Javne nabavke

2023. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2021. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.
Obrazac za cijenu ponude usluga tehnickog pregleda i registracije motornih vozila
30.Apr.2021.
Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade ,,Staklena banka" u Mostaru za 2021. godinu.
18.Mar.2021.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2021. godinu sa izmjenama i dopunama
23.Feb.2021.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2021. godinu.
23.Feb.2021.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge ekterne reprezentacije za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije
04.Feb.2021.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije
04.Feb.2021.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije
04.Feb.2021.
Obrazac za cijenu ponude usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila
31.Dec.2020.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu-SIDA broj 11324- zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac pračenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključeno sa 30.09.2020. godine
30.Sep.2020.
Obrazac pračenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu, zaključeno sa 30.09.2020. godine
30.Sep.2020.
Plan javnih nabavki Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenom i dopunom - 06.03.2020. godine
06.Mar.2020.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku - stručno usavršavanja za potrebe Projekta koji finansira Švedska - Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH
06.Mar.2020.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - eksterna reprezentacije za Projekat koji finansira Švedska - Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH
06.Mar.2020.
Obrazac za cijenu ponude usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila
06.Mar.2020.
Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije-sanacije-adaptacije zgrade_21.02.20.
21.Feb.2020.