Uprave

Arhiv Federacije BiH

V.d. direktor: mr.sci. Hajrudin Ćuprija

 • Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo
 • Tel: +387 33 214-481, 556-906
 • Fax: +387 33 556-905

Federalni hidrometeorološki zavod

Direktor: Almir Bijedić

 • Bardakčije 12, Sarajevo
 • Tel: +387 33 276-700
 • Fax:+387 33 276-701

Federalni zavod za statistiku

Direktor: Emir Kremić

 • Zelenih Beretki 26, Sarajevo
 • Tel: +387 33 206-452
 • Fax: +387 33 657-704, 664-553

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Direktor: Željko Obradović

 • Hamdije Kreševljakovića br. 96, Sarajevo
 • Tel: +387 33 201-784
 • Fax: +387 33 586-056