Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2013. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2013. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/13 /4.1.2013./

  1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  2. ODLUKA o davanju saglasnosti „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda industrijske zone „Pobjeda“ u Goraždu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda industrijske zone „Pobjeda“ u Goraždu (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 2/13 /9.1.2013./
  6. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i uposlenicima Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine
  8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom Odlukom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove
  10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom Odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  11. ODLUKA o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po programu “Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske”-Projekat “Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke” (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po programu “Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske”-Projekat “Investicije, projekti i obrtna sredstva u malom gospodarstvu i poljoprivredi kroz sufinanciranje putem Banke” (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskog materijala Crvenom krstu/križu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskog materijala Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o osiguranju i odobravanju finansijskih sredstava za finansiranje štampanja matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o osiguranju i odobravanju financijskih sredstava za financiranje tiskanja matičnih knjiga i izvadaka iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za decembar 2012. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za prosinac 2012. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje putničkog vozila za potrebe nacionalnog koordinatora za TBC za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju na privremeno korištenje putničkog vozila za potrebe nacionalnog koordinatora za TBC za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  23. ODLUKA o izmjeni Odluke o kratkoročnoj podršci novčanih sredstava privrednom društvu “KTK Visoko” d.d. Visoko (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o kratkoročnoj podršci novčanih sredstava gospodarskom društvu “KTK Visoko” d.d. Visoko (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o davanju saglasnosti za umanjenje iznosa mjesečne zakupnine Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine zakupcu poslovnog prostora u ulici Vrnogračka bb (stari naziv 505. Brigade bb) Naselje križ, Općina Velika Kladuša (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za umanjenje iznosa mjesečne zakupnine Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine zakupcu poslovnog prostora u ulici Vrnogračka bb (stari naziv 505. Brigade bb) Naselje križ, Općina Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane- Federalno ministarstvo obrane
  26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za obnovu i izgradnju u ratu porušenih vjerskih objekata
  27. ODLUKA o davanju ovlaštenja Federalnom pravobranilaštvu/pravobraniteljstvu za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju ovlasti Federalnom pravobraniteljstvu/pravobranilaštvu za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2012. godinu (bosanski jezik) 
   ODLUKA o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo-Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2012. godinu (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima-JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim poduzećima-JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o otpisu duga Javnom preduzeću “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o otpisu duga Javnom poduzeću “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke-Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti-Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 3/13 /11.1.2013./
  36. ODLUKA o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost pred stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna suglasnost pred stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
  37. ODLUKA o prihvatanju završnog izvještaja o završetku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora“ (HSEP)
  38. ODLUKA o prenosu opreme i osnovnih sredstava nabavljenih u okviru Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora“ (HSEP)
  39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 5/13 /18.1.2013./
  40. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu Konfekcija “Borac” d.d. Travnik za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu Konfekcija “Borac” d.d. Travnik za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o davanju saglasnosti Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar na tekst Ugovora o savjetodavnim uslugama i zaključenje Ugovora o savjetodavnim uslugama sa Međunarodnom finansijskom korporacijom – IFC (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti Javnom poduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar na tekst Ugovora o savjetodavnim uslugama i zaključenje Ugovora o savjetodavnim uslugama sa Međunarodnom financijskom korporacijom – IFC (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Bihać za izvođenje radova na rekonstrukciji grijanja u objektu “Dom vojske” u Bihaću (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Bihać za izvođenje radova na rekonstrukciji grijanja u objektu “Dom vojske” u Bihaću (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Pograma utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom “Od našeg polja do našeg stola” (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Pograma utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom “Od našeg polja do našeg stola” (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju pograma utroška sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “pozajmljivanje i učešće u dionicama –ostala domaća pozajmljivanja” (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju pograma utroška sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “pozajmljivanje i učešće u dionicama –ostala domaća pozajmljivanja” (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o davanju saglasnosti na prihvatanje granta Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za finansiranje Projekta “Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou Bosne i Hercegovine i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim investicijama” (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na prihvatanje granta Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za financiranje Projekta “Razvoj kapaciteta u ministarstvima financija na nivou Bosne i Hercegovine i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim investicijama” (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o prihvatanju glavnog projekta izrađenog u inozemstvu za Granični prijelaz Bijača
  47. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje
  48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u protivrijednosni fond (Japanski grant – 2 KR) (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za financiranje obveze uplate sredstava u protivrijednosni fond (Japanski grant – 2 KR) (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o proglašenju javnog interesa i davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za HE Mostarsko blato 60 MW na rijeci Lištici (bosanski jezik)
   ODLUKA o proglašenju javnog interesa i davanju suglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za HE Mostarsko blato 60 MW na rijeci Lištici (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka (bosanski jezik)
   ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
  51. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda “Plava voda” (bosanski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda “Plava voda” (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 6/13 /23.1.2013./
  52. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana prilikom aktivnosti Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u 2013. godini (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana prilikom aktivnosti Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u 2013. godini (hrvatski jezik)
  53. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga od Nogometnog Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga od Nogometnog Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  54. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Košarkaškog kluba “Bosna” u takmičarskoj sezoni 2012/2013 godina (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Košarkaškog kluba “Bosna” u natjecateljskoj sezoni 2012/2013 godina (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/13 /30.1.2013./
  55. ODLUKA o davanju saglasnosti na Listu prioritetnih projekata iz oblasti zaštite voda od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Listu prioritetnih projekata iz oblasti zaštite voda od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  56. ODLUKA o usvajanju Rebalansa finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Rebalansa financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
  57. ODLUKA o davanju ovlaštenja Federalnom pravobranilaštvu-Federalnom pravobraniteljstvu za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
   «Službene novine Federacije BiH», broj 9/13 /1.2.2013./
  58. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim  organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim  organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  59. ODLUKA o usvajanju bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/13 /6.2.2013./
  60. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju nabave putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  61. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju benzinskih pumpi sa pratećim djelatnostima na autocesti A1 na trasi koridora Vc, na dionicama Podlugovi-Jošanica i Visoko-Polugovi (bosanski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju benzinskih crpki sa pratećim djelatnostima na autocesti A1 na trasi koridora Vc, na dionicama Podlugovi-Jošanica i Visoko-Polugovi (hrvatski jezik)
  62. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  63. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu sredstava putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA)(bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu sredstava putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
  64. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  65. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  66. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  67. ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP ”B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo -Federalne direkcije za civilnu avijaciju prema JP ”B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  68. ODLUKA o poništenju ponovnog javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
  69. ODLUKA o raspisivanju Drugog ponovnog javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
  70. ODLUKA o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar budžetske 2013.godine (bosanski jezik)
   ODLUKA o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period siječanj-prosinac proračunske 2013.godine (hrvatski jezik)
  71. ODLUKA o dodjeli metalnih kontejnera i kioska u trajno vlasništvo Sportskom društvu Kajak kanu klub “Sidro” Orašje  
   «Službene novine Federacije BiH», broj 11/13 /8.2.2013./
  72. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekata u kasarni „Blažuj“ Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekata u kasarni „Blažuj“ Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
  73. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  74. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  75. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu „Pretis“ d.d. Vogošća-Sarajevo
  76. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za januar, februar, mart i april 2013. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u  Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2013. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u  Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  77. ODLUKA o dodjeli novčane podrške
  78. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“d.d. Bugojno za imenovanje vršitelja dužnosti direktora Društva (hrvatski jezik)
  79. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (hrvatski jezik)
