BOSNIA AND HERZEGOVINA

Federation of Bosnia and Herzegovina

Government of Federation of Bosnia and Herzegovina

Public purschase

2024. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka usluga sistematskog pregleda zaposlenika Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
12.Jun.2024.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka licenci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
10.Jun.2024.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
13.May.2024.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka tonera za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH
19.Mar.2024.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – pružanje usluga održavanja i servisiranja službenih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
13.Mar.2024.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
12.Mar.2024.
Obavijest broj: 04-11-42-2/24 od 22.02.2024. godine
22.Feb.2024.
Obavijest broj: 01-04-47/24 od 15.02.2024. godine
15.Feb.2024.
Obavijest broj: 05-30-204-1/2024 od 01.02.2024. godine
01.Feb.2024.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
11.Dec.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
06.Dec.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka serverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
05.Dec.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka usluga podrške u održavanju informacionog sistema Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
30.Nov.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
31.Oct.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
17.Oct.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka licenci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
13.Oct.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
20.Sep.2023.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka serverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
19.Sep.2023.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH
14.Aug.2023.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
13.Jul.2023.