Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – usluga evaluacije učinka mjera Vlade FBiH na ublažavanju posljedica COVID-19 pandemije od 27.7.2022. godine

  • 27.07.2022.
  • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – usluga evaluacije učinka mjera Vlade FBiH na ublažavanju posljedica COVID-19 pandemije /uploads/documents/odluka-o-ponistenju-27072022_1658926423.pdf