  80. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 12/13 /13.2.2013./
  81. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  82. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta- Bogatići (FAZA I) (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta- Bogatići (FAZA I) (hrvatski jezik)
  83. ODLUKA o usvajanju Programa kreditiranja izvoznih poslova (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Programa kreditiranja izvoznih poslova (hrvatski jezik)
  84. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  85. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  86. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  87. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  88. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  89. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  90. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog kluba „Sporting“ (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavu usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog kluba „Sporting“ (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 15/13 /22.2.2013./
  91. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu „Konjuh“ d.d. Živinice za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu „Konjuh“ d.d. Živinice za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
  92. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Projekt prikupljanje i tretman otpadnih voda Bihać (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Europske unije (EC IPA TF) za Projekt prikupljanje i tretman otpadnih voda Bihać (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 17/13 /4.3.2013./
  93. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
   ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  94. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije –„Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja“, putem Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA)
  95. ODLUKA o dodjeli Ugovora za usluge održavanja Microsoft software-a (bosanski jezik)  
   ODLUKA o dodjeli Ugovora za usluge održavanja Microsoft software-a (hrvatski jezik)
  96. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o količinskom licenciranju sa kompanijom Microsoft Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o količinskom licenciranju sa kompanijom Microsoft Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  97. ODLUKA o dodjeli Ugovora za nabavku software-a putem količinskog licenciranja (Volume Licensing) i software-skog osiguranja (Software Assurance) putem Enterprise Agreement-a (bosanski jezik)
   ODLUKA o dodjeli Ugovora za nabavku software-a putem količinskog licenciranja (Volume Licensing) i software-skog osiguranja (Software Assurance) putem Enterprise Agreement-a (hrvatski jezik)
  98. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 19/13 /8.3.2013./
  99. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  100. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  101. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  102. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  103. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  104. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša  Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša  Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  105. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša  Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  106. ODLUKA o osnivanju Interresorne radne grupe za procjenu ostvarenja radnih ciljeva rukovodilaca organa državne službe koje postavlja/imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o utemeljenju Interresorne radne skupine za procjenu ostvarenja radnih ciljeva rukovoditelja organa državne službe koje postavlja/imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  107. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke u okviru tehničke pomoći u skladu sa okvirom za ulaganje u Zapadni Balkan-Tehnička pomoć za autoput na Koridoru Vc (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske investicijske banke u okviru tehničke pomoći sukladno sa okvirom za ulaganje u Zapadni Balkan-Tehnička pomoć za autoput na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
  108. ODLUKA o potvrđivanju Sporazuma i utvrđivanju konačne osnovice za obračun plaće za 2012. godinu
 1. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 2. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-Transfer Željeznicama Federacije BiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/13 /13.3.2013./
 6. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog računa “Plan za provedbu anketnog istraživanja o prevalenciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava sa posebnog namjenskog računa “Plan za provedbu anketnog istraživanja o prevalenciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik) 
 7. ODLUKA o oslobađanju plaćanja cestarine za vozila udruženja osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o oslobađanju plaćanja cestarine za vozila udruženja osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o ovlaštenju za vršenje isplate neraspoređenih sredstava koja su JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar prikupile u svojstvu operatora za OIEIK (bosanski jezik)
  ODLUKA o ovlašćenju za vršenje isplate neraspoređenih sredstava koja su JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar prikupile u svojstvu operatora za OIEIK (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti dva člana Nadzornog odbora privrednog društva “Remontni zavod” d.d. Travnik
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva “Remontni zavod” d.d. Travnik
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom odlukom Općinskog suda u Sarajevu broj 650Rs16103110Rs od 01.02.2011. godine u pravnoj stvari Izmira Hadžiavdića
 13. ODLUKA o odobravanju akontativnog rasporeda sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” za I. kvartal 2013. godine  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/13 /15.3.2013./
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti
 15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstva „Transfera za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruge-udruženja proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-za pomoć u liječenju branitelja-boraca“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu sredstava putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu sredstava putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/13 /20.3.2013./
 25. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik) 
  ODLUKA o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje objekta „Kamena zgrada“ u okviru kompleksa objekata „Suhodol“ Ministarstvu sigurnosti-Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korišćenje objekta „Kamena zgrada“ u okviru kompleksa objekata „Suhodol“ Ministarstvu sigurnosti-Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih od naknada za tehničke preglede, polaganja stručnih ispita, izdavanja licenci, uvjerenja, certifikata i ostalo, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih od naknada za tehničke preglede, polaganja stručnih ispita, izdavanja licenci, uvjerenja, certifikata i ostalo, otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na polaganju cijevi sistema vodosnabdijevanja tunela „Gaj“ na trasi koridora Vc-autocestaA1-dionica Vlakovo-Tarčin (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na polaganju cijevi sustava vodosnabdijevanja tunela „Gaj“ na trasi koridora Vc-autocestaA1-dionica Vlakovo-Tarčin (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije-„Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja“ putem Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)   
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije-„Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja“ putem Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik) 
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)       
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun  Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju proračunskih sredstava na račun  Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcije Borac d.d. Travnik za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)      
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Konfekcije Borac d.d. Travnik za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik) 
 35. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i raseljenih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer pojedincima –podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)         
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumjevanju (MOU) o saradnji u oblasti nauke o Zemlji između Generalnog direktorata za istraživanje mineralnih sirovina Turske (MTA-Geološkog zavoda Turske) i Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)                    
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumjevanju (MOU) o suradnji u oblasti nauke o Zemlji između Generalnog direktorata za istraživanje mineralnih sirovina Turske (MTA-Geološkog zavoda Turske) i Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za usvajanje odluke o kreditnom zaduženju Privrednog društva „Terminali Federacije“d.o.o. Sarajevo, putem Skupštine društva (bosanski jezik)                       
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za usvajanje odluke o kreditnom zaduženju Gospodarskog društva „Terminali Federacije“d.o.o. Sarajevo, putem Skupštine društva (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant-2 KR) (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Finansiranje obveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant-2 KR) (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjeni odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za obustavu doznaka sredstava naplaćenih po komisionim kreditima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na ime obezbjeđenja povrata kredita društvu „Hidrogradnja“d.d. Sarajevo
 43. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc za dionice Vlakovo-Tarčin, Svilaj-Odžak i Počitelj-Bijača (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc za dionice Vlakovo-Tarčin, Svilaj-Odžak i Počitelj-Bijača (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o vraćanju putničkog motornog vozila
 45. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korišćenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata /Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o usvajanju Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013.-2017.) (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013.-2017.) (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju raspodjele sredstava sa posebnog donatorskog transakcijskog računa otvorenog u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele sredstava sa posebnog donatorskog transakcijskog računa otvorenog u okviru jedinstvenog računa riznice Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Remontni zavod“ d.d. Travnik (bosanski jezik) 
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću „Remontni zavod“ d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o korištenju sredstava sa podračuna u okviru JRT broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-Pos.tr. sredstava za zaštitu i spašavanje (bosanski jezik)    
  ODLUKA o korišćenju sredstava sa podračuna u okviru JRR broj 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-Pos.tr. sredstava za zaštitu i spašavanje (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijakog računa broj 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)   
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijakog računa broj 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u okviru JRR Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 51. ODLUKA o davanju na korištenje putničkih motornih vozila  (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju na korišćenje putničkih motornih vozila  (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka (bosanski jezik) 
  ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Finansijske-Financijske policije Bosne i Hercegovine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/13 /22.3.2013./
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom Odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom Odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom Odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom Odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/13 5.4.2013./
 11. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/13 /17.4.2013./
 12. ODLUKA o petoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o petoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 15. . ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o deponovanju novčanih sredstava za osiguranje povrata kredita privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o deponovanju novčanih sredstava za osiguranje povrata kredita gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjeni Odluke o putničkoj taksi-naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o putničkoj taksi-naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na jedinstvenom Računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstavo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na jedinstvenom Računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija- Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstavo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o dinamici prebacivanja i korištenju financijskih sredstava prikupljenih na  temelju putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima –JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima –JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (hrvatski jezik)
 22. . ODLUKA o prihvatanju ostavke na dužnost zamjenika Federalnog pravobranioca-Federalnog pravobranitelja
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/13 /19.4.2013./
 23. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“ (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/13 /24.4.2013./
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za razrješenje dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za razrješenje dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za komercijalno-tehničke poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za komercijalno-tehničke poslove (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/13 /8.5.2013./       
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana i programa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana i programa Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo- Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2013. godine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za šport i rekreaciju (hrvatski jezik)
 34. . ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik) 
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH” – Transfer za razvoj turizma” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH” – Transfer za razvoj turizma” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za NP Una” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za NP Una” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele  “Akcioni plan strategije okoliša” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)     
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Akcioni plan strategije okoliša” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)  
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Travnik za privremeni smještaj montažno betonskih objekata-kioska na lokaciji kasarne “Slimena” (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Travnik za privremeni smještaj montažno betonskih objekata-kioska na lokaciji vojarne “Slimena” (hrvatski jezik) 
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za izgradnju glavnog skladišnog objekta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za izgradnju glavnog skladišnog objekta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/13 /10.5.2013./
 42. ODLUKA o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/13 /17.5.2013./
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za financiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele “Tekući transferi drugim nivoima vlasti-za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele “Tekući transferi drugim razinama vlasti-za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti-učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim razinama vlasti-učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika“ (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 39/13/22.5.2013./
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu "Binas" d.d. Bugojno za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakciji (bosanski  jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu "Binas" d.d. Bugojno za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga,  uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju gasovoda na relaciji Zenica – Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju plinovoda na relaciji Zenica –Travnik (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu"Binas" d.d.  Bugojno
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 40/13/24.5.2013./
 50. ODLUKA o dopunama Odluke o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovin (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovi (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Kočuše" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer za sanaciju Donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Kočuše" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom Ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava"Transfer za sanaciju korita i  vodopada Plive- Jajce" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA  o usvajanju Programa utroška sredstava"Transfer za sanaciju Počitelja" Utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma(bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju Počitelja utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma(hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za veterinarstvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele Sredstav "Podsticaj za " veterinarstvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, Vodoprivrede  i šumarstva (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 41/13/29.5.2013./
 6. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta sa pripadajućim zemljištem  u Sarajevu, ulica Tahtali sokak broj 17, Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja Centra za zaštitu od zračenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu, ulicaTahtali sokak broj 17, Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja Centra za zaštitu od zračenja(hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o sponzorisanju Sarajevo Film Festivala (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o sponzoriranju Sarajevo Film Festivala (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi "Kulturni centar Bihać" za postavljanje antenskog stuba i montažno demontažnog kontejnera i zaključenju ugovora o uslovima upotrebe i načina plaćanja naknade (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Kulturni centar Bihać za Postavljanje antenskogstuba i montažno demontažnog kontejnera i zaključenju ugovora o uvjetima uporabe i načina plaćanja naknade (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Bihać za postavljenje plakete poginulim borcima Općine Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Bihać za postavljenje plakete poginulim braniteljima Općine Bihać (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o određivanju Federalnog referentnog centra za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju Federalnog referentnog centra za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o osiguranju i odobravanju isplate dugujućih sredstava boračkoj populaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o osiguranju i odobravanju dugujućih sredstava braniteljskoj populaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog Društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za razrješenje dužnosti izvršnog Ravnatelja za distribuciju električne energije (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o uknjižavanju stalnih sredstava nabavljenih iz Projekta zemljišne administracije Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o uknjižavanju stalnih sredstava nabavljenih iz Projekta zemljišne administracijeFederalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" BudžetaFederacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu – Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom Ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom Ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo(bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Unionbanke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog Odbora Unionbanke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za Zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za Upošljavanje (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o uspostavi Jedinstvene baze podataka gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o uspostavi Jedinstvene baze Podataka gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje potrebnih akata upostupku evidentiranja prijenosa dionica emitenta "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo sa Vlade KantonaSarajevo na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti i ovlasti za potpisivanje potrebnih akata u postupku evidentiranja prijenosa dionica emitenta "Hidrogradnja"d.d. Sarajevo sa Vlade Kantona Sarajevo na VladuFederacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o uslovima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Finansijskoinformatičke agencije
 22. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 23. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije javnim preduzećima – konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava"Subvencije javnim preduzećima – konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu(hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom odlukom službenicima Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje novčanih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službeniku Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim sudskim odlukama službenicima i namještenicima KPZ Zatvorenog tipa Zenica
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskihpotraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicimaorgana državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima organa državne službe, sudske vlasti, organima uprave, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim       organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 42/13/31.5.2013./
 44. ODLUKA V broj 326/2013 4
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje člana Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 47. ODLUKA o dodjeli nagrade Gradskom klubu vodenih sportova Sarajevo iz Sarajeva
 48. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Zenica" iz Zenice
 49. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" iz Sarajeva
 50. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstavaobezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kaopodračun u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 43/13/5.6.2013./
 1. ODLUKA o odobravanju akontativnog rasporedasredstava "Transfer za političke stranke i koalicije"za II. kvartal 2013. godine
 2. ODLUKAo odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.godinu za sufinansiranje Projekta "Poboljšanje životnih uslova na selu" za I. i II. kvartal 2013.godine(bosanski  jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta "Poboljšanje životnih uvjeta na selu" za I. i II. kvartal 2013. godine (hrvatski jezik)
  „Službene novine Federacije BiH“, broj 45/13/12.6.2013./
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog Plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2012.godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog Plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o prijenosu koncesije za ekspoloataciju izvora termalne vode banje "Sanska Ilidža" u Sanskom Mostu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o prijenosu koncesije za eksploataciju izvora termalne banje "Sanska Ilidža" u Sanskom Mostu (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršavanje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite
 6. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 7. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Jačanje kapaciteta stručnihl savjetnika za obuku i usavršavanje Agencije za državnu službu FBiH, državnih službenika federalnih organa uprave koji rade na izradi propisa radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova, te koordinatori/ce procesa izrade strateškog plana u Federalnim organima uprave" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama ?dluke o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja"(bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama ?dluke o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja" (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA  o proglašenju javnog interesa i davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Janjići, na rijeci Bosni (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju javnog interesa i davanju suglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Janjići, na rijeci Bosni (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za I. kvartal 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinanciranje projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za I. kvartal  2013.godine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za II. kvartal 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinanciranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za II. kvartal 2013. godine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine  na skupštinama privrednog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih  Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA  o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji će iznosi u isplati za maj, juni, juli i august 2013. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i  invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski  jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2013. godine biti manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi  neprofitinim organizacijama - podrška udruženjima potrošača"(bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udrugama potrošača" (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o uspostavi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko-hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko- hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko-hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Temelja plana  poslovanja Bosansko- hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2013. godine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključenje Memoranduma o razumijevanju o strateškom partnerstvu i tehničkoj saradnji na implementaciji "Strategije razvoja namjenske industrije Federacije   Bosne i Hercegovine za period 2012. - 2022." i Akcionog plana implementacije Strategije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključenje Memoranduma o razumijevanju o strateškom partnerstvu i tehničkoj suradnji na implementaciji "Strategije razvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2012. - 2022." i Akcijskog plana implementacije Strategije (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekt razvoja kapaciteta u ministarstvima finansija otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora u Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekt razvoja kapaciteta u ministarstvima financija otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice u Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju Elaborata za izračun troškova održavanja željezničke infrastrukture za period 2012. - 2014. godine i Elaborata o izračunu prihoda i troškova operacija u Javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2012. – 2015. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Elaborata za izračun troškova održavanja željezničke infrastrukture za razdoblje 2012. - 2014. godine i Elaborata o izračunu prihoda i troškova operacija u Javnom  poduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za razdoblje 2012. i  2015. godinu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju nabavke osnovnih sredstava - putničkih automobila i informatičke opreme za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
 25. ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  „Službene novine Federacije BiH“, broj  46/13/14.6.2013./
 26. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Vojarne "Ciljuge" i vraćanju u posjed zemljišta Općini Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korišćenje kasarne "Ciljuge" i vraćanju u posjed zemljišta Općini Živinice (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti
  „Službene novine Federacije BiH“, broj 47/13/19.6.2013./
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Remontni zavod d.d. Travnik za razrješenje dužnosti vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Remontni zavod d.d. Travnik za razrješenje dužnosti vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 31. ODLUKU o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Remontnog zavoda d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Remontnog zavoda d.d. Travnik za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu "Pretis" d.d. Vogošća – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu "Pretis" d.d. Vogošća – Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju reprograma komisionih kredita plasiranih društvu "Pretis" d.d. Vogošća- Sarajevo iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju reprograma komisionih kredita plasiranih društvu "Pretis" d.d. Vogošća- Sarajevo iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 49/13/26.6.2013./
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode sa bunara Š-1 Šumatac Donji Purići - Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode sa bunara Š-1 Šumatac Donji Purići - Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski  jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Predstavničkom/Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Zastupničkom/Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti Bosansko-podrinjski kanton Goražde" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti   Bosansko-podrinjski kanton Goražde" utvrđenih  Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti Hercegovačko-neretvanski kanton utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti Hercegovačko-neretvanski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti Kanton 10" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti Kanton 10" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Srednjobosanski kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti - Srednjobosanski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti Posavski kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne I Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti Posavski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Zapadnohercegovački kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti - Zapadnohercegovački kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdavanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Služb? za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 8. ODLUKA o otpisu duga Udruženju "Djeca stubovi svijeta" i Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu duga Udruženju "Djeca stubovi svijeta" i Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prognozno-izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona" otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni zavod za poljoprivredu
 10. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Udruženju Bokserski klub "Zlatni Ljiljani" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korišćenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Udrugi Bokserski klub "Zlatni Ljiljani" (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o vansudskom poravnanju dijela naknade (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o vansudskom poravnanju dijela naknade (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 13. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za process vakcinacije i sufinansiranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za process vakcinacije i sufinanciranje troškova raseljenih osoba" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne I Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 14.  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim razinama vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovineza 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Akaz" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim razinama vlasti - Akaz" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA ? usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - liječenje od tuberkuloze neosiguranih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava" Tekući transfer drugim razinama vlasti - liječenje od tuberkuloze neosiguranih osoba" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti-zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim razinama vlasti-zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Mediterranean Medicinal Herbs - MED MED HERBS" otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni agromediteranski zavod (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Mediterranean Medicinal Herbs - MED MED HERBS" otvorenog kao podračun u okviru JRR za Federalni agromediteranski zavod (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2013. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca listopada 2013. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječji tjedan" (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena presudama policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim sudskim odlukama službenicima i namještenicima Federalnog ministarstva pravde
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom namješteniku Parlamenta Federacije BiH
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i  namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja dosuđenih pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/13 /3.7.2013./
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijaskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nositelj prava upravljanja i korišćenja prijašnje Federalno ministarstvo obrane/odbrane (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 34. Odluka V. broj 546/2013
 35. Odluka V. broj 548/2013
 36. Odluka V. broj 551/2013
 37. Odluka V. broj 553/2013
 38. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 39. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 40. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvješća Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 43. Odluka V. broj 562/2013
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, za vršenje poslova izvlaštenja nekretnina u K.O. Prud-Općina Odžak za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlašćenja „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, za vršenje poslova izvlaštenja nekretnina u K.O. Prud-Općina Odžak za potrebe rekonstrukcije savskog obrambenog nasipa (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini (bosanski jezik)  
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa Javnog preduzeća ceste Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)    
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa Javnog poduzeća ceste Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)      
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA kojom se naređuje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da neposredno izvršava Odluku o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (bosanski jezik)    
  ODLUKA kojom se naređuje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da neposredno izvršava Odluku o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/13 /5.7.2013./    
 50. ODLUKA o pokretanju Inicijative za donošenje konačnog rješenja za realizaciju Projekta „Regional interconnection Project Zenica- Brod (BiH)/Slavonski Brod (Croatia) transmission gas pipeline Feasibility Study and EIA/SIA/CBA“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju Inicijative za donošenje konačnog rješenja za realiziranje Projekta „Regional interconnection Project Zenica- Brod (BiH)/Slavonski Brod (Croatia) transmission gas pipeline Feasibility Study and EIA/SIA/CBA“ (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde za donošenje odluke o dodjeli nagrade Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2012. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde za donošenje odluke o dodjeli nagrade Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2012. godini (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija „Borac“d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija „Borac“d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Saudijskog fonda za razvoj za Projekt izgradnje i opremanja Univerzitetske biblioteke u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Saudijskog fonda za razvoj za Projekt izgradnje i opremanja Univerzitetske biblioteke u Sarajevu (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju nabavke dva službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave dva službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/13 /10.7.2013./
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2013. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2013. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/13 /12.7.2013./
 7. ODLUKA o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva  u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke“
