Posebna tijela/agencije

Agencija za državnu službu FBiH

Ravnatelj: Refik Begić

  • Hamdije Čemerlića br. 2/XVI, Sarajevo

Agencija za privatizaciju u FBiH

Rješenjem Vlade FBiH o razrješenju direktora Agencija za privatizaciju u FBiH V.broj: 819/2020 od 18.6.2020.godine, Poslove direktora obavlja Drago Vrbić zamjenik direktora.

  • Maršala Tita 7, Sarajevo

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Ravnatelj: Vinko Jakić

  • Put života br.2 Sarajevo