvu "Binas" d.d. Bugojno odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/20 /2.12.2020./
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine gospodarskom društvu Zrak d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike privrednog društva KRIVAJA MOBEL d.o.o. - u stečaju Zavidovići koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike gospodarskog društva KRIVAJA MOBEL d.o.o. - u stečaju Zavidovići koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Općini Zavidovići za pomoć bivšim radnicima privrednog društva "Krivaja mobel" d.o.o. Zavidovići - u stečaju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Općini Zavidovići za pomoć bivšim radnicima gospodarskog društva "Krivaja mobel" d.o.o. Zavidovići - u stečaju (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima – Financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije" (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "DARLINGe", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "DARLINGe", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o sazivanju XXXIV. (vanredne) Skupštine JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju XXXIV. (izvanredne) Skupštine JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o sazivanju 36. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju 36. izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o poništenju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/20 /9.12.2020./
 22. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu zemnog plina (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o dodjeli sredstava JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar u iznosu od 400.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar u iznosu od 400.000,00 KM na ime financijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o dodjeli sredstava JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u iznosu od 600.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u iznosu od 600.000,00 KM na ime financijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 12. Glava 1202. – Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH i razdjela 16. glava 1601. – Federalno ministarstvo finansija na razdjel 12. glava 1205. - Ured za saradnju I zastupanje pred Ustavnim sudom BiH; razdjel 14. glava 1401. – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova; razdjel 14. glava 1403. – Federalna uprava policije; razdjel 15. glava 1502. – Kazneno popravni zavodi; razdjel 16. glava 1603.- Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine; razdjel 20. glava 2002. – Federalni zavod za javno zdravstvo; razdjel 25. glava 2501. – Ustavni sud Federacije BiH; razdjel 26. glava 2601. – Sudska policija Federacije BiH; razdjel 46. glava 4601. – Federalna uprava za civilnu zaštitu; razdjel 52. glava 5201. –
  Federalno ministarstvo kulture i sporta; razdjel 55. glava 5501. – Javna ustanova centar za edukaciju sudija i tužilaca; razdjel 56. glava 5601. – Agencija za državnu službu; razdjel 58. glava 5801. – Federalni zavod za agropedologiju; razdjel 61. glava 6101. – Federalno ministarstvo okoliša I turizma; razdjel 62. glava 6201. – Federalna uprava za inspekcijske poslove; razdjel 63. glava 6301. – Agencija za reviziju privatizacije u FBiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa razdjela 12. glava 1202. – Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH i razdjela 16. glava 1601. – Federalno ministarstvo finansija na razdjel 12. glava 1205. - Ured za saradnju I zastupanje pred Ustavnim sudom BiH; razdjel 14. glava 1401. – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova; razdjel 14. glava 1403. – Federalna uprava policije; razdjel 15. glava 1502. – Kazneno popravni zavodi; razdjel 16. glava 1603.- Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine; razdjel 20. glava 2002. – Federalni zavod za javno zdravstvo; razdjel 25. glava 2501. – Ustavni sud Federacije BiH; razdjel 26. glava 2601. – Sudska policija Federacije BiH; razdjel 46. glava 4601. – Federalna uprava za civilnu zaštitu; razdjel 52. glava 5201. –
  Federalno ministarstvo kulture i sporta; razdjel 55. glava 5501. – Javna ustanova centar za edukaciju sudija i tužilaca; razdjel 56. glava 5601. – Agencija za državnu službu; razdjel 58. glava 5801. – Federalni zavod za agropedologiju; razdjel 61. glava 6101. – Federalno ministarstvo okoliša I turizma; razdjel 62. glava 6201. – Federalna uprava za inspekcijske poslove; razdjel 63. glava 6301. – Agencija za reviziju privatizacije u FBiH (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" izvoznim privrednim društvima iz metalne, elektro i automobilske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" izvoznim gospodarskim društvima iz metalne, elektro i automobilske industrije (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" izvoznim privrednim društvima iz industrije građevinskog materijala i nemetala (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" izvoznim gospodarskim društvima iz industrije građevinskog materijala i nemetala (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima", izvoznim privrednim društvima iz drvne, papirne i grafičke industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima", izvoznim gospodarskim društvima iz drvne, papirne i tiskarske industrije (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima", izvoznim privrednim društvima iz proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće (bosanski jezik)
  ODLUKA o o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima", izvoznim gospodarskim društvima iz proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" izvoznim privrednim društvima iz hemijske i farmaceutske industrije i industrije gume i plastike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava obezbijeđenih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" izvoznim gospodarskim društvima iz kemijske i farmaceutske industrije i industrije gume i plastike (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/20 /11.12.2020./
 39. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o razrješenju dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, radi isteka mandata (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, radi isteka mandata (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026" otvorenog kao Podračun u okviru JRR Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/20 /18.12.2020./
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "UNISGROUP" d.o.o. (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o dodjeli finansijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prevoza putnika u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o dodjeli sredstava subjektima u turističkougostiteljskom sektoru u iznosu od 30.000.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava subjektima u turističkougostiteljskom sektoru u iznosu od 30.000.000,00 KM na ime financijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/20 /23.12.2020./
 7. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo zdravstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/20 /25.12.2020./
 8. ODLUKA o dodjeli finansijske pomoći izvozno orijentiranim privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli financijske pomoći izvozno orijentiranim gospodarskim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o dodjeli sredstava JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije Covid-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na ime financijske pomoći u okolnostima pandemije Covid-19 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/20 /29.12.2020/
 10. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izradi Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine 2021 - 2027. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi Strategije razvoja sistema internih financijskih kontrola u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine 2021 - 2027. godina (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Odbora državne službe za žalbe za 2020. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu "Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Proračunu Odbora državne službe za prizive za 2020. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu "Sufinanciranje povjerenih poslova sukladno odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi" (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke za Projekat Koridor Vc "Mediteranski Koridor CVC: Bosna i Hercegovina - cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I. Tarčin - Ivan" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske investicijske banke za Projekat Koridor Vc "Mediteranski Koridor CVC: Bosna I Hercegovina - cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I. Tarčin - Ivan" (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izradi Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021-2027) (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021-2027) (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje pisma sporazuma s UNDP-om o prijenosu sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu sufinansiranja finansijskog mehanizma za razvojne projekte jedinica lokalne samouprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje pisma sporazuma s UNDP-om o prijenosu sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu sufinanciranja financijskog mehanizma za razvojne projekte jedinica lokalne samouprave (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine - 1101 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine - 1101 (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na Kaznenopopravne zavode (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na Kaznenopopravne zavode (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za potporu Gospodarskoj Privrednoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za period 01.01.2021. godine - 01.03.2021. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK za razdoblje 01.01.2021. godine - 01.03.2021. godine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa-Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima - financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije" (hrvatski jezik)