NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

  • 21.01.2022.
  • Vlada Federacije BiH je izmijenila Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH.

    Izmjenom je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području FBiH i, na osnovu toga, Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje dostavlja prijedloge mjera i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.

    Na ovaj način je ispoštovana Odluka Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu od 20.12.2020. godine.

    Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je na prošloj 250. sjednici zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da joj u roku od sedam dana dostavi prijedlog izmjene Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID- 19) na području FBiH.

    - Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH