Javne nabavke

2023. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu-SIDA broj 11324- zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac pračenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključeno sa 30.09.2020. godine
30.Sep.2020.
Obrazac pračenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu, zaključeno sa 30.09.2020. godine
30.Sep.2020.
Plan javnih nabavki Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenom i dopunom - 06.03.2020. godine
06.Mar.2020.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku - stručno usavršavanja za potrebe Projekta koji finansira Švedska - Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH
06.Mar.2020.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - eksterna reprezentacije za Projekat koji finansira Švedska - Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH
06.Mar.2020.
Obrazac za cijenu ponude usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila
06.Mar.2020.
Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije-sanacije-adaptacije zgrade_21.02.20.
21.Feb.2020.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH-18_02_2020
18.Feb.2020.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2020. godinu.
18.Feb.2020.
Izvještaj o dodijeljenim sredstvima sa listom korisnika sredstava tekučeg transfera za 2019. godinu
18.Feb.2020.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH-18_02_2020
18.Feb.2020.
Odluku o izboru kvalifikovanih ponudžača za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova
10.Feb.2020.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije
28.Jan.2020.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - hotelskog smještaja za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije
28.Jan.2020.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe ureda Vlade FBiH za europske integracije
27.Jan.2020.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe ureda Vlade FBiH za europske integracije - PRILOG 2
27.Jan.2020.