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o formiranju Kreditne linije za tekuću likvidnost za Privredno društvo „Klas“ d.d. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/13 /17.7.2013./
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju akontativnog rasporeda sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” za III. kvartal 2013. godine
 12. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Programa rada Upravnog odbora     Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Izvještaja o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013, Programa rada Upravnog odbora  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu i programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i smjernica za funkcionisanje Stručne službe za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa rada Upravnog vijeća     Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Izvješća o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013, Programa rada Upravnog vijeća  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu i programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i smjernica za funkcioniranje Stručne službe za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o prihvatanju Godišnjeg izvještaja za 2012. godinu (računovodstveni izvještaji sa analizom), Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za  period januar-decembar 2012. godine (konsolidovani), Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana  Federalnog fonda solidarnosti za period januar-decembar 2012. godine i Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2012 (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Godišnjeg izvješća za 2012. godinu (računovodstvena izvješća sa analizom), Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za  period siječanj-prosinac 2012. godine (konsolidirano), Izvješća o izvršenju Financijskog plana  Federalnog fonda solidarnosti za period  siječanj-prosinac 2012. godine i Izvješća o izvršenju Financijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-prosinac 2012 (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
 16. ODLUKA V. broj 664/2013
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor o poravnanju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o poravnanju (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA V. broj 666/2013
 19. ODLUKA o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija-Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo-Federalne direkcije za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministrastvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministrastvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za statistiku na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za statistiku na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave policije na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave policije na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Pozajmljivanje i učešće  u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja” u iznosu od 1.968.000,00 KM (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Pozajmljivanje i učešće  u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja” u iznosu od 1.968.000,00 KM (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Uprave za kadrove Crne Gore i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 33. ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskog materijala (bosanski jezik)      
  ODLUKA o davanju na korištenje sanitetskog materijala (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA V. broj 689/2013
 35. ODLUKA V. broj 690/2013
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/13 /24.7.2013./
 36. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za period I-IX 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za razdoblje I-IX 2013. godine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 38. ODLUKA V. broj 691/2013
 39. ODLUKA V. broj 692/2013
 40. ODLUKA V. broj 693/2013
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA V. broj 697/2013
 43. ODLUKA o davanju na korištenje objekta „Matrez“ Visoko Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje objekta „Matrez“ Visoko Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/13 /26.7.2013./
 45. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekat IPA ADRIATIC CBC Program 2007-2013“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekat IPA ADRIATIC CBC Program 2007-2013“, otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 48. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa
 49. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sedam gradskih ulica i to: izgradnja Dubrovačke ulice, produžetak ulice Blajburših žrtava, rekonstrukcija ulica oko tržnice, rekonstrukcija Zagrebačke ulice, uređenje ulice od Rondoa do Španjolskog trga, rekonstrukcija dijela ulice Kraljice Katarine, rekonstrukcija puta Most na Babunu-Smrčenjaci iz programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta priključna cesta od Međugorja do parkirališta za autobuse iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu, 2009. godinu i 2010. godinu
 1. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta, bivšeg štaba teritorijalne odbrane Ključ Općini Ključ (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta, bivšeg štaba teritorijalne odbrane Ključ Općini Ključ (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju i uslovima korištenja poslovnog prostora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o ustupanju i uslovima korištenja poslovnog prostora (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija puta Rakova noga-Crnići-Bjelovići (industrijska zona u općini Kreševo) iz programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 4. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Asfalterski radovi na dionici Malkoč-Korita iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu, 2009. godinu i 2010. godinu
 5. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija cesta u Tuzli: 1. Rehabilitacija ulice Mustafe Hukića (dionica od južne magistrale do JKP SKPC „Mejdan“ Tuzla) 2. Rehabilitacija ulice Hendek, dionica od skvera do semafora na južnoj saobraćajnici 3. Rehabilitacija ulice Franjevačka iz programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu 
 6. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja pješačke staze duž M1.8 u Općini Srebrenik iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 7. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija puta Hadžići-Lepenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu, 2010. godinu i 2011. godinu
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta u Srebrenici, MZ Crvića-Petrića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija puta Prusac-Ajvatovica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lokalnog puta Daštansko-Višnjići, Općina Vareš iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih puteva u Kalesiji iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija ceste kroz Blagaj (dionica od raskrnice M-6.1 do Blagaja) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija puta u MZ Drežnica u Mostaru iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih cesta u Gradu Mostaru: lokalitet Sjevernog logora, na gradskom području Mostar-Sjever i na području Mostar-Jugoistok iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalni put Krajšine-Uzunovići, Općina Stolac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta M16 Skijaški centar Čajuša iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija dionice puta Voljevac-Mačkara-Svilići-Crkvice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti
 19. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-projekti energetske efikasnosti“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-projekti energetske efikasnosti“ (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora-predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora-predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 59/13/31.7.2013./
 23. ODLUKA o određivanju potpisnika za transakcijski račun pod nazivom FMF- Civilna zaštita Program deminiranja faza VIII (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju potpisnika za transakcijski račun pod nazivom FMF – Civilna zaštita Program deminiranja faza VIII (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer za programe podrške razvoja održivosti povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer za Programe podrške razvoja održivosti povratka u RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 60/13/2.8.2013./
 26. ODLUKA V. broj 789/2013 11
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA V. broj 795/2013 12
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA V. broj 800/2013 36
 31. ODLUKA V. broj 802/2013 36
 32. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Interresorne radne grupe za procjenu ostvarenja radnih ciljeva rukovodilaca organa državne službe koje postavlja/imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 33. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše kasarne "Hrenovica" Općini Pale Prača (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše vojarne "Hrenovica" Općini Pale Prača (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 35. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Proširena anketa o potrošnji domaćinstava u BiH u 2010. godini" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Federalnog Hidrometeorološkog zavoda i Deutscher Wetterdienst za primanje i korištenje meteoroloških podataka i produkata koji se distribuiraju putem satelitskog sistema DWDSAT u saradnji sa EUMETSAT/ EUMETCast (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji između Federalnog Hidrometeorološkog zavoda i Deutscher Wetterdienst za primanje i korištenje meteoroloških podataka i produkata koji se distribuiraju putem satelitskog sustava DWDSAT u suradnji sa EUMETSAT/ EUMETCast (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o prodaji nekretnina, skladište i dijelova ekonomskog dvorišta u vlasništvu "Remontnog zavoda" d.d. Travnik putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupkom male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o prodaji nekretnina, skladište i dijelova ekonomskog dvorišta u vlasništvu "Remontnog zavoda" d.d. Travnik putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupkom male privatizacije (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o dopuni Odluke o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o dinamici prebacivanja i korištenju financijskih sredstava Prikupljenih na temelju putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog hidrometeorološkog zavoda (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za postavljenje ravnatelja Federalnog hidrometeorološkog zavoda (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom - determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje", otvorenog kao podračun u okviru JRT-a Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom - determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje", otvorenog kao podračun unutar JRT-a Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.   godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti Skupštini d.d."Sarajevoputevi" Sarajevo za usvajanje Plana d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za 2013. godinu, 2014. godinu i 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Skupštini d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za usvajanje Plana d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za 2013. godinu, 2014. godinu i 2015. godinu (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti Skupštini d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za usvajanje Plana poslovanja d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Skupštini d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za usvajanje Plana poslovanja d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti Skupštini d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za usvajanje Izvještaja o poslovanju d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Skupštini d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za usvajanje Izvješća o poslovanju d.d. "Sarajevoputevi" Sarajevo za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Federalnog Hidrometeorološkog zavoda i nowcast GmbH u oblasti detekcije i istraživanja atmosferskog elektriciteta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji između Federalnog Hidrometeorološkog zavoda i nowcast Gmbh u oblasti detekcije i istraživanja atmosferskog elektriciteta (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Komunikacijski akcioni plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za povlačenje tužbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za povlačenje tužbe (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 68/13 /4.9.2013./
