Plan javnih nabavki Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2022. godinu sa izmjenama i dopunama broj 06-11-78/2022-1-3 od 28.9.2022.godine.

  • 29.09.2022.