Javne nabavke

2023. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara –nabavka kancelarijskog materijala
26.Jul.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2022. godinu
18.Jul.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2021. godinu
18.Jul.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2020. godinu
18.Jul.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu
18.Jul.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, broj: 05-02-80-27/2022-9
08.Jul.2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH
14.Jun.2022.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH-27.05.2022
27.May.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge pretplate za stručnu literaturu, broj: ­­­­­­­­­­­­­­­­05-02-80-17-1/2022-1
06.May.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge stručnog usavršavanja, broj: 05-02-80-16-1/2022-1
06.May.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge oglašavanja u novinama za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-80-14-1/2022-1 od 20.04.2
20.Apr.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge pretplate za dnevnu, sedmičnu i mjesečnu štampu za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-13-1-2022-1 o
20.Apr.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-80-12-1/2022
20.Apr.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge stručnog usavršavanja za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-80-6/2022-1 od 22.02.2022.
22.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-80-5/2022-1
22.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge oglašavanja u novinama za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-2/2022-1 od 15.02.2022. godine
15.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge pretplate za dnevnu, sedmičnu i mjesečnu štampu za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-3/2022-1 od 1
15.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga — tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije
03.Feb.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-35-59/2021-9 od 07.01.2022. godin
07.Jan.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.