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica
 3. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobile za potrebe Federalnog zavoda za statistiku
 4. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za izgradnju montažnih objekata za potrebe veterinarske granične inspekcije na zemljištu označenom kao k.č. br. 3671/1 i 3671/2 k.č. Izačić po novom katastarskom operatu
 6. ODLUKA o vraćanju putničkog motornog vozila
 7. ODLUKA V. broj 873/2013
 8. ODLUKA V. broj 874/2013
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Jačanja zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje" (HSEP AF), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Jačanja zdravstvenog sektora – dodatno financiranje" (HSEP AF), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koje su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Travnik za privremeno korištenje dijela kasarne "Slimena" za potrebe Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih
  poslova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Travnik za privremeno korišćenje dijela vojarne "Slimena" za potrebe Jedinice za potporu Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekta na lokaciji "Grdonj Mala kula" u Sarajevu Jedinstvenoj organizaciji boraca"Unija veterana" Općine Centar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korišćenje zemljišta i objekta na lokaciji "Grdonj Mala kula" u Sarajevu jedinstvenoj organizaciji boraca "Unija veterana" Općine Centar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor dva člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor dva člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor dva člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije
  Bosne i Hercegovine
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski
  jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva "Unis" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Unis" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance na osnovu iračkog duga (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Vratnica" Općini Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korišćenje vojarne "Vratnica" Općini Visoko (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Transfer za popis stanovništva" Federalnom zavodu za statistiku
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija cesta u Općini Prozor - Rama: Šćipe - Kute, R418b, Prozor - Konjic (LOT 1) iz programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu
 26. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izrada glavnog projekta za pristupne mostove na novoprojektovanoj dionici Podpaklenik – Kladanj (tunel Karaula) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence, za 2008. godinu i 2009. godinu
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko o nastavku procesa privatizacije, putem parcijalne prodaje dijelova tehničko-tehnološke cjeline "KTK Visoko" d.d. Visoko, kroz postupak Male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko o nastavku procesa privatizacije, putem parcijalne prodaje dijelova tehničko tehnološke cjeline "KTK Visoko" d.d. Visoko, kroz postupak Male privatizacije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak Male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak Male privatizacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/13 /11.9.2013./
 29. ODLUKA o davanju na korištenje pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i inv?lida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i inv?lida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o emisiji treće tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja fizičkih i pravnih osoba (bosanski jezik)
  ODLUKA o emisiji treće tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po temelju ratnih tražbina fizičkih i pravnih osoba (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje dijela prostora u objektu "Suhodol" Ministarstvu sigurnosti - Državnoj graničnoj službi (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korišćenje dijela prostora u objektu "Suhodol" Ministarstvu sigurnosti - Državnoj graničnoj službi (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača (bosanski
  jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnutku Gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/13 /13.9.2013./
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena prvostepenom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena prvostupanjskom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/13 /18.9.2013./
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena prvostepenom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena prvostupanjskom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom
  odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 47. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom
  službe-nicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i prvostepenom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i prvostupanjskom
  sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena prvostepenom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena prvostupanjskom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/13 /20.9.2013./
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" za 2013. godinu utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" utvrđenih Proračunom Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnih direktora u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/13 /25.9.2013./
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog
  ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju proračunskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o troškovima izrade ADR-certifikata (bosanski jezik)
  ODLUKA o troškovima izrade ADR-certifikata (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "SJAMO-ONLUS" sa sjedištem u Albenga - 17031 (Savona - Italija) - ul. Lungo Centa
  Crose Bianca br. 12, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "SJAMO-ONLUS" sa sjedištem u Albenga - 17031 (Savona - Italija) - ul. Lungo Centa Crose Bianca br. 12, za utemeljenje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
  Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom
  ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
  Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji će iznosi u isplati za septembar, oktobar, novembar i decembar 2013.
  godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)

  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za rujan, listopad, studeni i prosinac 2013. godine biti manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše kasarne "Kamenica" Općini Jajce (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše vojarne "Kamenica" Općini Jajce (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od
  plaćanja putarine za dizel gorivo za 2014. godinu (bosanski jezik)

  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od
  plaćanja putarine za dizel gorivo za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o načinu izmirivanja potraživanja "Gazprom-export-a" Moskva za isporučeni a neplaćeni prirodni gas Bosni i Hercegovini između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o načinu izmirivanja potraživanja "Gazprom-export-a" Moskva za isporučeni a neplaćeni prirodni plin Bosni i Hercegovini
  između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama za prevenciju zloupotrebe
  opojnih droga" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama za prevenciju zlouporabe opojnih droga" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/13 /27.9.2013./
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju preusmjeravanja sredstava u iznosu od 261.400,32 KM za realizaciju projekta izgradnja mosta Avenija - Sutina u Mostaru iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu u Program investiranja sredstava GSM 2010. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju preusmjeravanja sredstava u iznosu od 261.400,32 KM za realizaciju projekta izgradnja mosta Avenija - Sutina u Mostaru iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu u Program investiranja sredstava GSM 2010. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/13 /9.10.2013./
 28. ODLUKA o određivanju posebne mjere sigurnosti u postupku nabavke softvera za Matični registar i hardvera za serversku sobu Jedinstvenog centralnog
  matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o određivanju posebne mjere sigurnosti u postupku nabave softvera za Matični registar i hardvera za serversku sobu Jedinstvenog središnjeg
  matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/13 /11.10.2013./
 29. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva trgovine na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva trgovine na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Prijašnje Federalno ministarstvo odbrane-obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Prijašnje Federalno ministarstvo odbrane-obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne „Žunovica“ Općini Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne „Žunovica“ Općini Hadžići (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 9, Savezu boraca Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 9, Savezu boraca Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ za 2013. godinu  Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije BiH“ za 2013. godinu  Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 997.199,71 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 997.199,71 KM (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/13 /16.10.2013./
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o prenosu stalnih sredstava i izvršenih radova nabavljenih iz projekta zemljišno-knjižne administracije i projekta registracije zemljišta krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu stalnih sredstava i izvršenih radova nabavljenih iz projekta zemljišno-knjižne administracije i projekta registracije zemljišta krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o izmjeni Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o izmjeni Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o izmjeni Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o izmjeni Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o prihvatanju završnog izvještaja o završetku Projekta "Registracija zemljišta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju završnog izvješća o završetku Projekta "Registracija zemljišta" (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija
  - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-
  Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na ?edinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija
  - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na ?edinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija
  - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija
  - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju korišćenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-
  Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga rang-liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga rang-liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje Prijedloga rang - liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i
  Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)

  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje Prijedloga rang - liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju sticanja dionica privrednog društva "Pobjeda tehnology Goražde" d.d. Goražde inozemnoj firmi "Ulianovsk tvornica municije" u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sticanja dionica gospodarskog društva "Pobjeda tehnology Goražde" d.d. Goražde inozemnoj firmi "Ulianovsk tvornica municije" u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA V. broj 1093/2013 (bosanski jezik)
  ODLUKA V. broj 1093/2013 (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II"
  otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II"
  otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju proračunskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Tuzlanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Tuzlanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/13 /25.10.2013./
 14. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" za IV. kvartal 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" za IV. kvartal 2013. godine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/13 /30.10.2013./
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
