Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2003. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2003. GODINI

 

“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/03 (21.01.2003.)

 1. ODLUKA kojom se donosi Zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 13/03 (02.04.2003.)
 2. ODLUKA o stupanju na snagu Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar («Službene novine Federacije BiH», br. 4/00, 19/00, 49/00 i 32/01) (bosanski jezik)
  ODLUKA o stupanju na snagu Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar
  («Službene novine Federacije BiH», br. 4/00, 19/00, 49/00 i 32/01) (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o donacijama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se proglašava Zakon o donacijama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA kojom se gospodin Edhem Bičakčić smjenjuje sa sadašnje dužnosti i isključuje iz svakog daljeg angažovanja u poslovanju JP «Elektroprivreda» (Sarajevo) (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se gospodin Edhem Bičakčić smjenjuje sa sadašnje dužnosti i isključuje iz svakog daljnjeg angažiranja u poslovanju JP «Elektroprivreda» (Sarajevo) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/03(08.04.2003.)
 7. ODLUKA kojom se proglašava i nalaže privremena suspenzija u trajanju od šest mjeseci svakog prava da se pred sudovima Bosne i Hercegovine (uključujući i Brčko Distrikt) i njenih entiteta ili drugih pokrene postupak za osporavanje naloga koje bankama izdaju Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA kojom se proglašava i nalaže privremena suspenzija u trajanju od šest mjeseci svakog prava da se pred sudovima Bosne i Hercegovine (uključujući i Brčko Distrikt) i njenih entiteta ili drugih pokrene postupak za osporavanje naloga koje bankama izdaju Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 8. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/03 (09.05.2003.)
 9. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim i prognanim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim i prognanim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 10. ODLUKA kojom se smjenjuje gospodin Mijat Tuka sa položaja člana Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA kojom se smjenjuje gospodin Mijat Tuka sa položaja člana Predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02 i 52/02) (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02 i 52/02) (bosanski jezik)
 12. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 15/96 i 23/02) (hrvatski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 15/96 i 23/02) (bosanski jezik)
 13. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata («Službene novine Federacije BiH», broj 44/02) (hrvatski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata («Službene novine Federacije BiH», broj 44/02) (bosanski jezik)
 14. ODLUKA o imenovanju novog člana Visokog sudbenog tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o imenovanju novog člana Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/03 (02.06.2003.)
 15. ODLUKA kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 31. jula 2002. godine do
  15. maja 2003. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 31. srpnja 2002. godine do
  15. svibnja 2003. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/03 (10.06.2003.)
 16. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene
  Zakona o napuštenim stanovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene
  Zakona o napuštenim stanovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 17. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene
  Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana u Federaciji Bosne i
  Hercegovine (hrvatski jezik)

  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene
  Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana u Federaciji Bosne i
  Hercegovine (bosanski jezik)
 18. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke
  Povjerenstva za imovinske zahtjeve prognanika i raseljenih osoba u Federaciji Bosne i
  Hercegovine (hrvatski jezik)

  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke
  Komisije za imovinske zahtjeve prognanika i raseljenih osoba u Federaciji Bosne i
  Hercegovine (bosanski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 25/03 (12.06.2003.)
 19. ODLUKA kojom se donosi Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne
  i Hercegovine (bosanski jezik)

  ISPRAVAK
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne
  i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ISPRAVAK
  «Službene novine Federacije BiH, broj 56/03 (14.11.2003.)
 20. ODLUKA o imenovanju novog člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i
  Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o imenovanju novog člana Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i
  Hercegovine (hrvatski jezik)

  Službene novine Federacije BiH” , broj 60/03 (05.12.2003.)
 21. ODLUKA o imenovanju novih članova Visokog sudskog i tužilačkog
  vijeća Federacije Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog
  savjeta Republike Srpske (bosanski jezik)

  ODLUKA o imenovanju novih članova Visokog sudbenog i tužiteljskog
  vijeća Federacije Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog
  savjeta Republike Srpske (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o uspostavljanju Komisije za reformu grada Mostara
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o uspostavljanju Komisije za reformu grada Mostara
  (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 67/03 (30.12.2003.)
 23. ODLUKA kojom se donosi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
  Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine,
  koji je priložen kao sastavni dio ove odluke (hrvatski jezik)

  ODLUKA kojom se donosi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
  Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine,
  koji je priložen kao sastavni dio ove odluke (bosanski jezik)