  za implementaciju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju nabavke službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija,
  Finansijske policije - Financijske policije (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju nabavke službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija,
  Financijske policije - Finansijske policije (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju Strateškog plana za uvođenje gender odgovornog budžetiranja u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine 2013.-2015. (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strateškog plana za uvođenje gender odgovornog proračuna u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine 2013-2015. (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA V. broj 1148/2013 (bosanski jezik)
  ODLUKA V. broj 1148/2013 (hrvatski jezik) 
 24. ODLUKA V. broj 1149/2013 (bosanski jezik)
  ODLUKA V. broj 1149/2013 (hrvatski jezik) 
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu"
  utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobile za potrebe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave putničkog automobile za potrebe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/13 /1.11.2013./
 28. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja na putničkom motornom vozilu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja na putničkom motornom vozilu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u
  okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za poljoprivredu na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za poljoprivredu na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I - VI mjesec 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju balance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje I-VI mjesec 2013. godine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za sprov?đenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava
  u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine, App: 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09 i 11706/09 (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za provedbu generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine, App: 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09 i 11706/09 (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva pravde (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo
  i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za III kvartal 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinanciranje Projekta "Potpore mrežama socijalne sigurnosti" za III kvartal 2013. godine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
  Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godnu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
  Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar iprivrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar i gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks I Ugovora o opskrbi električnom energijom za 2013. godinu između privrednog društva JP "Elektroprivreda
  HZ HB" d.d. Mostar i privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Aneks I Ugovora o opskrbi električnom energijom za 2013. godinu između gospodarskog društva JP "Elektroprivreda
  HZ HB" d.d. Mostar i gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju proračunskih sredstava na račun Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije,
  rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija – Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija – Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo/Federalna direkcija za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor ovansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena prvostepenom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena prvostupanjskom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom Općinskog suda u Bihaću br. 17 0 Rs 029707 11 Rs od 14.06.2013. godine namješteniku uposlenom u Federalnoj ustanovi Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom Općinskog suđa u Bihaću br. 17 0 Rs 029707 11 Rs od 14.06.2013. godine namješteniku uposlenom u Federalnoj ustanovi Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za produženje roka važenja Memoranduma o razumijevanju, potpisanog između Vlade Federacije
  Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V. - preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registrovanim sjedištem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija sa druge strane (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za produženje roka važenja Memoranduma o razumijevanju, potpisanog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V. – poduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registriranim sjedištem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija sa druge strane (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva kulture i športa - Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Dupla deflacija dodane vrijednosti" otvorenog
  kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Dupla deflacija dodane vrijednosti" Otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članova koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članova koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih- istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2014. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2014. godini (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/13 /6.11.2013./
 13. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja", putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja", putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine
  (IGA) (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/13 /13.11.2013./
 15. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednim društvima za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskim društvima za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Poslovnog prostora u Bihaću, ulica 5. Korpusa broj 21, Klubu Ratnih vojnih invalida-paraplegičara USK-a (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Poslovnog prostora u Bihaću, ulica 5. Korpusa broj 21, Klubu Ratnih vojnih invalida – paraplegičara USK-a (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju u zakup poslovnih prostora JU Biblioteka Sarajeva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju u zakup poslovnih prostora JU Biblioteka Sarajeva (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o otpisu duga JU Biblioteka Sarajeva (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu duga JU Biblioteka Sarajeva (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o prenosu izvršenih ulaganja u izradu projektne dokumentacije za brzu cestu Mostar-Široki Brijeg - Grude - granica Republike Hrvatske sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu izvršenih ulaganja u izradu projektne dokumentacije za brzu cestu Mostar-Široki Brijeg - Grude - granica Republike Hrvatske sa Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća "B&H Airlines" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju osnivačkog akta Javnog poduzeća "B&H Airlines" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom
  ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom
  ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija -
  Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija -
  Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Protokol o međusobnoj saradnji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza udruženja penzionera/umirovljenika
  u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Protokol o međusobnoj suradnji Vlade Federacije Bosne I Hercegovine i Saveza udruženja umirovljenika/ penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i
  obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim taksama za period 01.01- 31.12.2012. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povjesnog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje
  prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za razdoblje 01.01- 31.12.2012. godine (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/13 /15.11.2013./
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju prodaje starog i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje starog i nabave novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita PD
  Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita GD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnost na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Alma Ras d.o.o. Olovo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja", za gospodarsko društvo Alma Ras d.o.o. Olovo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Variplast d.o.o. Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća
  pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Variplast d.o.o. Gračanica (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva"Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o osnivanju operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BH Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport plina (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport plina (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNISPretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNISPretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Remontni zavod" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za pet članova Nadzornog odbora privrednog društva
  "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za pet članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/13 /20.11.2013./
 50. ODLUKA o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje udruženja građana "Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini"
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje udruženja građana "Forum parlamentaraca BiH 1990 – utemeljitelja suverenosti i nezavisnosti države BiH"
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva "La Benevolencija"
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Srpskog prosvjetnog kulturnog društva "Prosvjeta"
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Bošnjačke zajednice kulture "Preporod"
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Hrvatskog kulturnog društva "Napredak"
 7. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji
  Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 2014. godinu (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji
  Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 2014. godinu (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/13 /22.11.2013./
 8. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/13 /22.11.2013./
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša za imenovanje direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša za imenovanje direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/13 /27.11.2013./
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve  Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve  Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata -Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti-učešće Vlade F BiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim razinama vlasti-učešće Vlade F BiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika“ (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti- za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti- za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o suradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne financijske korporacije (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve  Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve  Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva trgovine na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva trgovine na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o utvrđivanju blokova za istraživanje i ekspoataciju nafte i gasa na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju blokova za istraživanje i ekspoataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija cesta u Općini Glamoč (rek. lok. puta M15-Hrast) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija cesta u Općini Glamoč (rek. lok. puta M15-Hrast) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija cesta u Općini Livno: izgradnja spoja gradske ulice i ulice Gabrijela Jurkića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija cesta u Općini Livno: izgradnja spoja gradske ulice i ulice Gabrijela Jurkića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o načinu, odnosno metodu, privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Energopetrol“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu, privatizacije državnog kapitala u gospodarskom društvu „Energopetrol“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i strateškom partnerstvu sa američkom kompanijom „Howell Mashine, Inc“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i strateškom partnerstvu sa američkom kompanijom „Howell Mashine, Inc“ (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijane politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijane politike (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 95/13 /29.11.2013./
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik uglja "Gračanica" d.o.o Gornji Vakuf - Uskoplje za donošenje Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2012. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Ovisno društvo Rudnik uglja "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje za donošenje Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2012. godini (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za Privredno društvo Hering d.o.o. Široki Brijeg (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - ostala domaća
  pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Hering d.o.o. Široki Brijeg (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Kismet d.o.o. Doboj istok (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Kismet d.o.o. Doboj Istok (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za poticaj proizvodnje električne energije iz OIEiK za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Tešanj za zaključenje Ugovora o zakupu sa trećim licima i davanju saglasnosti za izvođenje radova na sanaciji objekta "Pilićarnik" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Tešanj za zaključenje Ugovora o zakupu sa trećim osobama i davanju suglasnosti za izvođenje radova na sanaciji objekta "Pilićarnik" (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju saglasnosti privrednim društvima za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o davanju suglasnosti gospodarskim društvima za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/13 /4.12.2013./
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine (NTP) za period 2013. - 2017. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine (NTP) za razdoblje 2013. - 2017. godina (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/13 /6.12.2013./
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključen dana 14.11.2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključen dana 14.11.2013. godine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju konačne osnovice za obračun plaće za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju konačne osnovice za obračun plaće za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za prvi kvartal 2014. godine policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u
  Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/ Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)

  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za prvi kvartal 2014. godine policijskih službenika, državnih službenika i namještenika uposlenih u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova/ Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)  
 38. ODLUKA o utvrđivanju konačne osnovice za obračun plaće za 2013. godinu policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/ Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju konačne osnovice za obračun plaće za 2013. godinu policijskih službenika, državnih službenika i namještenika uposlenih u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za prvi kvartal 2014. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za prvi kvartal 2014. godine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na sporazum između pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Sindikata službenika
  Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, zaključen dana 19.11.2013. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova/ Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, zaključen dana 19.11.2013. godine (hrvatski jezik)  
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA odobravanju prodaje putničkih vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Bosna Agent d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavu reklamno-propagandnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Bosna Agent d.o.o. (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o proglašenju Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti za pokretanje aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za pokretanje aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne I Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta "Razvoj navodnjavanja"
  za IV kvartal 2013. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinanciranje Projekta "Razvoj navodnjavanja" za IV kvartal 2013. godine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Implementacija Akcionog plana za provođenje dokumenta Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja za period 2013.-2016." utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Implementacija Akcionog plana za provedbu
  dokumenta Politika skrbi djece bez roditeljskog staranja i obitelji pod rizikom od razdvajanja za razdoblje 2013.-2016" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava "Tekući transfer za stambeno zbrinjavanje pripadnika Armije BiH i HVO Brčko Distrikt BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava "Tekući transfer za stambeno zbrinjavanje pripadnika Armije BiH i HVO Brčko Distrikt BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
  boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operatora za OIEiEK) na period do 90 dana (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (operatora za OIEiEK) na period do 90 dana (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog automobile za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave putničkog automobile za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)  
 6. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-
  Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-
  Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog zavoda za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabave novog putničkog vozila za potrebe Federalnog zavoda za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za objavljivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za objavljivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste
  Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (hrvatski jezik)  
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti za objavljivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za objavljivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora - zamjenika direktora privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora - zamjenika direktora gospodarskog
  društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora - tehničkog direktora privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora - tehničkog direktora gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/13 /11.12.2013./
 13. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju korisnika budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju korisnika proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjeni Statuta Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Statuta Javnog poduzeća "Filmski centar Sarajevo" (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za raspisivanje Javnog poziva za prikupljanje prijava za sufinansiranje proizvodnje orijentisane izvozu biljnih i animalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s područja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za raspisivanje Javnog poziva za prikupljanje prijava za sufinanciranje proizvodnje orijentirane izvozu biljnih i animalnih poljoprivredno- prehrambenih produkata s područja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/13 /13.12.2013./
 17. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat-TEGO koncept", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat-TEGO koncept", otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija-
  Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija
  - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave putničkog ovzila za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključivanje ugovora o prijenosu udjela u privrednom društvu "Unis Pretis" d.o.o. Sarajevo sa Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključivanje ugovora o prijenosu udjela u gospodarskom društvu "Unis Pretis" d.o.o. Sarajevo sa Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o vraćanju putničkog motornog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o vraćanju putničkog motornog vozila (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Komisje za pripremu dokumentacije za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Povjerenstva za pripremu dokumentacije za izbor pravne osobe kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 /18.12.2013./
 27. ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 997.199,71 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 997.199,71 KM (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Popis stanovništva i stanova u BiH 2013" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Popis stanovništva i stanova u BiH 2013" otvorenog
  kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrške mrežama
  socijalne sigurnosti" za IV kvartal 2013. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinanciranje Projekta "Potpore mrežama socijalne sigurnosti" za IV kvartal 2013. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na  Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Unis Ginex d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Unis Ginex d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Jačanja zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje" (HSEP AF), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Jačanja zdravstvenog sektora-dodatno financiranje" (HSEP AF), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija
  - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija
  - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u
  okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u
  okviru JRR Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika za transakcijski račun pod nazivom FMF - Civilna zaštita Program deminiranja faza VIII (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika za transakcijski račun pod nazivom FMF - Civilna zaštita Program deminiranja faza VIII (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/13 /20.12.2013./
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju (MoR) o saradnji u meteorologiji, hidrologiji i srodnim pitanjima između Državnog
  hidrometeorološkog zavoda Hrvatske i nacionalne meteorološke službe Bosne i Hercegovine koju ravnopravno predstavljaju Federalni hidrometeorološki
  zavod Federacije Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju (MoR) o suradnji u meteorologiji, hidrologiji i srodnim pitanjima između Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske i Nacionalne meteorološke službe Bosne i Hercegovine koju ravnopravno predstavljaju Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o nagodbi između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o nagodbi između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 102/13 /25.12.2013./
 14. ODLUKA o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II"
  otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sustav obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/13 /27.12.2013./
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama -Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Variplast d.o.o. Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Variplast d.o.o. Gračanica (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo MBA-Centar d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo
  MBA - Centar d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija
  - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija
  - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 104/13 /30.12.2013./
 20. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na kazneno-popravne zavode (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na kazneno-popravne zavode (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za statistiku na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za statistiku na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za zaključivanje Sporazuma o načinu podmirenja dugovanja korisnika sredstava Tekućih transfera Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za zaključivanje Sporazuma o načinu podmirenja dugovanja korisnika sredstava Tekućih transfera Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)